Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 października 2019 r.
z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 1 listopada 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 152
Więcej informacji

Publikacja w pytaniach i odpowiedziach omawia kluczowe zmiany w przepisach podatkowych wchodzących w życie we wrześniu i w listopadzie 2019 r.

-10%

Zmiany w podatkach związane z nowelizacjami VAT od 1 września oraz 1 listopada 2019 r.. Obowiązkowy split payment. Biała lista podatników VAT. Zmiany w zwolnieniach

Zmiany w podatkach związane z nowelizacjami VAT od 1 września oraz 1 listopada 2019 r.. Obowiązkowy split payment. Biała lista podatników VAT. Zmiany w zwolnieniach

Publikacja w pytaniach i odpowiedziach omawia kluczowe zmiany w przepisach podatkowych wchodzących w życie we wrześniu i w listopadzie 2019 r.

Stan prawny: 1 października 2019 r.
z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 1 listopada 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 152
Więcej informacji

Opis publikacji

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu m.in. białej listy podatników VAT, wystawiania faktur do paragonu fiskalnego oraz split payment.

Książka zawiera 137 zagadnień, w tym odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

Ico_Orange_21.gif [515 B]   W książce znajdziesz m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy w związku z białą listą obecna lista podatników VAT przestanie istnieć?
 • Czy zapłacenie faktury VAT poniżej 15 000 zł na konto inne niż zgłoszone również wyklucza zaliczenie kosztów do kosztów uzyskania przychodów?
 • Czy należy sprawdzać rachunki bankowe kontrahentów, jeżeli we wrześniu i w październiku dostanę kilka faktur zakupowych na kwoty przekraczające 15 000 zł?
 • Czy nowe przepisy dotyczą...

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu m.in. białej listy podatników VAT, wystawiania faktur do paragonu fiskalnego oraz split payment.

Książka zawiera 137 zagadnień, w tym odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

Ico_Orange_21.gif [515 B]   W książce znajdziesz m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy w związku z białą listą obecna lista podatników VAT przestanie istnieć?
 • Czy zapłacenie faktury VAT poniżej 15 000 zł na konto inne niż zgłoszone również wyklucza zaliczenie kosztów do kosztów uzyskania przychodów?
 • Czy należy sprawdzać rachunki bankowe kontrahentów, jeżeli we wrześniu i w październiku dostanę kilka faktur zakupowych na kwoty przekraczające 15 000 zł?
 • Czy nowe przepisy dotyczące faktur o wartości powyżej 15 000 zł mają zastosowanie do polskiego kontrahenta mającego rachunek w banku zagranicznym?
 • Czy faktury VAT RR mogą być wystawiane elektronicznie?
 • Czy mogę odliczyć zryczałtowany zwrot (podatek) z faktur VAT RR w deklaracji za październik?
 • Czy od faktury VAT RR zapłaconej gotówką od 1.09.2019 r. mogę odliczyć VAT naliczony?
 • Czy od września 2019 r. również będzie obowiązywał przepis dotyczący konieczności umieszczenia na paragonie fiskalnym NIP, żeby można było wystawić jedną zbiorczą fakturę później, np. za cały miesiąc?
 • Czy jeśli przyjmę zwrot towarów, których sprzedaż była udokumentowana paragonem, będę mógł wystawić fakturę na ich sprzedaż?
 • Czy można wystawić fakturę VAT do paragonu fiskalnego, jeśli faktura miałaby być wystawiona na podatnika VAT zwolnionego?
 • Kto ponosi sankcje za wystawienie faktury do paragonu bez NIP: właściciel przedsiębiorstwa czy pracownik?
 • Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej wbrew zakazowi do paragonu?
 • Czy płatność dokonywana po 1.11.2019 r. za faktury wystawione z VAT przed 1.11.2019 r. (obowiązek podatkowy też powstał przed 1.11.2019 r.) należy wykonać za pomocą podzielonej płatności?
 • Czy limit 15 000 zł dotyczy wartości faktury, czy transakcji?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy faktura na nabycie towaru z załącznika 15 do ustawy o podatku od towarów i usług opiewa na wartość np. 14 000 zł, lecz później zostaje do tej faktury wystawiona korekta in plus i ostatecznie wartość transakcji przekracza 15 000 zł?
 • Czy podzieloną płatność trzeba będzie stosować przy zwracaniu kwoty z tytułu korekty faktury wystawionej dla nabywcy?
 • Czy można zapłacić fakturę opiewającą na kwotę mniejszą niż 15 000 zł metodą split payment?
 • Czy usługi hotelowe i gastronomiczne będą podlegać obowiązkowej podzielonej płatności?
 • Czy usługi menedżerskie podlegają obowiązkowej podzielonej płatności?
 • Czy wystawiając fakturę VAT za dzierżawę pomieszczeń na kwotę powyżej 15 000 zł, należy umieszczać na nich dopisek „mechanizm podzielnej płatności”?
 • Czy podatnik nieposiadający firmowego rachunku bankowego jest zobowiązany do jego założenia?
 • Czy podmiot zagraniczny zarejestrowany do celów VAT na terenie Polski musi regulować swoje zobowiązania w split payment, jeżeli ma taką adnotację na fakturze zakupu?
 • W jaki sposób płacić mechanizmem podzielonej płatności faktury wystawiane w walutach obcych?
 • Od kiedy wchodzi w życie podzielona płatność VAT w samorządowych instytucjach kultury i od jakiej kwoty?
 • Czy w jednym przelewie bankowym można zapłacić metodą split payment za kilka faktur?
 • Czy – w przypadku faktur podlegających obowiązkowi podzielonej płatności – można dokonać rozliczenia poprzez barter?
 • Czy są jakieś konsekwencje dla firmy, która wystawiła fakturę VAT (za towary podlegające podzielonej płatności) z dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności”, lecz od swojego kontrahenta otrzymała zapłatę zwykłym przelewem bankowym?
 • Czy na każdej fakturze VAT można umieścić napis „mechanizm podzielnej płatności”?
 • Czy podzielona płatność dotyczy również faktur wystawianych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (usługi budowlane)?
 • Czy podatnik VAT czynny dokonujący transakcji towarami z załącznika 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, ale poniżej 15 000 zł, musi obowiązkowo posiadać rachunek bankowy firmowy?
 • Czy usługi budowlane do 15 000 zł nadal są objęte odwrotnym obciążeniem?
 • Czy VAT zapłacony podzieloną płatnością będzie normalnie do odliczenia?
 • Czy spółka może zapłacić podatek dochodowy środkami pochodzącymi z rachunku VAT?
 • Czy pieniędzmi z rachunku VAT może opłacić zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników oraz zleceniobiorców?
 • Czy można zapłacić podatek dochodowy (wspólników) z rachunku VAT spółki jawnej?
 • Czy może zapłacić należności celne pieniędzmi z rachunku VAT?
 • Jak postąpić, jeśli firma zwolniona z VAT dostanie kwoty na rachunek VAT (np. z powodu złośliwości kontrahenta albo pomyłki)?

Ico_Orange_17.gif [706 B]   Autor przedstawia również następujące zagadnienia:

 • tzw. biała lista podatników VAT - od 1.01.2020 r. przedsiębiorcy będą musieli w określonych przypadkach dokonywać płatności na rachunki bankowe ujęte w ramach białej listy, aby móc zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów;
 • sytuacje, w których będzie można wystawiać faktury VAT do paragonu fiskalnego;
 • obowiązkowa podzielona płatność;
 • zgłoszenie rachunku przez podatnika zwolnionego z VAT;
 • zapłata na inny rachunek podatnikowi VAT zwolnionemu;
 • płatności powtarzające się - okresowe, stałe zakupy;
 • płatności dokonywane w okresie przejściowym, do 31.12.2019 r.;
 • korzystanie z pośrednika przy płatnościach;
 • zapłata kartą płatniczą (debetową albo kredytową);
 • zawiadomienie o dokonaniu płatności na innych rachunek bankowy;
 • nadanie zawiadomienia na poczcie;
 • skierowanie zawiadomienia do niewłaściwego urzędu;
 • zmiany w zakresie korekt podatku naliczonego u podatników wybierających zwolnienie z podatku;
 • skrócenie liczby okresów, po upływie których podatnik może zostać wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT;
 • termin na złożenie wniosku o przywrócenie rejestracji;
 • naprawy samochodów z wykorzystaniem kupowanych części zamiennych a zwolnienie z podatku;
 • faktura do paragonu dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
 • ręczne dopisanie NIP na paragonie;
 • sankcje za wystawienie faktury VAT do paragonu;
 • faktury wystawiane do paragonów przez taksówkarzy;
 • roboty budowlane objęte obowiązkową podzieloną płatnością;
 • towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością;
 • sprzedaż towarów z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług w ramach WDT;
 • brak potrzeby znajomości numeru rachunku VAT;
 • więcej niż jedna faktura płacona jedną podzieloną płatnością;
 • faktury otrzymane w jednym miesiącu, choć wystawione w różnych miesiącach;
 • podatnik VAT zwolniony nabywający usługi objęte podzieloną płatnością;
 • podzielona płatność a zapłata kartą płatniczą;
 • potrącenie z kwoty faktury objętej podzieloną płatnością;
 • sankcje za złamanie obowiązku podzielonej płatności;
 • elementy faktury dokumentującej świadczenia objęte obowiązkową podzieloną płatnością;
 • "podzielona płatność" także na fakturze zaliczkowej;
 • faktura korygująca usuwająca braki faktury dotyczącej podzielonej płatności;
 • odpowiedzialność karna skarbowa za wadliwe faktury;
 • brak możliwości utworzenia rachunku VAT do rachunku osobistego;
 • usługi i dostawy wykonane w okresie przejściowym;
 • zaliczki przyjęte przed 1.11.2019 r. a czynności wykonane po 31.10.2019 r.;
 • faktury na czynności dotychczas objęte odwrotnym obciążeniem na kwoty poniżej 15 000 zł;
 • zapłata PIT z rachunku VAT;
 • przekazanie środków z likwidowanego rachunku VAT;
 • opłata skarbowa od wniosku o przekazanie środków z rachunku VAT.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2019-09-09
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2019
Wydanie: 1
Liczba stron: 152
Seria: Poradniki LEX
Rodzaj: Poradnik
Okładka:
Format: A5
Wersja publikacji: Pakiet elektroniczny
ISBN: pdf 978-83-8187-327-7, epub 978-83-8187-338-3
Kod towaru: EBO-2881 W01P01, EBO-2881 W01E01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Adam Bartosiewicz – doradca podatkowy, radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie; specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym; autor i współautor kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę