Facebook

📚 Przygotuj się do egzaminów, kolokwium i egzaminu końcowego!

Książki i podręczniki dla Aplikantów - przygotuj się do egzaminu zawodowego

Dołącz do Strefy Aplikanta i kupuj taniej!

Komentarze

Opracowania i metodyki

Podręczniki dla aplikantów z myślą o końcowym sukcesie egzaminacyjnym

Studia prawnicze, choć bardzo intensywne i wymagające pod względem nauki, powinny być również czasem, w którym podejmiemy decyzję o swojej przyszłości. To już podczas studiów należy zastanowić się nad ścieżką, którą będziemy dalej podążać, i odpowiednio się do niej przygotować. Po ukończeniu studiów prawniczych możesz podjąć wybraną aplikację, m.in. adwokacką, sędziowską, radcowską, prokuratorską, komorniczą czy notarialną. Księgarnia profinfo.pl pomoże Ci się do niej właściwie przygotować.

Założeniem „Strefy aplikanta” jest optymalne przysposobienie do egzaminów wszystkich osób przymierzających się do złożenia aplikacji prawniczej. W niniejszym dziale znajduje się wiele opracowań i materiałów z różnych dziedzin prawa, które pomogą w opanowaniu i przyswojeniu wiedzy niezbędnej do zaliczenia egzaminów zawodowych zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym.

W księgarni profinfo.pl książki dla aplikantów podzielono na szereg skonkretyzowanych i przejrzystych kategorii:

  • Komentarze
  • Metodyki
  • Kazusy
  • Wzory pism
  • Teksty ustaw
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Prawo handlowe
  • Prawo pracy

Zawartość merytoryczna publikacji ma na celu ugruntowanie, uzupełnieniem i rozszerzenie wiedzy nabytej dotychczas przez studentów kierunków prawniczych. Podręczniki dla aplikantów koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych, z jakimi przyszli adwokaci, sędziowie czy prokuratorzy będą stykać się na co dzień podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Podręczniki dla aplikantów zostały przygotowywane m.in. w formie zbiorów orzeczeń z komentarzami. Ich celem jest ułatwienie zdającym opanowanie umiejętności prawidłowego ustalania stanów faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, umożliwienie im prześledzenia kolejnych czynności procesowych, a także rozstrzygnięcie konkretnej sprawy ze szczególnym uwzględnieniem przytoczonej argumentacji, w tym dyrektyw wykładni prawa.

Książki dla aplikantów – praktyczna wiedza egzaminacyjna

Praktyczne zagadnienia poparte licznymi przykładami, wzory pism i orzecznictwa, a także wyczerpujące komentarze autorów-praktyków, którzy dzielą się swoim know-how z młodszymi kolegami, zapewniają optymalne przygotowanie do egzaminu na aplikację. Na zakres merytoryczny publikacji składają się również zagadnienia z materialnego i procesowego prawa zarówno cywilnego, jak i karnego.

Książki dla aplikantów w księgarni internetowej profinfo.pl to pozycje koncentrujące się na rzeczowych zagadnieniach i uwagach związanych z głównymi obszarami działań prokuratora, obrońcy czy sędziego w sprawach karnych i cywilnych. Kazusy przedstawiane w publikacjach w naturalny sposób odzwierciedlają realne problemy i zagadnienia będące przedmiotem rozstrzygnięcia, np. sądu czy postępowania administracyjnego. Uzupełnieniem oferty merytorycznej są testy, tabele, schematy i wykresy, które obrazowo przedstawiają proceduralny przebieg postępowań oraz zawierają porównanie różnych instytucji procesowych.

Pod okiem ekspertów

Opracowane w ramach dostępnych podręczników zagadnienia są zgodne z regulaminem szkolenia aplikantów adwokackich uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką. Wychodzą one poza teorię dostępną na zajęciach akademickich, przygotowując w sposób optymalny zainteresowanych na trudne egzaminy prawnicze. Publikacje stanowić będą doskonałe źródło wiedzy do wykorzystania zarówno w trakcie trwania aplikacji, jak i w późniejszej pracy zawodowej.

Autorami pozycji książkowych dostępnych w naszej księgarni są w większości wybitni teoretycy i praktycy mający ogromne doświadczenie prawnicze, a także osoby prowadzące zajęcia z aplikantami adwokackimi, którzy doskonale wiedzą, na co położyć największy nacisk, co omówić w sposób szczegółowy, a co przedstawić inaczej niż ma to miejsce na zajęciach akademickich czy szkoleniowych.

Księgarnia z najlepszą ofertą

Przygotuj się do wymagających egzaminów z profinfo.pl. Sięgnij po podręczniki dla aplikantów i bądź na bieżąco z szybko zmieniającymi się przepisami. Śledź, jakie orzeczenia wydają sądy w związku z ustawami prawnymi. Analizuj kazusy i rozwiązuj testy na aplikacje, rozszerzaj swoją wiedzę pozaakademicką, aby jeszcze lepiej przygotować się do egzaminów.

Ponad 10 000 publikacji w formie papierowej oraz elektronicznej czeka na Ciebie w atrakcyjnych cenach z szybką dostawą!

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę