Facebook
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 lipca 2018 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 576
Więcej informacji

W publikacji znajdziesz analizę zmian wprowadzonych w podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości, mających wiązać się ze wzrostem efektywności systemu podatkowego.

-46%

Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efektywności systemu podatkowego

Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efektywności systemu podatkowego

W publikacji znajdziesz analizę zmian wprowadzonych w podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości, mających wiązać się ze wzrostem efektywności systemu podatkowego.

Stan prawny: 1 lipca 2018 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 576
Więcej informacji

Opis publikacji

„W Polsce doszło w ostatnich latach do radykalnych zmian reguł opodatkowania dochodu. Do ustaw podatkowych wprowadzono liczne rozwiązania, które miały na celu zamknięcie luk oraz uniemożliwienie jakiejkolwiek optymalizacji podatkowej”.
Ze wstępu

Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efektywności systemu podatkowego to książka, w której znajdziesz analizę zmian wprowadzonych w podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości, mających wiązać się ze wzrostem efektywności systemu podatkowego.

Rozważaniom poddano przede wszystkim zmiany dokonane od 2017 r., ponadto w kilku przypadkach sięgnięto do problematyki, będącej przedmiotem zmian, które weszły w życie już od 2015 r., jeżeli nadal pojawiają się w związku z nimi kontrowersje.

Ico_Gray_17.gif [486 B]&n...

„W Polsce doszło w ostatnich latach do radykalnych zmian reguł opodatkowania dochodu. Do ustaw podatkowych wprowadzono liczne rozwiązania, które miały na celu zamknięcie luk oraz uniemożliwienie jakiejkolwiek optymalizacji podatkowej”.
Ze wstępu

Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efektywności systemu podatkowego to książka, w której znajdziesz analizę zmian wprowadzonych w podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości, mających wiązać się ze wzrostem efektywności systemu podatkowego.

Rozważaniom poddano przede wszystkim zmiany dokonane od 2017 r., ponadto w kilku przypadkach sięgnięto do problematyki, będącej przedmiotem zmian, które weszły w życie już od 2015 r., jeżeli nadal pojawiają się w związku z nimi kontrowersje.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W publikacji znajdziesz m.in.:

 • przedstawienie obowiązujących od 1.01.2018 r. zmian w zakresie przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych,
 • skutki naruszenia warunków uznania podatkowych grup kapitałowych za podatnika,
 • omówienie opodatkowania dochodów wypłacanych z polski na rzecz zagranicznych usługodawców,
 • ujęcie koncepcji rzeczywistego właściciela w dyrektywie w sprawie odsetek i należności licencyjnych,
 • podstawowe reguły podziału na źródła przychodów w znowelizowanych przepisach,
 • opodatkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
 • aspekty podatkowe funkcjonowania w grupie podmiotów powiązanych,
 • zasady ustalania powiązań między podmiotami,
 • zmiany sposobu opodatkowania wkładów niepieniężnych do spółek będących podatnikami podatku dochodowego, które nastąpiły z dniem 1.01.2017 r. oraz 1.01.2018 r.,
 • opodatkowanie pracowniczych programów motywacyjnych stosowanych przez spółki należące do grup kapitałowych,
 • model ograniczeń w zaliczaniu kosztów finansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodu obowiązujący od 1.01.2018 r.,
 • opłaty za prawa autorskie lub pokrewne prawa majątkowe i prawa własności przemysłowej,
 • szczególne zasady kalkulacji EBITDA,
 • zakaz wykorzystywana uzgodnień typu back-to-back,
 • wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot pochodzących z podziału wyniku finansowego spółki,
 • zakaz odliczania kosztów finansowania nabycia spółki od dochodów tej spółki (tzw. debt-push-down),
 • analizę klauzuli o przeciwdziałaniu nadużywaniu wspólnego systemu opodatkowania w celu dokonania oszustwa podatkowego lub unikania opodatkowania,
 • implementację do polskiego porządku prawnego klauzuli zapobiegającej nadużyciom zwolnienia od opodatkowania dywidend (de minimis rule),
 • implementację klauzuli de minimis do systemu krajowego,
 • ocenę wpływu polskich regulacji typu CFC na szczelność krajowego systemu podatkowego,
 • minimalny podatek dochodowy od wartości budynków komercyjnych,
 • zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania związane z wielostronną konwencją implementującą środki traktatowego prawa podatkowego (MLI),
 • wzrost obciążeń podatkowych w stosunku do obiektów nieprzydatnych w działalności gospodarczej,
 • omówienie elektrowni wiatrowych – zabójczy wzrost efektywności podatku od nieruchomości.

W opracowaniach, w których nowelizacje zostały wprowadzone w życie na tyle dawno, że zdążyły już być przedmiotem wypowiedzi sądów administracyjnych, dokonano analizy aktualnego orzecznictwa. W przypadku zmian z ostatnich miesięcy autorzy wskazują na możliwe ryzyka wiążące się ze stosowaniem nowej regulacji prawnej.

Elementem wspólnym wielu tekstów autorskich jest odniesienie się do realizacji celu, jakim jest wzrost efektywności systemu podatkowego. Autorzy dokonują przy tym oceny, czy cel ten nie jest okupiony zbyt wysokimi kosztami w postaci uniemożliwienia racjonalnej aktywności wielu podatników, którzy nie podejmują żadnych działań optymalizacyjnych.

Stanowczo zbyt często autorzy dochodzą do wniosku, że wprowadzane zmiany są zbyt radykalne, gdyż przy okazji realizacji zasadniczego celu narażają zbyt wielu podatników na opodatkowanie nieadekwatne do ich sytuacji lub też narzucają zbyt duże wymagania formalne.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów i doradców podatkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, ekonomistów, księgowych oraz przedstawicieli nauki specjalizujących się z prawie podatkowym i administracyjnym.

 

Opis publikacji aktualny na dzień: 2018-09-05
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2018
Wydanie: 1
Liczba stron: 576
Rodzaj: Monografie
Okładka:
Format: A5
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8124-786-3, pdf 978-83-8160-181-8, epub 978-83-8160-245-7
Kod towaru: KAM-3494 W01Z01, EBO-2587 W01P01, EBO-2587 W01E01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Paweł Banasik – doradca podatkowy; szef Zespołu ds. Podatku od Nieruchomości w Deloitte Doradztwo Podatkowe; wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; kilkakrotnie uznawany w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” za najlepszego doradcę podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych; autor licznych publikacji z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Bogumił Brzeziński – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, dr h.c. Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w problematyce ogólnej prawa podatkowego oraz problematyce jego wykładni; autor ponad 800 opracowań naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych z tego zakresu.

Błażej Cieliński – doradca podatkowy; ekspert w Zespole ds. Rynku Nieruchomości w Dziale Prawno-Podatkowym PwC Polska; absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość, ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego i Europejskiego prowadzoną wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn; autor publikacji z zakresu opodatkowania funduszy inwestycyjnych.

Paweł Banasik – doradca podatkowy; szef Zespołu ds. Podatku od Nieruchomości w Deloitte Doradztwo Podatkowe; wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; kilkakrotnie uznawany w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” za najlepszego doradcę podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych; autor licznych publikacji z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Bogumił Brzeziński – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, dr h.c. Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w problematyce ogólnej prawa podatkowego oraz problematyce jego wykładni; autor ponad 800 opracowań naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych z tego zakresu.

Błażej Cieliński – doradca podatkowy; ekspert w Zespole ds. Rynku Nieruchomości w Dziale Prawno-Podatkowym PwC Polska; absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość, ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego i Europejskiego prowadzoną wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn; autor publikacji z zakresu opodatkowania funduszy inwestycyjnych.

Rafał Ciołek – partner kierujący zespołem ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce; zajmuje się doradztwem podatkowym od ponad 20 lat; doradca podatkowy oraz członek IFA; absolwent ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył również studia doktorancie przy Kolegium Zarządzania i Finansów; bierze aktywny udział w procesie legislacyjnym; w latach 2013, 2014 i 2015 wybrany jako najlepszy w Polsce specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w rankingu firm i doradców podatkowych dziennika „Rzeczpospolita”; autor licznych publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym pierwszej kompleksowej publikacji poświęconej niedostatecznej kapitalizacji oraz współautor raportu nt. transgranicznych restrukturyzacji przedsiębiorstw opublikowanego w Cahiers de droit fiscal international 2011.

Michał Goj – doradca podatkowy; reprezentuje klientów w toku kontroli oraz postępowań prowadzonych przez organy podatkowe, a także w toku postępowań przed sądami administracyjnymi.

Marcin Jamroży – profesor uczelni w Instytucie Finansów SGH i kierownik Zakładu Podatków; kierownik Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami oraz Podyplomowych Studiów Opodatkowanie międzynarodowe; członek Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, były dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen MF; autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji w obszarze cen transferowych, w tym książki Dokumentacja podatkowa cen transferowych.

Adam Kałążny – doktor nauk prawnych; specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatków majątkowych; praktyk prawa podatkowego z kilkunastoletnim doświadczeniem; realizował przeglądy podatkowe dla największych w Polsce podatników podatku od nieruchomości, poznając problemy dotyczące właściwej kwalifikacji majątku u wiodących przedsiębiorców działających w branży energetycznej, logistycznej, wydobywczej i wytwórczej; autor wielu publikacji dotyczących podatku od nieruchomości oraz podatku od przychodów z budynków.

Sławomir Krempa – doktor nauk prawnych; partner odpowiedzialny za podatkowe doradztwo transakcyjne i w zakresie nieruchomości w PwC Polska; absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; praca doktorska na temat aspektów podatkowych fuzji i przejęć; autor wielu publikacji dotyczących podatkowych aspektów procesów restrukturyzacyjnych, współautor wydawnictw International Bureau of Fiscal Documentation, członek Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Podatkowego, członek IFA.

Cezary Krysiak – doradca podatkowy; Counsel w PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy Sp.k.; absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej; przez ponad 12 lat, w Ministerstwie Finansów RP, był głównym negocjatorem polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; jako dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej MF był odpowiedzialny za tworzenie i stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej, wdrożenie podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, nadzorował również stworzenie i wdrożenie przepisów w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania; od 2013 r. jest członkiem Komitetu ekspertów ds. współpracy międzynarodowej w sprawach podatkowych ONZ, a od 2017 r. – jego wiceprzewodniczącym.

Krzysztof Lasiński-Sulecki – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; dyrektor Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK; doradca podatkowy; członek powołanej przez Komisję Europejską VAT Expert Group; członek zarządu polskiego oddziału International Fiscal Association.

Michał Leconte – radca prawny i doradca podatkowy; prawnik w TAL Tax Audit Law; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; wykładowca; autor publikacji m.in. z zakresu podatków dochodowych oraz międzynarodowego prawa podatkowego.

Aleksander Łożykowski – radca prawny, doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; zajmuje się doradztwem prawnym i regulacyjnym na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów związanych z rynkiem finansowym; autor publikacji dotyczących w szczególności podatkowych aspektów finansowania działalności gospodarczej.

Lesław Mazur – doradca podatkowy; współzałożyciel i partner w Thedy & Partners; absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku ekonomia oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku prawo; wielokrotnie wyróżniany w rankingach „Dziennika Gazety Prawnej” i „Rzeczpospolitej” za lata 2015–2018 w kategorii z zakresu postępowań podatkowych i sądowych.

Wojciech Morawski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UMK; kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK; członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego; wykładowca na kierunkach prawo, administracja i doradztwo podatkowe UMK, autor ponad 400 publikacji z zakresu prawa podatkowego, finansowego i celnego.

Michalina Opoka – konsultantka podatkowa w Thedy & Partners; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo; obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie; specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych.

Michał Potyrała – radca prawny, doradca podatkowy; menedżer w PwC Polska; absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowanej przez British Law Centre, Szkoły Prawa Niemieckiego działającej przy UAM w Poznaniu; studiował także prawo w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Bayreuth w Niemczech.

Ewa Prejs – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; od 2005 r. radca prawny; autorka kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa podatkowego i finansowego; specjalizuje się w europejskim oraz międzynarodowym prawie podatkowym; w pracy naukowej szczególną uwagę poświęca również konstytucyjnym aspektom nakładania danin publicznych.

Jowita Pustuł – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Zespołu Współpracowników Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; doradca podatkowy; radca prawny.

Mateusz Raińczuk – doradca podatkowy w Deloitte Doradztwo Podatkowe; absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; specjalizuje się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego prawa podatkowego; współautor komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Michał Thedy – doradca podatkowy, wspólnik zarządzający w Thedy & Partners; specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym; absolwent Wydziałów Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunkach prawa i socjologii.

Adam Wacławczyk – doradca podatkowy; prawnik; partner w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte; autor i współautor publikacji z zakresu obligacji komunalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania w transakcjach międzynarodowych oraz w zakresie działań restrukturyzacyjnych.

Piotr Woźniakiewicz – doradca podatkowy; starszy menedżer w PwC; absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim; specjalizuje się w doradztwie podatkowym na rzecz polskich firm rodzinnych w obszarze reorganizacji w grupach kapitałowych czy planowania sukcesji; autor licznych artykułów w prasie fachowej, współautor publikacji PIT. Komentarz praktyczny (Warszawa 2014).

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę