Facebook
Kategorie
Kategorie
Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, Krzysztof Eichstaedt
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Promocja!
Zapowiedź
{{ prices.label }}
Promocja!
Zapowiedź

Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I i II

Trzecie wydanie popularnego Komentarza KPK ma na celu pomóc w interpretacji nowych i "starych" przepisów.

Dodaj do koszyka
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis publikacji

Komentarz jest obecnie pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem zawierającym szczegółowe i pogłębione rozważania prawne prezentowane w serii duże komentarze.

W publikacji główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy.

W komentarzu można znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania:
 1. Jak rozstrzygać rozmaite wątpliwości interpretacyjne, jakie się pojawią po wejściu w życie nowelizacji z 11 marca 2016 r.?
 2. J...

Komentarz jest obecnie pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem zawierającym szczegółowe i pogłębione rozważania prawne prezentowane w serii duże komentarze.

W publikacji główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy.

W komentarzu można znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania:
 1. Jak rozstrzygać rozmaite wątpliwości interpretacyjne, jakie się pojawią po wejściu w życie nowelizacji z 11 marca 2016 r.?
 2. Jakie są obecnie zasady przeprowadzania dowodów?
 3. Jak przebiega postępowanie odwoławcze i jakie są konsekwencje zwiększonej apelacyjności tego postępowania?
 4. Jakie są granice kontroli odwoławczej i jaki zakres tej kontroli powinien zostać wskazany w apelacji obrońcy i pełnomocnika?
 5. Czy można korzystać z dowodów zdobytych nielegalnie?
 6. Jak zaskarżyć wyrok sądu odwoławczego uchylający wyrok sądu pierwszej instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania?

Kodeks postępowania karnego podlegał ostatnio licznym i głębokim nowelizacjom. Wprowadzona z dniem 1.07.2015 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247 i Dz.U. z 2015 r., poz. 396) wielka reforma procedury karnej została odwrócona nowelizacją z 11.03.2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 437). W jej wyniku nastąpił powrót do zwiększonej inkwizycyjności postępowania sądowego kosztem jego kontradyktoryjności. W tym aspekcie nastąpiło fundamentalne odejście od reformy procedury karnej zwiększającej kontradyktoryjność, która obowiązywała od 1.07.2015 r. Oparta na zasadzie inkwizycyjności nowelizacja z 11.03.2016 r. przywróciła reguły przeprowadzania dowodów sprzed 1.07.2015 r. Nie doprowadziła natomiast do całkowitego odwrócenia zmian dokonanych poprzednią reformą, gdyż w większości pozostawiła uregulowania, które nie odnoszą się do kontradyktoryjnego przeprowadzania dowodów.

Ponadto nowelizacja wprowadziła nową w procedurze karnej instytucję skargi na wyrok sądu odwoławczego uchylający wyrok sądu pierwszej instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania. Dokonała także istotnych zmian w prawie dowodowym dotyczących wprowadzania do procesu dowodów nielegalnych (art. 168a k.p.k.) i dowodów uzyskanych w wyniku kontroli (art. 168b i art. 237a k.p.k.).

Konsekwencją nowelizacji z 11.03.2016 r. jest zróżnicowany stan procesowy spraw co do zakresu i sposobu stosowania nowych i dotychczasowych przepisów. Dlatego też konieczne są wskazówki i pomoc w interpretacji poszczególnych przepisów.

Komentarz pełni przede wszystkim funkcję przewodnika po tekście ustawy:
  • proporcjonalnie do charakteru wprowadzonych zmian dokonano analizy poszczególnych przepisów wskazując na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne oraz przedstawiając propozycje ich rozwiązania;
  • wykorzystano dotychczasowy dorobek piśmiennictwa prawniczego, w tym wypowiedzi odnoszące się do "nowych" i "starych" przepisów;
  • starano się wszechstronnie, acz w syntetyczny sposób przedstawić poglądy doktryny, a także zaprezentować stanowisko jej przedstawicieli w kwestiach spornych;
  • zebrano dorobek judykatury: w szerokim zakresie cytowane jest orzecznictwo Sądu Najwyższego, ale z krytyczną refleksją, gdy wypowiadane poglądy budzą wątpliwości;
  • dokonano selektywnego doboru orzecznictwa, w tym także pod kątem jego aktualności na gruncie przywróconych, jak i nowych oraz zmienionych przepisów - wybrano orzeczenia najistotniejsze, zwłaszcza o charakterze precedensowym, gdy przedstawiony pogląd ma znaczenie dla praktyki.
  • przy komentowaniu poszczególnych przepisów starano się pokazać wzajemne powiązania i zależności, aby całościowo przedstawić poszczególne instytucje procesowe.
Komentarz obejmuje stan prawny na 1 czerwca 2017 r. i uwzględnia nie tylko nowelizację z 11.03.2016 r.,
ale także:
   • ustawę z 12 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U z 2016 r., poz. 1070)
   • ustawę z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 768)
Do kogo komentarz jest adresowany?
   Publikacja jest skierowana przede wszystkim do praktyków prawa, czyli sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Stanowi też źródło wiedzy dla aplikantów zawodów prawniczych.

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Krzysztof Eichstaedt

Krzysztof Eichstaedt - doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, członek kolegium redakcyjnego Medical Science Technology oraz Basic & Clinical Psychiatry, autor publikacji z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego i skarbowego, a także z pogranicza prawa i psychiatrii.

Dariusz Świecki

Dariusz Świecki - profesor nadzwyczajny doktor habilitowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej; wieloletni sędzia sądów powszechnych orzekający w pierwszej i drugiej instancji; autor wielu książek.

Barbara Augustyniak

Barbara Augustyniak - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, wizytator ds. obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, uczestniczka zagranicznych konferencji i seminariów poświęconych współpracy międzynarodowej w sprawach karnych w obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej.

Michał Kurowski

Michał Kurowski - doktor nauk prawnych, prokurator Prokuratury Okręgowej del. do Prokuratury Krajowej, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego, autor publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego.

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty