Facebook

Black_Friday_1920x60.jpg [37.95 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo

Samorząd terytorialny Monografie

85 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 100zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Pomoc społeczna jako administracja świadcząca
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Pomoc społeczna jako administracja świadcząca

Iwona Sierpowska
Wolters Kluwer Polska
.. W publikacji zaprezentowano wspólczesny model administracji swiadczacej i zasady jego funkcjonowania na przykladzie pomocy spolecznej. Autorka przedstawia sposób tworzenia jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej, ksztaltowanie relacji prawnych ze swiadczeniobiorcami opieki instytucjonalnej,m....
EBO-0988 W01P01
62,04 zł
99,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administra....

Piotr Przybysz
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera rozważania na temat środków prawnych ochrony jednostki w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji. Pomaga ustalić, w jakim zakresie i w jaki sposób można bronić się przed egzekucją administracyjną i przed działaniami podejmowanymi w związku z egzekucją, ale nieskierowany....
KAM-1854 W01Z01
72,27 zł
99,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę s....

Andrzej Melezini
Wolters Kluwer Polska
Książka jest jedyną na rynku pozycją szczegółowo omawiającą problematykę korupcji urzędniczej. Autor przedstawia w niej m.in.: sposoby walki z korupcją, specyfikę działań wywiadowczych, instrumenty prawne służące ujawnianiu i zapobieganiu korupcji oraz problematykę wykorzystywania materiałów operac....
EBO-1250 W01P01
62,04 zł
85,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Wolność zabudowy w prawie administracyjnym
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Wolność zabudowy w prawie administracyjnym

Wojciech Jakimowicz
Wolters Kluwer Polska
Prezentowana publikacja, stanowiąca studium z zakresu prawa administracyjnego, jest pierwszą na rynku pozycją, w której omówione zostały zagadnienia wolności zabudowy z perspektywy założeń podmiotowości publicznoprawnej. Przedstawione rozważania dotyczą kwestii reglamentacji administracyjnopraw....
EBO-0926 W01P01
81,03 zł
111,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Administracja publiczna - człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Administracja publiczna - człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia s....

Jolanta Bucińska (red. naukowy), Marek Górski (red. naukowy), Monika Niedziółka (red. nauk...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja niniejsza jest wynikiem dyskusji oraz materiałów prezentowanych na konferencji, która odbyła się w dniach 18-19 maja 2010 r. w Chlewiskach k. Siedlec, poświęconej działalności administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska i miejsca jednostki w tej działalności z uwzględnieniem u....
EBO-0469 W01P01
81,76 zł
112,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska

Odpowiedzialność administracyjna w prawie ochrony środowiska

Kamila Kwaśnicka
Wolters Kluwer Polska
Przedmiotem publikacji jest analiza odpowiedzialności administracyjnej prowadzona na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do....
 
90,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Dorota Lebowa, Wojciech Maciejko
Wolters Kluwer Polska
NEX-0067 
72,27 zł
99,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych

Bogumił Brzeziński, Jan Paweł Tarno
Wolters Kluwer Polska
Niniejsza książka prezentuje dorobek IV Letnich Warsztatów Doktoranckich, które odbyły się w Łodzi w dniach 30 czerwca–2 lipca 2010 r. Zawarte w niej artykuły pokazują spojrzenie najmłodszego pokolenia polskiej nauki prawa na obowiązujące regulacje prawa podatkowego przez pryzmat orzecznictwa sądów....
KAM-1747 W01P01
76,65 zł
105,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Zarys teorii decyzji w nauce administracji
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Zarys teorii decyzji w nauce administracji

Ernest Knosala
Wolters Kluwer Polska
Celem książki jest ukazanie złożoności działań decyzyjnych administracji publicznej oraz reguł, które nimi rządzą. Przedstawiono w niej kluczowe problemy administracji publicznej jako systemu decyzyjnego. W monografii omówiono takie kwestie jak: proces decyzyjny, typy i modele decyzji czy tez pr....
EBO-0579 W01P01
62,04 zł
85,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Jednostki pomocnicze gminy
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Jednostki pomocnicze gminy

Monika Augustyniak
Wolters Kluwer Polska
Monografia kompleksowo prezentuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy w odrodzonym samorządzie terytorialnym w Polsce na podstawie aktualnych przepisów prawnych oraz orzecznictwa sądowego i administracyjnego.
KAM-1624 W01Z01
76,65 zł
105,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej

Katarzyna Wlaźlak
Wolters Kluwer Polska
Rozwój regionalny przedstawiony został jako jeden z ważniejszych celów administracji publicznej oraz konieczny warunek efektywnego i sprawnego funkcjonowania współczesnego państwa.
EBO-0280 W01P01
51,83 zł
83,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Gminne planowanie przestrzenne a administracja rządowa
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Gminne planowanie przestrzenne a administracja rządowa

Paweł Sosnowski
Wolters Kluwer Polska
Gminne planowanie przestrzenne a administracja rządowa to pierwsze na polskim rynku kompleksowe opracowanie zagadnienia oddziaływania administracji rządowej na akty planistyczne stanowione przez gminę. Autor ujmuje planowanie przestrzenne z punktu widzenia analizy samodzielności samorządu terytorial....
NEX-0068 W01P01
50,37 zł
69,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Konflikt interesów w administracji publicznej
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Konflikt interesów w administracji publicznej

Patrycja Joanna Suwaj
Wolters Kluwer Polska
Niniejsza publikacja jest pierwszą próbą kompleksowej analizy tak rozumianego zjawiska konfliktu interesów oraz regulacji prawnych w zakresie jego rozstrzygania na gruncie rozwiązań polskich i tych przyjętych w innych krajach członkowskich UE.
KAM-1303 W01Z01
53,29 zł
73,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce

Emil Kruk (red. nauk), Jerzy Parchomiuk (red. nauk), Bogusław Ulijasz (red. nauk)
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi cenny element publicznej dyskusji nad teraźniejszością i przyszłością samorządu terytorialnego oraz rządowej administracji terenowej w Polsce.
KAM-1265 W01P01
75,88 zł
103,95 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu t....

Ewa Koniuszewska
Wolters Kluwer Polska
Autorka przedstawia środki prawne sformułowane w ustrojowym prawie administracyjnym oraz podejmuje próbę oceny ich skuteczności w ograniczaniu rozmiarów nadużyć występujących w jednostkach samorządu terytorialnego.
KAM-1223 W01Z01
53,29 zł
73,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego

Maria Jastrzębska
Wolters Kluwer Polska
W książce w kompleksowy sposób przedstawiono problematykę zarządzania długiem jednostek samorządu terytorialnego.
EBO-0230 W01P01
45,99 zł
73,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności

Paweł Wojciechowski
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 1.03.2008 r. Praca przedstawia wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności wynikający z analizy celów i zadań realizowanych przez organy kontroli i nadzoru w odniesieniu do całego łańcucha żywnościowego.
KAM-1036 W01Z01
58,62 zł
80,30 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej

Aleksandra Monarcha-Matlak
Wolters Kluwer Polska
W niniejszej książce dokonano analizy oraz omówiono obowiązki administracji publicznej w zakresie komunikacji elektronicznej i związane z tą problematyką zmiany w funkcjonowaniu administracji.
EBO-0074 W01P01
45,99 zł
73,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywani....

Joanna M. Salachna
Wolters Kluwer Polska
Procedury tworzy się po to, aby zapewnić sprawny i skuteczny sposób osiągnięcia pewnego celu. Procedur nie można więc lekceważyć, pomijać lub "ulepszać" według własnego uznania. [...]
KAM-1150 W01Z01
53,29 zł
73,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Normy kształtujące ład przestrzenny
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Normy kształtujące ład przestrzenny

Katarzyna Małysa-Sulińska
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 1.01.2008 r. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie aktów kształtujących ład przestrzenny stanowionych zarówno na szczeblu kraju, województwa, jak i gminy, ze szczególnym uwzględnieniem ich normatywnego charakteru.
KAM-0978 W01Z01
45,99 zł
63,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym

Anna Wierzbica
Wolters Kluwer Polska
Stan prawny na 10.04.2008 r. Prezentowana monografia jest pierwszą pozycją w polskiej literaturze prawniczej poświęconą w całości tzw. przepisom antykorupcyjnym adresowanym do radnych oraz osób pełniących określone funkcje w jednostkach samorządu terytorialnego.
KAM-1054 W01Z01
53,29 zł
73,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Sprawne państwo
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Sprawne państwo

Jaxa Dębicka Anetta
Wolters Kluwer Polska
Monografia przedstawia tendencje rozwojowe zarządzania w sektorze publicznym oraz prywatnym we współczesnych państwach, ze szczególnym odniesieniem do zmian zachodzących w Polsce.
KAM-1113 W01Z01
53,29 zł
73,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczośc....

Tomasz Bąkowski
Wolters Kluwer Polska
Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację ...
EBO-0155 W01P01
28,47 zł
45,05 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Polskie problemy ustrojowe - Konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka
Promocja!
Tylko 27 egz. -27%
Promocja!

Polskie problemy ustrojowe - Konstytucja, źródła prawa, samorząd teryt....

Andrzej Bałaban
Wolters Kluwer Polska
Wystąpienia naukowe autora wzbogacone o teksty publicystyczne
KAM-0465 W01D07
29,94 zł
41,00 zł
Więcej
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym
Archiwum
Tylko 27 egz. -27%
Archiwum

Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administrac....

Michał Miłosz
Wolters Kluwer Polska
W monografii przedstawiono teoretycznoprawna konstrukcje bezczynności organu administracji publicznej, w tym zakres występowania stanu bezczynności w postępowaniu administracyjnym, jego elementy konstrukcyjne oraz przesłanki warunkujące jego powstanie. Dokonano także analizy instytucji prawnych, któ....
KAM-1855 W01P01
Więcej

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia