Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości, Wojciech Hasik
-20%
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Kompleksowe i przystępne przedstawienie złożonej i rozległej problematyki MSSF.

Produkty z promocji znikają w błyskawicznym tempie. Pospiesz się jeśli nie chcesz przegapić niższej ceny!
smarteca

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Teraz nasze e-booki możesz czytać w bezpłatnej aplikacji w ciągu 5 minut od zakupu. Dowiedz się więcej

Dodaj do koszyka
159,20 159,20
Cena regularna: 199,00
199,00
0,00
PROMOCJA RABAT -20 %
Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis publikacji

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, to książka, której celem jest kompleksowe i przystępne przedstawienie złożonej i rozległej problematyki MSSF oraz przygotowywanie sprawozdania finansowego według MSSF.

„Podjęta problematyka dotyczy bardzo aktualnych zagadnień z zakresu rachunkowości (…). Recenzowana książka stanowi kompendium informacji na temat sporządzania sprawozdań finansowych według regulacji MSSF. Niewątpliwą zaletą publikacji jest zakres prezentowanych zagadnień – książka kompleksowo opisuje wszystkie tematy z zakresu rachunkowości, które objęte są obecnie regulacjami MSSF/MSR. I ta cecha wyróżnia książkę na tle innych dostępnych publikacji z zakresu MSSF. Ponadto rozważania objęte poszczególnymi rozdziałami wzbogacone zostały przykładami liczbowymi, dzięki którym czytelnik może lepiej zrozumieć złożoną i skomplikowaną treść regulacji (…) Mam głębokie przekonanie, że ksi...

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, to książka, której celem jest kompleksowe i przystępne przedstawienie złożonej i rozległej problematyki MSSF oraz przygotowywanie sprawozdania finansowego według MSSF.

„Podjęta problematyka dotyczy bardzo aktualnych zagadnień z zakresu rachunkowości (…). Recenzowana książka stanowi kompendium informacji na temat sporządzania sprawozdań finansowych według regulacji MSSF. Niewątpliwą zaletą publikacji jest zakres prezentowanych zagadnień – książka kompleksowo opisuje wszystkie tematy z zakresu rachunkowości, które objęte są obecnie regulacjami MSSF/MSR. I ta cecha wyróżnia książkę na tle innych dostępnych publikacji z zakresu MSSF. Ponadto rozważania objęte poszczególnymi rozdziałami wzbogacone zostały przykładami liczbowymi, dzięki którym czytelnik może lepiej zrozumieć złożoną i skomplikowaną treść regulacji (…) Mam głębokie przekonanie, że książka będzie stanowiła bardzo przydatną pomoc w zrozumieniu złożonych regulacji MSSF”.

Z recenzji prof. Małgorzaty Rówińskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Ico_Gray_12.gif [469 B]   Autorzy porządkują wszystkie kluczowe zagadnienia dotyczące MSSF w sześciu częściach:

 1. Wprowadzenie dotyczące zakresu regulacji, koncepcji i struktury sprawozdań finansowych w ujęciu MSSF
 2. Sprawozdawczość sytuacji finansowej
 3. Sprawozdawczość wyników (dokonań)
 4. Sprawozdawczość jednostek powiązanych
 5. Sprawozdawczość w różnych branżach
 6. Szczególne zagadnienia sprawozdawczości, w tym polityka rachunkowości

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W pracy znajdziesz omówienie m.in. takich zagadnień jak:

 • harmonizacja i standaryzacja rachunkowości w skali globalnej;
 • korzyści ekonomiczne w definiowaniu aktywów, zobowiązań, kapitałów własnych, przychodów i kosztów;
 • wycena aktywów niematerialnych i wartości firmy na moment ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy;
 • przekształcenie umów leasingowych na dzień wejścia w życie MSSF 16;
 • ujęcie początkowe i późniejsza wycena skutków umów leasingowych;
 • wycena nieruchomości inwestycyjnych na moment ujęcia w księgach i na późniejszy moment sprawozdawczy;
 • wycena zapasów na moment ujęcia w księgach i na dzień bilansowy;
 • wycena instrumentów finansowych na moment ujęcia w księgach;
 • kryteria kwalifikujące do rachunkowości zabezpieczeń;
 • pierwsze zastosowanie MSSF 9;
 • wycena aktywów przeznaczonych do sprzedaży na moment ujęcia w księgach i na dzień bilansowy;
 • prezentacja i ujawnianie informacji na temat rezerw, zobowiązań i aktywów warunkowych;
 • ujmowanie, wycena i ujawnianie informacji na temat:
  • krótkoterminowych świadczeń pracowniczych,
  • innych długoterminowych świadczeń pracowniczych,
  • świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy;
 • ujmowanie, wycena i ujawnianie świadczeń po okresie zatrudnienia;
 • ujmowanie i usunięcie z ksiąg kapitałów własnych;
 • alokacja ceny transakcyjnej według MSSF 15;
 • moment identyfikacji kosztów w odniesieniu do przychodów jednostki;
 • prezentacja przepływów z działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej i finansowej;
 • identyfikacja segmentów operacyjnych i sprawozdawczych;
 • ujęcie, wycena i rozliczanie dotacji rządowej i pomocy rządowej;
 • płatności na bazie akcji i zysk przypadający na jedną akcję;
 • prezentowanie i ujawnianie podstawowego i rozwodnionego zysku na akcję;
 • prezentacja i ujawnienia skutków relacji pomiędzy podmiotami w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
 • połączenia jednostek gospodarczych;
 • metody konsolidacji sprawozdań oraz warunki ich stosowania;
 • metoda praw własności oraz rachunkowość jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym;
 • wspólne ustalenia umowne - identyfikacja momentu uzyskania i utraty współkontroli;
 • wycena aktywów biologicznych i innych produktów rolniczych;
 • zasady ujmowania, wyceny, rozpoznawania utraty wartości odroczonych sald w działalności regulowanej;
 • utrata wartości aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych;
 • ujawnianie informacji dotyczących umów ubezpieczenia;
 • leasing w sprawozdaniu finansowym;
 • ryzyko działalności bankowej i jego wpływ na sprawozdanie banku;
 • wartości szacunkowe i ich zmiany w sprawozdaniu finansowym;
 • korekty i ujawnienia błędów;
 • podstawowe zasady sporządzania pierwszego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF;
 • dobrowolne wyłączenia z retrospektywnego stosowania MSSF;
 • waluta funkcjonalna a waluta prezentacji sprawozdań finansowych;
 • sprawozdanie finansowe oparte na metodzie kosztu historycznego i aktualnej cenie nabycia;
 • identyfikacja i wycena aktywów oraz zobowiązań z tytułu podatku odroczonego;
 • ustalenie podatku odroczonego, wycena aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego na moment bilansowy.

W publikacji znajdziesz również praktyczne przykłady pozwalające zrozumieć wagę danego zagadnienia i jego wpływ na praktykę gospodarczą. Odwołano się również do przykładów ze sprawozdań finansowych konkretnych spółek.

Ico_Gray_7.gif [527 B]   Opracowanie zostało napisane przez cenionych ekspertów z zakresu rachunkowości:

 • dyrektorów finansowych spółek giełdowych,
 • biegłych rewidentów praktykujących w największych firmach audytorskich na rynku,
 • osób z bogatym doświadczeniem w zakresie analizy finansowej oraz
 • doświadczonych wykładowców akademickich.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla księgowych (osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania finansowego według MSSF), podmiotów przygotowujących się do transformacji sprawozdawczości na MSSF oraz analityków i inwestorów, którzy chcą zrozumieć tak przygotowane sprawozdanie finansowe i podejmować na jego podstawie decyzje ekonomiczne oraz formułować rekomendacje. Będzie również cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli środowiska akademickiego.

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Wojciech Hasik

Wojciech Hasik – doktor nauk ekonomicznych; adiunkt w Katedrze Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Członek PTE. Od 2006 r. pracownik w pionie klientów korporacyjnych Baku BGŻ BNP Paribas S.A. (wcześniej Banku BGŻ S.A.). Menedżer zespołu, analityk i decydent kredytowy. Odpowiedzialny za analizę i ocenę ryzyka kredytowego oraz strukturyzowanie transakcji kredytowych dla przedsiębiorstw z segmentu korporacyjnego. Równocześnie od 1999 r. ceniony wykładowca akademicki. Specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zgodnie z MSSF, analizie finansowej, rachunkowości kreatywnej i etyce w rachunkowości. Prowadzi wysoko oceniane zajęcia na wszystkich formach studiów, w tym z akredytacją ACCA oraz CIMA, w języku polskim i angielskim. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu rachunkowości. W pracach badawczych często podejmuje temat praktyk sprawozdawczych podmiotów gospodarczych, jakości informacji sprawozdawczych oraz rachunkowości kreatywnej.

Bartłomiej Nita

Bartłomiej Nita – profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Kierownik Katedry Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej oraz Prorektor do Spraw Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; studiował również finanse i rachunkowość na University of Limerick (Irlandia). W pracy naukowo-badawczej zajmuje się rachunkowością finansową i zarządczą, rachunkiem kosztów, analizą finansową, sprawozdawczością, finansami przedsiębiorstw, pomiarem dokonań podmiotów gospodarczych, wyceną spółek. Współpracuje z firmami konsultingowymi, w których zajmuje się doradztwem gospodarczym dla różnych przedsiębiorstw i instytucji. W praktyce projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Jest ponadto trenerem biznesu, ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Tutorów-Mistrzów. Prowadzi wykłady po polsku i angielsku w obszarze rachunkowości i finansów. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, European Accounting Association oraz Performance Measurement Association. Autor ekspertyz, opracowań gospodarczych i programów restrukturyzacji wielu podmiotów, a także wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz sądu gospodarczego. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych z zakresu rachunkowości, finansów, rachunku kosztów i controllingu. Autor lub współautor ponad kilkunastu książek i monografii.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora