Facebook
Kategorie
Kategorie
Przestępczość w XXI wieku - zapobieganie, Zbigniew Rau
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przestępczość w XXI wieku - zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno-informatyczne

W publikacji omówiono m.in. zagrożenia w sieci oraz problemy związane z funkcjonowaniem współczesnych systemów monitoringu audiowizualnego.

Dodaj do koszyka
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis publikacji

Niewątpliwie nowe technologie mogą służyć obywatelom i ochronie ichinteresów, z drugiej jednak strony w rękach przestępców mogąstanowić poważną broń skierowaną przeciwko społeczeństwu. Tadwoista natura znalazła swoje odzwierciedlenie w poszczególnychczęściach tej książki, dotyczących zagrożeń w sieci czy problemówzwiązanych z funkcjonowaniem współczesnych systemów monitoringuaudiowizualnego. Nie pominięto także problematyki technologicznegowsparcia organów państwowych odpowiedzialnych za zapewnieniebezpieczeństwa i skuteczne funkcjonowanie wymiarusprawiedliwości.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla odbiorców, którzy zawodowo –teoretycznie lub praktycznie – mają kontakt z efektami rozwojutechnologicznego początków XXI wieku w zakresie zapewnienia szerokorozumianego bezpieczeństwa, tj. funkcjonariuszy służb mundurowych,informatyków, a także prokuratorów i sędziów.

„Publikacja stanowi znaczący dorobek współpra...

Niewątpliwie nowe technologie mogą służyć obywatelom i ochronie ich interesów, z drugiej jednak strony w rękach przestępców mogą stanowić poważną broń skierowaną przeciwko społeczeństwu. Ta dwoista natura znalazła swoje odzwierciedlenie w poszczególnych częściach tej książki, dotyczących zagrożeń w sieci czy problemów związanych z funkcjonowaniem współczesnych systemów monitoringu audiowizualnego. Nie pominięto także problematyki technologicznego wsparcia organów państwowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla odbiorców, którzy zawodowo – teoretycznie lub praktycznie – mają kontakt z efektami rozwoju technologicznego początków XXI wieku w zakresie zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, tj. funkcjonariuszy służb mundurowych, informatyków, a także prokuratorów i sędziów.

„Publikacja stanowi znaczący dorobek współpracy naukowej wielu osób reprezentujących różne środowiska w licznych projektach naukowo-badawczych i rozwojowych prowadzonych w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce na przełomie wieków. Zasadniczym celem tych projektów jest prowadzenie zaawansowanych badań technologicznych w zakresie podniesienia bezpieczeństwa obywateli z wykorzystaniem wiedzy prawniczej, kryminologicznej i kryminalistycznej w jego wybranych, kluczowych obszarach. Prace na styku tych dwóch obszarów – humanistycznego i technicznego – stanowią o ich innowacyjnym charakterze.
Książka jest przeznaczona dla wszystkich, którzy interesują się zastosowaniami najnowszych osiągnięć nauki i technologii z obszaru monitorowania zagrożeń, diagnostyki i eksploatacji, inżynierii materiałowej, elektroniki i telekomunikacji, informatyki i bezpieczeństwa informacyjnego, kryptologii i optoelektroniki, wytyczających kierunki rozwojowe nowoczesnych technologii dla systemów bezpieczeństwa. Warto po nią sięgnąć szczególnie teraz, kiedy dynamiczny, niespotykany w historii dziejów rozwój technologiczny może być bardzo pożyteczny, ale wykorzystany przeciwko społeczeństwu może przynieść ogromne szkody”.

Gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Wojciech Filipkowski

Wojciech Filipkowski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; specjalizuje się w prawnych, kryminologicznych i kryminalistycznych aspektach wykorzystywania nowych technologii przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.

Emil W. Pływaczewski

Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski - Kierownik Katedry Prawa Karnego i Zakładu Prawa Karnego i Kryminologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Od 2012 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Prawa. Jest też zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Konsultant ONZ (od 2001 r.) w Biurze ds. Kontroli Narkotyków i Zapobiegania Przestępczości we Wiedniu. W latach 1994–2012 był stałym reprezentantem Polski w Międzynarodowej Komisji Egzaminacyjnej Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej w Budapeszcie, w której prowadził również wykłady. Autor ponad 400 publikacji (w tym 70 zagranicznych publikowanych w prestiżowych wydawnictwach i periodykach naukowych). Czynnie uczestniczył w 214 międzynarodowych kongresach, konferencjach oraz sympozjach. Inicjował i współorganizował liczne międzynarodowe konferencji i seminaria w Polsce. Prezentował referaty na ośmiu kolejnych Światowych Kongresach Kryminologii (Hamburg – 1988, Budapeszt – 1993, Seul – 1998, Rio de Janeiro – 2003, Filadelfia – 2005, Barcelona – 2008, Kobe – 2011, Monterrey – 2014). Aktywnie uczestniczył w kolejnych pięciu Kongresach ONZ nt. Zapobiegania Przestępczości i Sprawiedliwości Karnej: Hawana – 1990, Kair – 1995, Wiedeń – 2000, Bangkok – 2005, Salwador (Brazylia) – 2010 i Doha (Katar) – 2015. Na XII Kongresie ONZ w Salwadorze w kwietniu 2010 r. występował jako zastępca przewodniczącego oficjalnej delegacji rządowej. Został tam wybrany do grona wiceprzewodniczących Kongresu. Od 1997 r. prezentował referaty na osiemnastu kolejnych dorocznych konferencjach Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii w USA i Kanadzie. Wykładał, jako visiting profesor, w ramach specjalnych, honorowych zaproszeń oraz programu Erasmus/Sokrates na 60 zagranicznych uniwersytetach, najczęściej w Niemczech, USA, Japonii i Szwajcarii, jak również w Holandii, Austrii, Australii, Belgii, Brazylii, Czechach, Finlandii, Grecji, Chinach, Indiach, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Turcji, na Litwie i we Włoszech. Wykładał też na zagranicznych uczelniach resortowych w Niemczech, Grecji, USA oraz Indiach. W 1996 r. uhonorowany prestiżowym zaproszeniem Hon’ble Mr. Justice V.R. Krishna Iyer Endowment Lectures Award przez Senat Uniwersytetu w Madras. W 1997 r. w San Diego otrzymał doroczną nagrodę American Society of Criminology dla wybitnego kryminologa spoza USA W 2009 r. nominowany, a w roku 2012 renominowany przez członków Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii do najważniejszej na świecie nagrody w dziedzinie kryminologii – The Stockholm Prize in Criminology (zwanej „Noblem kryminologicznym”). Wypromował kilkuset magistrów i 21 doktorów. Był też promotorem dwóch doktoratów h.c. Był wielokrotnie honorowany przez najwyższe władze państwowe, struktury szkolnictwa wyższego oraz inne gremia. W kwietniu 2010 r. roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz umacniania bezpieczeństwa publicznego oraz za osiągnięcia w pracy naukowodydaktycznej. W tym samym roku Wyższa Szkoła policji w Szczytnie nadała Mu swoje najwyższe odznaczenie Zaszczytny Medal „Pro Meritis Academian Administrationis Publicae Securitatis”. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji naukowych. Współzałożyciel i Koordynator Główny Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zbigniew Rau

Dr Zbigniew Rau - ur. 27 lipca 1974 roku, specjalizuje się w prawie karnym, problematyce zwalczania przestępczości zorganizowanej, instytucji świadka koronnego, zarządzaniu organizacjami bezpieczeństwa wewnętrznego. W 1997 r. ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, potem pracował w Wydziale Kryminalnym Komendy Rejonowej Policji w Poznaniu, uzyskał stopień magistra na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja: międzynarodowe stosunki polityczne i dziennikarstwo. W 2001 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku obronił rozprawę doktorską pt. „Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie”. W latach 2000–2007 pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w 2007 r. objął stanowisko Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w latach 2008–2009 był doradcą Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2006–2011 był członkiem Rady Konsultacyjnej przy Szefie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także Dyrektorem Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego. Autor wielu publikacji z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej, problematyki instytucji świadka koronnego oraz czynności operacyjnorozpoznawczych. Współredaktor publikacji książkowych: „Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna” (Warszawa 2009); „Energetyka jądrowa w Polsce” (Warszawa 2012); „Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia” (Warszawa 2013). Współtwórca Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty