Facebook
Bestseller
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 15 marca 2023 r.
Wydanie: 61
Liczba stron: 1304
Więcej informacji
Najważniejsze zmiany w tzw. nowelizacji „naprawczej” dotyczą m.in.:
 • zmiany we właściwości rzeczowej,
 • uporządkowanie kwestii doręczeń,
 • liczne zmiany w zakresie egzekucji;
  - nowości związane z możliwością tworzenia fundacji rodzinnych;
  - wzmocnienie...
Pełny opis
Najważniejsze zmiany w tzw. nowelizacji „naprawczej” dotyczą m.in.:
 • zmiany we właściwości rzeczowej,
 • uporządkowanie kwestii doręczeń,
 • liczne zmiany w zakresie egzekucji;
  - nowości związane z możliwością tworzenia fundacji rodzinnych;
  - wzmocnienie ochrony osób doznających przemocy w rodzinie.
Mniej
-5%

Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo cywilne. Zbiór przepisów

Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo cywilne. Zbiór przepisów

Przeczytaj fragment Zobacz spis treści
Najważniejsze zmiany w tzw. nowelizacji „naprawczej” dotyczą m.in.:
 • zmiany we właściwości rzeczowej,
 • uporządkowanie kwestii doręczeń,
 • liczne zmiany w zakresie egzekucji;
  - nowości związane z możliwością tworzenia fundacji rodzinnych;
  - wzmocnienie...
Pełny opis
Najważniejsze zmiany w tzw. nowelizacji „naprawczej” dotyczą m.in.:
 • zmiany we właściwości rzeczowej,
 • uporządkowanie kwestii doręczeń,
 • liczne zmiany w zakresie egzekucji;
  - nowości związane z możliwością tworzenia fundacji rodzinnych;
  - wzmocnienie ochrony osób doznających przemocy w rodzinie.
Mniej
Stan prawny: 15 marca 2023 r.
Wydanie: 61
Liczba stron: 1304
Więcej informacji

Opis publikacji

Nowelizacja KPC 2023

 • zmiany we właściwości rzeczowej

 • uporządkowanie kwestii doręczeń

 • liczne zmiany w zakresie egzekucji


KODEKS CYWILNY:

18 grudnia 2022 r. – ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)

1 stycznia 2023 r. – ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. poz. 2337)

22 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326)

 

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY:

1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140)

 

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA:

10...

Nowelizacja KPC 2023

 • zmiany we właściwości rzeczowej

 • uporządkowanie kwestii doręczeń

 • liczne zmiany w zakresie egzekucji


KODEKS CYWILNY:

18 grudnia 2022 r. – ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)

1 stycznia 2023 r. – ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. poz. 2337)

22 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326)

 

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY:

1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140)

 

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA:

10 listopada 2022 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.

poz. 2185)

19 stycznia 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2023 r. poz. 146)

1 lipca 2024 r. – ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz.U. poz. 1374)

po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2650; oczekuje na podpis Prezydenta RP)

 

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO:

18 października 2022 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 269 ze zm.)

15 grudnia 2022 r. – ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. poz. 2436)

18 grudnia 2022 r. – ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)

21 grudnia 2022 r. – ustawa z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687 ze zm.)

1 stycznia 2023 r. – ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855 ze zm.)1 stycznia 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180 ze zm.)

1 lutego 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140 ze zm.)

17 marca 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 403)

22 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326)

15 sierpnia 2023 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289 ze zm.)

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1634)

Ustawa z 9 marca 2023 r. (druk 2650) została opublikowana. Zmiany wejdą w życie zasadniczo 1 lipca 2023 r.

z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 285)

po upływie 14 dni/3 miesięcy od dnia ogłoszenia/1 października 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2650; oczekuje na podpis Prezydenta RP)

po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2799; oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw)

po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2952; oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw)

 

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE:

1 stycznia 2023 r. – ustawa z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. poz. 2337)

PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO:

13 listopada 2022 r. – ustawa z 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 410)

27 grudnia 2022 r. – ustawa z 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2770)

1 stycznia 2023 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 285)

z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych – ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1978 ze zm.)

 

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH:

26 lutego 2023 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 181)

17 marca 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 403)

22 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326)

15 sierpnia 2023 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289)

po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2650; oczekuje na podpis Prezydenta RP)

ORAZ:

28 grudnia 2022 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 2022 r., SK 78/21 (Dz.U. poz. 2790)

6 stycznia 2023 r. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. poz. 2725)

6 stycznia 2023 r. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. poz. 2726)

Opis publikacji aktualny na dzień: 2023-03-06
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 61
Liczba stron: 1304
Okładka: miękka
Format: A5
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8328-554-2
Kod towaru: KAM-0583 W61P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Opinie

Jerzy Niezweryfikowany zakup
Kolejny kodeks do kolekcji. Polecam tę pozycję wszystkim absolwentom administracji. Aktualny kodeks cywilny to absolutny must have dla każdego z nas. Pomyślcie sobie tylko, czy chcielibyście być leczeni przez lekarza, który ma luki w wiedzy. Niestety w Urzędach wciąż pracuje mnóstwo niekompetentnych osób. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Andrzej Niezweryfikowany zakup
Kodeks cywilny to zbiór przepisów zawarty w jednym miejscu. Z tego właśnie względu kupiłem tą pozycję. Przyda się nie tylko osobom, które zajmują się prawem, ale też studentom, czy zwykłym obywatelom, którzy interesują się tą tematyką. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
raffal Niezweryfikowany zakup
Opinia do stanu prawnego na dzień 9.10.2018: przepisy opublikowano z uwzględnieniem różnej wielkości i rodzaju czcionki, dzięki czemu treści nie zlewają się podczas czytania. Zmiany (KC, KPC, hipoteka i inne) zaakcentowano na początku pozycji. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Magdalena Niezweryfikowany zakup
Duży zbiór przepisów cywilnych charakteryzujący się przejrzystością treści norm. Podoba mi się to, że na wstępie wyliczono zmiany uwzględnione w pozycji- te już obowiązujące i te, które dopiero wejdą w życie. Polecam! (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Elwira Niezweryfikowany zakup
Prawo cywilne w jednym tomie – widzę, że nie tylko mi takie rozwiązanie się podoba ;) Wiadomo, nie są to wszystko normy z tej dziedziny, ale te najważniejsze. O takie przedstawienie przepisów prawa mi chodziło. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Natalia
Zbiór przepisów, które trzeba po prostu mieć. Nie ważne czy siedzi się w prawie czy jest się zwykłym obywatelem. Prawo cywilne dotyczy wszystkich, warto chociaż kojarzyć najważniejsze normy prawne, czy zawarte w tej publikacji. Polecam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Wojciech
Lubie ten pomysł z wcięciami, dlatego się zdecydowałem na zakup. Mimo, że jestem studentem, kupno takiego "tomiska" z ustawami było warte swojej ceny. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Wojciech
Jest to już kolejny mój zbiór. Ta pozycja to najważniejsze normy prawa cywilnego, obszerna, licząca ponad 1000 stron, przejrzysty układ, łatwo znaleźć konkretne przepisy. Po prostu „książka prawnicza”, z której często i chętnie jako adwokat korzystam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Alicja
Pracuję jako urzędnik stanu cywilnego. W celu dobrej organizacji pracy wolę znać zmieniające się przepisy KC i to nie tylko te, które bezpośrednio łączą się z moim zawodem, ale też te pośrednie np. zmiana o informowaniu o stanie zdrowia. Książka OK. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Bogdan
Ze względu na specyfikę pracy powinienem znać najnowsze przepisy prawa cywilnego i nie tylko. Takie zestawy jak ten zbiór przepisów jest więc dla mnie dużym ułatwieniem w codziennym funkcjonowaniu i wykonywaniu swoich obowiązków. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Kacper
Kompleksowy zbiór przepisów z prawa cywilnego z najnowszymi zmianami, z którego korzystam na co dzień w pracy i nie tylko. Dodam jeszcze, że przesyłka dotarła do mnie bardzo szybko. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Jarek
Dla mnie ten zbiorek jest perfekcyjny. Niczego bym nie zmienił. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Rozwiń listę z opiniami Zwiń listę z opiniami
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Zobacz produkt w pakiecie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę