Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Katalog cen jednostkowych robót i obiektów,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Publikacja zawiera ceny jednostkowe robót remontowych budowlanych w różnych technologiach i robót remontowych w obiektach zabytkowych oraz robót rozbiórkowych i wyburzeniowych w poziomie cen średniokrajowych, które zostały opracowane na bazie normatywów z dostępnych na rynku katalogów z nakładami rzeczowymi: KNR; KNNR i innych oraz bazę obiektów modelowych remontowych z zakresu remontów elementów robót i całych obiektów we wszystkich branżach.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
183,71 183,71
Cena regularna: 204,12
204,12
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Spis treści

Rozwiń Zwiń
INFORMACJE PODSTAWOWE | str. 19

BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH | str. 23

DANE SZCZEGÓŁOWE (na II kwartał 2017 r.) | str. 24

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH | str. 25


1 Roboty remontowe budowlane | str. 25

1.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0 | str. 25

1.2 Roboty betonowe i żelbetowe - kod CPV 45262300-4 | str.
...
INFORMACJE PODSTAWOWE | str. 19

BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH | str. 23

DANE SZCZEGÓŁOWE (na II kwartał 2017 r.) | str. 24

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH | str. 25


1 Roboty remontowe budowlane | str. 25

1.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0 | str. 25

1.2 Roboty betonowe i żelbetowe - kod CPV 45262300-4 | str. 28

1.3 Roboty murowe - kod CPV 45262500-6 | str. 34

1.4 Wiercenie i cięcie techniką diamentową - kod CPV 45262300-4; 45262511-6 | str. 43

1.5 Mechaniczne przebijanie otworów, wykucie bruzd, gniazd, strzępi, wnęk, wykonanie ślepych otworów, montaż kołków kotwiących - kod CPV 45262690-4; CPV 45262520-2 | str. 45

1.6 Roboty ciesielskie - kod CPV 45261100-5, CPV 45422000-7 | str. 51

1.7 Roboty pokrywcze i remonty dachów - kod CPV 45261910-6, CPV 45261210-9, CPV 45261320-3 | str. 56

1.8 Izolacje i uszczelnienia, roboty odgrzybieniowe murów i drewna, impregnacja drewna - kod CPV 45320000-6 | str. 66

1.9 Roboty tynkarskie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane - kod CPV 45410000-4 | str. 90

1.10 Roboty posadzkowe i wykładzinowe - kod CPV 45432100-5, CPV 45432200-6 | str. 101

1.11 Roboty stolarskie - kod CPV 45421000-4 | str. 108

1.12 Roboty zduńskie - kod CPV 45262630-6 | str. 114

1.13 Roboty szklarskie - kod CPV 45441000-8 | str. 115

1.14 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8 | str. 119

1.15 Roboty kowalsko-ślusarskie - kod CPV 45421160-3 | str. 124

1.16 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych - kod CPV 45223210-1 | str. 126

1.17 Rusztowania - kod CPV 45262100-2 | str. 129

2 Roboty kamieniarskie renowacyjne i demontażowe | str. 131

2.1 Demontaż okładzin kamiennych i elementów blokowych - kod CPV 45262510-9 | str. 131

2.2 Oczyszczenie, mycie, pastowanie, froterowanie okładzin - kod CPV 45262510-9 | str. 131

2.3 Wstawienie łatek (bez kosztu kamienia) - kod CPV 45262510-9 | str. 132

2.4 Spoinowanie i kitowanie drobnych ubytków w kamieniu - kod CPV 45262510-9 | str. 133

2.5 Skuwanie podłoża pod elementy kamienne - kod CPV 45262510-9 | str. 133

3 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli | str. 135

3.1 Rozebranie konstrukcji z murowanych (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9 | str. 135

3.2 Rozebranie konstrukcji betonowych i żelbetowych (sposobem ręczym) - kod CPV 45111100-9 | str. 137

3.3 Rozebranie konstrukcji drewnianych (sposobem ręcznym przy użyciu właściwych narzędzi ciesielskich) - kod CPV 45111100-9 | str. 138

3.4 Rozebranie posadzek, pokryć dachowych, trzonów kuchennych i pieców (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9 | str. 139

3.5 Burzenie mechaniczne murów i ścian betonowych i żelbetowych oraz posadzek (przy użyciu sprężarki przewoźnej spalinowej ) - kod CPV 45111100-9 | str. 140

3.6 Rozebranie konstrukcji stalowych,cięcie kształtowników (sposobem ręcznym przy użyciu palnika tlenowego) - kod CPV 45111100-9 | str. 141

3.7 Wykonanie rynny do gruzu, wywóz gruzu | str. 144

4 Roboty budowlane w obiektach o charakterze zabytkowym (na podstawie TZKNBK) | str. 145

4.1 Roboty murowe (TZKNBK IV) - kod CPV 45262500-6 | str. 145

4.2 Roboty ciesielskie (TZKNBK V) - kod CPV 45422000-1, CPV 45261100-5 | str. 154

4.3 Roboty pokrywcze (TZKNBK VI) - CPV 45261910-6, CPV 45261210-9 | str. 160

4.4 Roboty izolacyjne (TZKNBK VII) - kod CPV 45320000-6 | str. 165

4.5 Roboty tynkarskie (TZKNBK VIII) - kod CPV 45410000-4 | str. 176

4.6 Roboty stiukowe (TZKNBK X) (bez kosztu materiałów) - kod CPV 45410000-4 | str. 182

4.7 Roboty posadzkarskie (TZKNBK XI) - kod CPV 45432100-5, CPV 45432200-6 | str. 190

4.8 Roboty stolarskie (TZKNBK XII) - kod CPV 45421000-4 | str. 195

4.9 Roboty malarskie (TZKNBK XV) - kod CPV 45442100-8 | str. 198

4.10 Roboty instalacji elektrycznej (TZKNBK XVII) - kod CPV 45311000-0, CPV 45312310-3 | str. 201

4.11 Roboty blacharki artystycznej (TZKNBK XXIII) - kod CPV 45261210-9 | str. 206

4.12 Roboty ślusarskie (TZKNBK XXIV) (bez kosztu materiałów) - kod CPV 45421160-3 | str. 211

5 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (na podstawie KNR 19-01) | str. 220

5.1 Roboty murowe (remontowe) - kod CPV 45262500-6 | str. 220

5.2 Roboty ciesielskie (remontowe) - kod CPV 45422000-1 | str. 221

5.3 Roboty elewacyjne (remontowe) - kod CPV 45410000-4 | str. 222

5.4 Roboty pokrywcze z dachówki ceramicznej - kod CPV 45261210-9 | str. 224

5.5 Wykonanie i zawieszenie rynien i rur spustowych (przy ilości jednego przekroju nie mniejszej niż 50m na obiekcie) - kod CPV 45261320-3 | str. 226

6 Roboty remontowe instalacji sanitarnych i elektrycznych | str. 228

6.1 Instalacje wodociągowe - kod CPV 45330000-9 | str. 228

6.2 Instalacje wodociągowe z rur miedzianych, twardych, prostych - kod CPV 45330000-9 | str. 235

6.3 Instalacje kanalizacyjne - kod CPV 45330000-9 | str. 240

6.4 Instalacje centralnego ogrzewania - kod CPV 45331100-7 | str. 245

6.5 Instalacje centralnego ogrzewania z rur miedzianych - kod CPV 45331100-7 | str. 250

6.6 Instalacje gazowe - kod CPV 45333000-0 | str. 254

6.7 Instalacje gazowe z rur miedzianych - kod CPV 45333000-0 | str. 258

6.8 Izolacje rurociągów - kod CPV 45320000-6 | str. 259

6.9 Kotłownie - kod CPV 45331100-0 | str. 266

6.10 Instalacje wentylacji - kod CPV 45331200-8 | str. 270

6.11 Instalacje elektryczne (KNNR 9) - kod CPV 45311000-0, CPV 45312310-3 | str. 274

6.12 Wymiana instalacji odgromowych i przewodów wyrównawczych (KNR-W 4-03) - kod CPV 45312310-3 | str. 283

6.13 Pomiary elektroenergetyczne (KNR-W 4-03) - kod CPV 45310000-0 | str. 288

7 Modernizacje linii n/n | str. 290

7.1 Linie kablowe energetyczne n.n. i sygnalizacyjne - kod CPV 45314300-4 | str. 290

7.2 Linie napowietrzne energetyczne n.n. i oświetlenia zewnętrznego - kod CPV 45232210-7 | str. 298

7.3 Oświetlenie zewnętrzne - kod CPV 45316100-9 | str. 299

8 Roboty remontowe i eksploatacyjne sieci wodociągowo-kanalizacyjnych | str. 301

8.1 Sieci wodociągowe - kod CPV 45231300-8 | str. 301

8.2 Sieci kanalizacyjne - kod CPV 45231300-8 | str. 308

8.3 Naprawa kanałów i obiektów - system MC-Bauchemie | str. 316

8.4 Naprawwy i ochrona powierzchni betonowych przed agresją chemiczną w kanałach ściekowych - system SCHOMBURG | str. 318

9 Roboty remontowe sieci cieplnych | str. 320

9.1 Demontaż sieci cieplnych kanałowych (bez robót towarzyszących: ziemne, nawierzchniowe, itp.) - kod CPV 45231300-8 | str. 320

9.2 Remonty komór sieci cieplnych - kod CPV 45231300-8 | str. 322

10 Roboty remontowe obiektów energetycznych i ciepłowniczych | str. 324

10.1 Kotły płomieniówkowe - kod CPV 45331110-0 | str. 324

10.2 Kotły typ PLM, CR, WLM, WR - kod CPV 45331110-0 | str. 328

10.3 Ruszty mechaniczne - kod CPV 45331110-0 | str. 329

11 Docieplenia ścian budynków i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - kod CPV 45321000-3, CPV 45443000-4 | str. 334

11.1 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system DRYVIT (KNR 0-28) (bez kosztu rusztowań) | str. 334

11.2 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system ATLAS (KNR K-33) (bez kosztu rusztowań) | str. 338

11.3 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system CERESIT (ZKNR C-2) (bez kosztu rusztowań) | str. 344

11.4 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system BOLIX (KNR K-58) (bez kosztu rusztowań) | str. 351

11.5 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system Baumit (bez kosztu rusztowań) | str. 356

11.6 Ocieplenie ścian i stropów, cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system BASF (bez kosztu rusztowań) | str. 359

12 Termoceramiczne powłoki ochronne ThermoShield - kod CPV 45442300-0 (nakłady podstawowe na wysokości do 5m) | str. 363

12.1 Przygotowanie podłoża | str. 363

12.2 Gruntowanie podłoża środkami ThermoShield - ręcznie | str. 364

12.3 Gruntowanie podłoża środkami ThermoShield - agregatem malarskim | str. 364

12.4 Nanoszenie środka ThermoShield Interieur na powierzchnie wewnętrzne - ręcznie | str. 365

12.5 Nnoszenie środka ThermoShield Interieur na powierzchnie wewnętrzne - agregatem malarskim | str. 365

12.6 Nanoszenie środka ThermoShield Exterieur na powierzchnie zewnętrzne - ręcznie | str. 365

12.7 Nanoszenie środka ThermoShield Exterieur na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim | str. 366

12.8 Nanoszenie środka ThermoShield TopShield na powierzchnie zewnętrzne - ręcznie | str. 366

12.9 Nanoszenie środka ThermoShield TopShield na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim | str. 367

12.10 Nanoszenie środka ThermoShield Nature na powierzchnie zewnętrzne drewniane | str. 367

13 Zabezpieczenia przed graffiti - kod CPV 45442300-0 | str. 368

13.1 Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti | str. 368

13.2 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS ręcznie | str. 368

13.3 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS agregatem malarskim | str. 368

13.4 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem Epasit ag ręcznie | str. 368

13.5 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem Epasit ag agregatem malarskim | str. 369

13.6 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti z folii antigraffiti | str. 369

13.7 Mycie powierzchni pokrytej graffiti | str. 369

13.8 Usuwanie graffiti środkami AGS | str. 369

13.9 Mycie powierzchni pokrytej środkiem do usuwania graffiti | str. 370

14 Czyszczenie i hydrofobizacja budowli - kod CPV 45453100-8, CPV 45442300-0 | str. 370

14.1 Czyszczenie murów i okładzin, odgrzybienie podłoży budowlanych | str. 370

14.2 Hydrofobizacja podłoży mineralnych - system SCHOMBURG | str. 370

14.3 Impregnacja okładzin i tynków - system KREISEL | str. 371

14.4 Impregnacja powierzchni pionowych - system CERESIT | str. 371

15 Tynki renowacyjne - kod CPV 45453100-8; CPV 45410000-4 | str. 371

15.1 Tynki renowacyjne - system SCHOMBURG | str. 371

15.2 Tynki renowacyjne - system CERESIT | str. 373

15.3 Tynki renowacyjne - system REMMERS | str. 374

15.4 Tynki renowacyjne - system KREISEL (KNR K-04) | str. 375

15.5 Tynki renowacyjne - system KREISEL (KNR K-46) | str. 375

15.6 Tynki renowacyjne - system MUREXIN | str. 376

16 Naprawa konstrukcji betonowych przy użyciu materiałów nowych technologii - kod CPV 45262330-3 | str. 376

16.1 Przygotowanie powierzchni betonowych przed wykonaniem napraw | str. 376

16.2 Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych - system MC BAUCHEMIE | str. 377

16.3 Ręczna reprofilacja powierzchni betonowych - system SCHOMBURG | str. 381

16.4 Naprawa konstrukcji betonowych - system CERESIT | str. 383

16.5 System naprawy betonów KREISEL | str. 388

17 Wstawienie okien połaciowych w istniejące dachy - kod CPV 45261000-4, CPV 45421100-5 | str. 389

17.1 Roboty przygotowawcze | str. 389

17.2 Uzupełnienie dachu po montażu okien | str. 390

17.3 Osadzenie okien w połaci dachowej | str. 391

18 Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K (KNR 9-29) - kod CPV 4541000-4; CPV 45453000-7 | str. 391

18.1 Rozbiórka elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych | str. 391

18.2 Demontaż elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych | str. 393

18.3 Uzupełnienie elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych | str. 398

19 Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą - kod CPV 45262640-9 | str. 404

19.1 Czyszczenie pomieszczeń i mycie elewacji w obiektach budowlanych | str. 404

19.2 Osuszanie obiektów | str. 408

19.3 Dezynfekcja obiektów | str. 409

20 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych | str. 411

20.1 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika CarboDur - CPV 45453000-7 | str. 411

20.2 Wzmacnianie betonowych ścian trójwarstwowych kotwami EJOT WSS | str. 412

20.3 Wykonanie i montaż ściągów | str. 413

21 Wymiana uszkodzonych słupków ogrodzenia | str. 413

22 Budownictwo morskie - roboty rozbiórkowe nadwodne | str. 413

22.1 Rozbiórka kleszczy i krzyżulców drewnianych | str. 413

22.2 Rozbiórka krawężników, poprzecznic, podłużnic i oczepów | str. 414

22.3 Rozbiórka balustrady, dyliny pomostowej i schodów drewnianych | str. 414

22.4 Rozbiórka dalb drewnianych palowych | str. 414

22.5 Rozbiórka drewnianych kozłów palowych | str. 414

22.6 Rozbiórka urządzeń odbojowych | str. 415

22.7 Rozbiórka, rozkucie i wykucie bruzd w konstrukcji żelbetowych | str. 415

22.8 Wiercenie otworu i kucie wnęki w żelbecie | str. 415

22.9 Rozbiórka kleszczy, ściągów stalowych i tarcz kotwiących | str. 416

22.10 Demontaż odbojnic z opon i wałków gumowych | str. 416

22.11 Demontaż pachołków, pierścieni i haków cumowniczych | str. 416

22.12 Rozbiórka krawężników i kątowników ochronnych | str. 417

22.13 Demontaż wyposażenia nabrzeży | str. 417

22.14 Rozbiórka umocnień i narzutów nadwodnych | str. 417

22.15 Rozbiórka wykładzin skarp | str. 417

22.16 Obcięcie stalowej ścianki szczelnej | str. 417

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH | str. 419

1 WYMIANA CENTRALNEJ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY | str. 419

BCOR.1.001 Budynek 11 kondygnacyjny, poddasze użytkowe, piwnice, 8 klatek - PKOB 1122 | str. 419

BCOR.1.002 Budynek 11 kondygnacyjny, piwnice - PKOB 1122 | str. 419

BCOR.1.003 Budynek 11 kondygnacyjny, piwnice - PKOB 1122 | str. 420

BCOR.1.004 Budynek 10 kondygnacyjny, piwnice - PKOB 1122 | str. 420

BCOR.1.005 Budynek 5 kondygnacyjny, piwnice (technologia wielki blok "Żerań") - PKOB 1122 | str. 421

BCOR.1.006 Budynek 3 kondygnacyjny - wymiana instalacji zimnej wody - PKOB 1122 | str. 421

BCOR.1.007 Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku komunalnym 5 kondygnacyjnym (bez przyłącza wodociągowego) - PKOB 1122 | str. 422

BCOR.1.008 Doposażenie budynku 3 kondygnacyjnego w instalację ciepłej wody - PKOB 1122 | str. 423

2 WYMIANA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | str. 424

BCOR.2.001 Budynek 11 kondygnacyjny + piwnice - PKOB 1122 | str. 424

BCOR.2.002 Budynek 5 kondygnacyjny + piwnice - PKOB 1122 | str. 424

BCOR.2.003 Budynek 4 kondygnacyjny + piwnice - PKOB 1122 | str. 425

BCOR.2.004 Budynek 3 kondygnacyjny - PKOB 1122 | str. 426

BCOR.2.005 Doposażenie budynku komunalnego w instalację c.o. - PKOB 1122 | str. 426

BCOR.2.006 Doposażenie budynku 8-lokalowego w instalację c.o. - PKOB 1122 | str. 427

BCOR.2.007 Pawilon handlowo-usługowy dwukondygnacyjny, podpiwniczony - PKOB 1130 | str. 429

BCOR.2.008 Modernizacja centralnego ogrzewania etażowego - lokal w budynku wielorodzinnym - PKOB 1122 | str. 429

BCOR.2.009 Modernizacja ogrzewania lokalu - w budynku wielorodzinnym - PKOB 1122 | str. 431

BCOR.2.010 Doposażenie lokalu w instalację c.o. - w budynku wielorodzinnym - PKOB 1122 | str. 433

3 WYMIANA KANALIZACJI SANITARNEJ | str. 435

BCOR.3.001 Wymiana kanalizacji sanitarnej - poziomy w piwnicy, wymiana z żeliwa na PVC - budynek mieszkalny - PKOB 1122 | str. 435

BCOR.3.002 Wymiana kanalizacji sanitarnej (poziomy w piwnicach)w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - PKOB 1122 | str. 436

BCOR.3.003 Wymiana kanalizacji w budynku mieszkalnym komunalnym 5-kondygnacyjnym - PKOB 1122 | str. 436

BCOR.3.004 Budynek 3 kondygnacyjny, mieszkalny - wymiana kanalizacji - PKOB 1122 | str. 437

BCOR.3.005 Doposażenie budynku komunalnego w kanalizację - PKOB 1122 | str. 438

4 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI WODOCIĄGOWYCH | str. 440

BCOR.4.001 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 400 mm - PKOB 2222 | str. 440

BCOR.4.002 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm - PKOB 2222 | str. 441

BCOR.4.003 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm - nałożenie opasek - PKOB 2222 | str. 441

BCOR.4.004 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm - w kolizji - PKOB 2222 | str. 442

BCOR.4.005 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 200 mm - PKOB 2222 | str. 442

BCOR.4.006 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 150 mm - PKOB 2222 | str. 443

BCOR.4.007 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 100 mm - PKOB 2222 | str. 443

BCOR.4.008 Awaria przyłącza wodociągowego rurociągu o śr. 50 mm - PKOB 2222 | str. 444

BCOR.4.009 Wymiana hydrantu w nawierzchni asfaltowej - PKOB 2222 | str. 444

BCOR.4.010 Wymiana hydrantu w nawierzchni z kostki betonowej - PKOB 2222 | str. 445

BCOR.4.011 Wymiana hydrantu w trawniku - PKOB 2222 | str. 445

BCOR.4.012 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 90 mm - PKOB 2222 | str. 446

BCOR.4.013 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 110 mm - PKOB 2222 | str. 447

BCOR.4.014 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 160 mm - PKOB 2222 | str. 449

BCOR.4.015 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 200 mm - PKOB 2222 | str. 450

BCOR.4.016 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 315 mm - PKOB 2222 | str. 452

BCOR.4.017 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 25 mm - PKOB 2222 | str. 453

BCOR.4.018 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 32 mm - PKOB 2222 | str. 454

BCOR.4.019 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 40 mm - PKOB 2222 | str. 455

BCOR.4.020 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 50 mm - PKOB 2222 | str. 456

BCOR.4.021 Wymiana przyłączy wodociągowych śr. 75 mm - PKOB 2222 | str. 457

BCOR.4.022 Renowacja zbiornika małej retencji - PKOB 2152 | str. 458

5 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI KANALIZACYJNYCH | str. 459

BCOR.5.001 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1500 mm z wymianą odcinków kanałów - PKOB 2223 | str. 459

BCOR.5.002 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1200 mm - PKOB 2223 | str. 460

BCOR.5.003 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1200 mm z wymianą odcinków kanałów - PKOB 2223 | str. 460

BCOR.5.004 Wymiana studzienki ściekowej śr. 500 mm - PKOB 2223 | str. 461

BCOR.5.005 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=9,0m - PKOB 2223 | str. 462

BCOR.5.006 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=6,0m - PKOB 2223 | str. 462

BCOR.5.007 Awaria na kanale o śr. 300 mm i przykanaliku 150 mm, z wykonaniem ślepej studni - PKOB 2223 | str. 463

BCOR.5.008 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=3,5m - PKOB 2223 | str. 463

BCOR.5.009 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 200 mm L=3,0m (przykanalik) w gruncie podmokłym - PKOB 2223 | str. 464

BCOR.5.010 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 150 mm L=5,0m - PKOB 2223 | str. 465

BCOR.5.011 Wymiana odcinka kanału deszczowego DN 300 mm - PKOB 2112 | str. 465

BCOR.5.012 Odbudowa po powodzi, rurociągu żelbetowego DN 600 mm odprowadzającego deszczówkę z rowów przydrożnych - PKOB 2112 | str. 466

BCOR.5.013 Wymiana odcinka kanalizacji ogólnospławnej o śr. 600 mm - PKOB 2223 | str. 467

BCOR.5.014 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 300 mm - PKOB 2223 | str. 468

BCOR.5.015 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 250 mm - PKOB 2223 | str. 469

BCOR.5.016 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 200 mm - PKOB 2223 | str. 471

BCOR.5.017 Przykanalik śr. 160 mm z przejściem pod drogą - PKOB 2223 | str. 472

BCOR.5.018 Wymiana przykanalika - PKOB 2223 | str. 473

6 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI CIEPLNYCH | str. 475

BCOR.6.001 Awaria sieci cieplnej o śr. 200 mm - PKOB 2222 | str. 475

BCOR.6.002 Awaria sieci cieplnej o śr. 300 mm - PKOB 2222 | str. 476

BCOR.6.003 Awaria sieci cieplnej o śr. 400 mm - PKOB 2222 | str. 477

BCOR.6.004 Wymiana odcinka sieci cieplnej - PKOB 2222 | str. 478

BCOR.6.005 Wymiana przyłącza sieci cieplnej - PKOB 2222 | str. 479

BCOR.6.006 Wymiana sieci cieplnej 2 x DN 150 mm - PKOB 2222 | str. 480

BCOR.6.007 Wymiana wewnętrznej sieci cieplnej 2 x DN 250 mm | str. 481

BCOR.6.008 Wymiana wewnętrznej sieci cieplnej 2 x DN 200 mm | str. 483

7 INSTALACJE GAZOWE | str. 484

BCOR.7.001 Wymiana przyłącza gazowego o śr. 40 mm - PKOB 2221 | str. 484

BCOR.7.002 Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym komunalnym - PKOB 1122 | str. 484

BCOR.7.003 Doposażenie budynku 4-rodzinnego w instalację gazową - PKOB 1122 | str. 485

8 REMONTY KOTŁOWNI I KOMINÓW | str. 486

BCOR.8.001 Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej | str. 486

BCOR.8.002 Remont istniejącej kotłowni węglowej 2 kotły po 250 kW + zasobniki c.w.u | str. 487

BCOR.8.003 Remont kotłowni gazowej 2 kotły po 120 kW + zasobnik c.w.u. | str. 489

BCOR.8.004 Remont kotłowni gazowej 38 kW | str. 491

BCOR.8.005 Doposażenie budynku w kotłownię - kocioł gazowy 38 kW | str. 493

BCOR.8.006 Doposażenie budynku w kotłownię - kocioł gazowy 70 kW | str. 494

BCOR.8.007 Remont kotłowni 150 kW - automatyczna na zrębki, brykiet i pellety | str. 496

BCOR.8.008 Remont kotłowni 90 kW - automatyczna na zrębki, brykiet i pellety | str. 498

BCOR.8.009 Odbudowa komina | str. 500

BCOR.8.010 Remont i dobudowa przewodów kominowych z zastosowaniem wkładów ALUFOL | str. 501

BCOR.8.011 Remont przewodów kominowych | str. 502

BCOR.8.012 Remont kominów - przebudowa ponad ponad dachem | str. 502

BCOR.8.013 Dobudowa brakującej wentylacji grawitacyjnej - kanał z blachy nierdzewnej | str. 504

BCOR.8.014 Dobudowa brakującej wentylacji grawitacyjnej - kanał z PCV | str. 505

9 REMONTY DACHÓW | str. 507

BCOR.9.001 Wymiana pokrycia papowego na podłożu drewnianym | str. 507

BCOR.9.002 Wymiana pokrycia papowego na podłożu betonowym z ociepleniem stropodachu | str. 508

BCOR.9.003 Wymiana pokrycia papowego na podłożu betonowym z ociepleniem dachu płytami z wełny mineralnej | str. 509

BCOR.9.004 Ocieplenie dachu styropapą | str. 510

BCOR.9.005 Wymiana pokrycia papowego na podłożu drewnianym na pokrycie z blachy powlekanej w systemie Ruuki | str. 511

BCOR.9.006 Remont dachu z pokryciem z blachy ocynkowanej płaskiej | str. 512

BCOR.9.007 Remont dachu z wykonaniem pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej | str. 514

BCOR.9.008 Wymiana pokrycia z blachy na trapezową powlekaną | str. 515

BCOR.9.009 Wymiana pokrycia z dachówki - budynek zabytkowy | str. 515

BCOR.9.010 Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na dachówkę karpiówkę układaną podwójnie (w koronkę) | str. 516

BCOR.9.011 Wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki (w łuskę) | str. 518

10 REMONTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH | str. 519

BCOR.10.001 Przebudowa i remont sanitariatów w szkole - PKOB 1263 | str. 519

BCOR.10.002 Przebudowa i remont sanitariatów w przedszkolu - PKOB 1263 | str. 520

BCOR.10.003 Remont i modernizacja węzła sanitarnego w budynku internatu - PKOB 1130 | str. 521

BCOR.10.004 Remont kuchni i stołówki w internacie - PKOB 1130 | str. 523

BCOR.10.005 Standaryzacja pomieszczeń bursy szkolnej - PKOB 1130 | str. 526

BCOR.10.006 Remont pokoi w domu studenckim - PKOB 1130 | str. 529

BCOR.10.007 Remont korytarza w domu studenckim - PKOB 1130 | str. 530

BCOR.10.008 Remont sal lekcyjnych w szkole - PKOB 1263 | str. 531

BCOR.10.009 Adaptacja części budynku szkoły na oddziały przedszkolne - PKOB 1263 | str. 533

BCOR.10.010 Nadbudowa budynku 3-kondygnacyjnego mieszkalnego o poddasze użytkowe | str. 538

BCOR.10.011 Adaptacja poddasza w budynku biurowym na cele użytkowe - PKOB 1220 | str. 540

BCOR.10.012 Modernizacja świetlicy wiejskiej - PKOB 1261 | str. 543

BCOR.10.013 Remont świetlicy wiejskiej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - PKOB 1261 | str. 546

BCOR.10.014 Adaptacja lokalu usługowego na klub seniora | str. 549

BCOR.10.015 Adaptacja budynku na dzienny dom opieki ,,Senior-Wigor" | str. 553

BCOR.10.016 Remont lokalu użytkowego, pustostanu (biuro) - PKOB 1220 | str. 560

BCOR.10.017 Remont ośrodka zdrowia z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - PKOB 1264 | str. 561

BCOR.10.018 Modernizacja oddziałów szpitalnych - PKOB 1264 | str. 564

BCOR.10.019 Adaptacja pomieszczeń na zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy - PKOB 1264 | str. 566

BCOR.10.020 Modernizacja budynku biurowo- usługowego - PKOB 1220 | str. 569

BCOR.10.021 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - PKOB 1122 | str. 575

BCOR.10.022 Adaptacja piętra budynku usługowego na cele mieszkalne | str. 581

BCOR.10.023 Modernizacja istniejącej pralni, na pralnię z "barierą higieny" | str. 586

BCOR.10.024 Remont ogrodzenia - podmurówka i przęsła stalowe | str. 587

BCOR.10.025 Remont niecki basenu kąpielowego, krytego - PKOB 1265 | str. 588

BCOR.10.026 Likwidacja dzikiego składowiska odpadów z zagospodarowaniem terenu na park publiczny - PKOB 2412 | str. 589

BCOR.10.027 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - PKOB 2420 | str. 591

BCOR.10.028 Wzmocnienie od spodu konstrukcji stropodachu (płyty Klaina) dodatkową konstrukcją stalową | str. 592

BCOR.10.029 Wzmocnienie stropu drewnianego | str. 592

BCOR.10.030 Wymiana stropu w budynku mieszkalnym - drewnianego na WPS - PKOB 1122 | str. 593

BCOR.10.031 Malowanie klatki schodowej w budynku wielorodzinnym - PKOB 1122 | str. 596

BCOR.10.032 Malowanie klatki schodowej w budynku wielorodzinnym, z przetarciem tynków - PKOB 1122 | str. 597

BCOR.10.033 Remont klatki schodowej w budynku wielorodzinnym - PKOB 1122 | str. 598

BCOR.10.034 Remont klatki schodowej w budynku wielorodzinnym, z wymianą balustrad - PKOB 1122 | str. 600

11 REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH | str. 602

BCOR.11.001 Modernizacja boiska szkolnego - PKOB 2411 | str. 602

BCOR.11.002 Remont boiska szkolnego wielofunkcyjnego - PKOB 2411 | str. 604

BCOR.11.003 Remont boiska szkolnego do piłki nożnej - PKOB 2411 | str. 606

BCOR.11.004 Remont odcinka prostego bieżni szkolnej i zeskoczni - PKOB 2411 | str. 607

BCOR.11.005 Remont bieżni szkolnej - PKOB 2411 | str. 608

BCOR.11.006 Remont skoczni do skoku w dal - PKOB 2411 | str. 609

BCOR.11.007 Remont podłogi w sali gimnastycznej - PKOB 1265 | str. 610

BCOR.11.008 Wymiana podłogi w sali gimnastycznej - PKOB 1265 | str. 610

BCOR.11.009 Wymiana podłogi z dociepleniem w hali sportowej - PKOB 1265 | str. 611

BCOR.11.010 Wymiana posadzki parkietowej w sali gimnastycznej - PKOB 1265 | str. 613

BCOR.11.011 Remont sali gimnastycznej z zapleczem - PKOB 1265 | str. 613

BCOR.11.012 Przebudowa zaplecza szatniowego ośrodka sportowego - PKOB 1265 | str. 616

12 ROZBIÓRKI | str. 619

BCOR.12.001 Rozbiórka budynku gospodarczego (garaż) - PKOB 1242 | str. 619

BCOR.12.002 Rozbiórka budynku mieszkalnego (z rusztowaniami) - PKOB 1122 | str. 620

BCOR.12.003 Rozbiórka budynku mieszkalnego 2-kondygnacyjnego - PKOB 1122 | str. 621

BCOR.12.004 Rozbiórka budynku przedszkola o konstrukcji drewnianej - PKOB 1263 | str. 622

BCOR.12.005 Rozbiórka hali magazynowej o 3 kondygnacjach, z częścią biurową i socjalną - PKOB 1252 | str. 624

13 REMONTY ELEWACJI | str. 625

BCOR.13.001 Remont elewacji zabytkowej w systemie STO z wymianą stolarki okiennej oraz izolacją ścian fundamentowych - PKOB 1122 | str. 625

BCOR.13.002 Remont elewacji kamienicy czynszowej w systemie SCHOMBURG z wymianą stolarki okiennej - PKOB 1122 | str. 628

BCOR.13.003 Remont zabytkowej elewacji budynku mieszkalnego w systemie BOLIX - PKOB 1122 | str. 629

BCOR.13.004 Renowacja zabytkowej elewacji budynku mieszkalnego - PKOB 1122 | str. 633

BCOR.13.005 Docieplenie elewacji budynku szpitala w systemie ATLAS ROKER wraz z dociepleniem ścian fundamentowych - PKOB 1264 | str. 634

BCOR.13.006 Docieplenie elewacji stacji trafo w systemie ATLAS STOPTER - PKOB 2224 | str. 636

BCOR.13.007 Docieplenie budynku mieszkalnego 5 kondygn. w systemie BAUMIT MINERAL - PKOB 1122 | str. 637

BCOR.13.008 Ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego 11 kondygn. w systemie BAUMIT MINERAL - PKOB 1122 | str. 639

BCOR.13.009 Docieplenie budynku mieszkalnego w systemie DRYVIT - PKOB 1122 | str. 642

BCOR.13.010 Docieplenie budynku szkoły w systemie BOLIX - PKOB 1263 | str. 644

BCOR.13.011 Docieplenie elewacji z wystrojem architektonicznym, budynku mieszkalnego 4 kondygn. w systemie BOLIX - PKOB 1122 | str. 646

BCOR.13.012 Docieplenie budynku mieszkalnego 11 kondygn. wcześniej ocieplonego - PKOB 1122 | str. 648

BCOR.13.013 Docieplenie budynku przedszkola w systemie BAUMIT AKRYL - PKOB 1263 | str. 650

BCOR.13.014 Remont elewacji kamiennej budynku biurowego w systemie REMMERS - PKOB 1220 | str. 651

BCOR.13.015 Odbudowa zniszczonego balkonu z balustradami | str. 652

BCOR.13.016 Remont posadzek loggii w systemie REMMERS (bez rusztowań) | str. 653

BCOR.13.017 Remont posadzek balkonów w systemie DEITERMANN (bez rusztowań) | str. 653

BCOR.13.018 Remont balkonów w systemie SIKA (z rusztowaniami) | str. 654

BCOR.13.019 Remont balkonów w systemie BOLIX | str. 655

BCOR.13.020 Remont balustrad balkonowych z wymianą ekranów żelbetowych na płytę Minerit | str. 657

BCOR.13.021 Remont balkonów z płytą stalową (z rusztowaniami) | str. 659

BCOR.13.022 Remont schodów zewnętrznych w systemie SCHOMBURG | str. 660

BCOR.13.023 Remont patio z ułożeniem posadzki granitowej | str. 661

BCOR.13.024 Remont tarasu w systemie szybkosprawnym Sopro | str. 662

14 IZOLACJE | str. 664

BCOR.14.001 Wykonanie izolacji pionowej i poziomej zawilgoconych ścian fundamentowych w systemie STO (od zewnątrz) | str. 664

BCOR.14.002 Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych (od zewnątrz) | str. 665

BCOR.14.003 Izolacja ścian piwnic w systemie CERESIT (od zewnątrz) | str. 666

BCOR.14.004 Ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej | str. 667

BCOR.14.005 Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją płytami z wełny mineralnej twardej | str. 668

BCOR.14.006 Docieplenie poddasza płytami z wełny mineralnej miękkiej | str. 669

BCOR.14.007 Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją płytami styropianowymi | str. 669

15 DOBUDA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | str. 670

BCOR.15.001 Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych - dwuodcinkowej o nawierzchni granitowej | str. 670

BCOR.15.002 Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych - jednoodcinkowej o nawierzchni z kostki betonowej | str. 671

BCOR.15.003 Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych - dwuodcinkowej o konstrukcji stalowej | str. 672

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH - I kwartał 2021 r.

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty