Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku istnieje od 1996 r. Przynależy do jednej z czołowych prywatnych uczelni w Polsce. Publikacje wychodzące spod jego loga mają charakter naukowy i badawczy. Są to przede wszystkim: skrypty, podręczniki, wyniki badań, materiały konferencyjne, rozprawy naukowe, monografie, zeszyty naukowe, instrukcje i wszystkie inne materiały, służące studentom uczelni jako treści edukacyjne. Pozycje oficyny dedykowane są także żakom z innych szkół wyższych oraz osobom pracującym w obszarze gospodarki.

WSFiZ wydaje trzy czasopisma redagowane przez poszczególne wydziały i jednostki placówki: „Przedsiębiorstwo & Finanse”, „Przedsiębiorstwo & Rynek” i „Przestrzeń & Regiony”.

Dla wydawnictwa piszą przede wszystkim wykładowcy uczelni. Po ich redakcją ukazała się m.in. "Edukacja dla przyszłości", którą łącznie op...

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku istnieje od 1996 r. Przynależy do jednej z czołowych prywatnych uczelni w Polsce. Publikacje wychodzące spod jego loga mają charakter naukowy i badawczy. Są to przede wszystkim: skrypty, podręczniki, wyniki badań, materiały konferencyjne, rozprawy naukowe, monografie, zeszyty naukowe, instrukcje i wszystkie inne materiały, służące studentom uczelni jako treści edukacyjne. Pozycje oficyny dedykowane są także żakom z innych szkół wyższych oraz osobom pracującym w obszarze gospodarki.

WSFiZ wydaje trzy czasopisma redagowane przez poszczególne wydziały i jednostki placówki: „Przedsiębiorstwo & Finanse”, „Przedsiębiorstwo & Rynek” i „Przestrzeń & Regiony”.

Dla wydawnictwa piszą przede wszystkim wykładowcy uczelni. Po ich redakcją ukazała się m.in. "Edukacja dla przyszłości", którą łącznie opublikowano już w X tomach. Wszystkie książki można nabyć w Punkcie Sprzedaży Wydawnictw WSFiZ. Prowadzone jest również sprzedaż wysyłkowa realizowana poprzez zamówienia pisemne.  

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Przeobrażenia systemu bankowego w kontekście utworzenia unii bankowej

Przeobrażenia systemu bankowego w kontekście utworzenia unii bankowej

Paweł Sitek
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Głównym celem pracy jest zbadanie i określenie stopnia transformacji europejskiego systemu bankowego i finansowego. Prezentowana rozprawa ma charakter interdyscyplinarny i dąży do całościowego ujęcia najważniejszych obszarów i zagadnień odgrywających istotną rolę w nowej rzeczywistości europejskiej,....
98,99 zł
110,00 zł
Więcej
Techniki organizatorskie w zarządzaniu projektami informatycznymi
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Techniki organizatorskie w zarządzaniu projektami informatycznymi

Zenon Biniek, M.Jacek Chmielewski, Kazimierz Waćkowski
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Podręcznik zawiera opis uwarunkowań biznesowych wymuszających reorganizację i restrukturyzację przedsiębiorstwa oraz licznych metod ułatwiających analizę wstępną wspomagającą podjęcie decyzji o uruchomieniu projektu informatycznego. Czytelnik nie znajdzie tu rozważań teoretycznych na temat metod zar....
113,40 zł
126,00 zł
Więcej
Perspektywy rozwoju podejścia projektowego

Perspektywy rozwoju podejścia projektowego

Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Przesłanki dla absorpcji środków unijnych - szkic do problematyki Polityczne i ekonomiczne przesłanki dla pozyskiwania unijnych funduszy strukturalnych Podejście projektowe w skutecznym organizowaniu szkoleń w administracji publicznej Podejście projektowe do tworzenia organizacji sieciowych Zastosow....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Perspektywy rozwoju podejścia procesowego

Perspektywy rozwoju podejścia procesowego

Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
„Problematyka podejścia procesowego należy do zagadnień niezwykle istotnych, a zarazem aktualnych z punktu widzenia zarządzania współczesnymi organizacjami. W naukach o zarzą-dzaniu można zaobserwować postępującą ewolucję poglądów, kształtowanie się nowych pa-radygmatów oraz powrót do klasycznych po....
40,40 zł
44,90 zł
Więcej
Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu

Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu

Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Problematyka dotycząca podejścia procesowego należy do zagadnień bardzo istotnych, a zarazem aktualnych z punktu widzenia zarządzania współczesnymi organizacjami. Funkcjonalnie zorganizowane podmioty nie są przygotowane do dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu, a ich niska elastyczność powoduj....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Procedura przygotowywania rządowych projektów ustaw w trzeciej Rzeczypospolitej

Procedura przygotowywania rządowych projektów ustaw w trzeciej Rzeczypospolitej

Elżbieta Mreńca
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
„Problematyka rządowej inicjatywy ustawodawczej jest ważnym zagadnieniem nauki prawa konstytucyjnego, które dotychczas nie doczekało się wyczerpującego opracowania. Istotne jest to, że właśnie na Radzie Ministrów spoczywa w znacznej mierze odpowiedzialność za stan prawa i jego jakość, co wynika z po....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu

Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu

Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Celem monografii jest zapoznanie Czytelników ze złożoną problematyką podejścia procesowego w zarządzaniu w warunkach postępującej globalizacji, dynamicznego rozwoju nowych technologii i konieczności zmiany metod zarządzania przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem rosnącej konkurencji. Książka adresowana....
40,40 zł
44,90 zł
Więcej