Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Zmiany w prawie karnym

Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po dziesięciu latach obowiązywania. Ocena i perspektywy zmian

Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po dziesięciu latach obowiązywania. Ocena i perspektywy zmian

Katarzyna Duda, Marek Mozgawa
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera materiały z konferencji pt. "Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po dziesięciu latach obowiązywania. Ocena i perspektywy zmian", która odbyła się w Nałęczowie w dniach 22-24 czerwca 2008 r.

83,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016

Barbara Augustyniak, Krzysztof Eichstaedt, Michał Kurowski, Dariusz Świecki
Wolters Kluwer Polska

Pierwszy na rynku kompleksowy i pogłębiony komentarz do zmian Kodeksu postępowania karnego i przepisów przejściowych, obowiązujących od 15 kwietnia 2016 r.

219,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2015
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2015

Krzysztof Dąbkiewicz
Wolters Kluwer Polska

Wyczerpujące omówienie najnowszych zmian w prawie karnym procesowym wprowadzonych tzw. dużą nowelizacją kodeksu postępowania karnego, obowiązujących od 1 lipca 2015 r.

135,20 zł
Więcej
Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015

Jarosław Majewski
Wolters Kluwer Polska

Jedna z pierwszych na rynku publikacji zawierająca systematyczny, pełny i szczegółowy komentarz do zmian w przepisach części ogólnej kodeksu karnego, wprowadzonych przez nowele z 20.02.2015 r. i z 20.03.2015 r., które weszły w życie 1 lipca 2015 r.

119,20 zł
Więcej
Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach

Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach

Paweł Wiliński
Wolters Kluwer Polska

Książka przygotowana jest przez najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa karnego procesowego i praktyków.

63,20 zł
Więcej
Kodeks karny skarbowy. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks karny skarbowy. Komentarz

Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski
Wolters Kluwer Polska

Autorzy komentarza starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie.

215,20 zł
269,00 zł
Więcej
Dynamika procesu karnego. Podręcznik do konwersatoriów
Promocja!

Dynamika procesu karnego. Podręcznik do konwersatoriów

Magdalena Błaszyk, Michał Borek, Sara Dobrzańska, Anna Gerecka-Żołyńska, Barbara Janusz-Po...
Wolters Kluwer Polska

Chcesz mieć procedurę karną w małym palcu? W książce znajdziesz najważniejsze zagadnienia, 100 kazusów, blisko 50 schematów, ponad 120 definicji pojęć.

39,21 zł
49,00 zł
Więcej
Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej
Darmowa dostawa - 0 zł!

Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej

Tomasz Grzegorczyk, Radosław Olszewski
Wolters Kluwer Polska

Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej.

207,21 zł
Więcej
Wpływ zmian prawa na jego wykładnię

Wpływ zmian prawa na jego wykładnię

Tomasz Grzybowski
Wolters Kluwer Polska

Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie zagadnienia wpływu zmian prawa na jego wykładnię w ujęciu teoretycznoprawnym. Jest próbą uporządkowania podstawowych pojęć dotyczących zmiany prawa, jej przedmiotu, możliwego zakresu i przyczyn, jak również charakterystyki wykładni odwołującej się do zmiany prawa. Przedstawiono w niej sposoby wykorzystania przez prawników argumentu ze zmiany tekstu prawnego w jego interpretacji.

Tezy publikacji zilustrowano bogatym materiałem judykacyjnym, wykorzystując kilkaset orzeczeń sądów administracyjnych i powszechnych oraz trybunałów.

Adresaci:
Publikacja jest adresowana do teoretyków prawa, sędziów, urzędników administracji publicznej zajmujących się stosowaniem prawa, a także przedstawicieli zawodów prawniczych i praktyków, którzy w swojej działalności spotykają się z omawianym zagadnieniem. Może również okazać się przydatna dla dogmatyków opracowujących wyjaśnienia i komentarze do tekstów aktów prawnych i w tym kontekście analizujących zmiany legislacyjne.

99,00 zł
Więcej
Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Michał Błoński
Wolters Kluwer Polska

Opracowanie jest zbiorem przeszło 200 kazusów uwzględniających zarówno przepisy kodeksu karnego, jak i innych ustaw karnych penalizujących określone zachowania.

89,00 zł
Więcej

Zmiany w prawie karnym 2018

Każdego roku zostaje podpisanych wiele ustaw i treści, które zmieniają przepisy prawa karnego, i nie tylko. Są one pożądane ze względu na różne czynniki społeczne i kulturowe oraz na liczbę popełnianych przestępstw z danej dziedziny.

Zmiany w prawie karnym zazwyczaj zaostrzają sankcje najczęstszych w danym okresie naruszeń prawa. Ma to spowodować sprawiedliwe wyegzekwowanie kary i zmniejszenie częstotliwości występowania określonych zachowań niezgodnych z obowiązującym prawem.
Pomimo, że zmiany w prawie karnym wprowadzane są z powodu pozytywnych bodźców, to nadążenie za nimi jest trudne do zrealizowania. Ze względu na to powstaje wiele opracowań dotyczących poszczególnych nowelizacji.

W księgarni Profinfo.pl zmiany w prawie karnym znaleźć można w komentarzach do ustaw, poradnikach, monografiach, artykułach naukowych, podręcznikach akademickich, a nawet w czasopismach. Każda ważna modyfikacja prawa karnego jest opisywana i szczegółowo przedstawiana w kolejnych wydaniach określonych publikacji.