Facebook
Kategorie MENU
Wybrane dla Ciebie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 100zł
Pomoc konsultanta na linii
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Prawo karne materialne Monografie

Sortuj:
Sposób wyświetlania
23 produktów
Wydawnictwo
Rodzaj
Autor
Wpisz nazwisko autora:
Seria
Cena
Wpisz cenę od/do:
Od:
Do:
Rok wydania
Wpisz rok od/do:
Od:
Do:
Typ produktu
zwiń rozwiń filtry
Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa - 0 zł!

Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa [PRZEDSPRZEDAŻ]

Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Emil Pływaczewski

Publikacja dotyczy współczesnych problemów z zakresu kryminologii, prawa karnego, socjologii i patologii społecznych. Przedstawione w książce wyniki badań i rozważania wskazują, że zarówno polska, jak i światowa kryminologia wciąż stoją w obliczu trudnych wyzwań, ale również i wielu szans na rozwój wiedzy i umiejętności radzenia sobie z szeroko pojętą przestępczością i patologiami społecznymi.

Planowana data wydania: 2022.01.13
Już od: 134,10 zł
149,00 zł
Więcej
KAM-4340 W01P01
Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawie karnym
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawie karnym

Blanka Stefańska

W publikacji zaprezentowano istotę usiłowania, jego rodzaje oraz uzasadnienie jego karalności w polskim i hiszpańskim prawie karnym.

Już od: 116,10 zł
129,00 zł
Więcej
KAM-4417 W01P01
Prawna ochrona treści cyfrowych
Nowość

Prawna ochrona treści cyfrowych

Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz

Publikacja kompleksowo omawia wszystkie aspekty związane z posługiwaniem się treścią cyfrową będącą nowym przedmiotem regulacji prawnych.

Już od: 89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4086 W01P01
Struktura zmodyfikowanych typów przestępstw. Analiza teoretyczna
Darmowa dostawa - 0 zł!

Struktura zmodyfikowanych typów przestępstw. Analiza teoretyczna

Joanna Brzezińska

W książce zaprezentowano rozważania dotyczące m.in.:
• płaszczyzn modyfikowania typu podstawowego przestępstwa,
• konstrukcji poszczególnych typów zmodyfikowanych: uprzywilejowanych oraz kwalifikowanych,
• właściwości analizowanych struktur normatywnych, a zwłaszcza dynamiki, relacyjności, samodzielności oraz proporcjonalności i dysproporcji występujących między nimi.

Już od: 116,10 zł
129,00 zł
Więcej
KAM-4003 W01P01
Przymus adwokacko-radcowski w polskim procesie karnym
Promocja!

-40 % Przymus adwokacko-radcowski w polskim procesie karnym

Piotr Misztal

W książce w zwarty i wyczerpujący sposób przedstawiono szczególną formę zastępstwa procesowego strony w postępowaniu karnym na etapie sporządzania i podpisywania subsydiarnego aktu oskarżenia, apelacji od wyroku sądu okręgowego, kasacji, wniosku o wznowienie postępowania oraz skargi przeciwkasatoryjnej.

PROMOCJA -40%
Już od: 77,41 zł
129,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4062 W01P01
Karuzele VAT. Wybrane regulacje prawa karnego materialnego i procesowego
Darmowa dostawa - 0 zł!

Karuzele VAT. Wybrane regulacje prawa karnego materialnego i procesowego

Szymon Pawelec, Aleksandra Dalecka, Marcin Gruszka, Aleksandra Kulczyk, Konrad Wyszyński,...

Szczegółowa analiza przestępczości wyłudzeń podatku VAT poprzez mechanizm tzw. przestępstw karuzelowych.

Już od: 129,00 zł
Więcej
EBO-3064 W01P01
Klauzule czynnego żalu w polskim prawie karnym
Darmowa dostawa - 0 zł!

Klauzule czynnego żalu w polskim prawie karnym

Łukasz Kielak

Pierwsza na rynku publikacja przybliżająca kompleksowo instytucję czynnego żalu na gruncie polskiego Kodeksu karnego.

Już od: 161,10 zł
179,00 zł
Więcej
KAM-3855 W01P01
Wzorce osobowe w prawie karnym
Darmowa dostawa - 0 zł!

Wzorce osobowe w prawie karnym

Konrad Lipiński

Publikacja prezentuje szczegółową analizę pojęcia wzorca osobowego wraz z propozycją procedury posługiwania się nim przy rozwiązywaniu problemów o charakterze teoretycznym czy dogmatycznym.

Już od: 129,00 zł
Więcej
EBO-3012 W01P01
Instytucja przepadku w polskim prawie karnym
Promocja!

-50 % Instytucja przepadku w polskim prawie karnym

Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski

W publikacji przedstawiono przesłanki stosowania wszystkich postaci przepadku uregulowanych w Kodeksie karnym, a także zasady wykonywania orzeczenia sądu zawierającego rozstrzygniecie dotyczące tych środków.

PROMOCJA -50%
Już od: 49,50 zł
99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3841 W01P01
Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii
Darmowa dostawa - 0 zł!

Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii

Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Emil W. Pływaczewski

Publikacja porusza ważne problemy z zakresu kryminologii, prawa karnego i patologii społecznych.

Już od: 129,00 zł
Więcej
EBO-2990 W01P01
Przestępstwa uwolnienia osoby prawnie pozbawionej wolności (art. 242 i 243 k.k.)
Darmowa dostawa - 0 zł!

Przestępstwa uwolnienia osoby prawnie pozbawionej wolności (art. 242 i 243 k.k.)

Piotr Poniatowski

Analiza obowiązujących w Polsce rozwiązań prawnych dotyczących przestępstw związanych z odzyskaniem wolności przez osobę prawnie jej pozbawioną.

Już od: 116,10 zł
129,00 zł
Więcej
KAM-3859 W01P01
Wykroczenie nieobyczajnego wybryku na tle pozostałych wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej
Darmowa dostawa - 0 zł!

Wykroczenie nieobyczajnego wybryku na tle pozostałych wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej

Krzysztof Wala

Publikacja przekrojowo prezentuje całokształt zagadnień związanych z obyczajnością publiczną.

Już od: 116,10 zł
129,00 zł
Więcej
KAM-3655 W01P01

Samobójstwo w prawie polskim

Konrad Burdziak

Autor omawia zagadnienie samobójstwa w szerokim kontekście, podejmując próbę utworzenia własnej definicji, a także porównując je do zabójstwa i eutanazji.

Już od: 89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3749 W01P01
Wina w prawie karnym
Promocja!

-20 % Wina w prawie karnym

Magdalena Kowalewska-Łukuć

W prezentowanej publikacji autorka analizuje, czym jest wina w prawie karnym, jak należy ujmować jej istotę, jaka jest właściwa teoria winy, co składa się na katalog przesłanek jej przypisania.

PROMOCJA -20%
Już od: 88,80 zł
111,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-2684 W01P01
Wykonywanie zawodu lekarza a prawo karne
Darmowa dostawa - 0 zł!

Wykonywanie zawodu lekarza a prawo karne

Adam Górski

Książka omawia wykonywanie zawodu lekarza z punktu widzenia prawa karnego i bioetyki.

Już od: 119,00 zł
Więcej
EBO-2676 W01P01
Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego
Darmowa dostawa - 0 zł!

Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego

Sławomir Żółtek

Pierwsze w polskiej literaturze prawniczej monograficzne opracowanie problematyki znaczenia normatywnego znamion typu czynu zabronionego.

Już od: 135,20 zł
169,00 zł
Więcej
KAM-3080 W01P01
Przestępstwa motywowane kulturowo
Darmowa dostawa - 0 zł!

Przestępstwa motywowane kulturowo

Magdalena Grzyb

Publikacja jako pierwsza na rynku wydawniczym porusza problematykę przestępstw motywowanych kulturowo popełnianych przez imigrantów.

Już od: 129,00 zł
Więcej
EBO-2156 W01P01
Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna i dogmatyczna
Darmowa dostawa - 0 zł!

Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna i dogmatyczna

Szymon Tarapata

Pierwsze monograficzne opracowanie, które w sposób kompleksowy odnosi się do ról i funkcji dobra prawnego w poszczególnych figurach karnistycznych, istotnych z punktu widzenia odpowiedzialności karnej jednostki.

Już od: 125,10 zł
139,00 zł
Więcej
KAM-2945 W01P01
Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym
Darmowa dostawa - 0 zł!

Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym

Wojciech Jasiński

Publikacja w syntetyczny i przystępny sposób omawia sporne zagadnienia dotyczące stosowania standardów prawnokarnych w sprawach o ochronę konkurencji i konsumentów.

Już od: 129,00 zł
Więcej
EBO-2103 W01P01
Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym
Promocja!

-20 % Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym

Grzegorz Materna
Omówienie uregulowań służących przeciwdziałaniu zmowom przetargowym w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym.
PROMOCJA -20%
Już od: 88,80 zł
111,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-2148 W01P01
Stopniowanie winy w prawie karnym
Darmowa dostawa - 0 zł!

Stopniowanie winy w prawie karnym

Piotr Zakrzewski

Pierwsza od czasu wejścia w życie kodeksu karnego z 1997 r. publikacja poświęcona problematyce winy.

Już od: 129,00 zł
Więcej
EBO-2082 W01P01
Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna
Darmowa dostawa - 0 zł!

Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna

Mikołaj Małecki

Publikacja jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki przygotowania do przestępstwa na gruncie kodeksu karnego z 1997 r.

Już od: 103,20 zł
129,00 zł
Więcej
KAM-2759 W01P01
Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym
Darmowa dostawa - 0 zł!

Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym

Filip Radoniewicz

Wyczerpujące opracowanie tematyki przestępstw przeciwko systemom informatycznym i danym komputerowym.

Już od: 129,00 zł
Więcej
EBO-1933 W01P01