Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Katalog cen jednostkowych robót i obiektów,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Publikacja zawiera ceny jednostkowe robót remontowych budowlanych w różnych technologiach i robót remontowych w obiektach zabytkowych oraz robót rozbiórkowych i wyburzeniowych w poziomie cen średniokrajowych, które zostały opracowane na bazie normatywów z dostępnych na rynku katalogów z nakładami rzeczowymi: KNR; KNNR i innych oraz bazę obiektów modelowych remontowych z zakresu remontów elementów robót i całych obiektów we wszystkich branżach.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
183,71 183,71
Cena regularna: 204,12
204,12
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Spis treści

Rozwiń Zwiń
INFORMACJE PODSTAWOWE | str. 19

BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH | str. 24

DANE SZCZEGÓŁOWE (na III kwartał 2017 r.) | str. 25

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH | str. 27


1 Roboty remontowe budowlane | str. 27

1.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0 | str. 27

1.2 Roboty betonowe i żelbetowe - kod CPV 45262300-4 | str.
...
INFORMACJE PODSTAWOWE | str. 19

BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH | str. 24

DANE SZCZEGÓŁOWE (na III kwartał 2017 r.) | str. 25

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH | str. 27


1 Roboty remontowe budowlane | str. 27

1.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0 | str. 27

1.2 Roboty betonowe i żelbetowe - kod CPV 45262300-4 | str. 31

1.3 Roboty murowe - kod CPV 45262500-6 | str. 36

1.4 Wiercenie i cięcie techniką diamentową - kod CPV 45262300-4; 45262511-6 | str. 46

1.5 Mechaniczne przebijanie otworów, wykucie bruzd, gniazd, strzępi, wnęk, wykonanie ślepych otworów, montaż kołków kotwiących - kod CPV 45262690-4; CPV 45262520-2 | str. 48

1.6 Roboty ciesielskie - kod CPV 45261100-5, CPV 45422000-7 | str. 54

1.7 Roboty pokrywcze i remonty dachów - kod CPV 45261910-6, CPV 45261210-9, CPV 45261320-3 | str. 60

1.8 Izolacje i uszczelnienia, roboty odgrzybieniowe murów i drewna, impregnacja drewna - kod CPV 45320000-6 | str. 70

1.9 Roboty tynkarskie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane - kod CPV 45410000-4 | str. 95

1.10 Roboty posadzkowe i wykładzinowe - kod CPV 45432100-5, CPV 45432200-6 | str. 107

1.11 Roboty stolarskie - kod CPV 45421000-4 | str. 113

1.12 Roboty zduńskie - kod CPV 45262630-6 | str. 120

1.13 Roboty szklarskie - kod CPV 45441000-8 | str. 121

1.14 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8 | str. 125

1.15 Roboty kowalsko-ślusarskie - kod CPV 45421160-3 | str. 131

1.16 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych - kod CPV 45223210-1 | str. 132

1.17 Rusztowania - kod CPV 45262100-2 | str. 136

2 Roboty kamieniarskie renowacyjne i demontażowe | str. 137

2.1 Demontaż okładzin kamiennych i elementów blokowych - kod CPV 45262510-9 | str. 137

2.2 Oczyszczenie, mycie, pastowanie, froterowanie okładzin - kod CPV 45262510-9 | str. 138

2.3 Wstawienie łatek (bez kosztu kamienia) - kod CPV 45262510-9 | str. 138

2.4 Spoinowanie i kitowanie drobnych ubytków w kamieniu - kod CPV 45262510-9 | str. 139

2.5 Skuwanie podłoża pod elementy kamienne - kod CPV 45262510-9 | str. 139

3 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli | str. 142

3.1 Rozebranie konstrukcji z murowanych (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9 | str. 142

3.2 Rozebranie konstrukcji betonowych i żelbetowych (sposobem ręczym) - kod CPV 45111100-9 | str. 144

3.3 Rozebranie konstrukcji drewnianych (sposobem ręcznym przy użyciu właściwych narzędzi ciesielskich) - kod CPV 45111100-9 | str. 145

3.4 Rozebranie posadzek, pokryć dachowych, trzonów kuchennych i pieców (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9 | str. 146

3.5 Burzenie mechaniczne murów i ścian betonowych i żelbetowych oraz posadzek (przy użyciu sprężarki przewoźnej spalinowej ) - kod CPV 45111100-9 | str. 147

3.6 Rozebranie konstrukcji stalowych,cięcie kształtowników (sposobem ręcznym przy użyciu palnika tlenowego) - kod CPV 45111100-9 | str. 148

3.7 Wykonanie rynny do gruzu, wywóz gruzu | str. 151

4 Roboty budowlane w obiektach o charakterze zabytkowym (na podstawie TZKNBK) | str. 152

4.1 Roboty murowe (TZKNBK IV) - kod CPV 45262500-6 | str. 152

4.2 Roboty ciesielskie (TZKNBK V) - kod CPV 45422000-1, CPV 45261100-5 | str. 161

4.3 Roboty pokrywcze (TZKNBK VI) - CPV 45261910-6, CPV 45261210-9 | str. 167

4.4 Roboty izolacyjne (TZKNBK VII) - kod CPV 45320000-6 | str. 173

4.5 Roboty tynkarskie (TZKNBK VIII) - kod CPV 45410000-4 | str. 184

4.6 Roboty stiukowe (TZKNBK X) (bez kosztu materiałów) - kod CPV 45410000-4 | str. 190

4.7 Roboty posadzkarskie (TZKNBK XI) - kod CPV 45432100-5, CPV 45432200-6 | str. 198

4.8 Roboty stolarskie (TZKNBK XII) - kod CPV 45421000-4 | str. 204

4.9 Roboty malarskie (TZKNBK XV) - kod CPV 45442100-8 | str. 206

4.10 Roboty instalacji elektrycznej (TZKNBK XVII) - kod CPV 45311000-0, CPV 45312310-3 | str. 210

4.11 Roboty blacharki artystycznej (TZKNBK XXIII) - kod CPV 45261210-9 | str. 215

4.12 Roboty ślusarskie (TZKNBK XXIV) (bez kosztu materiałów) - kod CPV 45421160-3 | str. 221

5 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (na podstawie KNR 19-01) | str. 229

5.1 Roboty murowe (remontowe) - kod CPV 45262500-6 | str. 229

5.2 Roboty ciesielskie (remontowe) - kod CPV 45422000-1 | str. 231

5.3 Roboty elewacyjne (remontowe) - kod CPV 45410000-4 | str. 231

5.4 Roboty pokrywcze z dachówki ceramicznej - kod CPV 45261210-9 | str. 234

5.5 Wykonanie i zawieszenie rynien i rur spustowych (przy ilości jednego przekroju nie mniejszej niż 50m na obiekcie) - kod CPV 45261320-3 | str. 236

6 Roboty remontowe instalacji sanitarnych i elektrycznych | str. 238

6.1 Instalacje wodociągowe - kod CPV 45330000-9 | str. 238

6.2 Instalacje wodociągowe z rur miedzianych, twardych, prostych - kod CPV 45330000-9 | str. 246

6.3 Instalacje kanalizacyjne - kod CPV 45330000-9 | str. 250

6.4 Instalacje centralnego ogrzewania - kod CPV 45331100-7 | str. 256

6.5 Instalacje centralnego ogrzewania z rur miedzianych - kod CPV 45331100-7 | str. 261

6.6 Instalacje gazowe - kod CPV 45333000-0 | str. 266

6.7 Instalacje gazowe z rur miedzianych - kod CPV 45333000-0 | str. 269

6.8 Izolacje rurociągów - kod CPV 45320000-6 | str. 271

6.9 Kotłownie - kod CPV 45331100-0 | str. 277

6.10 Instalacje wentylacji - kod CPV 45331200-8 | str. 282

6.11 Instalacje elektryczne (KNNR 9) - kod CPV 45311000-0, CPV 45312310-3 | str. 286

6.12 Wymiana instalacji odgromowych i przewodów wyrównawczych (KNR-W 4-03) - kod CPV 45312310-3 | str. 296

6.13 Pomiary elektroenergetyczne (KNR-W 4-03) - kod CPV 45310000-0 | str. 300

7 Modernizacje linii n/n | str. 302

7.1 Linie kablowe energetyczne n.n. i sygnalizacyjne - kod CPV 45314300-4 | str. 302

7.2 Linie napowietrzne energetyczne n.n. i oświetlenia zewnętrznego - kod CPV 45232210-7 | str. 311

7.3 Oświetlenie zewnętrzne - kod CPV 45316100-9 | str. 312

8 Roboty remontowe i eksploatacyjne sieci wodociągowo-kanalizacyjnych | str. 315

8.1 Sieci wodociągowe - kod CPV 45231300-8 | str. 315

8.2 Sieci kanalizacyjne - kod CPV 45231300-8 | str. 322

8.3 Naprawa kanałów i obiektów - system MC-Bauchemie | str. 330

8.4 Naprawwy i ochrona powierzchni betonowych przed agresją chemiczną w kanałach ściekowych - system SCHOMBURG | str. 332

9 Roboty remontowe sieci cieplnych | str. 334

9.1 Demontaż sieci cieplnych kanałowych (bez robót towarzyszących: ziemne, nawierzchniowe, itp.) - kod CPV 45231300-8 | str. 334

9.2 Remonty komór sieci cieplnych - kod CPV 45231300-8 | str. 336

10 Roboty remontowe obiektów energetycznych i ciepłowniczych | str. 338

10.1 Kotły płomieniówkowe - kod CPV 45331110-0 | str. 338

10.2 Kotły typ PLM, CR, WLM, WR - kod CPV 45331110-0 | str. 342

10.3 Ruszty mechaniczne - kod CPV 45331110-0 | str. 343

11 Docieplenia ścian budynków i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - kod CPV 45321000-3, CPV 45443000-4 | str. 349

11.1 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system DRYVIT (KNR 0-28) (bez kosztu rusztowań) | str. 349

11.2 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system ATLAS (KNR K-33) (bez kosztu rusztowań) | str. 352

11.3 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system CERESIT (ZKNR C-2) (bez kosztu rusztowań) | str. 358

11.4 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system BOLIX (KNR K-58) (bez kosztu rusztowań) | str. 366

11.5 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system Baumit (bez kosztu rusztowań) | str. 372

11.6 Ocieplenie ścian i stropów, cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system BASF (bez kosztu rusztowań) | str. 374

12 Termoceramiczne powłoki ochronne ThermoShield - kod CPV 45442300-0 (nakłady podstawowe na wysokości do 5m) | str. 379

12.1 Przygotowanie podłoża | str. 379

12.2 Gruntowanie podłoża środkami ThermoShield - ręcznie | str. 379

12.3 Gruntowanie podłoża środkami ThermoShield - agregatem malarskim | str. 380

12.4 Nanoszenie środka ThermoShield Interieur na powierzchnie wewnętrzne - ręcznie | str. 380

12.5 Nnoszenie środka ThermoShield Interieur na powierzchnie wewnętrzne - agregatem malarskim | str. 381

12.6 Nanoszenie środka ThermoShield Exterieur na powierzchnie zewnętrzne - ręcznie | str. 381

12.7 Nanoszenie środka ThermoShield Exterieur na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim | str. 381

12.8 Nanoszenie środka ThermoShield TopShield na powierzchnie zewnętrzne - ręcznie | str. 381

12.9 Nanoszenie środka ThermoShield TopShield na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim | str. 382

12.10 Nanoszenie środka ThermoShield Nature na powierzchnie zewnętrzne drewniane | str. 383

13 Zabezpieczenia przed graffiti - kod CPV 45442300-0 | str. 383

13.1 Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti | str. 383

13.2 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS ręcznie | str. 384

13.3 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS agregatem malarskim | str. 384

13.4 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem Epasit ag ręcznie | str. 384

13.5 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem Epasit ag agregatem malarskim | str. 384

13.6 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti z folii antigraffiti | str. 385

13.7 Mycie powierzchni pokrytej graffiti | str. 385

13.8 Usuwanie graffiti środkami AGS | str. 385

13.9 Mycie powierzchni pokrytej środkiem do usuwania graffiti | str. 385

14 Czyszczenie i hydrofobizacja budowli - kod CPV 45453100-8, CPV 45442300-0 | str. 386

14.1 Czyszczenie murów i okładzin, odgrzybienie podłoży budowlanych | str. 386

14.2 Hydrofobizacja podłoży mineralnych - system SCHOMBURG | str. 386

14.3 Impregnacja okładzin i tynków - system KREISEL | str. 387

14.4 Impregnacja powierzchni pionowych - system CERESIT | str. 387

15 Tynki renowacyjne - kod CPV 45453100-8; CPV 45410000-4 | str. 387

15.1 Tynki renowacyjne - system SCHOMBURG | str. 387

15.2 Tynki renowacyjne - system CERESIT | str. 388

15.3 Tynki renowacyjne - system REMMERS | str. 390

15.4 Tynki renowacyjne - system KREISEL (KNR K-04) | str. 390

15.5 Tynki renowacyjne - system KREISEL (KNR K-46) | str. 391

15.6 Tynki renowacyjne - system MUREXIN | str. 391

16 Naprawa konstrukcji betonowych przy użyciu materiałów nowych technologii - kod CPV 45262330-3 | str. 392

16.1 Przygotowanie powierzchni betonowych przed wykonaniem napraw | str. 392

16.2 Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych - system MC BAUCHEMIE | str. 393

16.3 Ręczna reprofilacja powierzchni betonowych - system SCHOMBURG | str. 397

16.4 Naprawa konstrukcji betonowych - system CERESIT | str. 399

16.5 System naprawy betonów KREISEL | str. 404

17 Wstawienie okien połaciowych w istniejące dachy - kod CPV 45261000-4, CPV 45421100-5 | str. 405

17.1 Roboty przygotowawcze | str. 405

17.2 Uzupełnienie dachu po montażu okien | str. 406

17.3 Osadzenie okien w połaci dachowej | str. 407

18 Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K (KNR 9-29) - kod CPV 4541000-4; CPV 45453000-7 | str. 407

18.1 Rozbiórka elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych | str. 407

18.2 Demontaż elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych | str. 410

18.3 Uzupełnienie elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych | str. 414

19 Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą - kod CPV 45262640-9 | str. 421

19.1 Czyszczenie pomieszczeń i mycie elewacji w obiektach budowlanych | str. 421

19.2 Osuszanie obiektów | str. 425

19.3 Dezynfekcja obiektów | str. 426

20 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych | str. 427

20.1 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika CarboDur - CPV 45453000-7 | str. 427

20.2 Wzmacnianie betonowych ścian trójwarstwowych kotwami EJOT WSS | str. 429

20.3 Wykonanie i montaż ściągów | str. 430

21 Wymiana uszkodzonych słupków ogrodzenia | str. 430

22 Budownictwo morskie - roboty rozbiórkowe nadwodne | str. 430

22.1 Rozbiórka kleszczy i krzyżulców drewnianych | str. 430

22.2 Rozbiórka krawężników, poprzecznic, podłużnic i oczepów | str. 431

22.3 Rozbiórka balustrady, dyliny pomostowej i schodów drewnianych | str. 431

22.4 Rozbiórka dalb drewnianych palowych | str. 431

22.5 Rozbiórka drewnianych kozłów palowych | str. 432

22.6 Rozbiórka urządzeń odbojowych | str. 432

22.7 Rozbiórka, rozkucie i wykucie bruzd w konstrukcji żelbetowych | str. 432

22.8 Wiercenie otworu i kucie wnęki w żelbecie | str. 432

22.9 Rozbiórka kleszczy, ściągów stalowych i tarcz kotwiących | str. 433

22.10 Demontaż odbojnic z opon i wałków gumowych | str. 433

22.11 Demontaż pachołków, pierścieni i haków cumowniczych | str. 433

22.12 Rozbiórka krawężników i kątowników ochronnych | str. 434

22.13 Demontaż wyposażenia nabrzeży | str. 434

22.14 Rozbiórka umocnień i narzutów nadwodnych | str. 434

22.15 Rozbiórka wykładzin skarp | str. 434

22.16 Obcięcie stalowej ścianki szczelnej | str. 435

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH | str. 437

1 WYMIANA CENTRALNEJ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY | str. 437 BCOR.1.001 Budynek 11 kondygnacyjny, poddasze użytkowe, piwnice, 8 klatek - PKOB 1122 | str. 437

BCOR.1.002 Budynek 11 kondygnacyjny, piwnice - PKOB 1122 | str. 437

BCOR.1.003 Budynek 11 kondygnacyjny, piwnice - PKOB 1122 | str. 438

BCOR.1.004 Budynek 10 kondygnacyjny, piwnice - PKOB 1122 | str. 438

BCOR.1.005 Budynek 5 kondygnacyjny, piwnice (technologia wielki blok "Żerań") - PKOB 1122 | str. 439

BCOR.1.006 Budynek 3 kondygnacyjny - wymiana instalacji zimnej wody - PKOB 1122 | str. 439

BCOR.1.007 Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku komunalnym 5 kondygnacyjnym (bez przyłącza wodociągowego) - PKOB 1122 | str. 440

BCOR.1.008 Doposażenie budynku 3 kondygnacyjnego w instalację ciepłej wody - PKOB 1122 | str. 441

2 WYMIANA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | str. 442

BCOR.2.001 Budynek 11 kondygnacyjny + piwnice - PKOB 1122 | str. 442

BCOR.2.002 Budynek 5 kondygnacyjny + piwnice - PKOB 1122 | str. 442

BCOR.2.003 Budynek 4 kondygnacyjny + piwnice - PKOB 1122 | str. 443

BCOR.2.004 Budynek 3 kondygnacyjny - PKOB 1122 | str. 444

BCOR.2.005 Doposażenie budynku komunalnego w instalację c.o. - PKOB 1122 | str. 445

BCOR.2.006 Doposażenie budynku 8-lokalowego w instalację c.o. - PKOB 1122 | str. 446

BCOR.2.007 Pawilon handlowo-usługowy dwukondygnacyjny, podpiwniczony - PKOB 1130 | str. 447

BCOR.2.008 Modernizacja centralnego ogrzewania etażowego - lokal w budynku wielorodzinnym - PKOB 1122 | str. 448

BCOR.2.009 Modernizacja ogrzewania lokalu - w budynku wielorodzinnym - PKOB 1122 | str. 450

BCOR.2.010 Doposażenie lokalu w instalację c.o. - w budynku wielorodzinnym - PKOB 1122 | str. 452

3 WYMIANA KANALIZACJI SANITARNEJ | str. 454

BCOR.3.001 Wymiana kanalizacji sanitarnej - poziomy w piwnicy, wymiana z żeliwa na PVC - budynek mieszkalny - PKOB 1122 | str. 454

BCOR.3.002 Wymiana kanalizacji sanitarnej (poziomy w piwnicach) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - PKOB 1122 | str. 455

BCOR.3.003 Wymiana kanalizacji w budynku mieszkalnym komunalnym 5-kondygnacyjnym - PKOB 1122 | str. 455

BCOR.3.004 Budynek 3 kondygnacyjny, mieszkalny - wymiana kanalizacji - PKOB 1122 | str. 456

BCOR.3.005 Doposażenie budynku komunalnego w kanalizację - PKOB 1122 | str. 457

4 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI WODOCIĄGOWYCH | str. 459

BCOR.4.001 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 400 mm - PKOB 2222 | str. 459

BCOR.4.002 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm - PKOB 2222 | str. 460

BCOR.4.003 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm - nałożenie opasek - PKOB 2222 | str. 460

BCOR.4.004 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm - w kolizji - PKOB 2222 | str. 461

BCOR.4.005 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 200 mm - PKOB 2222 | str. 461

BCOR.4.006 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 150 mm - PKOB 2222 | str. 462

BCOR.4.007 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 100 mm - PKOB 2222 | str. 462

BCOR.4.008 Awaria przyłącza wodociągowego rurociągu o śr. 50 mm - PKOB 2222 | str. 463

BCOR.4.009 Wymiana hydrantu w nawierzchni asfaltowej - PKOB 2222 | str. 463

BCOR.4.010 Wymiana hydrantu w nawierzchni z kostki betonowej - PKOB 2222 | str. 464

BCOR.4.011 Wymiana hydrantu w trawniku - PKOB 2222 | str. 464

BCOR.4.012 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 90 mm - PKOB 2222 | str. 465

BCOR.4.013 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 110 mm - PKOB 2222 | str. 467

BCOR.4.014 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 160 mm - PKOB 2222 | str. 468

BCOR.4.015 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 200 mm - PKOB 2222 | str. 470

BCOR.4.016 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 315 mm - PKOB 2222 | str. 471

BCOR.4.017 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 25 mm - PKOB 2222 | str. 472

BCOR.4.018 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 32 mm - PKOB 2222 | str. 473

BCOR.4.019 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 40 mm - PKOB 2222 | str. 474

BCOR.4.020 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 50 mm - PKOB 2222 | str. 476

BCOR.4.021 Wymiana przyłączy wodociągowych śr. 75 mm - PKOB 2222 | str. 477

BCOR.4.022 Renowacja zbiornika małej retencji - PKOB 2152 | str. 478

5 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI KANALIZACYJNYCH | str. 479

BCOR.5.001 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1500 mm z wymianą odcinków kanałów - PKOB 2223 | str. 479

BCOR.5.002 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1200 mm - PKOB 2223 | str. 480

BCOR.5.003 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1200 mm z wymianą odcinków kanałów - PKOB 2223 | str. 480

BCOR.5.004 Wymiana studzienki ściekowej śr. 500 mm - PKOB 2223 | str. 481

BCOR.5.005 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=9,0m - PKOB 2223 | str. 482

BCOR.5.006 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=6,0m - PKOB 2223 | str. 482

BCOR.5.007 Awaria na kanale o śr. 300 mm i przykanaliku 150 mm, z wykonaniem ślepej studni - PKOB 2223 | str. 483

BCOR.5.008 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=3,5m - PKOB 2223 | str. 484

BCOR.5.009 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 200 mm L=3,0m (przykanalik) w gruncie podmokłym - PKOB 2223 | str. 484

BCOR.5.010 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 150 mm L=5,0m - PKOB 2223 | str. 485

BCOR.5.011 Wymiana odcinka kanału deszczowego DN 300 mm - PKOB 2112 | str. 485

BCOR.5.012 Odbudowa po powodzi, rurociągu żelbetowego DN 600 mm odprowadzającego deszczówkę z rowów przydrożnych - PKOB 2112 | str. 486

BCOR.5.013 Wymiana odcinka kanalizacji ogólnospławnej o śr. 600 mm - PKOB 2223 | str. 487

BCOR.5.014 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 300 mm - PKOB 2223 | str. 488

BCOR.5.015 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 250 mm - PKOB 2223 | str. 490

BCOR.5.016 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 200 mm - PKOB 2223 | str. 491

BCOR.5.017 Przykanalik śr. 160 mm z przejściem pod drogą - PKOB 2223 | str. 493

BCOR.5.018 Wymiana przykanalika - PKOB 2223 | str. 494

6 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI CIEPLNYCH | str. 495

BCOR.6.001 Awaria sieci cieplnej o śr. 200 mm - PKOB 2222 | str. 495

BCOR.6.002 Awaria sieci cieplnej o śr. 300 mm - PKOB 2222 | str. 496

BCOR.6.003 Awaria sieci cieplnej o śr. 400 mm - PKOB 2222 | str. 497

BCOR.6.004 Wymiana odcinka sieci cieplnej - PKOB 2222 | str. 498

BCOR.6.005 Wymiana przyłącza sieci cieplnej - PKOB 2222 | str. 500

BCOR.6.006 Wymiana sieci cieplnej 2 x DN 150 mm - PKOB 2222 | str. 501

BCOR.6.007 Wymiana wewnętrznej sieci cieplnej 2 x DN 250 mm | str. 502

BCOR.6.008 Wymiana wewnętrznej sieci cieplnej 2 x DN 200 mm | str. 504

7 INSTALACJE GAZOWE | str. 505

BCOR.7.001 Wymiana przyłącza gazowego o śr. 40 mm - PKOB 2221 | str. 505

BCOR.7.002 Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym komunalnym - PKOB 1122 | str. 505

BCOR.7.003 Doposażenie budynku 4-rodzinnego w instalację gazową - PKOB 1122 | str. 506

8 REMONTY KOTŁOWNI I KOMINÓW | str. 507

BCOR.8.001 Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej | str. 507

BCOR.8.002 Remont istniejącej kotłowni węglowej 2 kotły po 250 kW + zasobniki c.w.u | str. 508

BCOR.8.003 Remont kotłowni gazowej 2 kotły po 120 kW + zasobnik c.w.u. | str. 510

BCOR.8.004 Remont kotłowni gazowej 38 kW | str. 512

BCOR.8.005 Doposażenie budynku w kotłownię - kocioł gazowy 38 kW | str. 514

BCOR.8.006 Doposażenie budynku w kotłownię - kocioł gazowy 70 kW | str. 515

BCOR.8.007 Remont kotłowni 150 kW - automatyczna na zrębki, brykiet i pellety | str. 517

BCOR.8.008 Remont kotłowni 90 kW - automatyczna na zrębki, brykiet i pellety | str. 519

BCOR.8.009 Odbudowa komina | str. 521

BCOR.8.010 Remont i dobudowa przewodów kominowych z zastosowaniem wkładów ALUFOL | str. 522

BCOR.8.011 Remont przewodów kominowych | str. 523

BCOR.8.012 Remont kominów - przebudowa ponad ponad dachem | str. 524

BCOR.8.013 Dobudowa brakującej wentylacji grawitacyjnej - kanał z blachy nierdzewnej | str. 525

BCOR.8.014 Dobudowa brakującej wentylacji grawitacyjnej - kanał z PCV | str. 527

9 REMONTY DACHÓW | str. 528

BCOR.9.001 Wymiana pokrycia papowego na podłożu drewnianym | str. 528

BCOR.9.002 Wymiana pokrycia papowego na podłożu betonowym z ociepleniem stropodachu | str. 529

BCOR.9.003 Wymiana pokrycia papowego na podłożu betonowym z ociepleniem dachu płytami z wełny mineralnej | str. 530

BCOR.9.004 Ocieplenie dachu styropapą | str. 532

BCOR.9.005 Wymiana pokrycia papowego na podłożu drewnianym na pokrycie z blachy powlekanej w systemie Ruuki | str. 533

BCOR.9.006 Remont dachu z pokryciem z blachy ocynkowanej płaskiej | str. 534

BCOR.9.007 Remont dachu z wykonaniem pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej | str. 535

BCOR.9.008 Wymiana pokrycia z blachy na trapezową powlekaną | str. 536

BCOR.9.009 Wymiana pokrycia z dachówki - budynek zabytkowy | str. 537

BCOR.9.010 Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na dachówkę karpiówkę układaną podwójnie (w koronkę) | str. 538

BCOR.9.011 Wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki (w łuskę) | str. 540

10 REMONTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH | str. 541

BCOR.10.001 Przebudowa i remont sanitariatów w szkole - PKOB 1263 | str. 541

BCOR.10.002 Przebudowa i remont sanitariatów w przedszkolu - PKOB 1263 | str. 542

BCOR.10.003 Remont i modernizacja węzła sanitarnego w budynku internatu - PKOB 1130 | str. 544

BCOR.10.004 Remont kuchni i stołówki w internacie - PKOB 1130 | str. 545

BCOR.10.005 Standaryzacja pomieszczeń bursy szkolnej - PKOB 1130 | str. 549

BCOR.10.006 Remont pokoi w domu studenckim - PKOB 1130 | str. 551

BCOR.10.007 Remont korytarza w domu studenckim - PKOB 1130 | str. 552

BCOR.10.008 Remont sal lekcyjnych w szkole - PKOB 1263 | str. 554

BCOR.10.009 Adaptacja części budynku szkoły na oddziały przedszkolne - PKOB 1263 | str. 555

BCOR.10.010 Nadbudowa budynku 3-kondygnacyjnego mieszkalnego o poddasze użytkowe | str. 560

BCOR.10.011 Adaptacja poddasza w budynku biurowym na cele użytkowe - PKOB 1220 | str. 562

BCOR.10.012 Modernizacja świetlicy wiejskiej - PKOB 1261 | str. 566

BCOR.10.013 Remont świetlicy wiejskiej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - PKOB 1261 | str. 569

BCOR.10.014 Adaptacja lokalu usługowego na klub seniora | str. 572

BCOR.10.015 Adaptacja budynku na dzienny dom opieki ,,Senior-Wigor" | str. 576

BCOR.10.016 Remont lokalu użytkowego, pustostanu (biuro) - PKOB 1220 | str. 583

BCOR.10.017 Remont ośrodka zdrowia z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - PKOB 1264 | str. 585

BCOR.10.018 Modernizacja oddziałów szpitalnych - PKOB 1264 | str. 588

BCOR.10.019 Adaptacja pomieszczeń na zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy - PKOB 1264 | str. 590

BCOR.10.020 Modernizacja budynku biurowo- usługowego - PKOB 1220 | str. 593

BCOR.10.021 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - PKOB 1122 | str. 599

BCOR.10.022 Adaptacja piętra budynku usługowego na cele mieszkalne | str. 606

BCOR.10.023 Modernizacja istniejącej pralni, na pralnię z "barierą higieny" | str. 611

BCOR.10.024 Remont ogrodzenia - podmurówka i przęsła stalowe | str. 612

BCOR.10.025 Remont niecki basenu kąpielowego, krytego - PKOB 1265 | str. 613

BCOR.10.026 Likwidacja dzikiego składowiska odpadów z zagospodarowaniem terenu na park publiczny - PKOB 2412 | str. 614

BCOR.10.027 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - PKOB 2420 | str. 615

BCOR.10.028 Wzmocnienie od spodu konstrukcji stropodachu (płyty Klaina) dodatkową konstrukcją stalową | str. 616

BCOR.10.029 Wzmocnienie stropu drewnianego | str. 617

BCOR.10.030 Wymiana stropu w budynku mieszkalnym - drewnianego na WPS - PKOB 1122 | str. 618

BCOR.10.031 Malowanie klatki schodowej w budynku wielorodzinnym - PKOB 1122 | str. 621

BCOR.10.032 Malowanie klatki schodowej w budynku wielorodzinnym, z przetarciem tynków - PKOB 1122 | str. 622

BCOR.10.033 Remont klatki schodowej w budynku wielorodzinnym - PKOB 1122 | str. 623

BCOR.10.034 Remont klatki schodowej w budynku wielorodzinnym, z wymianą balustrad - PKOB 1122 | str. 625

11 REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH | str. 627

BCOR.11.001 Modernizacja boiska szkolnego - PKOB 2411 | str. 627

BCOR.11.002 Remont boiska szkolnego wielofunkcyjnego - PKOB 2411 | str. 629

BCOR.11.003 Remont boiska szkolnego do piłki nożnej - PKOB 2411 | str. 631

BCOR.11.004 Remont odcinka prostego bieżni szkolnej i zeskoczni - PKOB 2411 | str. 632

BCOR.11.005 Remont bieżni szkolnej - PKOB 2411 | str. 634

BCOR.11.006 Remont skoczni do skoku w dal - PKOB 2411 | str. 634

BCOR.11.007 Remont podłogi w sali gimnastycznej - PKOB 1265 | str. 635

BCOR.11.008 Wymiana podłogi w sali gimnastycznej - PKOB 1265 | str. 636

BCOR.11.009 Wymiana podłogi z dociepleniem w hali sportowej - PKOB 1265 | str. 637

BCOR.11.010 Wymiana posadzki parkietowej w sali gimnastycznej - PKOB 1265 | str. 638

BCOR.11.011 Remont sali gimnastycznej z zapleczem - PKOB 1265 | str. 639

BCOR.11.012 Przebudowa zaplecza szatniowego ośrodka sportowego - PKOB 1265 | str. 642

12 ROZBIÓRKI | str. 644

BCOR.12.001 Rozbiórka budynku gospodarczego (garaż) - PKOB 1242 | str. 644

BCOR.12.002 Rozbiórka budynku mieszkalnego (z rusztowaniami) - PKOB 1122 | str. 645

BCOR.12.003 Rozbiórka budynku mieszkalnego 2-kondygnacyjnego - PKOB 1122 | str. 647

BCOR.12.004 Rozbiórka budynku przedszkola o konstrukcji drewnianej - PKOB 1263 | str. 647

BCOR.12.005 Rozbiórka hali magazynowej o 3 kondygnacjach, z częścią biurową i socjalną - PKOB 1252 | str. 649

13 REMONTY ELEWACJI | str. 651

BCOR.13.001 Remont elewacji zabytkowej w systemie STO z wymianą stolarki okiennej oraz izolacją ścian fundamentowych - PKOB 1122 | str. 651

BCOR.13.002 Remont elewacji kamienicy czynszowej w systemie SCHOMBURG z wymianą stolarki okiennej - PKOB 1122 | str. 654

BCOR.13.003 Remont zabytkowej elewacji budynku mieszkalnego w systemie BOLIX - PKOB 1122 | str. 655

BCOR.13.004 Renowacja zabytkowej elewacji budynku mieszkalnego - PKOB 1122 | str. 659

BCOR.13.005 Docieplenie elewacji budynku szpitala w systemie ATLAS ROKER wraz z dociepleniem ścian fundamentowych - PKOB 1264 | str. 661

BCOR.13.006 Docieplenie elewacji stacji trafo w systemie ATLAS STOPTER - PKOB 2224 | str. 663

BCOR.13.007 Docieplenie budynku mieszkalnego 5 kondygn. w systemie BAUMIT MINERAL - PKOB 1122 | str. 663

BCOR.13.008 Ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego 11 kondygn. w systemie BAUMIT MINERAL - PKOB 1122 | str. 666

BCOR.13.009 Docieplenie budynku mieszkalnego w systemie DRYVIT - PKOB 1122 | str. 669

BCOR.13.010 Docieplenie budynku szkoły w systemie BOLIX - PKOB 1263 | str. 670

BCOR.13.011 Docieplenie elewacji z wystrojem architektonicznym, budynku mieszkalnego 4 kondygn. w systemie BOLIX - PKOB 1122 | str. 673

BCOR.13.012 Docieplenie budynku mieszkalnego 11 kondygn. wcześniej ocieplonego - PKOB 1122 | str. 674

BCOR.13.013 Docieplenie budynku przedszkola w systemie BAUMIT AKRYL - PKOB 1263 | str. 677

BCOR.13.014 Remont elewacji kamiennej budynku biurowego w systemie REMMERS - PKOB 1220 | str. 678

BCOR.13.015 Odbudowa zniszczonego balkonu z balustradami | str. 679

BCOR.13.016 Remont posadzek loggii w systemie REMMERS (bez rusztowań) | str. 680

BCOR.13.017 Remont posadzek balkonów w systemie DEITERMANN (bez rusztowań) | str. 680

BCOR.13.018 Remont balkonów w systemie SIKA (z rusztowaniami) | str. 681

BCOR.13.019 Remont balkonów w systemie BOLIX | str. 682

BCOR.13.020 Remont balustrad balkonowych z wymianą ekranów żelbetowych na płytę Minerit | str. 685

BCOR.13.021 Remont balkonów z płytą stalową (z rusztowaniami) | str. 686

BCOR.13.022 Remont schodów zewnętrznych w systemie SCHOMBURG | str. 687

BCOR.13.023 Remont patio z ułożeniem posadzki granitowej | str. 688

BCOR.13.024 Remont tarasu w systemie szybkosprawnym Sopro | str. 690

14 IZOLACJE | str. 691

BCOR.14.001 Wykonanie izolacji pionowej i poziomej zawilgoconych ścian fundamentowych w systemie STO (od zewnątrz) | str. 691

BCOR.14.002 Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych (od zewnątrz) | str. 692

BCOR.14.003 Izolacja ścian piwnic w systemie CERESIT (od zewnątrz) | str. 693

BCOR.14.004 Izolacja ścian piwnic z wykonaniem drenażu opaskowego | str. 695

BCOR.14.005 Izolacja ścian piwnic z użyciem maty ICODREN 10 | str. 696

BCOR.14.006 Ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej | str. 699

BCOR.14.007 Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją płytami z wełny mineralnej twardej | str. 699

BCOR.14.008 Docieplenie poddasza płytami z wełny mineralnej miękkiej | str. 700

BCOR.14.009 Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją płytami styropianowymi | str. 701

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH - I kwartał 2021 r.

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty