Facebook

LegalDesk

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Promocja_kroczaca_banner

Promocja trwa w dniach 25-30.05.2022 r. Dotyczy tytułów Wolters Kluwer Polska. Rabat naliczany jest od ceny regularnej książki. Rabaty nie sumują się.

 

Polecamy nowości z ochrony zdrowia 2022

Lean management jako koncepcja doskonalenia polskich szpitali
Nowość
Promocja!

Lean management jako koncepcja doskonalenia polskich szpitali

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, Tomasz Adam Karkowski, Michał Banaś
Wolters Kluwer Polska

Publikacja ma na celu przedstawienie idei lean management i narzędzi z nią związanych, jako rozwiązania, które może przyczynić się do lepszego zarządzania podmiotami leczniczymi. Poprawa efektywności funkcjonowania tych podmiotów przez „odchudzenie” procesów w nich realizowanych, pozwoli nie tylko pozytywnie wpływać na wyniki finansowe szpitali, ale również na podniesienie jakości obsługi pacjentów.

125,10 zł
139,00 zł
Więcej
Dokumentacja gabinetu stomatologicznego. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo
Nowość
Promocja!

Dokumentacja gabinetu stomatologicznego. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo

Ewa Mazur-Pawłowska
Wolters Kluwer Polska

Książka kompleksowo, krok po kroku, wyjaśnia czytelnikowi najważniejsze zagadnienia prawne związane z prowadzeniem gabinetu stomatologicznego. W drugim wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany przepisów o odpadach medycznych, udostępnianiu dokumentacji medycznej i ochronie danych osobowych.

116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Bezpieczeństwo zdrowotne w praktyce medycznej
Nowość
Promocja!

Bezpieczeństwo zdrowotne w praktyce medycznej

Wojciech Lis, Monika Sadowska
Wolters Kluwer Polska

Książka w praktyczny sposób wskazuje, jak poprawić bezpieczeństwo na wszystkich etapach procesu diagnostyczno-terapeutycznego, a także jak ważne jest zaangażowanie osób udzielających świadczeń zdrowotnych z jednej strony oraz aktywność ze strony pacjentów świadomych swoich praw i ciążących na nich obowiązków, z drugiej strony.

107,10 zł
119,00 zł
Więcej
E-dokumentacja medyczna i telemedycyna. Aspekty prawne
Promocja!

E-dokumentacja medyczna i telemedycyna. Aspekty prawne

Justyna Król-Całkowska
Wolters Kluwer Polska

Książka omawia prawne aspekty prowadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej, a także realizowania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu. Tematykę uzupełniono o aktualne wytyczne dotyczące wystawiania zaświadczeń, orzeczeń i opinii lekarskich.

89,10 zł
99,00 zł
Więcej

Najlepsze okazje

MERITUM Prawo medyczne w ochronie zdrowia
Promocja!
50 %

MERITUM Prawo medyczne w ochronie zdrowia

Rafał Kubiak, Małgorzata Sieradzka, Monika Urbaniak, Justyna Zajdel-Całkowska, Tamara Zimn...
Wolters Kluwer Polska

Poradnikowe ujęcie tematyki Prawa medycznego, opracowane przystępnym językiem, pozbawionym "żargonu" prawniczego.

99,50 zł
199,00 zł
Więcej
Lekarz w procesie karnym jako gwarant tajemnicy lekarskiej
Promocja!
40 %

Lekarz w procesie karnym jako gwarant tajemnicy lekarskiej

Marcin Burdzik
Wolters Kluwer Polska

Problematyka tajemnicy lekarskiej i jej wpływ na prawa i obowiązki procesowe lekarza w trakcie procesu karnego.

59,40 zł
99,00 zł
Więcej
Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
10 %

Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. Komentarz

Edyta Bielak-Jomaa, Grzegorz Błażewicz, Robert Bryzek, Bartłomiej Chmielowiec, Paweł Grzes...
Wolters Kluwer Polska

Książka to kompleksowy komentarz do przepisów ustawy prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Z uwagi na charakter praw pacjenta zawartych w ustawie, analiza dotyczy przede wszystkim prawa natury osobistej.

179,10 zł
199,00 zł
Więcej
Prawo medyczne dla lekarzy. Wybrane zagadnienia
Promocja!
10 %

Prawo medyczne dla lekarzy. Wybrane zagadnienia

Krzysztof Izdebski, Anna Karkut, Karol Kolankiewicz
Wolters Kluwer Polska

W podręczniku zostały omówione najbardziej istotne kwestie, związane z wykonywaniem zawodu lekarza w Polsce.

80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Komentarz
Promocja!
70 %

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Komentarz

Wojciech Lis, Monika Sadowska
Wolters Kluwer Polska

Zbiór fundamental­nych zasad dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.

44,70 zł
149,00 zł
Więcej
Licencje przymusowe w systemie ochrony patentowej produktów leczniczych
Promocja!
20 %

Licencje przymusowe w systemie ochrony patentowej produktów leczniczych

Zbigniew Więckowski
Wolters Kluwer Polska

Autor publikacji udziela odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące licencji przymusowych.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Reklama apteki. Czy naprawdę wszystko jest zabronione? Praktyczny przewodnik po możliwych formach aktywności
Promocja!
70 %

Reklama apteki. Czy naprawdę wszystko jest zabronione? Praktyczny przewodnik po możliwych formach aktywności

Mateusz Dończyk, Marcin Stupak
Wolters Kluwer Polska

Regulacje prawne dotyczące reklamy aptek oraz dopuszczalne przez prawo działania marketingowe, które nie powinny narażać właścicieli aptek na sankcje finansowe.

29,70 zł
99,00 zł
Więcej
Umowa o świadczenie zdrowotne
Promocja!
60 %

Umowa o świadczenie zdrowotne

Grzegorz Glanowski
Wolters Kluwer Polska

Prawnoporównawcza, systemowa i dogmatyczna analiza umowy o świadczenie zdrowotne.

59,60 zł
149,00 zł
Więcej
Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych
Promocja!
60 %

Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych

Zbigniew Góral, Dorota Karkowska, Tomasz Adam Karkowski
Wolters Kluwer Polska

Publikacja szczegółowo omawia uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w ramach umowy o pracę.

51,60 zł
129,00 zł
Więcej
Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia
Promocja!
50 %

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

Roman Lewandowski, Artur Kożuch, Janusz Sasak
Wolters Kluwer Polska

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach ochrony zdrowia.

74,50 zł
149,00 zł
Więcej
Zawody medyczne. Pytania i odpowiedzi
Promocja!
40 %

Zawody medyczne. Pytania i odpowiedzi

Monika Kwiatkowska
Wolters Kluwer Polska

Zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce problemami dotyczącymi zatrudniania pracowników wykonujących zawody medyczne w różnorakich podmiotach leczniczych, a także z wykonywaniem tych zawodów.

77,41 zł
129,00 zł
Więcej
Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne
20 %

Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne

Irena Lipowicz, Ewelina Nojszewska, Sebastian Sikorski
Wolters Kluwer Polska

Zmiany i procesy zachodzące w ochronie zdrowia z uwzględnieniem innowacji technologicznych.

111,20 zł
Więcej
Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Aspekty administracyjnoprawne
Promocja!
20 %

Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Aspekty administracyjnoprawne

Radosław Tymiński
Wolters Kluwer Polska

Publikacja porusza problemy związane z wykonywaniem zawodu lekarza, w szczególności wskazuje na wadliwe konstrukcje prawne oraz niekonstytucyjne regulacje w obszarze prawa medycznego.

95,19 zł
119,00 zł
Więcej
Umowa o świadczenie zdrowotne
Promocja!
60 %

Umowa o świadczenie zdrowotne

Grzegorz Glanowski
Wolters Kluwer Polska

Prawnoporównawcza, systemowa i dogmatyczna analiza umowy o świadczenie zdrowotne.

59,60 zł
149,00 zł
Więcej
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Komentarz
Promocja!
70 %

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Komentarz

Wojciech Lis, Monika Sadowska
Wolters Kluwer Polska

Zbiór fundamental­nych zasad dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.

44,70 zł
149,00 zł
Więcej
Zagrożenia zdrowia publicznego. Część 5. Vademecum promotora zdrowia
Promocja!
20 %

Zagrożenia zdrowia publicznego. Część 5. Vademecum promotora zdrowia

Andrzej Denys, Zbigniew Tokarski
Wolters Kluwer Polska

W publikacji uwagę poświęcono działalności promotora zdrowia.

71,20 zł
89,00 zł
Więcej
Selekcja genetyczna w prokreacji medycznie wspomaganej. Etyczne i prawne kryteria
Promocja!
20 %

Selekcja genetyczna w prokreacji medycznie wspomaganej. Etyczne i prawne kryteria

Marta Soniewicka
Wolters Kluwer Polska

"Genetyczne ulepszanie w prokreacji medycznie wspomaganej dotyczy realizowania za pomocą decyzji prokreacyjnych opartych na informacjach genetycznych chęci posiadania jak najlepszego potomstwa. Można ten cel realizować albo za pomocą genetycznej selekcji pozytywnej z wykorzystaniem obecnie dostępnej diagnostyki preimplantacyjnej, a w przyszłości za pomocą rozwijających się technik edycji DNA. [...]

Genetyczne ulepszanie potomstwa jest obecnie dyskutowane zarówno w literaturze bioetycznej, jak i w publicznych debatach na temat przyszłości ludzkiej prokreacji. Choć w przeciwieństwie do selektywnej prokreacji według kryteriów medycznych ulepszanie genetyczne potomstwa nie jest praktykowane, nieustanny rozwój biotechnologii i nowe metody edycji genomu [...] mogą tę sytuację szybko zmienić. Zjawiska tego nie należy lekceważyć, mimo że pozostaje ono wciąż głównie teorią [...]".

z fragmentu publikacji

103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Prawo farmaceutyczne
Promocja!
20 %

Prawo farmaceutyczne

Magdalena Krekora, Marek Świerczyński, Elżbieta Traple
Wolters Kluwer Polska

W książce przedstawiono podstawowe pojęcia prawa farmaceutycznego.

119,20 zł
149,00 zł
Więcej
Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne
Promocja!
20 %

Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne

Joanna Dziurowicz, Katarzyna Łoś, Natalia Łukawska, Karol Piekarczyk, Katarzyna Czyżewska
Wolters Kluwer Polska

Prezentacja zasad reklamy produktów leczniczych zebranych w rozdziale 4 ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

119,20 zł
149,00 zł
Więcej
System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Rafał Kubiak, Leszek Kubicki, Eleonora Zielińska
Wolters Kluwer Polska

Opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego.

239,20 zł
299,00 zł
Więcej
System Prawa Medycznego. Tom II. Część 1 i 2. Regulacja prawna czynności medycznych
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

System Prawa Medycznego. Tom II. Część 1 i 2. Regulacja prawna czynności medycznych

Maria Boratyńska, Przemysław Konieczniak, Eleonora Zielińska
Wolters Kluwer Polska

Publikacja poświęcona jest regulacjom prawnym czynności medycznych.

239,20 zł
299,00 zł
Więcej
System Prawa Medycznego. Tom III. Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

System Prawa Medycznego. Tom III. Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi

Teresa Dukiet-Nagórska, Agnieszka Liszewska, Eleonora Zielińska
Wolters Kluwer Polska

Kompendium wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej w związku z czynnościami medycznymi oraz organizacją i finansowaniem opieki zdrowotnej przez organy publiczne. 

239,20 zł
299,00 zł
Więcej

Pozostałe publikacje

Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne
Promocja!
20 %

Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne

Joanna Dziurowicz, Katarzyna Łoś, Natalia Łukawska, Karol Piekarczyk, Katarzyna Czyżewska
Wolters Kluwer Polska

Prezentacja zasad reklamy produktów leczniczych zebranych w rozdziale 4 ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

119,20 zł
149,00 zł
Więcej
Surogacja. Aspekty prawne macierzyństwa zastępczego
Promocja!
50 %

Surogacja. Aspekty prawne macierzyństwa zastępczego

Paulina Witczak-Bruś
Wolters Kluwer Polska

Książka koncentruje się na problematyce prawnej macierzyństwa zastępczego, w sytuacji gdy zostaje zawarta umowa pomiędzy kobietą rodzącą (surogatką) a kobietą, która ma faktycznie pełnić rolę matki.

59,49 zł
119,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich
Promocja!
20 %

Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich

Iwona Wrześniewska-Wal
Wolters Kluwer Polska

Praktyczne omówienie podstaw odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed sądami lekarskimi.

103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Rachunkowość podmiotów leczniczych i jej potencjał informacyjny
Promocja!

Rachunkowość podmiotów leczniczych i jej potencjał informacyjny

Maria Hass-Symotiuk, Magdalena Kludacz-Alessandri, Małgorzata Cygańska
Wolters Kluwer Polska

Omówienie możliwości wykorzystania rachunkowości w zarządzaniu podmiotami leczniczymi w Polsce.

129,00 zł
129,00 zł
Więcej
Zarządzanie ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia
Promocja!
20 %

Zarządzanie ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia

Janusz Sasak
Wolters Kluwer Polska

Książka omawia teoretyczne i praktyczne  aspekty zarządzania ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia, definiuje najbardziej charakterystyczne jego obszary i szczegółowo wyjaśnia, na czym polegają działania zaradcze.

103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej
Promocja!

Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej

Monika Kwiatkowska
Wolters Kluwer Polska

W książce omówiono m.in. przykłady i kategoryzację zdarzeń niepożądanych, które mogą zaistnieć w szpitalu i innych podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej.

119,00 zł
119,00 zł
Więcej
Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia. Aspekty prawne
Promocja!

Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia. Aspekty prawne

Katarzyna Kokocińska
Wolters Kluwer Polska

Opracowanie poświęcone zostało zarówno zdefiniowaniu zasadniczych zagrożeń jak i próbie rozwiązania problemów wynikających z wdrażania nowoczesnych technologii w ochronie życia i zdrowia.

119,00 zł
119,00 zł
Więcej
Prawo medyczne dla pielęgniarek
Promocja!

Prawo medyczne dla pielęgniarek

Dorota Karkowska
Wolters Kluwer Polska

Publikacja omawia status prawny i zawodowy osób wykonujących zawód pielęgniarki.

99,00 zł
99,00 zł
Więcej
Zarządzanie podmiotem leczniczym
Darmowa dostawa - 0 zł!
10 %

Zarządzanie podmiotem leczniczym

Monika Dobska
PZWL

Książka stanowi kompendium wiedzy związanej z zarządzaniem podmiotem leczniczym. Autorzy w przejrzysty sposób scharakteryzowali zarówno twarde obszary zarządzania placówką ochrony zdrowia, dające się wyrazić w formie konkretnych wielkości matematycznych i stanowiące fundament działań zarządczych, jak i miękkie, dotyczące kompetencji psychologicznych w zarządzaniu. Położyli również nacisk na praktyczne aspekty zastosowania wiedzy teoretycznej w zarządzaniu organizacją.W publikacji szczegółowo omówiono m.in. takie zagadnienia jak: mechanizmy zarządzania podmiotem leczniczym, zarządzanie zasobami rzeczowymi i finansowymi oraz zasobami informacji w placówce ochrony zdrowia, zarządzanie zespołem i budowanie optymalnej motywacji do pracy, doskonalenie kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem.

143,10 zł
Więcej
Infrastruktura techniczna w szpitalu. Wspomaganie procesów eksploatacji
10 %

Infrastruktura techniczna w szpitalu. Wspomaganie procesów eksploatacji

Anna Bujanowska, Witold Biały
CeDeWu

W monografii przedstawiono metody oraz narzędzia wspomagające zarządzanie eksploatacją infrastruktury technicznej i utrzymaniem ruchu w obiekcie szpitalnym.Dla podniesienia skuteczności realizowania procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w szpitalu zaproponowano wykorzystanie koncepcji Facility Management i budynku inteligentnego, które zostały zastosowane za pośrednictwem modelu wspomagającego procesy eksploatacji infrastruktury technicznej szpitala. Wdrożenie modelu będzie powodowało, przy kompleksowym podejściu, dostarczenie udogodnień dla wspomagania utrzymania ruchu w obiekcie szpitalnym. Praktyczne zastosowanie będzie mogło mieć miejsce poprzez wykorzystanie metod i narzędzi z nauki eksploatacji, w zależności od zidentyfikowanego problemu w kierowaniu procesem eksploatacji.W monografii dokonano: - przeglądu metod i narzędzi stosowanych w eksploatacji obiektów technicznych i działalności służb utrzymania ruchu,- analizy uwarunkowań prawnych i technicznych w kierowaniu eksploatacją obiektów szpitalnych,- identyfikacji procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w obiekcie szpitalnym,- opracowania modelu wspomagania procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w fazie „użytkowanie" istniejącego obiektu szpitalnego,- weryfikacji opracowanego modelu w wybranej jednostce obiektu szpitalnego,- oceny funkcjonowania procesów eksploatacji i działalności służb utrzymania ruchu w wybranej jednostce szpitalnej,- doboru kluczowych wskaźników efektywności, jako elementu wdrażania koncepcji FM (zarządzanie udogodnieniami) za pomocą wybranej metody heurystycznej.

33,31 zł
Więcej
Prawo dla ratowników medycznych
10 %

Prawo dla ratowników medycznych

Małgorzata Paszkowska
Difin

Książka przedstawia w sposób kompleksowy najważniejsze aspekty prawne wykonywania zawodu ratownika medycznego w Polsce. Drugie wydanie uwzględnia m.in. szereg istotnych zmian prawa dotyczących systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zawodu ratownika medycznego, uchwalonych w 2018 roku. Posługując się przystępnym językiem autorka wskazuje m.in.: - jakie są zasady prowadzenia działalności leczniczej w tym zakładania podmiotów leczniczych,- jakie jednostki tworzą system PRM i jakie są ich zadania,- jaki jest dopuszczalny zakres czynności zawodowych ratownika medycznego,- gdzie poza systemem PRM ratownik może wykonywać swój zawód,- jakie są ustawowe zasady wykonywania zawodu ratownika medycznego, w tym realizacji praw pacjenta,- jakie są zasady współpracy ratowników medycznych z pielęgniarkami systemu PRM,- jakie są formy zatrudniania ratowników medycznych,- jakie są rodzaje i zasady odpowiedzialności prawnej ratownika medycznego,- jakie obowiązują zasady zabezpieczenia medycznego imprezy masowej.

54,00 zł
Więcej
Zarządzanie działalnością leczniczą
10 %

Zarządzanie działalnością leczniczą

Małgorzata Paszkowska
Difin

Na zarządzanie każdą działalnością leczniczą bardzo istotny wpływ ma prawo. Prawo określa wymogi niezbędne do założenia i prowadzenia działalności leczniczej, a także ma duży wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiocie leczniczym oraz na zarządzanie prawami pacjenta. Nie można skutecznie zarządzać podmiotem leczniczym bez znajomości prawa.W książce przedstawiono najważniejsze regulacje prawne dotyczące działalności leczniczej i personelu medycznego w kontekście zarządzania. Publikacja stanowi przystępne i skondensowane kompendium aktualnej wiedzy prawnej w aspekcie zarządzania podmiotami leczniczymi. Książka ma pomóc w efektywnym zarządzaniu podmiotami leczniczymi zgodnie z prawem i w jego granicach. Dodatkowo poruszono w niej medialny ostatnio problem mediacji w sporach zbiorowych. Publikacja zawiera wiele odniesień do problemów i praktyki podmiotów leczniczych.Stan prawny na dzień 1 marca 2019 r. z uwzględnieniem ważniejszych zmian obowiązujących od 1 kwietnia i 1 czerwca 2019 r.

61,19 zł
Więcej
Medycyna paliatywna
Darmowa dostawa - 0 zł!
10 %

Medycyna paliatywna

Krystyna De Walden-Gałuszko, Aleksandra Ciałkowska-Rysz
PZWL

Publikacja przygotowana przez grono znanych i cenionych autorów, dostosowana jest do nowego programu specjalizacji, a omówione w niej zagadnienia zostały opracowane w oparciu o najnowszą literaturę światową. W podręczniku przedstawiono diagnozowanie, profilaktykę oraz leczenie farmakologiczne, chirurgiczne i radiologiczne objawów, które towarzyszą postępującym, zagrażającym życiu chorobom, a także formy rehabilitacji, zasady postępowania i komunikowanie się z chorym oraz jego rodziną, metody oceny jakości życia chorych, opiekę duchową i psychologiczną. Poruszono też tematykę związaną z wypaleniem zawodowym oraz problemami etycznymi i prawnymi w opiece paliatywnej. Zainteresuje lekarzy specjalizujących się w medycynie paliatywnej, onkologów, pielęgniarki onkologiczne i pracujące w hospicjach oraz studentów medycyny i wydziałów nauk o zdrowiu.

125,10 zł
Więcej
Systemy zdrowotne
10 %

Systemy zdrowotne

Cezary Włodarczyk Włodzimierz
PZWL

Książka „Systemy zdrowotne” składa się z dwóch części: koncepcyjnej i szczegółowej. Pierwsze rozdziały publikacji poświęcono zagadnieniom definiowania systemów zdrowotnych, charakterystyce ich celów (z uwzględnieniem praw pacjenta), opisowi modeli tradycyjnych i modelu normatywnego, opartego na koncepcji integracji opieki. Prezentacja tych zagadnień ma dużą wartość poznawczą, a jednocześnie daje klucz do zrozumienia części szczegółowej. W drugiej części zaprezentowano wybrane systemy zdrowotne takich państw jak: Republika Federalna Niemiec (pierwszy publiczny system ubezpieczeniowy), Zjednoczone Królestwo (pierwszy publiczny system zaopatrzeniowy), Stany Zjednoczone Ameryki (dominujący system rynkowy), Szwajcaria (najlepszy system europejski), Niderlandy (system wielokrotnie uznany za najlepszy). Książka kończy się przemyśleniami na temat organizacji systemów w warunkach zagrożeń epidemicznych.

116,10 zł
Więcej
Instrumentarium i techniki zabiegów chirurgicznych w traumatologii i ortopedii
10 %

Instrumentarium i techniki zabiegów chirurgicznych w traumatologii i ortopedii

Katarzyna Majka, Marta Kotomska, Artur Pepłoński
PZWL

"Instrumentarium i techniki zabiegów operacyjnych w traumatologii i ortopedii" to kolejna książka z serii Instrumentarium i techniki zabiegów operacyjnych dla pielęgniarek. Publikacja poświęcona jest traumatologii i ortopedii. Przygotowana została przez zespół doświadczonych pielęgniarek operacyjnych, ortopedów i anestezjologa. Autorzy w sposób zwięzły i przystępny omówili stosowane narzędzia, procedury i techniki operacyjne.Szczegółowo przedstawiono następujące zagadnienia: specyfika bloku operacyjnego traumatologii i ortopedii przygotowanie przedoperacyjne pacjenta najczęściej wykonywane operacje traumatologiczne i ortopedyczne techniki znieczulenia opieka anestezjologiczna przed zabiegiem i po nimPublikacja "Instrumentarium i techniki zabiegów operacyjnych w traumatologii i ortopedii" zawiera bogaty materiał ilustracyjny, w tym opisy instrumentariów stosowanych podczas zabiegów.Mamy nadzieję, że ten praktyczny przewodnik będzie doskonałym źródłem wiedzy dla instrumentariuszek i młodych adeptów ortopedii i traumatologii.

89,10 zł
Więcej
Elektroniczna dokumentacja medyczna. Zmiany od 1 stycznia 2021 r.
10 %

Elektroniczna dokumentacja medyczna. Zmiany od 1 stycznia 2021 r.

Marta Bogusiak, Anna Rubinkowska, Katarzyna Włodarczyk
Wiedza i Praktyka

Poradnik to kompleksowe opracowanie regulacji przygotowane przez radców prawnych z Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni sp.p. w Łodzi - Martę Bogusiak i Katarzynę Włodarczyk, pod patronatem magazynu „Dokumentacja Medyczna w Praktyce” – zawiera opis poszczególnych rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu tworzenia oraz przetwarzania, zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji, a także określenie wymogów, które muszą spełniać systemy teleinformatyczne do prowadzenia EDM tak, aby zdążyć przed styczniem 2021 r.

89,10 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę