Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Katalog cen jednostkowych robót i obiektów,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Publikacja zawiera ceny jednostkowe robót remontowych budowlanych w różnych technologiach i robót remontowych w obiektach zabytkowych oraz robót rozbiórkowych i wyburzeniowych w poziomie cen średniokrajowych, które zostały opracowane na bazie normatywów z dostępnych na rynku katalogów z nakładami rzeczowymi: KNR; KNNR i innych oraz bazę obiektów modelowych remontowych z zakresu remontów elementów robót i całych obiektów we wszystkich branżach.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
163,30 163,30
Cena regularna: 181,44
181,44
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Spis treści

Rozwiń Zwiń
INFORMACJE PODSTAWOWE | str. 17

BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH | str. 20

DANE SZCZEGÓŁOWE (na I kwartał 2014 r.) | str. 21

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH | str. 23


1 Roboty remontowe budowlane | str. 23

1.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0 | str. 23

1.2 Roboty betonowe i żelbetowe - kod CPV 45262300-4 | str.
...
INFORMACJE PODSTAWOWE | str. 17

BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH | str. 20

DANE SZCZEGÓŁOWE (na I kwartał 2014 r.) | str. 21

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH | str. 23


1 Roboty remontowe budowlane | str. 23

1.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0 | str. 23

1.2 Roboty betonowe i żelbetowe - kod CPV 45262300-4 | str. 26

1.3 Roboty murowe - kod CPV 45262500-6 | str. 31

1.4 Wiercenie i cięcie techniką diamentową - kod CPV 45262300-4; 45262511-6 | str. 40

1.5 Mechaniczne przebijanie otworów, wykucie bruzd, gniazd, strzępi, wnęk, wykonanie ślepych otworów, montaż kołków kotwiących - kod CPV 45262690-4; CPV 45262520-2 | str. 42

1.6 Roboty ciesielskie - kod CPV 45261100-5, CPV 45422000-7 | str. 48

1.7 Roboty pokrywcze i remonty dachów - kod CPV 45261910-6, CPV 45261210-9, CPV 45261320-3 | str. 53

1.8 Izolacje i uszczelnienia, roboty odgrzybieniowe murów i drewna, impregnacja drewna - kod CPV 45320000-6 | str. 61

1.9 Roboty tynkarskie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane - kod CPV 45410000-4 | str. 75

1.10 Roboty posadzkowe i wykładzinowe - kod CPV 45432100-5, CPV 45432200-6 | str. 82

1.11 Roboty stolarskie - kod CPV 45421000-4 | str. 88

1.12 Roboty zduńskie - kod CPV 45262630-6 | str. 94

1.13 Roboty szklarskie - kod CPV 45441000-8 | str. 96

1.14 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8 | str. 98

1.15 Roboty kowalsko-ślusarskie - kod CPV 45421160-3 | str. 102

1.16 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych - kod CPV 45223210-1 | str. 104

1.17 Rusztowania - kod CPV 45262100-2 | str. 107

2 Roboty kamieniarskie renowacyjne i demontażowe | str. 108

2.1 Demontaż okładzin kamiennych i elementów blokowych - kod CPV 45262510-9 | str. 108

2.2 Oczyszczenie, mycie, pastowanie, froterowanie okładzin - kod CPV 45262510-9 | str. 109

2.3 Wstawienie łatek (bez kosztu kamienia) - kod CPV 45262510-9 | str. 109

2.4 Spoinowanie i kitowanie drobnych ubytków w kamieniu - kod CPV 45262510-9 | str. 110

2.5 Skuwanie podłoża pod elementy kamienne - kod CPV 45262510-9 | str. 110

3 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli | str. 113

3.1 Rozebranie konstrukcji z murowanych (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9 | str. 113

3.2 Rozebranie konstrukcji betonowych i żelbetowych (sposobem ręczym) - kod CPV 45111100-9 | str. 114

3.3 Rozebranie konstrukcji drewnianych (sposobem ręcznym przy użyciu właściwych narzędzi ciesielskich) - kod CPV 45111100-9 | str. 116

3.4 Rozebranie posadzek, pokryć dachowych, płyt balkonowych, trzonów kuchennych i pieców (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9 | str. 117

3.5 Burzenie mechaniczne murów i ścian betonowych i żelbetowych oraz posadzek (przy użyciu sprężarki przewoźnej spalinowej ) - kod CPV 45111100-9 | str. 118

3.6 Rozebranie konstrukcji stalowych,cięcie kształtowników (sposobem ręcznym przy użyciu palnika tlenowego) - kod CPV 45111100-9 | str. 118

3.7 Wykonanie rynny do gruzu, wywóz gruzu | str. 121

4 Roboty budowlane w obiektach o charakterze zabytkowym (na podstawie TZKNBK) | str. 122

4.1 Roboty murowe (TZKNBK IV) - kod CPV 45262500-6 | str. 122

4.2 Roboty ciesielskie (TZKNBK V) - kod CPV 45422000-1, CPV 45261100-5 | str. 131

4.3 Roboty pokrywcze (TZKNBK VI) - CPV 45261910-6, CPV 45261210-9 | str. 137

4.4 Roboty izolacyjne (TZKNBK VII) - kod CPV 45320000-6 | str. 143

4.5 Roboty tynkarskie (TZKNBK VIII) - kod CPV 45410000-4 | str. 153

4.6 Roboty stiukowe (TZKNBK X) (bez kosztu materiałów) - kod CPV 45410000-4 | str. 159

4.7 Roboty posadzkarskie (TZKNBK XI) - kod CPV 45432100-5, CPV 45432200-6 | str. 167

4.8 Roboty stolarskie (TZKNBK XII) - kod CPV 45421000-4 | str. 172

4.9 Roboty malarskie (TZKNBK XV) - kod CPV 45442100-8 | str. 175

4.10 Roboty instalacji elektrycznej (TZKNBK XVII) - kod CPV 45311000-0, CPV 45312310-3 | str. 178

4.11 Roboty blacharki artystycznej (TZKNBK XXIII) - kod CPV 45261210-9 | str. 183

4.12 Roboty ślusarskie (TZKNBK XXIV) (bez kosztu materiałów) - kod CPV 45421160-3 | str. 188

5 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (na podstawie KNR 19-01) | str. 197

5.1 Roboty murowe (remontowe) - kod CPV 45262500-6 | str. 197

5.2 Roboty ciesielskie (remontowe) - kod CPV 45422000-1 | str. 198

5.3 Roboty elewacyjne (remontowe) - kod CPV 45410000-4 | str. 199

5.4 Roboty pokrywcze z dachówki ceramicznej - kod CPV 45261210-9 | str. 202

5.5 Wykonanie i zawieszenie rynien i rur spustowych (przy ilości jednego przekroju nie mniejszej niż 50m na obiekcie) - kod CPV 45261320-3 | str. 203

6 Roboty remontowe instalacji sanitarnych i elektrycznych | str. 206

6.1 Instalacje wodociągowe - kod CPV 45330000-9 | str. 206

6.2 Instalacje wodociągowe z rur miedzianych, twardych, prostych - kod CPV 45330000-9 | str. 212

6.3 Instalacje kanalizacyjne - kod CPV 45330000-9 | str. 217

6.4 Instalacje centralnego ogrzewania - kod CPV 45331100-7 | str. 222

6.5 Instalacje centralnego ogrzewania z rur miedzianych - kod CPV 45331100-7 | str. 227

6.6 Instalacje gazowe - kod CPV 45333000-0 | str. 231

6.7 Instalacje gazowe z rur miedzianych - kod CPV 45333000-0 | str. 234

6.8 Izolacje rurociągów - kod CPV 45320000-6 | str. 236

6.9 Kotłownie - kod CPV 45331100-0 | str. 242

6.10 Instalacje wentylacji - kod CPV 45331200-8 | str. 246

6.11 Instalacje elektryczne - kod CPV 45311000-0, CPV 45312310-3 | str. 250

6.12 Wymiana instalacji odgromowych i przewodów wyrównawczych - kod CPV 45312310-3 | str. 260

7 Modernizacje linii n/n | str. 264

7.1 Linie kablowe energetyczne n.n. i sygnalizacyjne - kod CPV 45314300-4 | str. 264

7.2 Linie napowietrzne energetyczne n.n. i oświetlenia zewnętrznego - kod CPV 45232210-7 | str. 272

7.3 Oświetlenie zewnętrzne - kod CPV 45316100-9 | str. 273

8 Roboty remontowe i eksploatacyjne sieci wodociągowo-kanalizacyjnych | str. 276

8.1 Sieci wodociągowe - kod CPV 45231300-8 | str. 276

8.2 Sieci kanalizacyjne - kod CPV 45231300-8 | str. 282

8.3 Naprawa kanałów i obiektów - system MC-Bauchemie | str. 290

8.4 Naprawwy i ochrona powierzchni betonowych przed agresją chemiczną w kanałach ściekowych - system SCHOMBURG | str. 292

9 Roboty remontowe sieci cieplnych | str. 294

9.1 Demontaż sieci cieplnych kanałowych (bez robót towarzyszących: ziemne, nawierzchniowe, itp.) - kod CPV 45231300-8 | str. 294

9.2 Remonty komór sieci cieplnych - kod CPV 45231300-8 | str. 297

10 Roboty remontowe obiektów energetycznych i ciepłowniczych | str. 299

10.1 Kotły płomieniówkowe - kod CPV 45331110-0 | str. 299

10.2 Kotły typ PLM, CR, WLM, WR - kod CPV 45331110-0 | str. 303

10.3 Ruszty mechaniczne - kod CPV 45331110-0 | str. 304

11 Docieplenia ścian budynków i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - kod CPV 45321000-3, CPV 45443000-4 | str. 309

11.1 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system DRYVIT (KNR 0-28) (bez kosztu rusztowań) | str. 309

11.2 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system ATLAS (KNR K-33) (bez kosztu rusztowań) | str. 313

11.3 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system CERESIT (ZKNR C-2) (bez kosztu rusztowań) | str. 319

11.4 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system BOLIX (KNR K-58) (bez kosztu rusztowań) | str. 325

11.5 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system Baumit (bez kosztu rusztowań) | str. 331

11.6 Ocieplenie ścian i stropów, cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system BASF (bez kosztu rusztowań) | str. 334

12 Termoceramiczne powłoki ochronne ThermoShield - kod CPV 45442300-0 (nakłady podstawowe na wysokości do 5m) | str. 338

12.1 Przygotowanie podłoża | str. 338

12.2 Gruntowanie podłoża środkami ThermoShield - ręcznie | str. 338

12.3 Gruntowanie podłoża środkami ThermoShield - agregatem malarskim | str. 339

12.4 Nanoszenie środka ThermoShield Interieur na powierzchnie wewnętrzne - ręcznie | str. 340

12.5 Nnoszenie środka ThermoShield Interieur na powierzchnie wewnętrzne - agregatem malarskim | str. 340

12.6 Nanoszenie środka ThermoShield Exterieur na powierzchnie zewnętrzne - ręcznie | str. 340

12.7 Nanoszenie środka ThermoShield Exterieur na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim | str. 341

12.8 Nanoszenie środka ThermoShield TopShield na powierzchnie zewnętrzne - ręcznie | str. 341

12.9 Nanoszenie środka ThermoShield TopShield na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim | str. 342

12.10 Nanoszenie środka ThermoShield Nature na powierzchnie zewnętrzne drewniane | str. 342

13 Zabezpieczenia przed graffiti - kod CPV 45442300-0 | str. 343

13.1 Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti | str. 343

13.2 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF ręcznie | str. 343

13.3 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF agregatem malarskim | str. 343

13.4 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS ręcznie | str. 344

13.5 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS agregatem malarskim | str. 344

13.6 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem Epasit ag ręcznie | str. 344

13.7 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem Epasit ag agregatem malarskim | str. 345

13.8 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti z folii antigraffiti | str. 345

13.9 Mycie powierzchni pokrytej graffiti | str. 345

13.10 Usuwanie graffiti środkami AGS | str. 345

13.11 Mycie powierzchni pokrytej środkiem do usuwania graffiti | str. 345

14 Czyszczenie i hydrofobizacja budowli - kod CPV 45453100-8, CPV 45442300-0 | str. 346

14.1 Czyszczenie murów i okładzin | str. 346

14.2 Hydrofobizacja podłoży mineralnych - system SCHOMBURG | str. 346

14.3 Impregnacja okładzin i tynków - system KREISEL | str. 347

14.4 Impregnacja powierzchni pionowych - system CERESIT | str. 347

15 Tynki renowacyjne - kod CPV 45453100-8; CPV 45410000-4 | str. 347

15.1 Tynki renowacyjne - system SCHOMBURG | str. 347

15.2 Tynki renowacyjne - system CERESIT | str. 348

15.3 Tynki renowacyjne - system REMMERS | str. 349

15.4 Tynki renowacyjne - system KREISEL | str. 350

15.5 Tynki renowacyjne - system MUREXIN | str. 350

16 Naprawa konstrukcji betonowych przy użyciu materiałów nowych technologii - kod CPV 45262330-3 | str. 351

16.1 Przygotowanie powierzchni betonowych przed wykonaniem napraw | str. 351

16.2 Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych - system MC BAUCHEMIE | str. 352

16.3 Ręczna reprofilacja powierzchni betonowych - system SCHOMBURG | str. 356

16.4 Naprawa konstrukcji betonowych - system CERESIT | str. 358

17 Wstawienie okien połaciowych w istniejące dachy - kod CPV 45261000-4, CPV 45421100-5 | str. 362

17.1 Roboty przygotowawcze | str. 362

17.2 Uzupełnienie dachu po montażu okien | str. 363

17.3 Osadzenie okien w połaci dachowej | str. 364

18 Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą - kod CPV 45262640-9 | str. 365

18.1 Czyszczenie pomieszczeń i mycie elewacji w obiektach budowlanych | str. 365

18.2 Osuszanie obiektów | str. 369

18.3 Dezynfekcja obiektów | str. 370

19 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych | str. 371

19.1 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika CarboDur - CPV 45453000-7 | str. 371

20 Wymiana uszkodzonych słupków ogrodzenia | str. 372

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH | str. 375

1 WYMIANA CENTRALNEJ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY - kod CPV 45330000-9 | str. 375

BCOR.1.001 Budynek 11 kondygnacyjny, poddasze użytkowe, piwnice, 8 klatek | str. 375

BCOR.1.002 Budynek 11 kondygnacyjny, piwnice | str. 375

BCOR.1.003 Budynek 11 kondygnacyjny, piwnice | str. 376

BCOR.1.004 Budynek 10 kondygnacyjny, piwnice | str. 376

BCOR.1.005 Budynek 5 kondygnacyjny, piwnice (technologia wielki blok "Żerań") | str. 376

BCOR.1.006 Budynek 3 kondygnacyjny - wymiana instalacji zimnej wody | str. 377

BCOR.1.007 Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku komunalnym 5 kondygnacyjnym (bez przyłącza wodociągowego) | str. 378

BCOR.1.008 Doposażenie budynku 3 kondygnacyjnego w instalację ciepłej wody 379

2 WYMIANA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - kod CPV 45330000-9 | str. 380

BCOR.2.001 Budynek 11 kondygnacyjny + piwnice | str. 380

BCOR.2.002 Budynek 5 kondygnacyjny + piwnice | str. 380

BCOR.2.003 Budynek 4 kondygnacyjny + piwnice | str. 381

BCOR.2.004 Budynek 3 kondygnacyjny | str. 382

BCOR.2.005 Doposażenie budynku komunalnego w instalację c.o. | str. 382

BCOR.2.006 Pawilon handlowo-usługowy dwukondygnacyjny, podpiwniczony | str. 383

3 WYMIANA KANALIZACJI SANITARNEJ - kod CPV 45330000-9 | str. 384

BCOR.3.001 Wymiana kanalizacji sanitarnej - poziomy w piwnicy wymiana z żeliwa na PVC | str. 384

BCOR.3.002 Wymiana kanalizacji sanitarnej (poziomy w piwnicach) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym | str. 384

BCOR.3.003 Wymiana kanalizacji w budynku mieszkalnym komunalnym 5-kondygnacyjnym | str. 385

BCOR.3.004 Budynek 3 kondygnacyjny, mieszkalny - wymiana kanalizacji | str. 386

BCOR.3.005 Doposażenie budynku komunalnego w kanalizację | str. 387

4 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI WODOCIĄGOWYCH | str. 389

BCOR.4.001 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 400 mm | str. 389

BCOR.4.002 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm | str. 389

BCOR.4.003 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm - nałożenie opasek | str. 390

BCOR.4.004 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm - w kolizji | str. 390

BCOR.4.005 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 200 mm | str. 391

BCOR.4.006 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 150 mm | str. 391

BCOR.4.007 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 100 mm | str. 392

BCOR.4.008 Awaria przyłącza wodociągowego rurociągu o śr. 50 mm | str. 392

BCOR.4.009 Wymiana hydrantu w nawierzchni asfaltowej | str. 393

BCOR.4.010 Wymiana hydrantu w nawierzchni z kostki betonowej | str. 393

BCOR.4.011 Wymiana hydrantu w trawniku | str. 394

BCOR.4.012 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 90 mm | str. 394

BCOR.4.013 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 110 mm | str. 396

BCOR.4.014 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 160 mm | str. 397

BCOR.4.015 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 200 mm | str. 398

BCOR.4.016 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 315 mm | str. 400

BCOR.4.017 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 25 mm | str. 401

BCOR.4.018 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 32 mm | str. 402

BCOR.4.019 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 40 mm | str. 403

BCOR.4.020 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 50 mm | str. 404

BCOR.4.021 Wymiana przyłączy wodociągowych śr. 75 mm | str. 405

BCOR.4.022 Renowacja zbiornika małej retencji | str. 406

5 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI KANALIZACYJNYCH | str. 407

BCOR.5.001 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1500 mm z wymianą odcinków kanałów | str. 407

BCOR.5.002 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1200 mm | str. 407

BCOR.5.003 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1200 mm z wymianą odcinków kanałów | str. 408

BCOR.5.004 Wymiana studzienki ściekowej śr. 500 mm | str. 409

BCOR.5.005 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=9,0m | str. 409

BCOR.5.006 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=6,0m | str. 410

BCOR.5.007 Awaria na kanale o śr. 300 mm i przykanaliku 150 mm, z wykonaniem ślepej studni | str. 411

BCOR.5.008 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=3,5m | str. 411

BCOR.5.009 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 200 mm L=3,0m (przykanalik) w gruncie podmokłym | str. 412

BCOR.5.010 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 150 mm L=5,0m | str. 412

BCOR.5.011 Wymiana odcinka kanału deszczowego DN 300 mm | str. 413

BCOR.5.012 Odbudowa rurociągu żelbetowego DN 600 mm odprowadzającego deszczówkę z rowów przydrożnych | str. 414

BCOR.5.013 Wymiana odcinka kanalizacji ogólnospławnej o śr. 600 mm | str. 414

BCOR.5.014 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 300 mm | str. 415

BCOR.5.015 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 250 mm | str. 417

BCOR.5.016 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 200 mm | str. 418

BCOR.5.017 Przykanalik śr. 160 mm z przejściem pod drogą | str. 419

BCOR.5.018 Wymiana przykanalika | str. 421

6 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI CIEPLNYCH | str. 422

BCOR.6.001 Awaria sieci cieplnej o śr. 200 mm | str. 422

BCOR.6.002 Awaria sieci cieplnej o śr. 300 mm | str. 423

BCOR.6.003 Awaria sieci cieplnej o śr. 400 mm | str. 424

BCOR.6.004 Wymiana odcinka sieci cieplnej | str. 425

BCOR.6.005 Wymiana przyłącza sieci cieplnej | str. 426

BCOR.6.006 Wymiana sieci cieplnej 2 x DN 150 mm | str. 427

BCOR.6.007 Wymiana wewnętrznej sieci cieplnej 2 x DN 250 mm | str. 428

BCOR.6.008 Wymiana wewnętrznej sieci cieplnej 2 x DN 200 mm | str. 429

7 INSTALACJE GAZOWE | str. 430

BCOR.7.001 Wymiana przyłącza gazowego o śr. 40 mm | str. 430

BCOR.7.002 Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym komunalnym | str. 431

8 REMONTY KOTŁOWNI I KOMINÓW | str. 431

BCOR.8.001 Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej | str. 431

BCOR.8.002 Remont istniejącej kotłowni węglowej 2 kotły po 250 kW + zasobniki c.w.u | str. 432

BCOR.8.003 Remont kotłowni gazowej 2 kotły po 120 kW + zasobnik c.w.u. | str. 434

BCOR.8.004 Remont kotłowni gazowej 38 kW | str. 436

BCOR.8.005 Remont kotłowni 150 kW - automatyczna na zrębki, brykiet i pellety | str. 438

BCOR.8.006 Remont kotłowni 90 kW - automatyczna na zrębki, brykiet i pellety | str. 440

BCOR.8.007 Odbudowa komina | str. 442

BCOR.8.008 Remont i dobudowa przewodów kominowych z zastosowaniem wkładów ALUFOL | str. 442

BCOR.8.009 Remont przewodów kominowych | str. 443

9 REMONTY DACHÓW | str. 444

BCOR.9.001 Wymiana pokrycia papowego na podłożu drewnianym - budynek mieszkalny | str. 444

BCOR.9.002 Wymiana pokrycia papowego na podłożu betonowym z ociepleniem stropodachu - przedszkole | str. 445

BCOR.9.003 Wymiana pokrycia papowego na podłożu betonowym z ociepleniem dachu | str. 446

BCOR.9.004 Wymiana pokrycia papowego na podłożu drewnianym na pokrycie z blachy powlekanej w systemie Ruuki | str. 447

BCOR.9.005 Wymiana pokrycia z blachy | str. 448

BCOR.9.006 Wymiana pokrycia z dachówki - budynek szkoły | str. 449

BCOR.9.007 Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na dachówkę karpiówkę układaną podwójnie | str. 450

10 REMONTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH | str. 451

BCOR.10.001 Przebudowa i remont sanitariatów w szkole | str. 451

BCOR.10.002 Przebudowa i remont sanitariatów w przedszkolu | str. 452

BCOR.10.003 Remont i modernizacja węzła sanitarnego w budynku internatu | str. 453

BCOR.10.004 Remont kuchni i stołówki w internacie | str. 455

BCOR.10.005 Standaryzacja pomieszczeń bursy szkolnej | str. 458

BCOR.10.006 Remont sali gimnastycznej z zapleczem | str. 460

BCOR.10.007 Remont sal lekcyjnych w szkole | str. 463

BCOR.10.008 Nadbudowa budynku 3-kondygnacyjnego o poddasze użytkowe | str. 464

BCOR.10.009 Adaptacja poddasza na cele użytkowe | str. 466

BCOR.10.010 Modernizacja świetlicy wiejskiej | str. 469

BCOR.10.011 Remont świetlicy wiejskiej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych | str. 473

BCOR.10.012 Remont lokalu użytkowego, pustostanu (biuro) | str. 476

BCOR.10.013 Remont ośrodka zdrowia z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych | str. 476

BCOR.10.014 Modernizacja oddziałów szpitalnych | str. 479

BCOR.10.015 Modernizacja budynku biurowo- usługowego | str. 481

BCOR.10.016 Modernizacja istniejącej pralni, na pralnię z "barierą higieny" | str. 487

BCOR.10.017 Remont ogrodzenia - podmurówka i przęsła stalowe | str. 488

BCOR.10.018 Remont niecki basenu kąpielowego, krytego | str. 489

BCOR.10.019 Likwidacja dzikiego składowiska odpadów z zagospodarowaniem terenu | str. 490

BCOR.10.020 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych | str. 491

BCOR.10.021 Wzmocnienie od spodu konstrukcji stropodachu (płyty Klaina) dodatkową konstrukcją stalową | str. 492

BCOR.10.022 Wzmocnienie stropu drewnianego | str. 493

BCOR.10.023 Malowanie klatki schodowej w budynku wielorodzinnym | str. 493

BCOR.10.024 Malowanie klatki schodowej z przetarciem tynków | str. 494

BCOR.10.025 Remont klatki schodowej | str. 495

11 REMONTY NAWIERZCHNI SPORTOWYCH | str. 496

BCOR.11.001 Modernizacja boiska szkolnego | str. 496

BCOR.11.002 Remont boiska szkolnego wielofunkcyjnego | str. 498

BCOR.11.003 Remont boiska szkolnego do piłki nożnej | str. 499

BCOR.11.004 Remont odcinka prostego bieżni szkolnej i zeskoczni | str. 501

BCOR.11.005 Remont bieżni szkolnej | str. 502

BCOR.11.006 Remont skoczni do skoku w dal | str. 502

BCOR.11.007 Remont podłogi w sali gimnastycznej | str. 503

BCOR.11.008 Wymiana podłogi w sali gimnastycznej | str. 504

12 ROZBIÓRKI | str. 504

BCOR.12.001 Rozbiórka budynku gospodarczego (garaż) | str. 504

BCOR.12.002 Rozbiórka budynku mieszkalnego - z rusztowaniami | str. 505

BCOR.12.003 Rozbiórka budynku mieszkalnego 2-kondygnacyjnego | str. 507

BCOR.12.004 Rozbiórka budynku przedszkola o konstrukcji drewnianej | str. 507

BCOR.12.005 Rozbiórka hali magazynowej o 3 kondygnacjach, z częścią biurową i socjalną | str. 509

13 REMONTY ELEWACJI | str. 510

BCOR.13.001 Remont elewacji zabytkowej w systemie STO z wymianą stolarki okiennej oraz izolacją ścian fundamentowych | str. 510

BCOR.13.002 Remont elewacji kamienicy czynszowej w systemie SCHOMBURG z wymianą stolarki okiennej | str. 512

BCOR.13.003 Docieplenie elewacji budynku szpitala w systemie ATLAS ROKER wraz z dociepleniem ścian fundamentowych | str. 513

BCOR.13.004 Docieplenie elewacji stacji trafo w systemie ATLAS STOPTER | str. 515

BCOR.13.005 Docieplenie budynku mieszkalnego 5 kondygn. w systemie BAUMIT MINERAL | str. 516

BCOR.13.006 Ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego 11 kondygn. w systemie BAUMIT MINERAL | str. 517

BCOR.13.007 Docieplenie budynku mieszkalnego w systemie DRYVIT | str. 519

BCOR.13.008 Docieplenie budynku szkoły w systemie BOLIX | str. 520

BCOR.13.009 Docieplenie elewacji z wystrojem architektonicznym, budynku mieszkalnego 4 kondygn. w systemie BOLIX | str. 521

BCOR.13.010 Docieplenie budynku mieszkalnego 11 kondygn. wcześniej ocieplonego | str. 522

BCOR.13.011 Docieplenie budynku przedszkola w systemie BAUMIT AKRYL | str. 524

BCOR.13.012 Remont elewacji kamiennej budynku biurowego w systemie REMMERS | str. 526

BCOR.13.013 Odbudowa zniszczonego balkonu z balustradami | str. 526

BCOR.13.014 Remont posadzek loggii w systemie REMMERS (bez rusztowań) | str. 527

BCOR.13.015 Remont posadzek balkonów w systemie DEITERMANN (bez rusztowań) | str. 528

BCOR.13.016 Remont balkonów w systemie SIKA (z rusztowaniami) | str. 529

BCOR.13.017 Remont balkonów z płytą stalową (z rusztowaniami) | str. 530

BCOR.13.018 Remont schodów zewnętrznych w systemie SCHOMBURG | str. 530

BCOR.13.019 Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych - dwuodcinkowej | str. 531

BCOR.13.020 Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych - jednoodcinkowej | str. 532

BCOR.13.021 Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych - dwuodcinkowej o konstrukcji stalowej | str. 533

14 IZOLACJE | str. 534

BCOR.14.001 Wykonanie izolacji pionowej i poziomej zawilgoconych ścian fundamentowych w systemie STO (od zewnątrz) | str. 534

BCOR.14.002 Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych (od zewnątrz) | str. 535

BCOR.14.003 Ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej | str. 536

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE | str. 537

1. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano - montażowych dla inwestycji kubaturowych | str. 537

2. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji liniowych | str. 539

3. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej dla obiektów inżynierskich | str. 541

4. Wskaźniki dla usług związanych z budownictwem | str. 542

5. Orientacyjne mnożniki przeliczeniowe wartości dla regionu kraju i dla miast wojewódzkich | str. 543

6. Roczne wskaźniki cen towarów i usług w latach 1953 - 2012 / rok poprzedni - 100 / | str. 544

7. Wskaźniki nakładów inwestycyjnych cen produkcji budowlano - montażowej w latach 1994 - 2013 | str. 545

8. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych | str. 551

9. Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew, za których usunięcie pobiera się opłaty, oraz jednostkowe stawki tych opłat | str. 558

10. Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na składowisku | str. 560

11. Usuwanie wyrobów zawierających azbest | str. 563

12. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad | str. 567

13. Warunki udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego | str. 569

14. Przeliczniki wagowe materiałów budowlanych | str. 571

15. Oznaczenia betonów stosowanych w budownictwie | str. 572

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH - I kwartał 2021 r.

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty