Facebook
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 15 października 2019 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 508
Więcej informacji

Tworzenie i zapewnienie skuteczności systemów zarządzania zgodnością krok po kroku.

Stan prawny: 15 października 2019 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 508
Więcej informacji

Opis publikacji

Akademia_Compliance_Oficera_SPRING-4728_900x250.jpg [80 KB]

 

Tworzenie i zapewnienie skuteczności systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems) krok po kroku.

Zagadnienia z obszaru compliance zostały omówione w sposób uniwersalny i ponadbranżowy, z uwzględnieniem zarówno aktualnych zmian legislacyjnych, jak i krajowych oraz międzynarodowych trendów compliance & integr...

Akademia_Compliance_Oficera_SPRING-4728_900x250.jpg [80 KB]

 

Tworzenie i zapewnienie skuteczności systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems) krok po kroku.

Zagadnienia z obszaru compliance zostały omówione w sposób uniwersalny i ponadbranżowy, z uwzględnieniem zarówno aktualnych zmian legislacyjnych, jak i krajowych oraz międzynarodowych trendów compliance & integrity.

Na książkę składa się piętnaście rozdziałów przygotowanych przez ekspertów compliance. Autorzy to uznani specjaliści mający praktyczne doświadczenie w obszarze compliance; są również doświadczonymi dydaktykami, dzięki czemu publikacja ma przystępną formę i operuje licznymi przykładami.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W publikacji znajdziesz m.in.:

 • ogólne wprowadzenie do zagadnień compliance & integrity;
 • przystępne wyjaśnienie, jak wdrożyć i zapewnić skuteczność CMS na podstawie normy ISO 19600 Compliance Management Systems:
  • od analizy ryzyk compliance, podziału ról, realizacji zadań oficera compliance,
  • poprzez ewaluację skuteczności CMS i weryfikację partnerów biznesowych,
  • po pozyskiwanie w ramach kanałów whistleblowingowych informacji o naruszeniach compliance i odpowiedniej na nie reakcji;
 • omówienie wybranych ryzyk compliance:
  • zarządzanie zgodnością w prawie konkurencji,
  • compliance antykorupcyjne z uwzględnieniem aktualnych krajowych projektów legislacyjnych oraz na podstawie normy ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems,
  • compliance w zakresie ochrony danych osobowych, HR compliance, tax compliance,
  • przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • wskazówki, jak zarządzać zgodnością na rynkach regulowanych w sektorze ubezpieczeń oraz w bankowości.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   Książka stanowi cenną pomoc m.in. w:

 • świadczeniu doradztwa w obszarze compliance;
 • zrozumieniu mechanizmów compliance na potrzeby np. egzekwowania odpowiedzialności na gruncie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • zrozumieniu mechanizmów compliance, które mogą być stosowane w administracji, np. whistleblowing w kontekście dyrektywy o ochronie sygnalisty;
 • zakresie wdrażania i zapewnienia skuteczności systemów compliance.

Ico_Gray_1.gif [750 B]   Opracowanie uwzględnia wszystkie aktualne zmiany legislacyjne istotne dla zarządzania zgodnością w sektorze przedsiębiorstw, w tym:

 • dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, COM(2018) 218 final, 2018/0106(COD);
 • europejską i krajową reformę ochrony danych osobowych;
 • projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • aktualne zmiany w prawie pracy i prawie podatkowym;
 • wymagania odnośnie do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zarządzania zgodnością w bankach.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Książka to kompendium niezbędne w pracy każdego oficera compliance, doradcy oraz innych reprezentantów sektora przedsiębiorstw. Publikacja przeznaczona jest także dla menedżerów wszystkich szczebli, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników administracji. Będzie cennym źródłem wiedzy dla studentów studiów prawniczych i ekonomicznych.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2019-08-05
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Rok publikacji: 2019
Wydanie: 1
Liczba stron: 508
Rodzaj: Opracowanie
Okładka:
Format: B5
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8160-937-1, epub 978-83-8187-456-4, pdf 978-83-8187-465-6
Kod towaru: KAM-3806 W01Z01, EBO-2988 W01E01, EBO-2988 W01P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Witold Chomiczewski – radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych. Lider specjalizacji e-commerce. Pełnomocnik Izby Gospodarki Elektronicznej ds. legislacji. Specjalizuje się w prawie IT, danych osobowych i nowych technologii. Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-commerce. Doradza m.in. platformom internetowym, e-sklepom, spółkom zajmującym się marketingiem internetowym, w tym SEM i performance marketingiem. Reprezentuje branżę e-commerce w procesach legislacyjnych w Sejmie, Senacie i ministerstwach. Współautor komentarzy do: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o prawach konsumenta, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Brał udział w projekcie realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, „Study on Liability of Internet Intermediaries”, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, w którym kieruje pracami grupy prawa handlu internetowego. Ukończył studia podyplomowe i kursy z zakresu prawa, zarządzania i nowych technologii na: Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Marcin Ciemiński – doktor nauk prawnych; adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat, partner w Departamencie Postępowań Spornych kancelarii Clifford Chance, kierujący zespołem prawa karnego gospodarczego i compliance. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych i karnych, wewnętrznych dochodzeń, w szczególności w sprawach dotyczących korupcji, oszustw i działania na szkodę podmiotów gospodarczych. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz częsty prelegent podczas konferencji dotyczących prawa karnego gospodarczego i compliance.

Monika Diehl – adwokat; senior associate w Departamencie Postępowań Spornych kancelarii Clifford Chance. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Doradza także spółkom w kwestiach regulacyjnych i z zakresu compliance. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych dochodzeń wewnętrznych dotyczących przestępstw gospodarczych i kwestii regulacyjnych. Regularnie prowadzi szkolenia dotyczące compliance i przeciwdziałania korupcji. Jest autorką publikacji na temat compliance i zagranicznych regulacji antykorupcyjnych.

Witold Chomiczewski – radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych. Lider specjalizacji e-commerce. Pełnomocnik Izby Gospodarki Elektronicznej ds. legislacji. Specjalizuje się w prawie IT, danych osobowych i nowych technologii. Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-commerce. Doradza m.in. platformom internetowym, e-sklepom, spółkom zajmującym się marketingiem internetowym, w tym SEM i performance marketingiem. Reprezentuje branżę e-commerce w procesach legislacyjnych w Sejmie, Senacie i ministerstwach. Współautor komentarzy do: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o prawach konsumenta, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Brał udział w projekcie realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, „Study on Liability of Internet Intermediaries”, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, w którym kieruje pracami grupy prawa handlu internetowego. Ukończył studia podyplomowe i kursy z zakresu prawa, zarządzania i nowych technologii na: Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Marcin Ciemiński – doktor nauk prawnych; adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat, partner w Departamencie Postępowań Spornych kancelarii Clifford Chance, kierujący zespołem prawa karnego gospodarczego i compliance. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych i karnych, wewnętrznych dochodzeń, w szczególności w sprawach dotyczących korupcji, oszustw i działania na szkodę podmiotów gospodarczych. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz częsty prelegent podczas konferencji dotyczących prawa karnego gospodarczego i compliance.

Monika Diehl – adwokat; senior associate w Departamencie Postępowań Spornych kancelarii Clifford Chance. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Doradza także spółkom w kwestiach regulacyjnych i z zakresu compliance. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych dochodzeń wewnętrznych dotyczących przestępstw gospodarczych i kwestii regulacyjnych. Regularnie prowadzi szkolenia dotyczące compliance i przeciwdziałania korupcji. Jest autorką publikacji na temat compliance i zagranicznych regulacji antykorupcyjnych.

Katarzyna Dulewicz – radca prawny i partner kierujący Zespołem Prawa Pracy w CMS Polska i Europie Środkowo-Wschodniej. Jest uznanym ekspertem i regularnie wypowiada się na tematy pracownicze w prasie – „Dziennik Gazeta Prawna” oraz „Rzeczpospolita”, telewizji i literaturze fachowej. Jest jedynym prawnikiem prawa pracy w Polsce, który znalazł się w Hall of Fame by Legal 500 – wyróżnieniu przyznawanym wybitnym specjalistom w Polsce. Międzynarodowe wydawnictwa prawnicze Chambers & Partners oraz Legal 500 rekomendują ją w pierwszej lidze jako wybitnego specjalistę z zakresu prawa pracy. Doradza przy restrukturyzacjach, postępowaniach w sprawach o mobbing i dyskryminację, zatrudnianiu i zwalnianiu kadry menedżerskiej, związkach zawodowych, a także przy transakcjach kapitałowych.

Oskar Filipowski – doktor nauk prawnych (doktorat z zakresu prawa konkurencji oraz regulacji sektorowej); radca prawny. W swojej karierze naukowej związany był z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. W swojej praktyce zawodowej był Chief Compliance Officerem w międzynarodowym koncernie górniczym. W chwili obecnej odpowiada za compliance w międzynarodowej firmie farmaceutycznej oraz doradza przedsiębiorcom jako ekspert z zakresu zarządzania zgodnością, ryzykiem oraz ciągłością działania. Autor publikacji z zakresu compliance, regularnie występuje na konferencjach w kraju i za granicą oraz prowadzi szkolenia. Posiada certyfikat Approved Compliance Expert (ACE).

Magdalena Gertig, LL.M. – pracuje w dziale compliance międzynarodowego koncernu. Posiada doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i oceny skuteczności rozwiązań compliance w obszarach, takich jak whistleblowing, badanie partnerów biznesowych oraz AML. W działającym na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zagadnień compliance. Absolwentka polsko-niemieckich studiów prawniczych prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła organizowany przez Compliance Academy Münster kurs Approved Compliance Officer. Autorka publikacji z zakresu compliance, regularnie występuje na konferencjach i prowadzi szkolenia compliance.

Bartosz Jagura, LL.M. – doktor nauk prawnych w zakresie prawnoporównawczych zagadnień compliance w Polsce i w Niemczech; współzałożyciel Instytut Compliance sp. z o.o., pracownik naukowy działającego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center (VCC). Autor szkoleń i trener w zakresie zagadnień compliance, absolwent organizowanego przez Compliance Academy Münster kursu Approved Compliance Officer. Uczestniczy w projektach naukowych systemów zarządzania zgodnością. Studiował prawo na Uniwersytecie Łódzkim, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Freie Universität Berlin oraz Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Autor licznych publikacji z zakresu compliance; mówca na konferencjach; redaktor naczelny czasopisma „Compliance”.

Piotr Janecki, LL.M. – menedżer i szkoleniowiec odpowiedzialny za wdrażanie zgodnych z prawem europejskim i procesami biznesowymi systemów zarządzania ryzykiem prawnym i zasadami zgodności w spółkach działających międzynarodowo. Wcześniej zarządzający zespołem wdrażającym i usprawniającym procesy w obszarach SSC, specjalista od zarządzania zmianą i incydent managementu. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Humanistycznego SWPS oraz Uniwersytetu Łódzkiego; trener na kursach certyfikujących dla oficerów compliance. Doktorant WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Laureat nagrody Compliance Awards 2019 dla Oficer Compliance Roku. Autor publikacji z zakresu compliance i komparatystki prawnej.

Janusz Januszkiewicz – absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Początkowo pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a od 2004 r. do 2008 r. w Najwyższej Izbie Kontroli. W latach 2006–2008 nadzorował kontrole wykonywane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w instytucjach obowiązanych. Przez ponad 10 lat związany z sektorem bankowym, w ramach którego zarządzał procesami związanymi z polityką „Poznaj Swojego Klienta”, oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz FATCA. Od 2019 r. Dyrektor Działu w obszarze bezpieczeństwa w Alior Bank SA. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniach dla pracowników instytucji obowiązanych oraz regulatorów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dominik Lubasz – doktor nauk prawnych; radca prawny; partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych. W latach 2020–2023 został wyróżniony w rankingu The Legal 500 jako „Leading Individual” w kategorii „Data Privacy and Data Protection” dla obszaru Europe, Middle East & Africa. W latach 2018–2023 otrzymał rekomendację w rankingu Chambers and Partners Europe w kategorii „TMT Data Protection”. Rekomendowany przez Who’s Who Legal 2021 jako Global Leader oraz Thought Leader w sektorze „Data – Data Privacy & Protection” w Polsce, a także w roku 2022 w Rankingu Kancelarii dziennika Rzeczpospolita. W latach 2018–2023 pod jego redakcją ukazał się szereg publikacji dotyczących tematyki ochrony danych osobowych, tj. RODO. Należą do nich m.in.: nagrodzony nagrodą FORUM MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH za najlepszą publikację RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Meritum. Ochrona danych osobowych, RODO w e-commerce, RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw. W obecnej działalności koncentruje się na zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją i legal-tech, np. „The Law of Artificial Intelligence”, w której dwa rozdziały opracowali dr D. Lubasz i prof. M. Namysłowska, którzy realizują również projekt „Ochrona konsumenta a sztuczna inteligencja. Między prawem a etyką”, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Jest ekspertem Europejskiej Rady Ochrony Danych, członkiem Rady Naukowej Centrum Ochrony Danych Osobowych Uniwersytetu Łódzkiego, SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych oraz członkiem założycielem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, w którym pełni również funkcję członka komisji rewizyjnej, a także ekspertem Izby Gospodarki Elektronicznej, liderem podgrupy ds. ochrony danych osobowych w Grupie Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Ministrze Cyfryzacji (KPRM) i członkiem grupy roboczej do spraw sztucznej inteligencji European Association of Data Protection Professionals.

Bartosz Makowicz – profesor, doktor nauk prawnych. Założyciel Viadrina Compliance Center (VCC) działającego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech oraz Instytutu Compliance sp. z o.o. Autor wielu publikacji oraz mówca na licznych kongresach z zakresu compliance. Zasiada w wielu radach naukowych, m.in.: Niemieckiego Instytutu Compliance (DICO), Transparency International Niemcy oraz rady programowej czasopisma „Compliance”. Przewodniczy niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Zasiada w komitecie ds. wypracowywania kolejnych norm ISO dotyczących whistleblowingu oraz corporate governance. Autor ponad 100 publikacji naukowych w różnych językach. Wygłosił ponad 100 wykładów w kraju i na świecie z zakresu etyki i compliance w organizacjach.

Paweł Pogorzelski – adwokat; counsel w Departamencie Postępowań Spornych kancelarii Clifford Chance. Specjalizuje się w postępowaniach cywilnych i karnych, w szczególności w sprawach przestępstw gospodarczych (występując jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonych). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń, mających na celu wykrycie nieprawidłowości karno-gospodarczych, zarówno w Polsce, jak i zagranicą (w tym na podstawie FCPA i UK Bribery Act). Doradza w kwestiach compliance, w tym we wdrażaniu i weryfikacji systemów compliance. Prowadzi szkolenia z zakresu compliance i prawa karnego gospodarczego. Autor wielu publikacji na ten temat. Rekomendowany w dziedzinie prawa karnego gospodarczego w międzynarodowych rankingach Chambers Europe i Legal 500 EMEA.

Karol Rajewski – p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem Prawno-Regulacyjnym w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Radca prawny; ekspert z zakresu compliance i prawa, z doświadczeniem zdobytym na rynku finansowym, ubezpieczeniowym oraz w organach nadzoru. Przez kilkanaście lat był związany z Grupą Nationale-Nederlanden, gdzie odpowiadał za obszar prawny zarządzania ryzykiem i compliance, zajmując m.in. stanowiska Dyrektora Departamentu Prawnego, Dyrektora Pionu Prawnego i Zarządzania Ryzykiem, Chief Compliance Officera. Posiada kluczowe kompetencje w takich obszarach, jak m.in.: zarządzanie ryzykiem prawnym, ryzykiem compliance, ryzykiem reputacyjnym, ryzykiem regulacyjnym, implementacja regulacji rynkowych, zarządzanie zespołami prawnymi i compliance, optymalizacja procesów biznesowych, prowadzenie szkoleń dla biznesu. Regularnie występuje na konferencjach dotyczących problematyki prawa i compliance. Autor publikacji fachowych.

Paweł Ryszawa – dyrektor w pionie compliance jednego z największych banków uniwersalnych w Polsce, będącego częścią jednej z największych na świecie międzynarodowych grup finansowych – BNP Paribas. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarach: zapewniania zgodności, zarządzania ryzykiem, organizacji i zakupów m.in. w Raiffeisen Bank Polska S.A., Polbank EFG S.A. i Banku Millennium S.A. Ukończył z wyróżnieniem WIT Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Trener z zakresu organizacji systemu kontroli wewnętrznej, zapewnienia zgodności, zarządzania ryzykiem braku zgodności i corporate governance w bankowości. Autor publikacji z zakresu wykorzystania metod statystycznych w analizie finansowej przedsiębiorstw.

Tomasz Sancewicz – radca prawny w randze Counsel w Zespole Prawa Pracy w CMS. Specjalizuje się w prawie pracy, w tym w zagadnieniach compliance z tego obszaru. W 2012 r. otrzymał tytuł Wschodzącej Gwiazdy w ramach plebiscytu „Rising Stars” organizowanego przez „Dziennik Gazeta Prawna”. Wskazywany przez międzynarodowe wydawnictwo Legal 500 jako rekomendowany prawnik z zakresu prawa pracy na polskim rynku. Na co dzień doradza klientom w takich sprawach jak restrukturyzacje, kadra menedżerska, postępowania wewnętrzne, dokumentacja pracownicza, transfery pracowników, transakcje kapitałowe. Autor publikacji prasowych z zakresu prawa pracy, w szczególności komentuje orzeczenia sądów europejskich w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Joanna Stolarek – doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem oraz Approved Compliance Officer. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Specjalizuje się w obszarze zarządzania zgodnością (w szczególności na gruncie podatków, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych). Na co dzień wspiera klientów m.in. w tworzeniu polityk i regulacji wewnętrznych (np. raportowanie schematów podatkowych, systemy zgłaszania naruszeń, ochrona danych osobowych). Wielokrotnie przygotowywała też klientów do kontroli podatkowych oraz w obszarze ubezpieczeń społecznych. Autorka wielu publikacji oraz prelegentka na licznych konferencjach i seminariach. W 2017 r. zajęła drugie miejsce w kategorii „PIT” w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej”.

Anna Tomiczek – prawnik; oficer compliance. Ukończyła z wynikiem celującym magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA UŚ w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego oraz compliance. Posiada certyfikat Approved Compliance Expert (ACE). Prelegentka na konferencjach i seminariach z zakresu prawa energetycznego i compliance. Doświadczenia prawne zdobywała, pracując w kancelariach świadczących usługi na rzecz sektora elektroenergetycznego, a także w przedsiębiorstwie energetycznym. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania CMS w branży energetycznej. Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”. Ukończyła również The School of Chinese Law and Culture.

Piotr Welenc – dyrektor rozwoju rynku GRC. Pracował w NBP, ZUS, na Politechnice Warszawskiej oraz na rzecz Komisji ds. budowy systemu zarządzania ryzykiem w NBP. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego. Wykładał w ponad 18 uczelniach w Polsce. Doktorant IBSPAN. Członek KT306 PKN. Ekspert w zakresie GRC, analizy procesowej, IT govenance, compliance, SOX. Doradca spółek giełdowych i jednostek sektora finansów publicznych w zakresie GRC. Członek Komisji ds. compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Wykładowca na szkoleniach ACO i ACE; członek Rady Naukowej czasopisma „Compliance” Instytutu Compliance. Autor ponad 30 publikacji dotyczących zagadnień audytu, ryzyka, governance. Posiada certyfikaty: CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA, QAVal.

Jacek Zdziarstek – posiada 14-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektorskim w banku i ponad 21-letnie – w sektorze bankowym. Ekspert w zakresie monitorowania aspektów rynków kapitałowych, zapobiegania korupcji, prowadzenia postępowań wyjaśniających, obszaru zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prowadzi treningi w zakresie efektywnego wprowadzania systemu i kultury compliance, adekwatnego i skutecznego procesu funkcjonowania obszaru compliance i zapobiegania nadużyciom. Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych (specjalizacja psychologiczna) na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów im. R. Kudlińskiego na kierunku: audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership Academy na Harvard Business School, a także Akademii Psychologii Przywództwa (APP) Jacek Santorski, trener NLP. Posiada certyfikat Approved Compliance Expert (ACE); absolwent podyplomowych studiów compliance w Szkole Głównej Handlowej.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę