Facebook

Black_Friday_1920x60.jpg [37.95 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo

Samorząd terytorialny Monografie

85 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 100zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy

Wiesława Miemiec, Wiesława Maria Miemiec (redaktor naukowy)
Wolters Kluwer Polska
Zbiór opracowań dotyczących teorii i praktyki stosowania prawa finansowego w polskich jednostkach samorządu terytorialnego. Swoiste kompendium zagadnień odnoszących się do finansowych aspektów samorządności.
KAM-2799 W01P01
94,17 zł
111,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Uwłaszczenie użytkowników wieczystych w drodze decyzji administracyjnej
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Uwłaszczenie użytkowników wieczystych w drodze decyzji administracyjne....

Elżbieta Klat-Górska
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera kompleksową i przekrojową analizę problematyki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie postępowania administracyjnego.
KAM-2781 W01P01
72,27 zł
85,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii. Analiza prawnoporównawcza
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii. Analiza prawnoporównawcza

Bogdan Dolnicki (red. naukowy)
Wolters Kluwer Polska
Analiza polskiego i portugalskiego ustroju samorządu terytorialnego oraz porównanie tych dwóch systemów administracji publicznej.
KAM-2695 W01P01
72,27 zł
85,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym

Paweł Wojciechowski
Wolters Kluwer Polska
Paweł Wojciechowski – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności oraz Pracowni Prawa Żywnościowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa żywnościowego i rolnego, m.in. monografi i Wspólnotowy....
KAM-2791 W01P01
72,27 zł
85,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województw....

Kazimierz Bandarzewski (red. naukowy), Mirosław Stec (red. naukowy)
Wolters Kluwer Polska
ƒW publikacji omówiono najważniejsze instrumenty prawne niezbędne do realizacji rozwoju regionalnego, a także zagadnienia dotyczące m.in. zasad nowego paradygmatu polityki regionalnej, a także zakresu samodzielności samorządu województwa w procesie programowania i realizacji rozwoju regionalnego ora....
KAM-2711 W01P01
72,27 zł
85,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Internacjonalizacja administracji publicznej
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Internacjonalizacja administracji publicznej

Zbigniew Czarnik (red. naukowy), Jerzy Posłuszny (red. naukowy), Ludwik Żukowski (red. nau...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja porusza problematykę umiędzynarodowienia działań administracji, będących następstwem procesów globalizacyjnych charakterystycznych dla współczesnego świata.
KAM-2629 W01P01
101,47 zł
139,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Instrumenty finansowe w gospodarce gminy
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Instrumenty finansowe w gospodarce gminy

Patrycja Zawadzka
Wolters Kluwer Polska
Monografia stanowi przystępne omówienie problematyki funkcjonowania gmin na rynku kapitałowym. W opracowaniu zaprezentowano m.in.:zasady i regulacje prawne determinujące wykorzystanie instrumentów finansowych w gospodarce gminy,prawne aspekty emisji przez gminę obligacji komunalnych oraz kró....
EBO-1691 W01P01
62,04 zł
85,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Jawność w samorządzie terytorialnym
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Jawność w samorządzie terytorialnym

Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi zbiór referatów zaprezentowanych podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z okazji 24. rocznicy utworzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Przedstawione w książce....
EBO-1705 W01E01
86,87 zł
119,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej za....

Tomasz Bąkowski (red. naukowy)
Wolters Kluwer Polska
Publikacja skierowana jest do pracowników administracji publicznej. Może także stanowić materiał dydaktyczny dla osób specjalizujących się w prawie administracyjnym.
EBO-1775 W01P01
62,04 zł
85,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Znaczenie rozstrzygnięć administracyjnych w procesie karnym
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Znaczenie rozstrzygnięć administracyjnych w procesie karnym

Maria Piaskowska Olga
Wolters Kluwer Polska
W publikacji szczegółowo omówiono znaczenie rozstrzygnięć administracyjnych w procesie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji administracyjnych mogących wywołać tzw. skutek konstytutywny. W książce przedstawiono m.in., jaki wpływ na proces karny mają: stwierdzenie przez Trybunał Konstyt....
EBO-1421 W01P01
62,04 zł
99,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej

Robert Suwaj
Wolters Kluwer Polska
Monografia zawiera pogłębioną analizę sposobu rozumienia pojęcia bezczynności organu administracji publicznej na gruncie poszczególnych prawnych form działania administracji, a także ocenę modelu sądowej ochrony przed bezczynnością administracji publicznej w świetle krajowych regulacji normatywnych.....
KAM-2420 W01P01
72,27 zł
85,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Generalny akt administracyjny
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Generalny akt administracyjny

Marek Szewczyk, Ewa Szewczyk
Wolters Kluwer Polska
W monografii podjęty został problem wydawania przez organy administracji publicznej aktów administracyjnych o charakterze generalnym, dotyczących nie podmiotów indywidualnych, ale niezindywidualizowanych grup adresatów znajdujących się w konkretnej sytuacji. Taki charakter maja m.in.: decyzje o r....
KAM-2401 W01P01
72,27 zł
85,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym

Bogdan Dolnicki
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera omówienie prawnych aspektów partycypacji społecznej rozumianej jako udział społeczeństwa w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę poświęcono uczestnictwu mieszkańców w stanowieniu prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnego, jak również partycypa....
KAM-2304 W01P01
101,47 zł
119,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Uprawnienia podatkowe. Procedura dochodzenia należności podatkowych od skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Uprawnienia podatkowe. Procedura dochodzenia należności podatkowych od....

Mariusz Popławski
Wolters Kluwer Polska
Prezentowana monografia, jako jedna z niewielu, przedstawia instytucję nadpłaty i zwrotu podatku jako uprawnienia podatkowe, problemy wynikające z funkcjonowania nadpłat oraz istotę i funkcje zwrotów podatku. W publikacji przedstawiono m.in.: istotę uprawnień podatkowych,problemy dotyczące fu....
KAM-2119 W01P01
72,27 zł
99,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Res iudicata w postępowaniu administracyjnym
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Res iudicata w postępowaniu administracyjnym

Alicja Rychter Renata
Wolters Kluwer Polska
W publikacji szeroko omówiono zagadnienia dotyczące powagi rzeczy osądzonej w postępowaniu administracyjnym, a także problematykę nieważności decyzji administracyjnej, m.in.: wskazano, jakie skutki praktyczne powoduje ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnej, a także jakie skutki wywoł....
KAM-2432 W01P01
72,27 zł
85,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialn....

Katarzyna Małysa-Sulińska, Mirosław Stec
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przedstawiono zagadnienia prezentowane i dyskutowane w trakcie VII Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego zatytułowanego "Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego", które odbyło się dnia 14 listopada 2013....
KAM-2447 W01P01
72,27 zł
85,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Rażące naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Rażące naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej f....

Andrzej Matan
Wolters Kluwer Polska
Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa z dnia 20 stycznia 2011 r. stworzyła możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od urzędnika, który wykonując zadania publiczne, czynił to z rażącym naruszeniem prawa. Stwierdzenie rażącego naruszenia p....
KAM-2302 W01P01
94,17 zł
111,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego....

Marietta Janowicz-Lomott, Maria Jastrzębska, Krzysztof Łyskawa
Wolters Kluwer Polska
Publikacja prezentuje rozwiązania w zakresie tworzenia i wprowadzania w życie systemu oraz polityki zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego. W książce zawarto m.in.: wskazówki dla jednostek w zakresie kształtowania własnych, zindywidualizowanych procedur zarządzania ryzykiem w opar....
KAM-2299 W01P01
72,27 zł
85,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Grzegorz Łaszczyca
Wolters Kluwer Polska
W książce usystematyzowano zagadnienia dotyczące akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, mające doniosłe znaczenie dla zapewnienia prawidłowości postępowania administracyjnego oraz kończącego to postępowanie rozstrzygnięcia. Omówione zostały najważniejsze aspekty akt sprawy, m.in. ich:....
KAM-2431 W01P01
72,27 zł
85,00 zł
Więcej
Samorząd - Finanse - Nadzór i kontrola

Samorząd - Finanse - Nadzór i kontrola

Paweł Krawczyk Ryszard, Mirosław Stec
Wolters Kluwer Polska
Jubileusz XX lat istnienia regionalnych izb obrachunkowych - trwałego elementu polskiej rzeczywistości ustrojowej - jest odpowiednim momentem na podsumowanie ich funkcjonowania, zarówno z historycznego, jak i doktrynalnego punktu widzenia, poprzez odpowiedzi na pytania podstawowe: o ich ustrojowa po....
 
51,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym na....

Ewa Śladkowska
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono problematykę związaną ze wzruszaniem decyzji administracyjnych dotkniętych ciężkimi wadami o charakterze materialnoprawnym...
EBO-1220 W01P01
62,04 zł
99,00 zł
Więcej
Prawne zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Prawne zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publiczne....

Magdalena Tabernacka
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki prawnej korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zawiera definicje pojęć użyteczności publicznej oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, co może być przydatne w przypadku wątpliwości interpretacyjnych w ocenie zakresu o....
 
85,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego

Gerard Bieniek, Henryk Pietrzkowski
Wolters Kluwer Polska
Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to ważne i złożone zagadnienie, a jego znajomość jest nieodzowna przy rozstrzyganiu w sprawach, w których podmioty te mają status strony.W obecnym, trzecim już wydaniu książki uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawc....
NEX-0468 W03P01
50,37 zł
69,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Oświata jako zadanie publiczne
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Oświata jako zadanie publiczne

Danuta Kurzyna-Chmiel
Wolters Kluwer Polska
W opracowaniu dokonano analizy roli państwa (administracji rządowej) i samorządu terytorialnego w zakresie bezpośredniej realizacji zadań oświatowych, skupiono się także na ich regulacyjnym wpływie na podmioty niepubliczne równolegle realizujące te zadania. Oświatę zaprezentowano w kompleksowy sposó....
KAM-2157 W01P01
72,27 zł
85,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Usuwanie drzew i krzewów
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Usuwanie drzew i krzewów

Bartosz Rakoczy
Wolters Kluwer Polska
Problematyka usuwania drzew i krzewów jest znana w prawie polskim, jednak zagadnienie to nie doczekało się dotąd odrębnego monograficznego opracowania. Książka ta jest pierwszą monografią traktującą kompleksowo o prawnych aspektach usuwania drzew i krzewów w prawie polskim. Atutem publikacji jest pr....
NEX-0675 W01P01
50,37 zł
69,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych

Andrzej Kisielewicz (red. nauk.), Jan Paweł Tarno (red. nauk.)
Wolters Kluwer Polska
Monografia stanowi dorobek VI Letnich Warsztatów Doktoranckich "Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych". Autorzy omawiają szereg problemów, z którymi na co dzień stykają się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, takich jak np. odpowiedzialność administracyjna i karna w sprawac....
KAM-2274 W01D01
72,27 zł
85,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Pomoc społeczna jako administracja świadcząca
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Pomoc społeczna jako administracja świadcząca

Iwona Sierpowska
Wolters Kluwer Polska
.. W publikacji zaprezentowano wspólczesny model administracji swiadczacej i zasady jego funkcjonowania na przykladzie pomocy spolecznej. Autorka przedstawia sposób tworzenia jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej, ksztaltowanie relacji prawnych ze swiadczeniobiorcami opieki instytucjonalnej,m....
EBO-0988 W01P01
62,04 zł
99,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową

Andrzej Niezgoda
Wolters Kluwer Polska
.. Publikacja jest pierwszym opracowaniem zawierajacym analize calosci obowiazujacego ustawodawstwa dotyczacego dochodów wlasnych samorzadu terytorialnego,subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z punktu widzenia konstytucyjnej regulacji podzialu zasobów publicznych miedzy administracje rzadowa a j....
EBO-0896 W01P01
86,87 zł
119,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administra....

Piotr Przybysz
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera rozważania na temat środków prawnych ochrony jednostki w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji. Pomaga ustalić, w jakim zakresie i w jaki sposób można bronić się przed egzekucją administracyjną i przed działaniami podejmowanymi w związku z egzekucją, ale nieskierowany....
KAM-1854 W01Z01
72,27 zł
99,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Legislacja administracyjna
Promocja!
Tylko 26 egz. -27%
Promocja!

Legislacja administracyjna

Zofia Duniewska, Małgorzata Stahl
Wolters Kluwer Polska
.. Ksiazka Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo,praktyka stanowi wnikliwe, nowatorskie i kompleksowe opracowanie poswiecone legislacji administracyjnej,uwzgledniajace jej normatywny i teoretycznoprawny aspekt wzbogacony dorobkiem judykatury i praktyka administracyjnoprawna. .. Formula....
EBO-1106 W01P01
81,03 zł
111,00 zł
Więcej

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia