Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Prawo w działaniu
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Prawo w działaniu - tom 46

Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
31,49 31,49
Cena regularna: 34,99
34,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Artykuły

Maciej Domański
Materialnoprawne i procesowe aspekty dochodzenia odszkodowania na podstawie ustawy o wdrożeniu
niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania | str. 9

Sławomira Kotas-Turoboyska
Instytucja kuratora reprezentującego dziecko w procesie cywilnym po nowelizacji | str. 28

Jędrzej Maksymilian Kondek
Naprawienie krzywdy wyrządzonej w wypadkach komunikacyjnych w świetle badań aktowych | str. 47

Michał Białkowski
Odpowiedzialność deliktowa
...

Artykuły

Maciej Domański
Materialnoprawne i procesowe aspekty dochodzenia odszkodowania na podstawie ustawy o wdrożeniu
niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania | str. 9

Sławomira Kotas-Turoboyska
Instytucja kuratora reprezentującego dziecko w procesie cywilnym po nowelizacji | str. 28

Jędrzej Maksymilian Kondek
Naprawienie krzywdy wyrządzonej w wypadkach komunikacyjnych w świetle badań aktowych | str. 47

Michał Białkowski
Odpowiedzialność deliktowa za szkodę wyrządzoną przy leczeniu czynnością powierzoną | str. 91

Katarzyna Malinowska-Woźniak
Polski i brytyjski model umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych | str. 112

Marcin Białecki
Przebieg postępowania w sprawach o wydanie dziecka w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych
aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze 25.10.1980 r. przed sądem
I instancji – zagadnienia wybrane | str. 125

Jakub M. Łukasiewicz
Alimentacja ojczyma (lub macochy) na rzecz pasierba | str. 153

Mirosław Kosek
Ochrona małżeństwa i rodziny we włoskim prawie rozwodowym | str. 169

Piotr Mostowik
Resolving Administrative Cases Concerning Child Under the Foreign Custody of Same-Sex Persons
Without Violating National Principles on Filiation as the Ratio Decidendi of the Supreme Administrative
Court (NSA) Resolution of 2 December 2019 | str. 185

Ondřej Frinta, Dita Frintová, David Elischer
Children and Their Debts: Current Situation in the Czech Republic. Part Three: Practical, Ethical,
Procedural, and Comparative Perspectives and Current Proposals of Legislative Solutions | str. 204

Bartłomiej Oręziak, Klaudia Łuniewska
New Grounds for Civil Liability under National Law in the Light of Article 79 of the GDPR | str. 223

Konrad Łuczak
Sędzia w poszukiwaniu absurdów prawnych | str. 233

Łukasz Gołąb
Spełnienie przesłanek uznania przedmiotu lub substancji za „produkt uboczny” w rozumieniu
art. 10 ustawy z 14.12.2012 r.o odpadach w orzecznictwie sądów administracyjnych | str. 262

Varia

Tomasz Bojanowski, Klaudia Łuniewska, Bartłomiej Oręziak,
Iryna Prystenska, Joanna Repeć
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej „Religious Freedom and Education”.
Warszawa, 8–10 października 2020 r. | str. 276

Pro Memoria

Profesor Andrzej Siemaszko nie żyje (1950–2021) | str. 284

Table of contents

Rozwiń Zwiń

Articles

Maciej Domańsk
i
Substantive and Procedural Law Aspects of Pursuing Damages on the Basis of the Act on
Implementation of Certain European Union Provisions in the Field of Equal Treatment | p. 9

Sławomira Kotas-Turoboyska
A Guardian Representing a Child in Civil Proceedings after Amendments | p. 28

Jędrzej Maksymilian Kondek
Redressing the Wrong Caused in Road
...

Articles

Maciej Domańsk
i
Substantive and Procedural Law Aspects of Pursuing Damages on the Basis of the Act on
Implementation of Certain European Union Provisions in the Field of Equal Treatment | p. 9

Sławomira Kotas-Turoboyska
A Guardian Representing a Child in Civil Proceedings after Amendments | p. 28

Jędrzej Maksymilian Kondek
Redressing the Wrong Caused in Road Accidents in the Light of Case File Studies | p. 47

Michał Białkowski
Tort Liability for Injury Caused by an Entrusted Activity During Treatment | p. 91

Katarzyna Malinowska-Woźniak
Polish and British Model of Civil Liability Insurance Agreement for Vehicle Possessors | p. 112

Marcin Białecki
Procedure in Cases Relating to Surrender of the Child under the Convention on the Civil Aspects
of International Child Abduction, done at The Hague on 25 October 1980, Before the Court
of First Instance. Selected Issues | p. 125

Jakub M. Łukasiewicz
Stepfather’s (stepmother’s) alimentation to the stepchild | p. 153

Mirosław Kosek
Protection of Marriage and Family in Italian Divorce Law | p. 169

Piotr Mostowik
Resolving Administrative Cases Concerning Child Under the Foreign Custody of Same-Sex
Persons Without Violating National Principles on Filiation as the Ratio Decidendi of the Supreme
Administrative Court (NSA) Resolution of 2 December 2019 | p. 185

Ondřej Frinta, Dita Frintová, David Elischer
Children and Their Debts: Current Situation in the Czech Republic. Part Three: Practical, Ethical,
Procedural, and Comparative Perspectives and Current Proposals of Legislative Solutions | p. 204

Bartłomiej Oręziak, Klaudia Łuniewska
New Grounds for Civil Liability under National Law in the Light of Article 79 of the GDPR | p. 223

Konrad Łuczak
A Judge in Search of Legal Absurdities | p. 233

Łukasz Gołąb

The Fulfillment of Conditions for Recognizing an Object or Substance as a ‘By-Product’ within the Meaning
of Article 10 of the Act of 14 December 2012 on Waste in the Case Law of Administrative Courts | p. 262

Varia

Tomasz Bojanowski, Klaudia Łuniewska, Bartłomiej Oręziak,
Iryna Prystenska, Joanna Repeć
Report on the International Interdisciplinary Conference “Religious Freedom and Education”.
Warsaw, 8–10 October 2020 | p. 276

Pro Memoria

Professor Andrzej Siemaszko (1950–2021) has passed away | p. 284

Redakcja

Rozwiń Zwiń

REDAKCJA

Redaktor Naukowy - Sprawy cywilne
Elżbieta Holewińska-Łapińska

Sekretarz Redakcji - Sprawy cywilne
Jerzy Słyk

Redaktor Naukowy - Sprawy karne
Łukasz Pohl 

Sekretarz Redakcji - Sprawy karne
Paweł Bachmat

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości,
ul. Krakowskie Przedmieście 25,
00-071 Warszawa

Kontakt

Rozwiń Zwiń

WYDAWCA

Na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 

DYREKTOR DZIAŁU PUBLIKACJI PERIODYCZNYCH

Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

INFOLINIA

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

OBSŁUGA KLIENTA

tel: (22) 535 82 72

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty