Facebook
Kategorie
Kategorie
Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Europejski Przegląd Sądowy

Wolters Kluwer Polska
"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.
52,00 zł

Przegląd Legislacyjny

Wolters Kluwer Polska
Kwartalnik ma charakter naukowy, ale jest także pomocny przy wykonywaniu służbowych obowiązków. Zawiera bowiem materiały opracowywane przez wybitnych legislatorów (przede wszystkim z Rządowego Centrum Legislacji) w postaci tzw. "dobrych praktyk legislacyjnych". 
94,50 zł

Przegląd Prawa Handlowego

Wolters Kluwer Polska
O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.
63,00 zł

Krajowa Rada Sądownictwa

Wolters Kluwer Polska
Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa jest czasopismem wydawanym przy współpracy z Krajową Radą Sądownictwa.
104,99 zł

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej

Wolters Kluwer Polska
"Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" wydawane są w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1973 r.
102,99 zł

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej

Wolters Kluwer Polska
"Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej" ukazuje się dwa razy w roku. Obejmuje ono numery zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe. 
69,00 zł

Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach

Wolters Kluwer Polska
Wydawana od 1995 roku. Wyjaśnia kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów ustaw: Prawo Działalności Gospodarczej, Prawo Bankowe, o Finansach Publicznych, o Krajowym Rejestrze Sądowym, o Własności Przemysłowej oraz ustaw podatkowych.
75,60 zł

Przegląd Sądowy

Wolters Kluwer Polska
Opiniotwórczy miesięcznik skierowany do osób, które chcą na bieżąco śledzić zmiany w prawie.
79,00 zł

Państwo i Prawo

Andrzej Wróbel
Wolters Kluwer Polska
Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. 
49,00 zł

Przegląd Podatkowy

Wolters Kluwer Polska
"Przegląd Podatkowy" jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.
63,95 zł

Anti-Discrimination Law Review

Wolters Kluwer Polska
129,00 zł

Prawo w działaniu

Marek Mozgawa
Wolters Kluwer Polska
34,99 zł
Prawo o ustroju sądów powszechnych. Krajowa Rada Sądownictwa

Prawo o ustroju sądów powszechnych. Krajowa Rada Sądownictwa

Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera tekst ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych wraz z wykazem aktów zmieniających i wykonujących oraz ustawy o Krajowej Radzie SądownictwaArtykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens ? zaznaczono je kolorowym tłem.Publikacja ta jest skierowana przede wsz....
17,91 zł
19,90 zł