Facebook
Kategorie
Kategorie
Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz Janusz Raglewski
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź
Dodaj do koszyka
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis publikacji

Komentarz, przygotowany przez zespół doświadczonych praktyków iteoretyków prawa autorskiego, stanowi kompleksowe opracowaniezagadnień i przepisów ustawy o prawie autorskim l prawachpokrewnych. W związku z rozwojem techniki, a także wpływem dyrektywunijnych na prawo polskie, od czasu uchwalenia ustawy pojawiły sięzupełnie nowe kwestie, wymagające zaadaptowania utrwalonychkonstrukcji prawnych do rzeczywistości.

W książce znajdują się liczne wskazówki o charakterzepraktycznym, które będą przydatne w rozwiązywaniu problemówpowstających na tle stosowania przepisów tej regulacji oraz wprowadzonych sporach sądowych. Jednocześnie w opracowaniu zawartoanalizę kwestii fundamentalnych dla całego systemu prawaautorskiego, co pozwala na pogłębienie i usystematyzowanie obecnegostanu wiedzy z tego zakresu. Niektóre z komentowanychzagadnień, np. Dotyczące zbiorowego zarządu prawami autorskimi ipokrewnymi, są jednymi z pierwszych opracowań...

Komentarz, przygotowany przez zespół doświadczonych praktyków i teoretyków prawa autorskiego, stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień i przepisów ustawy o prawie autorskim l prawach pokrewnych. W związku z rozwojem techniki, a także wpływem dyrektyw unijnych na prawo polskie, od czasu uchwalenia ustawy pojawiły się zupełnie nowe kwestie, wymagające zaadaptowania utrwalonych konstrukcji prawnych do rzeczywistości.

W książce znajdują się liczne wskazówki o charakterze praktycznym, które będą przydatne w rozwiązywaniu problemów powstających na tle stosowania przepisów tej regulacji oraz w prowadzonych sporach sądowych. Jednocześnie w opracowaniu zawarto analizę kwestii fundamentalnych dla całego systemu prawa autorskiego, co pozwala na pogłębienie i usystematyzowanie obecnego stanu wiedzy z tego zakresu. Niektóre z komentowanych zagadnień, np. Dotyczące zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi, są jednymi z pierwszych opracowań tej tematyk] w literaturze przedmiotu.

Publikacja zawiera bogate orzecznictwo sądów krajowych i zagranicznych (przede wszystkim Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz liczne odniesienia do wypowiedzi przedstawicieli doktryny.

Adresaci:
Komentarz jest przeznaczony dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów tych zawodów. Będzie przydatny także dla twórców, artystów wykonawców, wydawców, producentów, pracowników organizacji zbiorowego zarządzania, a także studentów prawa lub kierunków artystycznych.

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Sybilla Stanisławska-Kloc

Sybilla Stanisławska-Kloc - doktor nauk prawnych, adwokat; ukończyła aplikację sądową oraz adwokacką; pracuje w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; autorka monografii Ochrona baz danych oraz autorka (lub współautorka) publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym: dozwolonego użytku utworów (wykorzystywania utworów w działalności bibliotek, prawa cytatu), bibliotek cyfrowych, utworów osieroconych, plagiatu. W latach 2005-2007 koordynator polskiej części jednego z pakietów w ramach unijnego projektu IPR-Helpdesk. Stypendystka Instytutu Maxa Plancka Innowacyjności i Prawa Konkurencji w Monachium (Max-Planck-Institut fßr Innovation und Wettbewerb). W 2014 r. powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w skład Komisji Prawa Autorskiego. Od lat współpracuje z kancelarią prawną "Markiewicz & Sroczyński", specjalizującą się w problematyce prawa własności intelektualnej.

Janusz Raglewski

Dr hab. Janusz Raglewski - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat (członek Izby Adwokackiej w Krakowie), wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, redaktor naczelny "Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych" wydawanego przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie; specjalizuje się w prawie karnym; autor (lub współautor) kilkudziesięciu publikacji naukowych obejmujących monografie, komentarze, artykuły oraz glosy. Prowadzi zajęcia szkoleniowe dla sędziów, prokuratorów, aplikantów KSSiP i adwokackich, osób zajmujących się praktyką gospodarczą. Łączy działalność naukowo-dydaktyczną z prowadzeniem indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Paweł Podrecki

Paweł Podrecki - doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego, prawa konkurencji, w szczególności prawa antymonopolowego i prawa nieuczciwej konkurencji; pracownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; adwokat - partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy; autor szeregu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego. Redaktor pierwszej i największej publikacji dotyczącej zagadnień IT - Prawo Internetu; członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej (AIPPI), arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji; współpracował z Komisją Kodyfikacyjną Kodeksu Cywilnego oraz był arbitrem Komisji Prawa Autorskiego; pełnomocnik w sprawach sądowych, przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędem Patentowym RP

Marek Bukowski

Marek Bukowski - doktor nauk prawnych, radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej Bukowski i Wspólnicy, arbiter Komisji Prawa Autorskiego trzech ostatnich kadencji; pełnił funkcję eksperta Ministerstwa Kultury na posiedzeniach Rady ds. TRIPS w Genewie; współautor założeń oraz projektów nowelizacji prawa autorskiego opracowywanych przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; specjalizuje się w prawnych i ekonomicznych aspektach zarządzania prawami własności intelektualnej; prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa autorskiego i własności przemysłowej oraz prawa umów. W ramach praktyki prawniczej zajmował się sprawami wydawniczymi Wisławy Szymborskiej, a obecnie zasiada w zarządzie Fundacji powołanej przez noblistkę.

Tomasz Targosz

Tomasz Targosz - doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, adwokat - wspólnik w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy; stypendysta Instytutu Maxa Plancka Innowacyjności i Prawa Konkurencji w Monachium (Max-Planck-Institut fßr Innovation und Wettbewerb); autor publikacji z dziedziny prawa cywilnego, prawa na dobrach niematerialnych i prawa konkurencji; prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa własności intelektualnej w Polsce i za granicą.

Damian Flisak

Damian Flisak - doktor nauk prawnych, radca prawny, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych oraz danych osobowych; tłumacz przysięgły języka niemieckiego, współautor jednego z największych słowników polsko-niemieckich; obecnie zastępca dyrektora zarządzającego Pionem Prawnym Poczty Polskiej S.A., wcześniej współpracownik kancelarii prawnych w Polsce i w Niemczech; stypendysta Instytutu Maxa Plancka Innowacyjności i Prawa Konkurencji w Monachium (Max-Planck-Institut fßr Innovation und Wettbewerb); autor publikacji z dziedziny prawa na dobrach niematerialnych i prawa konkurencji; prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa własności intelektualnej w Polsce i za granicą.

Zbigniew Okoń

Zbigniew Okoń - doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w kancelarii dLK Korus Okoń; specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa komputerowego, zwalczania nieuczciwej konkurencji i reklamy, często występuje jako prelegent na konferencjach, seminariach i kongresach związanych z powyższą tematyką prawną; w ramach działalności naukowej współpracuje z Instytutem Allerhanda oraz Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących prawa autorskiego, własności przemysłowej, nowych technologii i prawa reklamy.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Opinie (1)

Aneta
10-07-2017
Ocena: 5/5
Interesuję się malarstwem, sama też tworzę. Nie byłam pewna, gdzie jest cienka granica między plagiatem a wzorowaniem się na czyjejś pracy, czerpanie wzorców. Damian Flisak wraz z innymi autorami łatwo nakreśli tę granicę.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Tematyka

Rozwiń Zwiń

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty