Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

dig

Sortuj:
Obraz Napoleona Bonaparte w polskim pamiętniku

Obraz Napoleona Bonaparte w polskim pamiętniku

Anna Janota-Strama
dig
Polscy pamiętnikarze pisali o Napoleonie dobrze lub źle, w zależności od wyznawanych poglądów, ale zawsze z ich zapisków przebijała jedna refleksja – poczucie jego wielkości i doniosłości w dziejach Europy. Analizując pamiętniki starano się ukazać różnorodność sytuacji z udziałem Napoleona. Z poszcz....
50,40 zł
63,00 zł
Więcej
Maria Mediatrix - Maria Adiutrix

Maria Mediatrix - Maria Adiutrix

Krzysztof Bracha
dig
Książka Krzysztofa Brachy znacząco wzbogaca naszą wiedzę o późnośredniowiecznej teorii i praktyce kaznodziejskiej, o modelu teologii i pobożności maryjnej propagowanej w Polsce przez XV-wiecznych predykatorów, a nade wszystko o jej pragmatycznej recepcji na poziomie wernakularnym, ludowym, często w....
66,15 zł
73,50 zł
Więcej
Wietnam - najdłuższy konflikt powojennego świata 1945-1975

Wietnam - najdłuższy konflikt powojennego świata 1945-1975

Piotr Ostaszewski
dig
Niezwykle bogato udokumentowane, obszerne opracowanie, rzucające nowe światło na genezę i przebieg konfliktu wietnamskiego. Praca łączy naukową rzetelność z żywością narracji.
75,60 zł
84,00 zł
Więcej
Przygody i podróże Polaka po kresach Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich w latach 1917-1927

Przygody i podróże Polaka po kresach Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich w latach 1917-1927

Wacław Pawlikowski
dig
Wspomnienia Wacława Pawlikowskiego (1890-1970) to opowieść o niezwykłych przygodach polskiego inżyniera, które przeżył podczas wojny domowej w Rosji Radzieckiej. Pawlikowski, z narażeniem życia, odbywał niesamowite podróże po krajach dawnego imperium, był w Bucharze, Turkmenistanie, Azerbejdżanie, G....
47,25 zł
52,50 zł
Więcej
Od zalotów do wesela Magnatka w drodze do ołtarza w czasach saskich

Od zalotów do wesela Magnatka w drodze do ołtarza w czasach saskich

Muszyńska Agata
dig
O kobiecie w kulturze staropolskiej napisano już wiele, choć jak dotąd, nie pojawiła się na rynku wydawniczym publikacja, która kompleksowo i wielopłaszczyznowo opisałaby drogę do małżeństwa kobiety z kręgów magnackich w czasach saskich. Niniejsza książka stanowi próbę takiej syntezy i prezentuje ko....
55,20 zł
69,00 zł
Więcej
Paweł Tetera, hetman Ukrainy prawobrzeżnej w l. 1662-1665 (Rola polityczna)

Paweł Tetera, hetman Ukrainy prawobrzeżnej w l. 1662-1665 (Rola polityczna)

Eustachy Jurków
dig
Paweł Tetera należy do grona najwybitniejszych hetmanów kozackich w dziejach. Należał do grona starszyzny kozackiej, która wytworzyła się w otoczeniu Bohdana Chmielnickiego. Blisko związany z Jerzym Chmielnickim i Janem Wyhowskim, chciał być kontynuatorem ich koncepcji politycznych. Szukał zbliżenia....
42,00 zł
52,50 zł
Więcej
Signs of Exclusion? Monsters from Classical Mythology in Children’s and Young Adult Culture

Signs of Exclusion? Monsters from Classical Mythology in Children’s and Young Adult Culture

Anna Mik
dig
This book explores how mythical monsters, present in children’s and young adult culture, become perceived as symbols for various groups that communities tend to exclude because of their lack of conformity. It also questions whether the excluded characters, once symbolically re-created as monsters, a....
47,16 zł
52,40 zł
Więcej
Miszna Nezikin (Szkody)

Miszna Nezikin (Szkody)

Roman Marcinkowski
dig
Jednym z podstawowych celów tej publikacji, na co wskazano już w poprzednich tomach, jest próba przybliżenia polskiemu Czytelnikowi najważniejszych tekstów judaizmu rabinicznego nazywanego także talmudycznym od głównego dzieła — Talmudu — którego pierwszą i podstawową część stanowi Miszna. Pochyleni....
75,60 zł
84,00 zł
Więcej
Oblicza orientalizmu

Oblicza orientalizmu

Michał Fijałkowski, Krystyna Wierzbicka-Trwoga
dig
Autorzy dziewięciu case studies, składających się na niniejszy tom, przedstawiają różnorodne oblicza orientalizmu w literaturach europejskich (francuskiej, włoskiej, niemieckiej, angielskiej, polskiej, czeskiej, słowackiej). Inspirują się oni bądź też wchodzą w polemikę z tezami głoszonymi przez Edw....
37,80 zł
42,00 zł
Więcej
Michałowscy herbu Jasieńczyk od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku

Michałowscy herbu Jasieńczyk od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku

Michał Szczerba
dig
Dział: Historia Polski Michałowscy herbu Jasieńczyk od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku Michał Szczerba Michałowscy herbu Jasieńczyk to przykład średniozamożnej rodziny szlacheckiej w okresie nowożytnym. W jej dziejach ogniskują wszystkie ważniejsze zjawiska i problemy społeczne oraz gospodar....
47,25 zł
52,50 zł
Więcej
Sumariusz Metryki Koronnej Seria nowa Księga wpisów MK 184

Sumariusz Metryki Koronnej Seria nowa Księga wpisów MK 184

dig
Księga wpisów MK 184 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie podkanclerzego Jerzego Ossolińskiego z lat 1638-1639
37,80 zł
42,00 zł
Więcej
Ars Recusandi Odmowa jako zabieg literacki w tekstach greckich i łacińskich

Ars Recusandi Odmowa jako zabieg literacki w tekstach greckich i łacińskich

Ałła Bzorzowska, Mariusz Plago
dig
O Jak odmówić, by nie urazić i nie narazić się innym, często możniejszym tego świata? Z tym problemem mierzyło się wielu ludzi pióra. A zatem utwory, w których autorzy mniej lub bardziej zręcznie bronią się przed stworzeniem dzieła, na przykład chwalącego czyny patrona, władcy lub innej wpływowej po....
47,25 zł
52,50 zł
Więcej
Własnymi drogami Pamiętnik 1941-2008

Własnymi drogami Pamiętnik 1941-2008

Piotr Pruszyński Jan
dig
Pamiętnik Jana Piotra Pruszyńskiego (1941–2008), profesora prawa, specjalisty w dziedzinie ochrony zabytków, dziedzictwa kultury, organizacji nauki i szkolnictwa wyższego, etyki uczonego oraz prawnych granic wolności nauki, bibliofila, kolekcjonera starych gramofonów i płyt, odkrywa powojenne dzieje....
72,00 zł
90,00 zł
Więcej
Listy hetmańskie rodu Potockich Tom 4

Listy hetmańskie rodu Potockich Tom 4

Maciej Franz, Tomasz Ciesielski, Adam Wołoszyn
dig
Korespondencja hetmańska obejmująca okres od połowy XVII do połowy XVIII wieku, to bezcenne źródło do dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Idea zebrania, opracowania, a następnie wydania listów pięciu hetmanów wywodzących się z rodziny Potockich herbu Pilawa, narodziła się jako odpowiedź na poja....
55,20 zł
69,00 zł
Więcej
Korea w twórczości Wacława Sieroszewskiego

Korea w twórczości Wacława Sieroszewskiego

Marlena Oleksiuk
dig
Celem niniejszej monografi i jest przybliżenie czytelnikom Korei z XIX/ XX wieku, odkrycie jej przez Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem Wacława Sieroszewskiego.
47,25 zł
52,50 zł
Więcej
Obawy i nadzieje Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej w latach 1945-2000

Obawy i nadzieje Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej w latach 1945-2000

Waldemar Graczyk
dig
Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński wielokrotnie podkreślał, że pamięć o przeszłości ma stać się spoiwem dla budowania przyszłości. Towarzysząca mu świadomość przedziwnego połączenia splecionych losów państwa polskiego i Kościoła z niezwykłą ostrością daje się zauważyć na kartach źródeł arc....
37,80 zł
42,00 zł
Więcej
Józef Kajetan Janowski (1832-1914) Po powstaniu styczniowym

Józef Kajetan Janowski (1832-1914) Po powstaniu styczniowym

Lidia Michalska-Bracha
dig
Książka, którą oddajemy do rąk czytelników poświęcona jest życiu i działalności Józefa Kajetana Janowskiego (1832-1914), postaci szczególnej, jeśli chodzi o losy polskich dziewiętnastowiecznych generacji, dla których sprawa narodowa i miłość ojczyzny, rozumiane jako pewnego rodzaju misja, stały się....
33,60 zł
42,00 zł
Więcej
Ferdynand książę Radziwiłł (1834-1926) Życie i działalność

Ferdynand książę Radziwiłł (1834-1926) Życie i działalność

Ewelina Wanke
dig
Życiorys Ferdynanda ks. Radziwiłła (1834–1926) stanowi interesujący przykład losów polskiego arystokraty-katolika w dobie rozbiorów. Książę wyróżniał się na tle pozostałych członków berlińskiej linii Radziwiłłów polskim patriotyzmem i wiernością własnej rodzinie. Wychowany w środowisku dworu królews....
55,20 zł
69,00 zł
Więcej
Helena z hr. Tyszkiewiczów hr. Ostrowska

Helena z hr. Tyszkiewiczów hr. Ostrowska

Sławomir Górzyński, Jerzy Szczepański
dig
Pamiętnik Heleny Klotyldy z hr. Tyszkiewiczów Ostrowskiej (1876-1953) opisuje lata dzieciństwa spędzonego głównie w majątku rodzinnym Tyszkiewiczów w Kretyndze i w Połądze na Żmudzi. Autorka przedstawiła szeroką panoramę życia polskiej arystokracji na pograniczu Imperium Rosyjskiego i Cesarstwa Niem....
47,25 zł
52,50 zł
Więcej
Polski projekt

Polski projekt

Sławomir Kufel
dig
Niniejsze rozważania są próbą odpowiedzi na pytania, które stawiam sobie od przynajmniej 1998 roku. Wtedy właśnie miała miejsce w Rzeszowie sesja, której organizator, profesor Piotr Żbikowski, postawił przed uczestnikami problem klasyfi kacji zjawiska, określonego mianem oświeceniowo-romantycznego p....
47,25 zł
52,50 zł
Więcej
Wspomnienia Wandy z Wolskich Umińskiej (1841-1926)

Wspomnienia Wandy z Wolskich Umińskiej (1841-1926)

Lidia Michalska–Bracha, Emil Noiński
dig
Po Wspomnienia Wandy z Wolskich Umińskiej (1841–1926) w opracowaniu dr hab. prof. UJK Lidii Michalskiej — Brachy i dra Emila Noińskiego z pewnością sięgnie wielu badaczy podejmujących tę problematykę bowiem znajdą w nich wiele nowych informacji o roli i miejscu kobiety w życiu społeczno-politycznym....
47,25 zł
52,50 zł
Więcej
Stan chłopski w Księstwie Warszawskim w świetle akt sądowych

Stan chłopski w Księstwie Warszawskim w świetle akt sądowych

Tomasz Opaliński
dig
We współczesnej historiografii dzieje stanu chłopskiego w okresie przeduwłaszczeniowym, a także późniejszym, rzadko stają się tematem publikacji. Autor prezentowaną książką stara się przełamać ten schemat. Okres Księstwa Warszawskiego jest szczególnie ciekawy jeżeli chodzi o historię społeczną Polsk....
37,80 zł
42,00 zł
Więcej
Dietetyka i kosmetologia a zdrowy styl życia

Dietetyka i kosmetologia a zdrowy styl życia

Mydłowska Beata
dig
„Jak słusznie zauważa Autorka wstępu do recenzowanej monografii, a jednocześnie jej redaktor, „współczesne postrzeganie roli dietetyki i kosmetologii sytuuje się w szerokim nurcie edukacji zdrowotnej”, co zapowiada komplementarność zamieszczonych w niej rozdziałów, których niejako wspólnym mianownik....
47,25 zł
52,50 zł
Więcej
Jerzy książę Zbaraski 1574-1631 Szkic biograficzny korespondencja

Jerzy książę Zbaraski 1574-1631 Szkic biograficzny korespondencja

Anna Filipczak-Kocur
dig
Jerzy książę Zbaraski, ostatni z rodu, był jednym z najbardziej aktywnych polityków w czasach Zygmunta III Wazy. Właściciel ogromnej fortuny, wykształcony i ustosunkowany. Kasztelan krakowski – pierwszy w hierarchii świecki senator Rzeczypospolitej – przewodził opozycji w latach 1620-1631. Na sejmik....
56,70 zł
63,00 zł
Więcej
Regaining The past. Yugoslav legacy in the period of transition

Regaining The past. Yugoslav legacy in the period of transition

Tijana Vuković
dig
“Author clearly understands the historical contradiction – the demise of Yugoslavia as a country and its simultaneous survival within private memory and certain cultural institutions in Serbia. Tijana Vuković’s research encompasses the period between 2003 i 2020, its aim being presentation of proven....
67,20 zł
84,00 zł
Więcej
Hieronim Florian ks. Radziwiłł (1715-1760)

Hieronim Florian ks. Radziwiłł (1715-1760)

Paweł Gad
dig
Hieronim Florian ks. Radziwiłł (1715-1760) od lat w literaturze historycznej uważany za gwałtownika czy wręcz szaleńca na kartach ksiązki jawi sie w nowym świetle. Autor przeanalizował zarówno źródła, których autorem był Książę, jak też o nim. Wśród wielu przekazów znalazły się także te, które pokaz....
50,40 zł
63,00 zł
Więcej
Sumariusz metryki koronnej Seria nowa MK 190

Sumariusz metryki koronnej Seria nowa MK 190

Wojciech Krawczuk
dig
Księga wpisów MK 190 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie kanclerza wielkiego Jerzego Ossolińskiegoz lat 16439-1650
33,60 zł
42,00 zł
Więcej
Sumariusz Metryki Koronnej. Seria Nowa. Księga wpisów MK 183

Sumariusz Metryki Koronnej. Seria Nowa. Księga wpisów MK 183

Anna Wajs
dig
SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. Seria Nowa. Księga wpisów MK 183 kanclerza Piotra Gembickiego z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, TOM XIII
37,80 zł
42,00 zł
Więcej
Rola historyczna Kozactwa dońskiego w walce z Turkami i Tatarami w jego najbardziej bohaterskim okresie (1637-1642)

Rola historyczna Kozactwa dońskiego w walce z Turkami i Tatarami w jego najbardziej bohaterskim okresie (1637-1642)

Jan Okołot, Maciej Franz
dig
Pojęcie Kozaczyzna w Polsce jednoznacznie wiąże się z Ukrainą i Kozakami zamieszkującymi nad Dnieprem. Historia Kozaczyzny dońskiej rzadko pojawia się w polskiej historiografii. Nie wiąże się bezpośrednio z dziejami państwa polsko-litewskiego, dlatego nie­- zbyt często jest obiektem zainteresowania....
37,80 zł
42,00 zł
Więcej
Bunt Krzysztofa Kosińskiego 1591-1593

Bunt Krzysztofa Kosińskiego 1591-1593

Maciej Franz
dig
owstanie kozackie pod przywództwem Krzysztofa Kosińskiego, nie doczekało się do tej chwili w polskiej historiografii kompleksowego opracowania w postaci monografii. W drugiej połowie lat 20. XX wieku, na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie powstała rozprawa naukowa autorstwa Teodora Zagalaka, kt....
37,80 zł
42,00 zł
Więcej
ORZEŁ BIAŁY Źródła do historii herbu państwa polskiego (1815-2015) Tom II Orzeł Biały 1914-1944
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

ORZEŁ BIAŁY Źródła do historii herbu państwa polskiego (1815-2015) Tom II Orzeł Biały 1914-1944

Marek Adamczewski, Ilona Florczak
dig
Publikacja Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego… nie może powtarzać rozwiązań albumowo-katalogowych z sukcesem zrealizowanych przez badaczy i jeszcze częściej — przez znawców wybranych segmentów i okresów złożonej historii Orła Białego. Za główny cel opracowania Orzeł Biały. Źródł....
170,10 zł
189,00 zł
Więcej
Sumariusz Metryki Koronnej. Seria Nowa Księga wpisów MK 181 podkanclerzego i następnie kanclerza Tomasza Zamoyskiego

Sumariusz Metryki Koronnej. Seria Nowa Księga wpisów MK 181 podkanclerzego i następnie kanclerza Tomasza Zamoyskiego

Krzysztof Chłapowski
dig
SUMARIUSZ METRYKI KORONNEJ. SERIA NOWA. Księga wpisów MK 181 podkanclerzego i następnie kanclerza Tomasza Zamoyskiego z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1633–1637. TOM XI
37,80 zł
42,00 zł
Więcej
Doroszenko za Sobieskiego w latach 1665-1676

Doroszenko za Sobieskiego w latach 1665-1676

Franciszek Wiśmierski
dig
Doktorat Franciszka Wiśmierskiego to pierwsza w dziejach polskiej historiografii próba monografii losów hetmana kozackiego Piotra Doroszenki, w okresie jego władzy nad Kozaczyzną Ukrainną. Dzieje wojen, rozpadu struktur społeczności kozackiej, początku czasów, które z biegiem lat nazwano „Ruiną”. Te....
42,00 zł
52,50 zł
Więcej
Odnowa i trwanie Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej w latach 1900-1945

Odnowa i trwanie Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej w latach 1900-1945

M.Jolanta Marszalska
dig
Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej w drugiej połowie XIX wieku (w schyłkowym okresie zaborów od 1864 roku) był jedynym klasztorem karmelitańskim nowej obserwy, który przetrwał na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Dawny erem karmelitów bosych w Czernej zaczynał powoli się odradzać i promieniować ży....
37,80 zł
42,00 zł
Więcej
Narajana Guru

Narajana Guru

Hanna Urbańska
dig
Narajana Guru (Naraya?a Guru, 1855/56-1928) to wielka postać w nowej historii południowoindyjskiego stanu Kerala, otaczana szacunkiem także w całych Indiach. Uznawany jeszcze za życia za świętego, był myślicielem, mistykiem, przywódcą duchowym i działaczem społecznym. Oddany głęboko praktykom religi....
37,80 zł
42,00 zł
Więcej
Orzeł Biały Źródła do historii herbu państwa polskiego (1815-2015) Tom 1 Orzeł Biały 1815-1914

Orzeł Biały Źródła do historii herbu państwa polskiego (1815-2015) Tom 1 Orzeł Biały 1815-1914

Sławomir Górzyński
dig
Układ wewnętrzny został podzielony wg następujących zagadnień: 001 Ustawy i rozporządzenia z mocą ustawy. Regulacje nadrzędne, 002 Ustawy, dekrety, rozporządzenia i okólniki. Regulacje w jednostkowych sprawach oraz uzupełnienia i wyjaśnienia do regulacji nadrzędnych, 003 Prace parlamentarne i uzgodn....
85,05 zł
94,50 zł
Więcej
Rok 1638 w dziejach stosunków polsko-kozackich (Bunty Ostrzanina, Skidana i Huni)

Rok 1638 w dziejach stosunków polsko-kozackich (Bunty Ostrzanina, Skidana i Huni)

Antoni Łukaszewski, Maciej Franz
dig
Powstanie kozackie 1638 roku, było ostatnim wystąpieniem tej społeczności przed czasami „złotego pokoju” i późniejszego powstania Bohdana Chmielnic­kiego. Prezentowany rękopis po­święcony temu wystąpieniu Kozaków, powstał w 1924 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Antoni Sta­nisław Łu­k....
37,80 zł
42,00 zł
Więcej
Stanisław Komornicki Biografia niezwykłego człowieka (1949-2016)

Stanisław Komornicki Biografia niezwykłego człowieka (1949-2016)

Anna Pachowicz
dig
Stanisław Komornicki (1949-2016). Biografia niezwykłego człowieka jest próbą ukazania życia i działalności chemika, nauczyciela akademickiego, profesora wyższych uczelni, dziekana, rektora, a równocześnie wioślarza, sędziego wioślarskiego, pasjonata muzyki i podróżnika. To próba uchwycenia niezatart....
42,00 zł
52,50 zł
Więcej
Abdon Korzon — pierwszy fotograf widoków Wilna

Abdon Korzon — pierwszy fotograf widoków Wilna

Junevicius Dainius
dig
siążka jest poświęcona życiu i twórczości fotografa Abdona Korzona (1824–po 1874), zaprezentowanych na szerokim tle historycznym. Dzięki takiej konstrukcji staje się także przewodnikiem historycznym po Wilnie połowy XIX wieku, a także historią powstania styczniowego na Wileńszczyźnie. Poszerzając wi....
67,20 zł
84,00 zł
Więcej
Wiejska oświata w Polsce w latach 1918-1939

Wiejska oświata w Polsce w latach 1918-1939

Barbara Wagner
dig
Obraz oświaty na wsi, powstały na bazie obszernego zbioru źródeł z kilkudziesięciu archiwów, nie kończy się laudacją. Widzimy szkołę jako ognisko życia i dumę lokalnych społeczności, ale są tam także dzieci zmuszone chodzić do szkoły przez bagnistą łąkę, bo projekt mostu ponad trzęsawiskami był trud....
37,80 zł
42,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę