Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Kryminologia

Kryminologia według źródłosłowu oznacza naukę o przestępstwie (crimen – przestępstwo, zbrodnia, logos – nauka, słowo). Głównym przedmiotem jej badań są: przestępca, przestępczość, przestępstwo, zjawiska dotyczące patologii społecznej (alkoholizm, narkomania, prostytucja, samobójstwo), ofiara przestępstwa (wiktymologia), przeciwdziałanie przestępczości i zjawiskom patologii społecznej. Kryminologia bada również przestępstwo w kontekście społecznym – rodzaje popełnianych przestępstw, ich rozwój, miejsce występowania.

Kryminologia jest nauką interdyscyplinarną korzystającą z dorobku m.in psychologii, pedagogiki, socjologii, historii, ekonomii.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa [PRZEDSPRZEDAŻ]
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa [PRZEDSPRZEDAŻ]

Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Emil Pływaczewski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja dotyczy współczesnych problemów z zakresu kryminologii, prawa karnego, socjologii i patologii społecznych. Przedstawione w książce wyniki badań i rozważania wskazują, że zarówno polska, jak i światowa kryminologia wciąż stoją w obliczu trudnych wyzwań, ale również i wielu szans na rozwój....
104,30 zł
149,00 zł
Więcej
Suicydologia
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Suicydologia

Brunon Hołyst
Wolters Kluwer Polska
Suicydologia to interdyscyplinarna nauka o człowieku, ściśle powiązana z psychologią, pedagogiką, socjologią oraz innymi naukami humanistycznymi, społecznymi i przyrodniczymi, która opisuje zjawisko samobójstwa na podstawie analizy obiektywnych danych. Rocznie na świecie w wyniku samobójstwa umiera....
139,29 zł
199,00 zł
Więcej
Kryminologia. Repetytorium
Promocja!
Promocja!

Kryminologia. Repetytorium

Kamil Bułat, Paweł Czarniak, Anna Gorzelak, Krzysztof Grabowski, Magdalena Grzyb, Mikołaj...
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono najważniejsze kwestie stanowiące przedmiot badan, analizy oraz interpretacji współczesnej nauki kryminologicznej. Omówiono zjawiska, które obecnie są w kręgu szczególnych zainteresowań teoretyków i praktyków związanych z nauka kryminologii, w tym m.in.: przemoc w rodzi....
27,30 zł
39,00 zł
Więcej
Polska Bibliografia Prawnicza - Zeszyt LII 2016
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Polska Bibliografia Prawnicza - Zeszyt LII 2016

Wolters Kluwer Polska
PRZEDMOWA Kolejny LII tom Polskiej Bibliografii Prawniczej obejmuje dane bibliograficzne prawniczego piśmiennictwa polskiego zgromadzone i opracowane w 2016 roku. Zawiera pozycje o charakterze naukowym, wybrane publikacje z zakresu dydaktyki (repetytoria, kazusy, testy) i popularyzacji prawa (infor....
139,29 zł
199,00 zł
Więcej
Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej
Promocja!
Promocja!

Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej

Witold Klaus, Lidia Mazowiecka, Anna Tarwacka
Wolters Kluwer Polska
Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej.
83,30 zł
139,00 zł
Więcej
Patologie społeczne

Patologie społeczne

Irena Pospiszyl
Wydawnictwo Naukowe PWN
Interdyscyplinarny podręcznik przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz mawia takie zjawiska społeczne jak: przestępstwa z nienawiści rasizm, terroryzm samobójstwa uzależnienia alkoholizm, narkomania, uzależnienie od komputera, hazard patologie seksualne prostytucja, pedofilia, dziecięca....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Kryminologia
Promocja!
Bestseller
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Bestseller
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kryminologia

Brunon Hołyst
Wolters Kluwer Polska
Jedenaste wydanie podręcznika akademickiego, który służy studentom i praktykom niemal 40 lat.
153,30 zł
219,00 zł
Więcej
Przestępczość w XXI wieku - zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno-informatyczne
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Przestępczość w XXI wieku - zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno-informatyczne

Wojciech Filipkowski, Emil W. Pływaczewski, Zbigniew Rau
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono m.in. zagrożenia w sieci oraz problemy związane z funkcjonowaniem współczesnych systemów monitoringu audiowizualnego.
119,00 zł
199,00 zł
Więcej
Przestępczość w XXI wieku - zapobieganie i zwalczanie. Problemy prawno-kryminologiczne
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Przestępczość w XXI wieku - zapobieganie i zwalczanie. Problemy prawno-kryminologiczne

Wojciech Filipkowski, Emil W. Pływaczewski, Zbigniew Rau
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera opracowania dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości, będących w kręgu zainteresowań autorów – zarówno teoretyków, jak i praktyków stosowania prawa.
119,00 zł
170,00 zł
Więcej
Probacyjna sprawiedliwość karząca
Promocja!
Promocja!

Probacyjna sprawiedliwość karząca

Andrzej Bałandynowicz
Wolters Kluwer Polska
Autor, na podstawie swoich wieloletnich badań zjawisk społecznych z zakresu kryminologii, penitencjarystyki i filozofii prawa, prezentuje teorie wychowania do wolności, adaptacji do wolności oraz wielopasmowej resocjalizacji z udziałem społeczeństwa...
55,30 zł
68,00 zł
Więcej
Kryminologia. Współczesne aspekty

Kryminologia. Współczesne aspekty

Jerzy Wojciech Wójcik
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przedstawia kwestie kryminologiczne i prawne związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem przestępczości w obliczu przemian społecznych, ekonomicznych oraz technologicznych. Opracowanie składa się z trzech części: w części pierwszej zostały omówione zagadnienia ogólne z zakresu kry....
51,00 zł
Więcej
Lęk przed przestępczością
Promocja!
Promocja!

Lęk przed przestępczością

Paweł Ostaszewski
Wolters Kluwer Polska
Książka jest pierwszą w polskiej literaturze monografią poświęconą problematyce lęku przed przestępczością, uwzględniającą najnowsze ustalenia teoretyczne polskiej i zagranicznej literatury, pełny przegląd metod badań tego zagadnienia oraz unikalne wyniki zaawansowanych analiz statystycznych. Ce....
69,30 zł
85,00 zł
Więcej
Current problems of the penal law and criminology
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Current problems of the penal law and criminology

Emil W. Pływaczewski
Wolters Kluwer Polska
Seria Current problems of the penal law and criminology, której kontynuację stanowi to opracowanie jest jedyną, która łączy dwie dyscypliny naukowe i właściwe im dwa języki. Dla prawa karnego typowym językiem jest język niemiecki, natomiast kryminologia posługuje się językiem angielskim. Sprawia to,....
125,31 zł
179,00 zł
Więcej
Profilowanie kryminalne
Promocja!
Promocja!

Profilowanie kryminalne

Jerzy Konieczny, Maciej Szostak
Wolters Kluwer Polska
Prezentowana praca jest pierwszą na rynku publikacją zawierającą zbiór artykułów poświęconych tzw. profi lowaniu kryminalnemu, opracowaną przez praktyków wymiaru spra wiedliwości i teoretyków zajmujących się analizą osiągnięć praktyki. .. Problematyka psychologiczno-kryminalna stanowi na świecie już....
73,50 zł
105,00 zł
Więcej
Hanzai znaczy przestępstwo. Ściganie przestępstw pospolitych oraz white-collar-crimes w Japonii
Promocja!
Promocja!

Hanzai znaczy przestępstwo. Ściganie przestępstw pospolitych oraz white-collar-crimes w Japonii

Jacek Izydorczyk
Wolters Kluwer Polska
Pierwsze w Polsce opracowanie przedstawiające procedowanie w sprawach o przestępstwa w Japonii - i to zarówno te typowe (przestępstwa pospolite), jak i skomplikowane (white-collar-crimes, przestępstwa "białych kołnierzyków).
44,10 zł
73,00 zł
Więcej
Problemy związane z pomiarem przestępczości
Promocja!
Promocja!

Problemy związane z pomiarem przestępczości

Janina Błachut
Wolters Kluwer Polska
Autorka stara się w pracy pokazać,na jakie problemy natury teoretycznej i metodologicznej natrafia badacz, który badania projektuje,przeprowadza, a następnie uzyskane tą drogą dane interpretuje.
47,70 zł
68,15 zł
Więcej
Wielki Brat Rok 2010. Systemy monitoringu wizyjnego - aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne
Archiwum
Archiwum

Wielki Brat Rok 2010. Systemy monitoringu wizyjnego - aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne

Paweł Waszkiewicz
Wolters Kluwer Polska
Niniejsza książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z wykorzystaniem systemów monitoringu wizyjnego.
Więcej