Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 15 października 2018 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 892
Więcej informacji

Kompleksowe i przystępne przedstawienie złożonej i rozległej problematyki MSSF.

-10%

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Kompleksowe i przystępne przedstawienie złożonej i rozległej problematyki MSSF.

Stan prawny: 15 października 2018 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 892
Więcej informacji

Opis publikacji

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, to książka, której celem jest kompleksowe i przystępne przedstawienie złożonej i rozległej problematyki MSSF oraz przygotowywanie sprawozdania finansowego według MSSF.

„Podjęta problematyka dotyczy bardzo aktualnych zagadnień z zakresu rachunkowości (…). Recenzowana książka stanowi kompendium informacji na temat sporządzania sprawozdań finansowych według regulacji MSSF. Niewątpliwą zaletą publikacji jest zakres prezentowanych zagadnień – książka kompleksowo opisuje wszystkie tematy z zakresu rachunkowości, które objęte są obecnie regulacjami MSSF/MSR. I ta cecha wyróżnia książkę na tle innych dostępnych publikacji z zakresu MSSF. Ponadto rozważania objęte poszczególnymi rozdziałami wzbogacone zostały przykładami liczbowymi, dzięki którym czytelnik może lepiej zrozumieć złożoną i skomplikowaną treść regulacji (…) Mam głębokie przekonanie, że ksi...

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, to książka, której celem jest kompleksowe i przystępne przedstawienie złożonej i rozległej problematyki MSSF oraz przygotowywanie sprawozdania finansowego według MSSF.

„Podjęta problematyka dotyczy bardzo aktualnych zagadnień z zakresu rachunkowości (…). Recenzowana książka stanowi kompendium informacji na temat sporządzania sprawozdań finansowych według regulacji MSSF. Niewątpliwą zaletą publikacji jest zakres prezentowanych zagadnień – książka kompleksowo opisuje wszystkie tematy z zakresu rachunkowości, które objęte są obecnie regulacjami MSSF/MSR. I ta cecha wyróżnia książkę na tle innych dostępnych publikacji z zakresu MSSF. Ponadto rozważania objęte poszczególnymi rozdziałami wzbogacone zostały przykładami liczbowymi, dzięki którym czytelnik może lepiej zrozumieć złożoną i skomplikowaną treść regulacji (…) Mam głębokie przekonanie, że książka będzie stanowiła bardzo przydatną pomoc w zrozumieniu złożonych regulacji MSSF”.

Z recenzji prof. Małgorzaty Rówińskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Ico_Gray_12.gif [469 B]   Autorzy porządkują wszystkie kluczowe zagadnienia dotyczące MSSF w sześciu częściach:

 1. Wprowadzenie dotyczące zakresu regulacji, koncepcji i struktury sprawozdań finansowych w ujęciu MSSF
 2. Sprawozdawczość sytuacji finansowej
 3. Sprawozdawczość wyników (dokonań)
 4. Sprawozdawczość jednostek powiązanych
 5. Sprawozdawczość w różnych branżach
 6. Szczególne zagadnienia sprawozdawczości, w tym polityka rachunkowości

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W pracy znajdziesz omówienie m.in. takich zagadnień jak:

 • harmonizacja i standaryzacja rachunkowości w skali globalnej;
 • korzyści ekonomiczne w definiowaniu aktywów, zobowiązań, kapitałów własnych, przychodów i kosztów;
 • wycena aktywów niematerialnych i wartości firmy na moment ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy;
 • przekształcenie umów leasingowych na dzień wejścia w życie MSSF 16;
 • ujęcie początkowe i późniejsza wycena skutków umów leasingowych;
 • wycena nieruchomości inwestycyjnych na moment ujęcia w księgach i na późniejszy moment sprawozdawczy;
 • wycena zapasów na moment ujęcia w księgach i na dzień bilansowy;
 • wycena instrumentów finansowych na moment ujęcia w księgach;
 • kryteria kwalifikujące do rachunkowości zabezpieczeń;
 • pierwsze zastosowanie MSSF 9;
 • wycena aktywów przeznaczonych do sprzedaży na moment ujęcia w księgach i na dzień bilansowy;
 • prezentacja i ujawnianie informacji na temat rezerw, zobowiązań i aktywów warunkowych;
 • ujmowanie, wycena i ujawnianie informacji na temat:
  • krótkoterminowych świadczeń pracowniczych,
  • innych długoterminowych świadczeń pracowniczych,
  • świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy;
 • ujmowanie, wycena i ujawnianie świadczeń po okresie zatrudnienia;
 • ujmowanie i usunięcie z ksiąg kapitałów własnych;
 • alokacja ceny transakcyjnej według MSSF 15;
 • moment identyfikacji kosztów w odniesieniu do przychodów jednostki;
 • prezentacja przepływów z działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej i finansowej;
 • identyfikacja segmentów operacyjnych i sprawozdawczych;
 • ujęcie, wycena i rozliczanie dotacji rządowej i pomocy rządowej;
 • płatności na bazie akcji i zysk przypadający na jedną akcję;
 • prezentowanie i ujawnianie podstawowego i rozwodnionego zysku na akcję;
 • prezentacja i ujawnienia skutków relacji pomiędzy podmiotami w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
 • połączenia jednostek gospodarczych;
 • metody konsolidacji sprawozdań oraz warunki ich stosowania;
 • metoda praw własności oraz rachunkowość jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym;
 • wspólne ustalenia umowne - identyfikacja momentu uzyskania i utraty współkontroli;
 • wycena aktywów biologicznych i innych produktów rolniczych;
 • zasady ujmowania, wyceny, rozpoznawania utraty wartości odroczonych sald w działalności regulowanej;
 • utrata wartości aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych;
 • ujawnianie informacji dotyczących umów ubezpieczenia;
 • leasing w sprawozdaniu finansowym;
 • ryzyko działalności bankowej i jego wpływ na sprawozdanie banku;
 • wartości szacunkowe i ich zmiany w sprawozdaniu finansowym;
 • korekty i ujawnienia błędów;
 • podstawowe zasady sporządzania pierwszego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF;
 • dobrowolne wyłączenia z retrospektywnego stosowania MSSF;
 • waluta funkcjonalna a waluta prezentacji sprawozdań finansowych;
 • sprawozdanie finansowe oparte na metodzie kosztu historycznego i aktualnej cenie nabycia;
 • identyfikacja i wycena aktywów oraz zobowiązań z tytułu podatku odroczonego;
 • ustalenie podatku odroczonego, wycena aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego na moment bilansowy.

W publikacji znajdziesz również praktyczne przykłady pozwalające zrozumieć wagę danego zagadnienia i jego wpływ na praktykę gospodarczą. Odwołano się również do przykładów ze sprawozdań finansowych konkretnych spółek.

Ico_Gray_7.gif [527 B]   Opracowanie zostało napisane przez cenionych ekspertów z zakresu rachunkowości:

 • dyrektorów finansowych spółek giełdowych,
 • biegłych rewidentów praktykujących w największych firmach audytorskich na rynku,
 • osób z bogatym doświadczeniem w zakresie analizy finansowej oraz
 • doświadczonych wykładowców akademickich.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla księgowych (osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania finansowego według MSSF), podmiotów przygotowujących się do transformacji sprawozdawczości na MSSF oraz analityków i inwestorów, którzy chcą zrozumieć tak przygotowane sprawozdanie finansowe i podejmować na jego podstawie decyzje ekonomiczne oraz formułować rekomendacje. Będzie również cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli środowiska akademickiego.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2018-10-29
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2018
Wydanie: 1
Liczba stron: 892
Rodzaj: Opracowanie
Okładka:
Format: pdf
Wersja publikacji: Ebook
ISBN: 978-83-8160-373-7
Kod towaru: EBO-2639 W01P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Wojciech Hasik – doktor nauk ekonomicznych; adiunkt w Katedrze Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Członek PTE. Od 2006 r. pracownik w pionie klientów korporacyjnych Baku BGŻ BNP Paribas S.A. (wcześniej Banku BGŻ S.A.). Menedżer zespołu, analityk i decydent kredytowy. Odpowiedzialny za analizę i ocenę ryzyka kredytowego oraz strukturyzowanie transakcji kredytowych dla przedsiębiorstw z segmentu korporacyjnego. Równocześnie od 1999 r. ceniony wykładowca akademicki. Specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zgodnie z MSSF, analizie finansowej, rachunkowości kreatywnej i etyce w rachunkowości. Prowadzi wysoko oceniane zajęcia na wszystkich formach studiów, w tym z akredytacją ACCA oraz CIMA, w języku polskim i angielskim. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu rachunkowości. W pracach badawczych często podejmuje temat praktyk sprawozdawczych podmiotów gospodarczych, jakości informacji sprawozdawczych oraz rachunkowości kreatywnej.

Bartłomiej Nita – profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Kierownik Katedry Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej oraz Prorektor do Spraw Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; studiował również finanse i rachunkowość na University of Limerick (Irlandia). W pracy naukowo-badawczej zajmuje się rachunkowością finansową i zarządczą, rachunkiem kosztów, analizą finansową, sprawozdawczością, finansami przedsiębiorstw, pomiarem dokonań podmiotów gospodarczych, wyceną spółek. Współpracuje z firmami konsultingowymi, w których zajmuje się doradztwem gospodarczym dla różnych przedsiębiorstw i instytucji. W praktyce projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Jest ponadto trenerem biznesu, ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Tutorów-Mistrzów. Prowadzi wykłady po polsku i angielsku w obszarze rachunkowości i finansów. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, European Accounting Association oraz Performance Measurement Association. Autor ekspertyz, opracowań gospodarczych i programów restrukturyzacji wielu podmiotów, a także wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz sądu gospodarczego. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych z zakresu rachunkowości, finansów, rachunku kosztów i controllingu. Autor lub współautor ponad kilkunastu książek i monografii.

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę