Facebook
Kategorie
Kategorie
MERITUM Prawo rodzinne Grzegorz Jędrejek
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź
Dodaj do koszyka
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis publikacji

W książce w sposób przystępny omówiono wszystkie zagadnienia składające się na sytuację prawną rodziny przedstawiając tematykę prawa rodzinnego i jego powiązania z podstawowymi przepisami proceduralnymi oraz przepisami zawartymi w odrębnych aktach prawnych.

Nie jest to więc komentarz do jednej ustawy, ale swoisty poradnik przybliżający zasady funkcjonowania w praktyce rodziny z punktu widzenia przepisów prawa.

Ico_Green_17.gif [498 B] 
W drugim wydaniu autorzy prezentują:
 • zasady egzekwowania alimentów od rodziców przebywających za granicą,
 • zasady przyznawania świadczenia "500+", rów...

W książce w sposób przystępny omówiono wszystkie zagadnienia składające się na sytuację prawną rodziny przedstawiając tematykę prawa rodzinnego i jego powiązania z podstawowymi przepisami proceduralnymi oraz przepisami zawartymi w odrębnych aktach prawnych.

Nie jest to więc komentarz do jednej ustawy, ale swoisty poradnik przybliżający zasady funkcjonowania w praktyce rodziny z punktu widzenia przepisów prawa.

Ico_Green_17.gif [498 B] 
W drugim wydaniu autorzy prezentują:
 • zasady egzekwowania alimentów od rodziców przebywających za granicą,
 • zasady przyznawania świadczenia "500+", również w kontekście zasiłków rodzinnych przyznawanych za granicą,
 • zmiany dotyczące dłużników alimentacyjnych,
 • rozszerzone, praktyczne omówienie (z licznymi przykładami) instytucji przysposobienia,
 • nowe regulacje dotyczące umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,
 • zmiany związane z procedurą medycznie wspomaganej prokreacji (w tym m.in. uznanie ojcostwa dziecka urodzonego w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, domniemanie pochodzenia dziecka),
 • zmiany w zasadach ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego związane z informatyzacją działań administracyjnych, przeniesienia ciężaru gromadzenia części danych - koniecznych do ustalenia prawa do świadczeń alimentacyjnych - na organy administracji,
 • nowe, szczegółowe wymogi formalne wniosku o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych,
 • nowe definicje "utraty dochodu" i "uzyskania dochodu",
 • rozwiązywanie sporów ze stosunków rodzinnoprawnych, w tym m.in.:
  • procesowe i nieprocesowe postępowanie w sprawach małżeńskich,
  • liczne przykłady spraw rozpoznawanych procesowo,
  • spory o przysposobienie,
  • sprawy z zakresu opieki,
  • spory o wykonywanie kontaktów z dzieckiem,
  • postępowanie polubowne,
  • postępowanie mediacyjne i arbitrażowe.

Publikacja zawiera wzory dokumentów, schematy działania poszczególnych instytucji czy procedur, a także liczne przykłady, obrazujące "przełożenie" litery prawa na konkretne życiowe sytuacje.

Autorami publikacji są uznani specjaliści z zakresu prawa rodzinnego, praktycy wykonujący zawody prawnicze, a także kuratorzy sądowi, szkoleniowcy.

Ico_Green_18.gif [2 KB] 
Istotnymi walorami książki są:
 • wyczerpujące ujęcie omawianych zagadnień,
 • specjalny układ treści (podział na zwięzłe fragmenty) pozwalający na szybkie odszukanie potrzebnych informacji,
 • czytelne podsumowanie omawianego tematu przez podanie podstawy prawnej, reprezentatywnego orzecznictwa z przytoczeniem tezy wyroku, wykaz istotnej literatury przedmiotu,
 • schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych zagadnień,
 • wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady obrazujące stosowanie danej instytucji prawa w praktyce,
 • zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory umów i pism ze wskazaniem sposobu ich prawidłowego wypełniania,
 • rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekście umożliwiający w prosty sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miejscu publikacji, dzięki czemu można uniknąć zbędnych powtórzeń,
 • uwypuklenie najistotniejszych informacji, pojęć poprzez zaznaczenie ich ramka i hasłem WAŻNE!,
 • szczegółowy indeks rzeczowy z odniesieniami do zamieszczonych na marginesach w książce numerów (wskazują na ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem),
 • przyjazna szata graficzna, wysokiej jakości materiały zapewniające trwałość publikacji.
 Ico_Green_6.gif [784 B]
Adresaci:

Książka skierowana jest do praktyków prawa (w tym do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy), kuratorów sądowych - kuratorów rodzinnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, samorządowych placówek wsparcia rodziny, ośrodków adopcyjnych oraz pracowników izb dziecka, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, poradni rodzinnych, ośrodków wychowawczych i resocjalizacyjnych, a także do funkcjonariuszy Policji i osób, które chcą pełnić funkcję rodziny zastępczej.

RozwińZwiń
Seria: Meritum
Rodzaj: Poradnik
Okładka: {{content.cover_type}}
Format: {{content.format}}
Wersja publikacji: {{content.types}}
ISBN: {{content.isbn}}
Kod towaru: {{content.index}}
Opinie
5,0/5

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Grzegorz Jędrejek

Grzegorz Jędrejek - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW; autor wielu opracowań z zakresu prawa i postępowania cywilnego.

Kazimierz Piasecki

Prof. dr hab. Kazimierz Piasecki - kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Procesowego w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, sędzia Sądu  Najwyższego w stanie spoczynku, wiodący ekspert ze strony polskiej w ekspertyzie w ramach Funduszu UE Phare-Sierra - Harmonizacja prawa w zakresie procesu cywilnego i ochrony sądowej, autor pięciu monografii z zakresu postępowania cywilnego i międzynarodowego postępowania cywilnego, redaktor i współautor kilku wydań komentarza do kodeksu postępowania cywilnego, autor podręcznika do postępowania cywilnego.

Magdalena Wilczek-Karczewska

Magdalena Wilczek-Karczewska - doktor nauk humanistycznych, prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Agnieszka Kawałko

Dr Agnieszka Kawałko - asystent w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

Stanisław Nitecki

Stanisław Nitecki - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego i prawa socjalnego.

Helena Ciepła

Helena Ciepła - doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz szkolenia aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie; autorka i współautorka wielu publikacji, m.in. komentarzy do kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Elżbieta Szczepanowska

Elżbieta Szczepanowska - radca prawny; asystent w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; autorka opracowań z zakresu prawa rodzinnego i postępowania cywilnego.

Wstęp

Rozwiń Zwiń

Opinie (1)

Malwina
19-07-2017
Ocena: 5/5
Konstrukcja książki sprzyja czytelnikowi. Układ treści pozwala na szybkie znalezienie potrzebnej informacji. Przykłady z życia wzięte, przy każdym omawianym temacie, ułatwiają zrozumienie i zastosowanie danego prawa w praktyce.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty