Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1296
Więcej informacji

Książka to kompleksowy komentarz do przepisów ustawy prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Z uwagi na charakter praw pacjenta zawartych w ustawie, analiza dotyczy przede wszystkim prawa natury osobistej.

-70%

Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. Komentarz

Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. Komentarz

Książka to kompleksowy komentarz do przepisów ustawy prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Z uwagi na charakter praw pacjenta zawartych w ustawie, analiza dotyczy przede wszystkim prawa natury osobistej.

Opis publikacji

Książka to kompleksowy komentarz do przepisów ustawy prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Z uwagi na charakter praw pacjenta zawartych w ustawie, analiza dotyczy przede wszystkim prawa natury osobistej, tj.

• świadczeń zdrowotnych,

• informacji,

• działań niepożądanych produktów leczniczych,

• tajemnicy informacji związanych z pacjentem,

• wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,

• poszanowania intymności i godności pacjenta,

• dokumentacji medycznej,

• zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,

• poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,

• opieki duszpasterskiej,

• przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.


Autorzy wykazali również, że poza naruszeniem dóbr osobistych, także naruszenie prawa do właściwego standardu opieki medycznej może wywoływać u pacjenta ujemne doznania psychiczne, dyskomfort czy utratę zaufania do l...

Książka to kompleksowy komentarz do przepisów ustawy prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Z uwagi na charakter praw pacjenta zawartych w ustawie, analiza dotyczy przede wszystkim prawa natury osobistej, tj.

• świadczeń zdrowotnych,

• informacji,

• działań niepożądanych produktów leczniczych,

• tajemnicy informacji związanych z pacjentem,

• wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,

• poszanowania intymności i godności pacjenta,

• dokumentacji medycznej,

• zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,

• poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,

• opieki duszpasterskiej,

• przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.


Autorzy wykazali również, że poza naruszeniem dóbr osobistych, także naruszenie prawa do właściwego standardu opieki medycznej może wywoływać u pacjenta ujemne doznania psychiczne, dyskomfort czy utratę zaufania do leczących. Chodzi tu o prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, uzasadniające oczekiwanie pacjenta, że zastosowane wobec niego metody lecznicze, diagnostyczne, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne odpowiadające związanym z tym potrzebom, będą oparte na sprawdzonych i aktualnych metodach.


Ico_Gray_6.gif [752 B] Publikacja została przygotowana przez zespół prawników, którzy z uwagi na swoją działalność zawodową, posiadają bogatą wiedzę i doświadczanie dotyczące stanowienia oraz stosowania prawa w zakresie zagadnień poruszanych w komentowanej ustawie.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2021-09-15
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2021
Wydanie: 1
Liczba stron: 1296
Seria: Komentarze
Rodzaj: Komentarz
Okładka: twarda
Format: B5
Towar w kategorii: Ochrona zdrowia
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8246-308-8
Kod towaru: KAM-4368 W01P01

Autorzy

Edyta Bielak-Jomaa – doktor nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (WPiA UŁ); adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ, wykładowczyni z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. W latach 2015–2019 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kierownik Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz kierownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją WPiA UŁ. Jest organizatorką konferencji i debat poświęconych problematyce danych osobowych. Jako prelegent uczestniczyła w kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności. Autorka ponad 50 opracowań z tej tematyki, poświęconych problematyce m.in. ochronie danych osobowych bezrobotnych, ochronie danych osobowych w działalności Kościołów, kradzieży tożsamości, ochronie danych biometrycznych, a także z zakresu prawa pracy oraz problematyki rynku pracy.

Grzegorz Błażewicz – prawnik, administratywista; od 2014 r. zastępca Rzecznika Praw Pacjenta. Od 2004 r. związany z administracją publiczną, doświadczenie zdobywał w obszarze orzecznictwa administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego, kontroli i nadzoru. W  latach 2011–2014 kierownik Zespołu do spraw Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta oraz członek Rady Przejrzystości (organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych).

Robert Bryzek – radca prawny specjalizujący się w sprawach medycznych; ukończył podyplomowe studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia Zarządzania Podmiotami Leczniczymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Naczelnik Wydziału Obsługi Prawnej i Legislacji w Departamencie Prawnym Biura Rzecznika Praw Pacjenta, reprezentuje Rzecznika Praw Pacjenta przed WSA i NSA oraz sądami powszechnymi; członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie; zajmuje się szeroko pojętą tematyką praw pacjenta i błędów medycznych.

Edyta Bielak-Jomaa – doktor nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (WPiA UŁ); adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ, wykładowczyni z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. W latach 2015–2019 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kierownik Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz kierownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją WPiA UŁ. Jest organizatorką konferencji i debat poświęconych problematyce danych osobowych. Jako prelegent uczestniczyła w kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności. Autorka ponad 50 opracowań z tej tematyki, poświęconych problematyce m.in. ochronie danych osobowych bezrobotnych, ochronie danych osobowych w działalności Kościołów, kradzieży tożsamości, ochronie danych biometrycznych, a także z zakresu prawa pracy oraz problematyki rynku pracy.

Grzegorz Błażewicz – prawnik, administratywista; od 2014 r. zastępca Rzecznika Praw Pacjenta. Od 2004 r. związany z administracją publiczną, doświadczenie zdobywał w obszarze orzecznictwa administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego, kontroli i nadzoru. W  latach 2011–2014 kierownik Zespołu do spraw Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta oraz członek Rady Przejrzystości (organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych).

Robert Bryzek – radca prawny specjalizujący się w sprawach medycznych; ukończył podyplomowe studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia Zarządzania Podmiotami Leczniczymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Naczelnik Wydziału Obsługi Prawnej i Legislacji w Departamencie Prawnym Biura Rzecznika Praw Pacjenta, reprezentuje Rzecznika Praw Pacjenta przed WSA i NSA oraz sądami powszechnymi; członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie; zajmuje się szeroko pojętą tematyką praw pacjenta i błędów medycznych.

Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta; radca prawny, wcześniej dyrektor w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pracował też w Biurze Rzecznika Finansowego i  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie kierował zespołem ds. gospodarczych w Departamencie Komitetu Stałego Rady Ministrów. W 2021 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; ukończył także studia podyplomowe na kierunku rachunkowość na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu; autor licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu problematyki prawa cywilnego, medycznego, odszkodowawczego i ubezpieczeniowego.

Paweł Grzesiewski – prawnik; legislator; członek Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie; od 2012 r. pracuje w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, obecnie na stanowisku dyrektora Departamentu Prawnego.

Dorota Karkowska – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UJ; radca prawny; w latach 2015–2018 doradca prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i jednocześnie przewodnicząca Zespołu ds. Studiów Strategicznych; od 2018 r. doradca prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych; przewodnicząca Komisji Orzekającej o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie; członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta; dyrektor Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów przy Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej; założycielka i prezes Fundacji Ius Medicinae.

Błażej Kmieciak – profesor uczelni, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk społecznych w zakresie socjologii prawa, absolwent resocjalizacji i podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Były Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Od 2020 r. Członek Państwowej Komisji ds. Pedofilii (w latach 2020–2023 jej pierwszy Przewodniczący).

Arkadiusz Nowak – doktor nauk społecznych, adiunkt w Colegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pełnił funkcję pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. AIDS i Narkomanii oraz wiceprzewodniczącego Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów. Od wielu lat aktywnie działa dla dobra osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz osób uzależnionych od środków psychoaktywnych; współautor dokumentów strategicznych dotyczących polityki państwa w zakresie HIV/AIDS i innych chorób cywilizacyjnych; pomysłodawca i organizator Forum Organizacji Pacjentów, które corocznie odbywa się w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego. W pracy naukowej zaangażowany w rozwój edukacji zdrowotnej ,promocji zdrowia i humanizacji medycyny; uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami. m.in. Nagrodą Sekretarza Generalnego ONZ, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Zasłużony dla Polskiej Polityki Społecznej”.

Marzena Ćwikiel - radca prawny w kancelarii Lazer & Hudziak Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A. w Warszawie specjalizującej się w sprawach błędów medycznych, głównie okołoporodowych. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów medycznych, a także w prowadzeniu spraw odszkodowawczych, o naruszenie dóbr osobistych oraz z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i prawa rodzinnego. 

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę