Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wydanie: 8
Liczba stron: 1461
Więcej informacji
-20%

Ordynacja podatkowa Komentarz

Ordynacja podatkowa Komentarz

Opis publikacji

Ordynacja podatkowa. Komentarz stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu: ogólnego prawa podatkowego, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających, a także zobowiązań podatkowych. Kolejne już, 8. wydanie Komentarza,dzięki kompleksowemu opracowaniu pomoże Czytelnikowi: ułatwić rozumienie wyjątkowo zawiłych kwestii prawa podatkowego, zrozumieć z łatwością istotę konkretnych regulacji i zmian oraz rozwiać wątpliwości interpretacyjne, odkryć istotę organów podatkowych,prawidłowo określić ich charakter prawny, ustalić powiązania wewnętrzne przepisów Ordynacji i jej relacje do innych aktów prawnych. Najnowsze wydanie Komentarza zostało uaktualnione i poszerzone. Uzupełniona została nie tylko zawartość merytoryczna pod kątem nowych przepisów, ale uwzględniono również najnowsze orzecznictwo sądowe oraz działalność organów administracji (interpretacje indywidualne i ogólne). Obecne wydanie obej...

Ordynacja podatkowa. Komentarz stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu: ogólnego prawa podatkowego, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających, a także zobowiązań podatkowych.Kolejne już, 8. wydanie Komentarza, dzięki kompleksowemu opracowaniu pomoże Czytelnikowi: ułatwić rozumienie wyjątkowo zawiłych kwestii prawa podatkowego, zrozumieć z łatwością istotę konkretnych regulacji i zmian oraz rozwiać wątpliwości interpretacyjne, odkryć istotę organów podatkowych, prawidłowo określić ich charakter prawny, ustalić powiązania wewnętrzne przepisów Ordynacji i jej relacje do innych aktów prawnych.Najnowsze wydanie Komentarza zostało uaktualnione i poszerzone. Uzupełniona została nie tylko zawartość merytoryczna pod kątem nowych przepisów, ale uwzględniono również najnowsze orzecznictwo sądowe oraz działalność organów administracji (interpretacje indywidualne i ogólne).Obecne wydanie obejmuje wszystkie ostatnie zmiany legislacyjne od ostatniego wydania, m.in.: wprowadzenie definicji rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego, doprecyzowanie terminów dokonania zapłaty podatku przy zapłacie gotówką oraz w obrocie bezgotówkowym, umożliwienie mikroprzedsiębiorcom zapłaty podatku również w gotówce, doprecyzowanie definicji działalności gospodarczej jako każdej działalności zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 6.3.2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646), w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdej innej działalności zarobkowej wykonywanej we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców, ustanowienie dla banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych obowiązku sporządzania i przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w formie dokumentu elektronicznego, w okresie sprawozdawczym - odpowiednio od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca - informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w terminie do 7. dnia następnego okresu sprawozdawczego, wprowadzenie do Ordynacji podatkowej nowego Dział III B „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych” oraz dodanie nowych przepisów karnych (art. 305p–305r) określających nowe rodzaje przestępstw związanych z wykorzystywaniem systemów finansowych w celu działalności przestępczej.Komentarz uwzględnia również wiele kluczowych dla prawa podatkowego zmian, będących na zaawansowanym etapie prac legislacyjnych, w tym m.in. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2860), który wprowadza zmiany m. in. w zakresie dodatkowych zobowiązań podatkowych, informacji o schematach podatkowych oraz cofnięcia skutków unikania opodatkowania.Grono autorskie stanowią doświadczeni praktycy i wybitni znawcy przedmiotu, którzy w precyzyjny i przystępny sposób analizują zagadnienia Ordynacji podatkowej, zwracając szczególną uwagę na najnowsze zmiany.Niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną oraz przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.Publikacja będzie przydatna nie tylko podatnikom, lecz także pracownikom urzędów skarbowych, urzędów celnych, inspektorom kontroli skarbowej oraz płatnikom, którzy w swojej codziennej pracy stosują przepisy Ordynacji podatkowej. Ponadto Komentarz ma służyć także pracownikom organów odwoławczych, sądów administracyjnych, doradcom podatkowym, a także studentom.

Rozwiń opis Zwiń opis

Autorzy

Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski - jest Kierownikiem Zakładu Zobowiązań i Procedur Podatkowych w Uniwersytecie Łódzkim i Prodziekanem Kolegium Prawa w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Wykłada prawo finansowe i prawo podatkowe. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1974-1978) oraz Podyplomowego Studium Administracji Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ (1978-1982). Odbył staże naukowe na uniwersytetach w Paryżu (Sorbona, Paryż X i Paryż XII), Uniwersytecie Kraju Basków w San Sebastian i w Akademii Prawa Podatkowego w Amsterdamie. W latach 1997-1998 był głównym specjalistą Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Od 1998 do 2001 etatowy doradca Ministra Finansów. Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego II kadencji (2001-2002). Doradca podatkowy od 1985 r. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu prawa finansowego (w większości prawa podatkowego). Współautor komentarza do Ordynacji podatkowej, ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcji Profesjonalnego Serwisu Podatkowego.

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę