Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Systemy zarządzania zgodnością compliance w praktyce Witold Chomiczewski
-0%
Książka
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź
Książka
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Systemy zarządzania zgodnością compliance w praktyce

Tworzenie i zapewnienie skuteczności systemów zarządzania zgodnością krok po kroku.

Produkty z promocji znikają w błyskawicznym tempie. Pospiesz się jeśli nie chcesz przegapić niższej ceny!
smarteca

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Teraz nasze e-booki możesz czytać w bezpłatnej aplikacji w ciągu 5 minut od zakupu. Dowiedz się więcej

Dodaj do koszyka
179,00 179,00
Cena regularna: 179,00
179,00
0,00
PROMOCJA RABAT -0 %
Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis publikacji

Tworzenie i zapewnienie skuteczności systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems) krok po kroku.

Zagadnienia z obszaru compliance zostały omówione w sposób uniwersalny i ponadbranżowy, z uwzględnieniem zarówno aktualnych zmian legislacyjnych, jak i krajowych oraz międzynarodowych trendów compliance & integrity.

Na książkę składa się piętnaście rozdziałów przygotowanych przez ekspertów compliance. Autorzy to uznani specjaliści mający praktyczne doświadczenie w obszarze compliance; są również doświadczonymi dydaktykami, dzięki czemu publikacja ma przystępną formę i operuje licznymi przykładami.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W publikacji znajd...

Tworzenie i zapewnienie skuteczności systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems) krok po kroku.

Zagadnienia z obszaru compliance zostały omówione w sposób uniwersalny i ponadbranżowy, z uwzględnieniem zarówno aktualnych zmian legislacyjnych, jak i krajowych oraz międzynarodowych trendów compliance & integrity.

Na książkę składa się piętnaście rozdziałów przygotowanych przez ekspertów compliance. Autorzy to uznani specjaliści mający praktyczne doświadczenie w obszarze compliance; są również doświadczonymi dydaktykami, dzięki czemu publikacja ma przystępną formę i operuje licznymi przykładami.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W publikacji znajdziesz m.in.:

 • ogólne wprowadzenie do zagadnień compliance & integrity;
 • przystępne wyjaśnienie, jak wdrożyć i zapewnić skuteczność CMS na podstawie normy ISO 19600 Compliance Management Systems:
  • od analizy ryzyk compliance, podziału ról, realizacji zadań oficera compliance,
  • poprzez ewaluację skuteczności CMS i weryfikację partnerów biznesowych,
  • po pozyskiwanie w ramach kanałów whistleblowingowych informacji o naruszeniach compliance i odpowiedniej na nie reakcji;
 • omówienie wybranych ryzyk compliance:
  • zarządzanie zgodnością w prawie konkurencji,
  • compliance antykorupcyjne z uwzględnieniem aktualnych krajowych projektów legislacyjnych oraz na podstawie normy ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems,
  • compliance w zakresie ochrony danych osobowych, HR compliance, tax compliance,
  • przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • wskazówki, jak zarządzać zgodnością na rynkach regulowanych w sektorze ubezpieczeń oraz w bankowości.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   Książka stanowi cenną pomoc m.in. w:

 • świadczeniu doradztwa w obszarze compliance;
 • zrozumieniu mechanizmów compliance na potrzeby np. egzekwowania odpowiedzialności na gruncie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • zrozumieniu mechanizmów compliance, które mogą być stosowane w administracji, np. whistleblowing w kontekście dyrektywy o ochronie sygnalisty;
 • zakresie wdrażania i zapewnienia skuteczności systemów compliance.

Ico_Gray_1.gif [750 B]   Opracowanie uwzględnia wszystkie aktualne zmiany legislacyjne istotne dla zarządzania zgodnością w sektorze przedsiębiorstw, w tym:

 • dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, COM(2018) 218 final, 2018/0106(COD);
 • europejską i krajową reformę ochrony danych osobowych;
 • projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • aktualne zmiany w prawie pracy i prawie podatkowym;
 • wymagania odnośnie do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zarządzania zgodnością w bankach.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Książka to kompendium niezbędne w pracy każdego oficera compliance, doradcy oraz innych reprezentantów sektora przedsiębiorstw. Publikacja przeznaczona jest także dla menedżerów wszystkich szczebli, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników administracji. Będzie cennym źródłem wiedzy dla studentów studiów prawniczych i ekonomicznych.

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Witold Chomiczewski

Witold Chomiczewski – radca prawny i wspólnik w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.; pełnomocnik Izby Gospodarki Elektronicznej ds. legislacji; specjalizuje się w prawie IT, danych osobowych, nowych technologii i ochronie konsumentów; współautor wielu komentarzy.

Marcin Ciemiński

Marcin Ciemiński – doktor nauk prawnych; adwokat; partner w Departamencie Postępowań Spornych kancelarii Clifford Chance, kieruje również zespołem prawa karnego gospodarczego i compliance. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych i karnych, wewnętrznych dochodzeń, w szczególności w sprawach dotyczących korupcji, oszustw i działania na szkodę podmiotów gospodarczych. Doradza w szerokim spektrum spraw z zakresu compliance. Jest autorem publikacji z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz częstym prelegentem podczas konferencji dotyczących prawa karnego gospodarczego i compliance. Według rankingów prawniczych Chambers Europe, Legal 500 EMEA oraz Rzeczpospolitej należy do grona wiodących prawników w dziedzinie rozwiązywania sporów oraz prawa karnego gospodarczego.

Monika Diehl

Monika Diehl – adwokat; senior associate w Departamencie Postępowań Spornych kancelarii Clifford Chance. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Doradza także spółkom w kwestiach regulacyjnych i z zakresu compliance. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych dochodzeń wewnętrznych dotyczących przestępstw gospodarczych i kwestii regulacyjnych. Regularnie prowadzi szkolenia dotyczące compliance i przeciwdziałania korupcji. Jest autorką publikacji na temat compliance i zagranicznych regulacji antykorupcyjnych.

Katarzyna Dulewicz

Katarzyna Dulewicz – radca prawny i partner kierujący Zespołem Prawa Pracy w CMS Polska i Europie Środkowo-Wschodniej. Jest uznanym ekspertem i regularnie wypowiada się na tematy pracownicze w prasie – „Dziennik Gazeta Prawna” oraz „Rzeczpospolita”, telewizji i literaturze fachowej. Jest jedynym prawnikiem prawa pracy w Polsce, który znalazł się w Hall of Fame by Legal 500 – wyróżnieniu przyznawanym wybitnym specjalistom w Polsce. Międzynarodowe wydawnictwa prawnicze Chambers & Partners oraz Legal 500 rekomendują ją w pierwszej lidze jako wybitnego specjalistę z zakresu prawa pracy. Doradza przy restrukturyzacjach, postępowaniach w sprawach o mobbing i dyskryminację, zatrudnianiu i zwalnianiu kadry menedżerskiej, związkach zawodowych, a także przy transakcjach kapitałowych.

Oskar Filipowski

Oskar Filipowski – doktor nauk prawnych (doktorat z zakresu prawa konkurencji oraz regulacji sektorowej); radca prawny. W swojej karierze naukowej związany był z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. W swojej praktyce zawodowej był Chief Compliance Officerem w międzynarodowym koncernie górniczym. W chwili obecnej odpowiada za compliance w międzynarodowej firmie farmaceutycznej oraz doradza przedsiębiorcom jako ekspert z zakresu zarządzania zgodnością, ryzykiem oraz ciągłością działania. Autor publikacji z zakresu compliance, regularnie występuje na konferencjach w kraju i za granicą oraz prowadzi szkolenia. Posiada certyfikat Approved Compliance Expert (ACE).

Magdalena Gertig

Magdalena Gertig, LL.M. – pracuje w dziale compliance międzynarodowego koncernu. Posiada doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i oceny skuteczności rozwiązań compliance w obszarach, takich jak whistleblowing, badanie partnerów biznesowych oraz AML. W działającym na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zagadnień compliance. Absolwentka polsko-niemieckich studiów prawniczych prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła organizowany przez Compliance Academy Münster kurs Approved Compliance Officer. Autorka publikacji z zakresu compliance, regularnie występuje na konferencjach i prowadzi szkolenia compliance.

Bartosz Jagura

Bartosz Jagura, LL.M. – doktor nauk prawnych w zakresie prawnoporównawczych zagadnień compliance w Polsce i w Niemczech; współzałożyciel Instytut Compliance sp. z o.o., pracownik naukowy działającego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center (VCC). Autor szkoleń i trener w zakresie zagadnień compliance, absolwent organizowanego przez Compliance Academy Münster kursu Approved Compliance Officer. Uczestniczy w projektach naukowych systemów zarządzania zgodnością. Studiował prawo na Uniwersytecie Łódzkim, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Freie Universität Berlin oraz Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Autor licznych publikacji z zakresu compliance; mówca na konferencjach; redaktor naczelny czasopisma „Compliance”.

Piotr Janecki

Piotr Janecki, LL.M. – menedżer i szkoleniowiec odpowiedzialny za wdrażanie zgodnych z prawem europejskim i procesami biznesowymi systemów zarządzania ryzykiem prawnym i zasadami zgodności w spółkach działających międzynarodowo. Wcześniej zarządzający zespołem wdrażającym i usprawniającym procesy w obszarach SSC, specjalista od zarządzania zmianą i incydent managementu. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Humanistycznego SWPS oraz Uniwersytetu Łódzkiego; trener na kursach certyfikujących dla oficerów compliance. Doktorant WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Laureat nagrody Compliance Awards 2019 dla Oficer Compliance Roku. Autor publikacji z zakresu compliance i komparatystki prawnej.

Janusz Januszkiewicz

Janusz Januszkiewicz – absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Początkowo pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a od 2004 r. do 2008 r. w Najwyższej Izbie Kontroli. W latach 2006–2008 nadzorował kontrole wykonywane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w instytucjach obowiązanych. Przez ponad 10 lat związany z sektorem bankowym, w ramach którego zarządzał procesami związanymi z polityką „Poznaj Swojego Klienta”, oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz FATCA. Od 2019 r. Dyrektor Działu w obszarze bezpieczeństwa w Alior Bank SA. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniach dla pracowników instytucji obowiązanych oraz regulatorów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dominik Lubasz

Dominik Lubasz – doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym. Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego, a także ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej Ecommerce Polska. W roku 2017 i 2018 otrzymał rekomendację GLOBAL LAW EXPERTS w zakresie prawa ochrony danych osobowych, zaś w roku 2018 oraz 2019 rekomendację CHAMBERS AND PARNTER również w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Członek rady naukowej Centrum Ochrony Danych i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Łódzkiego, członek rady naukowej SABI Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, członek rady naukowej Instytutu Compliance, członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Prawa Nowoczesnych Technologii. Współtwórca aplikacji do analizy ryzyka wymaganej przepisami RODO – GDPR Risk Tracker – app.gdprrisktracker.pl. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych i ustawy o ochronie danych osobowych.

Bartosz Makowicz

Bartosz Makowicz – profesor, doktor nauk prawnych. Założyciel Viadrina Compliance Center (VCC) działającego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech oraz Instytutu Compliance sp. z o.o. Autor wielu publikacji oraz mówca na licznych kongresach z zakresu compliance. Zasiada w wielu radach naukowych, m.in.: Niemieckiego Instytutu Compliance (DICO), Transparency International Niemcy oraz rady programowej czasopisma „Compliance”. Przewodniczy niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Zasiada w komitecie ds. wypracowywania kolejnych norm ISO dotyczących whistleblowingu oraz corporate governance. Autor ponad 100 publikacji naukowych w różnych językach. Wygłosił ponad 100 wykładów w kraju i na świecie z zakresu etyki i compliance w organizacjach.

Paweł Pogorzelski

Paweł Pogorzelski – adwokat; counsel w Departamencie Postępowań Spornych kancelarii Clifford Chance. Specjalizuje się w postępowaniach cywilnych i karnych, w szczególności w sprawach przestępstw gospodarczych (występując jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonych). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń, mających na celu wykrycie nieprawidłowości karno-gospodarczych, zarówno w Polsce, jak i zagranicą (w tym na podstawie FCPA i UK Bribery Act). Doradza w kwestiach compliance, w tym we wdrażaniu i weryfikacji systemów compliance. Prowadzi szkolenia z zakresu compliance i prawa karnego gospodarczego. Autor wielu publikacji na ten temat. Rekomendowany w dziedzinie prawa karnego gospodarczego w międzynarodowych rankingach Chambers Europe i Legal 500 EMEA.

Karol Rajewski

Karol Rajewski – p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem Prawno-Regulacyjnym w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Radca prawny; ekspert z zakresu compliance i prawa, z doświadczeniem zdobytym na rynku finansowym, ubezpieczeniowym oraz w organach nadzoru. Przez kilkanaście lat był związany z Grupą Nationale-Nederlanden, gdzie odpowiadał za obszar prawny zarządzania ryzykiem i compliance, zajmując m.in. stanowiska Dyrektora Departamentu Prawnego, Dyrektora Pionu Prawnego i Zarządzania Ryzykiem, Chief Compliance Officera. Posiada kluczowe kompetencje w takich obszarach, jak m.in.: zarządzanie ryzykiem prawnym, ryzykiem compliance, ryzykiem reputacyjnym, ryzykiem regulacyjnym, implementacja regulacji rynkowych, zarządzanie zespołami prawnymi i compliance, optymalizacja procesów biznesowych, prowadzenie szkoleń dla biznesu. Regularnie występuje na konferencjach dotyczących problematyki prawa i compliance. Autor publikacji fachowych.

Paweł Ryszawa

Paweł Ryszawa – dyrektor w pionie compliance jednego z największych banków uniwersalnych w Polsce, będącego częścią jednej z największych na świecie międzynarodowych grup finansowych – BNP Paribas. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarach: zapewniania zgodności, zarządzania ryzykiem, organizacji i zakupów m.in. w Raiffeisen Bank Polska S.A., Polbank EFG S.A. i Banku Millennium S.A. Ukończył z wyróżnieniem WIT Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Trener z zakresu organizacji systemu kontroli wewnętrznej, zapewnienia zgodności, zarządzania ryzykiem braku zgodności i corporate governance w bankowości. Autor publikacji z zakresu wykorzystania metod statystycznych w analizie finansowej przedsiębiorstw.

Tomasz Sancewicz

Tomasz Sancewicz – radca prawny w randze Counsel w Zespole Prawa Pracy w CMS. Specjalizuje się w prawie pracy, w tym w zagadnieniach compliance z tego obszaru. W 2012 r. otrzymał tytuł Wschodzącej Gwiazdy w ramach plebiscytu „Rising Stars” organizowanego przez „Dziennik Gazeta Prawna”. Wskazywany przez międzynarodowe wydawnictwo Legal 500 jako rekomendowany prawnik z zakresu prawa pracy na polskim rynku. Na co dzień doradza klientom w takich sprawach jak restrukturyzacje, kadra menedżerska, postępowania wewnętrzne, dokumentacja pracownicza, transfery pracowników, transakcje kapitałowe. Autor publikacji prasowych z zakresu prawa pracy, w szczególności komentuje orzeczenia sądów europejskich w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Joanna Stolarek

Joanna Stolarek – doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem oraz Approved Compliance Officer. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Specjalizuje się w obszarze zarządzania zgodnością (w szczególności na gruncie podatków, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych). Na co dzień wspiera klientów m.in. w tworzeniu polityk i regulacji wewnętrznych (np. raportowanie schematów podatkowych, systemy zgłaszania naruszeń, ochrona danych osobowych). Wielokrotnie przygotowywała też klientów do kontroli podatkowych oraz w obszarze ubezpieczeń społecznych. Autorka wielu publikacji oraz prelegentka na licznych konferencjach i seminariach. W 2017 r. zajęła drugie miejsce w kategorii „PIT” w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej”.

Anna Tomiczek

Anna Tomiczek – prawnik; oficer compliance. Ukończyła z wynikiem celującym magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA UŚ w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego oraz compliance. Posiada certyfikat Approved Compliance Expert (ACE). Prelegentka na konferencjach i seminariach z zakresu prawa energetycznego i compliance. Doświadczenia prawne zdobywała, pracując w kancelariach świadczących usługi na rzecz sektora elektroenergetycznego, a także w przedsiębiorstwie energetycznym. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania CMS w branży energetycznej. Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”. Ukończyła również The School of Chinese Law and Culture.

Piotr Welenc

Piotr Welenc – dyrektor rozwoju rynku GRC. Pracował w NBP, ZUS, na Politechnice Warszawskiej oraz na rzecz Komisji ds. budowy systemu zarządzania ryzykiem w NBP. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego. Wykładał w ponad 18 uczelniach w Polsce. Doktorant IBSPAN. Członek KT306 PKN. Ekspert w zakresie GRC, analizy procesowej, IT govenance, compliance, SOX. Doradca spółek giełdowych i jednostek sektora finansów publicznych w zakresie GRC. Członek Komisji ds. compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Wykładowca na szkoleniach ACO i ACE; członek Rady Naukowej czasopisma „Compliance” Instytutu Compliance. Autor ponad 30 publikacji dotyczących zagadnień audytu, ryzyka, governance. Posiada certyfikaty: CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA, QAVal.

Jacek Zdziarstek

Jacek Zdziarstek – posiada 14-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektorskim w banku i ponad 21-letnie – w sektorze bankowym. Ekspert w zakresie monitorowania aspektów rynków kapitałowych, zapobiegania korupcji, prowadzenia postępowań wyjaśniających, obszaru zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prowadzi treningi w zakresie efektywnego wprowadzania systemu i kultury compliance, adekwatnego i skutecznego procesu funkcjonowania obszaru compliance i zapobiegania nadużyciom. Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych (specjalizacja psychologiczna) na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów im. R. Kudlińskiego na kierunku: audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership Academy na Harvard Business School, a także Akademii Psychologii Przywództwa (APP) Jacek Santorski, trener NLP. Posiada certyfikat Approved Compliance Expert (ACE); absolwent podyplomowych studiów compliance w Szkole Głównej Handlowej.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora