Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Art. 188 kp

Kodeks pracy. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks pracy. Komentarz

Dorota Dzienisiuk, Ludwik Florek, Katarzyna Gonera, Grzegorz Goździewicz, Monika Latos-Mił...
Wolters Kluwer Polska

Kolejne, 7. wydanie cieszącego się największym uznaniem czytelników komentarza do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania.

239,20 zł
299,00 zł
Więcej
Kodeks pracy. Wybór orzecznictwa

Kodeks pracy. Wybór orzecznictwa

Łukasz A. Majewski, Tomasz Niedziński
Wolters Kluwer Polska

Książka zawiera obszerny, aktualny, a zarazem usystematyzowany zbiór orzeczeń do kodeksu pracy.

95,19 zł
Więcej
Kodeks pracy. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks pracy. Komentarz

Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka, Michał Raczkowski
Wolters Kluwer Polska

Komentarz obejmuje materię uregulowaną w Kodeksie pracy, a mianowicie: nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy, zatrudnianie pracowników w formie telepracy, wynagrodzenie za pracę, obowiązki pracodawców i pracowników, bezpieczeństwo i higienę pracy, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem oraz roszczenia pracowników ze stosunku pracy.

W opracowaniu zostały uwzględnione liczne zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy w latach 2011–2014, dotyczące m.in.: urlopów macierzyńskich i rodzicielskich oraz czasu pracy.

Książka zawiera również bogate i najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

Komentarz do Kodeksu pracy został opracowany przez wybitnych specjalistów w dziedzinie prawa pracy, związanych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

233,10 zł
Więcej
Uprawnienia rodzicielskie po nowelizacji kodeksu pracy

Uprawnienia rodzicielskie po nowelizacji kodeksu pracy

Joanna Kaleta, Agata Kamińska, Magdalena Kostrzewa, Monika Latos-Miłkowska, Małgorzata Ski...
Wolters Kluwer Polska

W poradniku w sposób przystępny i kompleksowy omówione zostały wszystkie przedmiotowe zmiany, w tym związane z systemem funkcjonowania urlopów rodzicielskich, a mianowicie rezygnację z likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego i włączenie go do wymiaru urlopu rodzicielskiego.

55,20 zł
Więcej
40 lat Kodeksu pracy

40 lat Kodeksu pracy

Marcin A. Mielczarek, Katarzyna Bomba, Maria Bosak-Sojka, Tomasz Duraj, Izabela Florczak,...
Wolters Kluwer Polska

Zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

103,20 zł
Więcej
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Maria Bosak-Sojka, Justyna Czerniak-Swędzioł, Justyna Czerniak-Swędzioł , Sebastian Kocz...
Wolters Kluwer Polska

Omówienie tematyki związanej z uprawnieniami pracowników rodziców, a także rodziców nieposiadających tego statusu w świetle najnowszych zmian przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

129,00 zł
Więcej
Systemy równoważnego czasu pracy w kodeksie pracy
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Systemy równoważnego czasu pracy w kodeksie pracy

Agnieszka Różańska-Prawdzik
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowa analiza przepisów dotyczących systemów równoważnego czasu pracy zawartych w kodeksie pracy.

111,20 zł
139,00 zł
Więcej
Urlopy pracownicze

Urlopy pracownicze

Zbigniew Góral, Magdalena Kuba, Monika Nowak, Ewa Staszewska
Wolters Kluwer Polska

Publikacja kompleksowo przedstawia problematykę urlopów pracowniczych, uwydatniając przy tym aspekty praktyczne. Analizie poddane zostały urlopy: wypoczynkowy, bezpłatne, szkoleniowe oraz przysługujące pracownikom z tytułu rodzicielstwa.

129,00 zł
Więcej
Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa
Promocja!

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa

Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka
Wolters Kluwer Polska

Prawo pracy, w swej problematyce ściśle sprzężone z wykonywaniem pracy zarobkowej, interesuje w nie mniejszym stopniu także pracodawców, pracowników, związki zawodowe i inne podmioty.

47,20 zł
59,00 zł
Więcej

Dwa dni na opiekę nad dzieckiem (art. 188 Kp)

Pracujący rodzice otrzymują wiele przywilejów z powodu opieki nad dziećmi. Większość przepisów normujących te uprawnienia zapisana jest w Kodeksie Pracy, w dziale ósmym, zatytułowanym: „Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem”. Znajduje się tam również stosunkowo nowy zapis – umieszczony w art.188 KP - mówiący o dwóch dniach opieki nad dzieckiem.

Na podstawie art.188 KP pracownik, który wychowuje dziecko do 14 roku życia, może skorzystać z płatnego zwolnienia od pracy w łącznym wymiarze 2 dni, bez podawania przyczyny i bez różnicy na liczbę posiadanych dzieci. Czas ten może być wykorzystany jednorazowo lub można rozłożyć go na dni czy nawet godziny.  Prawo do omawianych 2 dni opieki posiada jeden z rodziców, nie mniej jednak możliwe jest rozdzielnie tego czasu i wykorzystanie go przez matkę jak i przez ojca dziecka.

W artykule 188. Kodeksu Pracy zaznaczono również, że takie prawo opieki posiada rodzic, który nie pracuje w pełnym wymiarze godzin. Wówczas przysługujące mu godziny ustala się odpowiednio do ilości przepracowanych przez niego dni. Warto zaznaczyć, że niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się na korzyść pracownika.

Księgarnia internetowa Profinfo.pl oferuje książki o uprawnieniach rodzicielskich, które wynikają z przepisów prawa pracy, w tym najnowsze publikacje o art. 188. KP i kodeksy pracy z komentarzem.