Facebook

Teksty_Ustaw_2021_Bannery_SPRING-3595_1920x60.jpg [39.58 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo

Tydzien_z_ochrona_zdrowia_1140x250_v2.jpg [88.42 KB]

Promocja! -20 zł na wszystkie książki z kategorii ochrona zdrowia. Wpisz w koszyku hasło ZDR2020. Obowiązuje przy min. wartości koszyka już od 70 zł 

Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
10 %

Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne

Joanna Dziurowicz, Katarzyna Łoś, Natalia Łukawska, Karol Piekarczyk, Katarzyna Czyżewska
Wolters Kluwer Polska

Prezentacja zasad reklamy produktów leczniczych zebranych w rozdziale 4 ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

134,10 zł
Więcej
Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne
Promocja!
10 %

Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne

Irena Lipowicz, Ewelina Nojszewska, Sebastian Sikorski
Wolters Kluwer Polska

Zmiany i procesy zachodzące w ochronie zdrowia z uwzględnieniem innowacji technologicznych.

125,10 zł
139,00 zł
Więcej
Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej
10 %

Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej

Monika Kwiatkowska
Wolters Kluwer Polska

W książce omówiono m.in. przykłady i kategoryzację zdarzeń niepożądanych, które mogą zaistnieć w szpitalu i innych podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej.

107,10 zł
Więcej
Szpitalny oddział ratunkowy. Zarządzanie operacyjne i optymalizacja
10 %

Szpitalny oddział ratunkowy. Zarządzanie operacyjne i optymalizacja

David Eitel, John Shiver
Wolters Kluwer Polska

Wskazówki zawarte w książce pomogą, dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi, rozwiązać najbardziej dotkliwe problemy takie jak brak funduszy czy okresowe przeciążenie liczbą pacjentów.

44,10 zł
Więcej
Zarządzanie ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia
Nowość
10 %

Zarządzanie ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia

Janusz Sasak
Wolters Kluwer Polska

Książka omawia teoretyczne i praktyczne  aspekty zarządzania ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia, definiuje najbardziej charakterystyczne jego obszary i szczegółowo wyjaśnia, na czym polegają działania zaradcze.

116,10 zł
Więcej
Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich
Nowość
10 %

Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich

Iwona Wrześniewska-Wal
Wolters Kluwer Polska

Praktyczne omówienie podstaw odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed sądami lekarskimi.

116,10 zł
Więcej

Ważne wydarzenia

Najczęściej wybierane publikacje

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny
Promocja!
70 %

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny

Dariusz Hajdukiewicz
Wolters Kluwer Polska

W publikacji została omówiona problematyka prawidłowego wywiązywania się przez lekarza z obowiązku informowania pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo innej upoważ­nionej osoby.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Wykonywanie zawodu lekarza a prawo karne
10 %

Wykonywanie zawodu lekarza a prawo karne

Adam Górski
Wolters Kluwer Polska

Książka omawia wykonywanie zawodu lekarza z punktu widzenia prawa karnego i bioetyki.

107,10 zł
Więcej
Prowadzenie dokumentacji medycznej. Aspekty prawne oraz zarządcze
Promocja!
70 %

Prowadzenie dokumentacji medycznej. Aspekty prawne oraz zarządcze

Marcin Śliwka, Monika Urbaniak
Wolters Kluwer Polska

W książce przedstawiono problematykę dotyczącą dokumentacji medycznej z perspektywy prawnej, jak i zarządczej.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Aspekty administracyjnoprawne
Promocja!
70 %

Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Aspekty administracyjnoprawne

Radosław Tymiński
Wolters Kluwer Polska

Publikacja porusza problemy związane z wykonywaniem zawodu lekarza, w szczególności wskazuje na wadliwe konstrukcje prawne oraz niekonstytucyjne regulacje w obszarze prawa medycznego.

35,70 zł
119,00 zł
Więcej
Zatrudnianie w podmiotach leczniczych
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Dorota Karkowska, Tomasz Adam Karkowski
Wolters Kluwer Polska

Publikacja porusza m.in. tematykę szczególnych uwarunkowań zatrudnienia w podmiotach leczniczych oraz interesów osób zatrudniających i zatrudnionych oraz sposobów ich ochrony.

119,20 zł
149,00 zł
Więcej
Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne
Promocja!
20 %

Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne

Waldemar Malinowski, Ewelina Nojszewska, Sebastian Sikorski
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera analizę kontrowersyjnego zagadnienia, jakim jest odpłatne leczenie przez szpitale publiczne, zaprezentowanego w ujęciu prawnym i ekonomicznym, a także ze szczególnym uwzględnieniem problemów pojawiających się w praktyce.

111,20 zł
139,00 zł
Więcej
Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka
Promocja!
70 %

Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka

Irena Lipowicz, Marek Świerczyński, Grażyna Szpor
Wolters Kluwer Polska

W publikacji szczegółowo omówiono transformację cyfrowej opieki zdrowotnej oraz szeroko pojęte e-zdrowie.

35,70 zł
119,00 zł
Więcej
Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi
Promocja!
70 %

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Monika Kwiatkowska
Wolters Kluwer Polska

Zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce problemami z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników podmiotów leczniczych.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej

Specjalna oferta w niższych cenach

Zapobieganie błędom medycznym w praktyce
Promocja!
70 %

Zapobieganie błędom medycznym w praktyce

Monika Sadowska
Wolters Kluwer Polska

W książce dokonano próby zdefiniowania błędu medycznego oraz przedstawiono zasady odpowiedzialności prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w sytuacji wystąpienia szkody na osobie pacjenta.

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Dokumentacja gabinetu stomatologicznego. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Dokumentacja gabinetu stomatologicznego. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo

Ewa Mazur-Pawłowska
Wolters Kluwer Polska

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje uregulowania prawne z zakresu stomatologii i specyfiki jej prowadzenia w postaci działalności gospodarczej.

135,20 zł
169,00 zł
Więcej
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz

Dorota Karkowska
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe opracowanie zawierające analizę przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także innych aktów prawnych z zakresu prawa medycznego.

159,20 zł
Więcej
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz

Kinga Bobińska, Krzysztof Eichstaedt, Piotr Gałecki
Wolters Kluwer Polska

Publikacja stanowi kompleksowe i przejrzyste omówienie wszystkich aspektów prawnych regulacji ochrony zdrowia psychicznego.

159,20 zł
Więcej
Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta
Promocja!
20 %

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

Natalia Karczewska-Kamińska
Wolters Kluwer Polska

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako wyjątków od zasady autonomii woli pacjenta.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia
Promocja!
70 %

Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia

Michał Jackowski
Wolters Kluwer Polska

W książce zostały omówione nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych.

35,70 zł
119,00 zł
Więcej
Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego
Promocja!
20 %

Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego

Magdalena Kludacz-Alessandri
Wolters Kluwer Polska

Publikacja przedstawia propozycję modelu wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa stacjonarnego w Polsce.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Funkcjonowanie szpitali w amerykańskim systemie ochrony zdrowia
Promocja!

Funkcjonowanie szpitali w amerykańskim systemie ochrony zdrowia

Ewa Wichrowska
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe omówienie funkcjonowania szpitali w amerykańskim systemie zdrowia.

29,70 zł
99,00 zł
Więcej
Leksykon prawa medycznego
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Leksykon prawa medycznego

Bogusław Sygit, Damian Wąsik
Wolters Kluwer Polska

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i pokrewnych gałęzi prawa oraz terminy ściśle z nimi związane.

119,20 zł
149,00 zł
Więcej
Selekcja genetyczna w prokreacji medycznie wspomaganej. Etyczne i prawne kryteria
Promocja!
70 %

Selekcja genetyczna w prokreacji medycznie wspomaganej. Etyczne i prawne kryteria

Marta Soniewicka
Wolters Kluwer Polska

"Genetyczne ulepszanie w prokreacji medycznie wspomaganej dotyczy realizowania za pomocą decyzji prokreacyjnych opartych na informacjach genetycznych chęci posiadania jak najlepszego potomstwa. Można ten cel realizować albo za pomocą genetycznej selekcji pozytywnej z wykorzystaniem obecnie dostępnej diagnostyki preimplantacyjnej, a w przyszłości za pomocą rozwijających się technik edycji DNA. [...]

Genetyczne ulepszanie potomstwa jest obecnie dyskutowane zarówno w literaturze bioetycznej, jak i w publicznych debatach na temat przyszłości ludzkiej prokreacji. Choć w przeciwieństwie do selektywnej prokreacji według kryteriów medycznych ulepszanie genetyczne potomstwa nie jest praktykowane, nieustanny rozwój biotechnologii i nowe metody edycji genomu [...] mogą tę sytuację szybko zmienić. Zjawiska tego nie należy lekceważyć, mimo że pozostaje ono wciąż głównie teorią [...]".

z fragmentu publikacji

38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Postępowanie przed sądami lekarskimi w praktyce
Promocja!
20 %

Postępowanie przed sądami lekarskimi w praktyce

Iwona Wrześniewska-Wal
Wolters Kluwer Polska

W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienie odpowiedzialności zawodowej lekarza oraz postępowania przed sądami lekarskimi.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta
Promocja!

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

Natalia Karczewska-Kamińska
Wolters Kluwer Polska

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako wyjątków od zasady autonomii woli pacjenta.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Prawo farmaceutyczne. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Prawo farmaceutyczne. Komentarz

Mariusz Kondrat, Wojciech Masełbas, Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk, Waldemar Zieliński
Wolters Kluwer Polska

W publikacji kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze zagadnienia prawa farmaceutycznego.

239,20 zł
Więcej
MERITUM Prawo farmaceutyczne
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

MERITUM Prawo farmaceutyczne

Joanna Adamczyk, Emilia Chmielewska, Małgorzata Czerwińska, Katarzyna Kęska, Magdalena Kre...
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe omówienie problematyki związanej z regulacją obrotu produktami leczniczymi, w szczególności przeznaczone dla hurtowni farmaceutycznych i aptek oraz innych podmiotów zajmujących się zawodowo tym obrotem.

215,20 zł
Więcej
Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część II
Promocja!
20 %

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część II

Monika Kwiatkowska
Wolters Kluwer Polska

Książka jest kontynuacją publikacji Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I (2017) stanowiącej kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych, a także funkcjonowania aptek internetowych.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I
Promocja!
20 %

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I

Monika Kwiatkowska
Wolters Kluwer Polska

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych, a także funkcjonowania aptek internetowych w nowych realiach prawnych.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz

Dorota Karkowska
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe opracowanie zawierające analizę przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także innych aktów prawnych z zakresu prawa medycznego.

159,20 zł
Więcej
Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia
Promocja!
70 %

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

Roman Lewandowski, Artur Kożuch, Janusz Sasak
Wolters Kluwer Polska

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach ochrony zdrowia.

44,70 zł
149,00 zł
Więcej

Przeczytaj ważne artykuły