Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Katalog cen jednostkowych robót i obiektów,
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Publikacja zawiera ceny jednostkowe robót remontowych budowlanych w różnych technologiach i robót remontowych w obiektach zabytkowych oraz robót rozbiórkowych i wyburzeniowych w poziomie cen średniokrajowych, które zostały opracowane na bazie normatywów z dostępnych na rynku katalogów z nakładami rzeczowymi: KNR; KNNR i innych oraz bazę obiektów modelowych remontowych z zakresu remontów elementów robót i całych obiektów we wszystkich branżach.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
166,21 166,21
Cena regularna: 184,68
184,68
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Spis treści

Rozwiń Zwiń
INFORMACJE PODSTAWOWE | str. 16

BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH | str. 20

DANE SZCZEGÓŁOWE (na IV kwartał 2015 r.) | str. 21

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH | str. 23

1 Roboty remontowe budowlane | str. 23

1.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0 | str. 23

1.2 Roboty betonowe i żelbetowe - kod CPV 45262300-4 | str.
...
INFORMACJE PODSTAWOWE | str. 16

BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH | str. 20

DANE SZCZEGÓŁOWE (na IV kwartał 2015 r.) | str. 21

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH | str. 23

1 Roboty remontowe budowlane | str. 23

1.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0 | str. 23

1.2 Roboty betonowe i żelbetowe - kod CPV 45262300-4 | str. 26

1.3 Roboty murowe - kod CPV 45262500-6 | str. 32

1.4 Wiercenie i cięcie techniką diamentową - kod CPV 45262300-4; 45262511-6 | str. 41

1.5 Mechaniczne przebijanie otworów, wykucie bruzd, gniazd, strzępi, wnęk, wykonanie ślepych otworów, montaż kołków kotwiących - kod CPV 45262690-4; CPV 45262520-2 | str. 43

1.6 Roboty ciesielskie - kod CPV 45261100-5, CPV 45422000-7 | str. 49

1.7 Roboty pokrywcze i remonty dachów - kod CPV 45261910-6, CPV 45261210-9, CPV 45261320-3 | str. 54

1.8 Izolacje i uszczelnienia, roboty odgrzybieniowe murów i drewna, impregnacja drewna - kod CPV 45320000-6 | str. 63

1.9 Roboty tynkarskie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane - kod CPV 45410000-4 | str. 87

1.10 Roboty posadzkowe i wykładzinowe - kod CPV 45432100-5, CPV 45432200-6 | str. 95

1.11 Roboty stolarskie - kod CPV 45421000-4 | str. 102

1.12 Roboty zduńskie - kod CPV 45262630-6 | str. 108

1.13 Roboty szklarskie - kod CPV 45441000-8 | str. 109

1.14 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8 | str. 113

1.15 Roboty kowalsko-ślusarskie - kod CPV 45421160-3 | str. 118

1.16 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych - kod CPV 45223210-1 | str. 120

1.17 Rusztowania - kod CPV 45262100-2 | str. 123

2 Roboty kamieniarskie renowacyjne i demontażowe | str. 125

2.1 Demontaż okładzin kamiennych i elementów blokowych - kod CPV 45262510-9 | str. 125

2.2 Oczyszczenie, mycie, pastowanie, froterowanie okładzin - kod CPV 45262510-9 | str. 125

2.3 Wstawienie łatek (bez kosztu kamienia) - kod CPV 45262510-9 | str. 126

2.4 Spoinowanie i kitowanie drobnych ubytków w kamieniu - kod CPV 45262510-9 | str. 127

2.5 Skuwanie podłoża pod elementy kamienne - kod CPV 45262510-9 | str. 127

3 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli | str. 129

3.1 Rozebranie konstrukcji z murowanych (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9 | str. 129

3.2 Rozebranie konstrukcji betonowych i żelbetowych (sposobem ręczym) - kod CPV 45111100-9 | str. 131

3.3 Rozebranie konstrukcji drewnianych (sposobem ręcznym przy użyciu właściwych narzędzi ciesielskich) - kod CPV 45111100-9 | str. 132

3.4 Rozebranie posadzek, pokryć dachowych, trzonów kuchennych i pieców (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9 | str. 133

3.5 Burzenie mechaniczne murów i ścian betonowych i żelbetowych oraz posadzek (przy użyciu sprężarki przewoźnej spalinowej ) - kod CPV 45111100-9 | str. 134

3.6 Rozebranie konstrukcji stalowych,cięcie kształtowników (sposobem ręcznym przy użyciu palnika tlenowego) - kod CPV 45111100-9 | str. 135

3.7 Wykonanie rynny do gruzu, wywóz gruzu | str. 138

4 Roboty budowlane w obiektach o charakterze zabytkowym (na podstawie TZKNBK) | str. 139

4.1 Roboty murowe (TZKNBK IV) - kod CPV 45262500-6 | str. 139

4.2 Roboty ciesielskie (TZKNBK V) - kod CPV 45422000-1, CPV 45261100-5 | str. 148

4.3 Roboty pokrywcze (TZKNBK VI) - CPV 45261910-6, CPV 45261210-9 | str. 154

4.4 Roboty izolacyjne (TZKNBK VII) - kod CPV 45320000-6 | str. 159

4.5 Roboty tynkarskie (TZKNBK VIII) - kod CPV 45410000-4 | str. 170

4.6 Roboty stiukowe (TZKNBK X) (bez kosztu materiałów) - kod CPV 45410000-4 | str. 176

4.7 Roboty posadzkarskie (TZKNBK XI) - kod CPV 45432100-5, CPV 45432200-6 | str. 184

4.8 Roboty stolarskie (TZKNBK XII) - kod CPV 45421000-4 | str. 189

4.9 Roboty malarskie (TZKNBK XV) - kod CPV 45442100-8 | str. 192

4.10 Roboty instalacji elektrycznej (TZKNBK XVII) - kod CPV 45311000-0, CPV 45312310-3 | str. 195

4.11 Roboty blacharki artystycznej (TZKNBK XXIII) - kod CPV 45261210-9 | str. 200

4.12 Roboty ślusarskie (TZKNBK XXIV) (bez kosztu materiałów) - kod CPV 45421160-3 | str. 205

5 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (na podstawie KNR 19-01) | str. 214

5.1 Roboty murowe (remontowe) - kod CPV 45262500-6 | str. 214

5.2 Roboty ciesielskie (remontowe) - kod CPV 45422000-1 | str. 215

5.3 Roboty elewacyjne (remontowe) - kod CPV 45410000-4 | str. 216

5.4 Roboty pokrywcze z dachówki ceramicznej - kod CPV 45261210-9 | str. 219

5.5 Wykonanie i zawieszenie rynien i rur spustowych (przy ilości jednego przekroju nie mniejszej niż 50m na obiekcie) - kod CPV 45261320-3 | str. 220

6 Roboty remontowe instalacji sanitarnych i elektrycznych | str. 223

6.1 Instalacje wodociągowe - kod CPV 45330000-9 | str. 223

6.2 Instalacje wodociągowe z rur miedzianych, twardych, prostych - kod CPV 45330000-9 | str. 229

6.3 Instalacje kanalizacyjne - kod CPV 45330000-9 | str. 234

6.4 Instalacje centralnego ogrzewania - kod CPV 45331100-7 | str. 239

6.5 Instalacje centralnego ogrzewania z rur miedzianych - kod CPV 45331100-7 | str. 244

6.6 Instalacje gazowe - kod CPV 45333000-0 | str. 248

6.7 Instalacje gazowe z rur miedzianych - kod CPV 45333000-0 | str. 251

6.8 Izolacje rurociągów - kod CPV 45320000-6 | str. 253

6.9 Kotłownie - kod CPV 45331100-0 | str. 259

6.10 Instalacje wentylacji - kod CPV 45331200-8 | str. 263

6.11 Instalacje elektryczne (KNNR 9) - kod CPV 45311000-0, CPV 45312310-3 | str. 267

6.12 Wymiana instalacji odgromowych i przewodów wyrównawczych (KNR-W 4-03) - kod CPV 45312310-3 | str. 277

6.13 Pomiary elektroenergetyczne (KNR-W 4-03) - kod CPV 45310000-0 | str. 281

7 Modernizacje linii n/n | str. 283

7.1 Linie kablowe energetyczne n.n. i sygnalizacyjne - kod CPV 45314300-4 | str. 283

7.2 Linie napowietrzne energetyczne n.n. i oświetlenia zewnętrznego - kod CPV 45232210-7 | str. 291

7.3 Oświetlenie zewnętrzne - kod CPV 45316100-9 | str. 292

8 Roboty remontowe i eksploatacyjne sieci wodociągowo-kanalizacyjnych | str. 295

8.1 Sieci wodociągowe - kod CPV 45231300-8 | str. 295

8.2 Sieci kanalizacyjne - kod CPV 45231300-8 | str. 301

8.3 Naprawa kanałów i obiektów - system MC-Bauchemie | str. 309

8.4 Naprawwy i ochrona powierzchni betonowych przed agresją chemiczną w kanałach ściekowych - system SCHOMBURG | str. 311

9 Roboty remontowe sieci cieplnych | str. 313

9.1 Demontaż sieci cieplnych kanałowych (bez robót towarzyszących: ziemne, nawierzchniowe, itp.) - kod CPV 45231300-8 | str. 313

9.2 Remonty komór sieci cieplnych - kod CPV 45231300-8 | str. 316

10 Roboty remontowe obiektów energetycznych i ciepłowniczych | str. 318

10.1 Kotły płomieniówkowe - kod CPV 45331110-0 | str. 318

10.2 Kotły typ PLM, CR, WLM, WR - kod CPV 45331110-0 | str. 322

10.3 Ruszty mechaniczne - kod CPV 45331110-0 | str. 323

11 Docieplenia ścian budynków i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - kod CPV 45321000-3, CPV 45443000-4 | str. 328

11.1 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system DRYVIT (KNR 0-28) (bez kosztu rusztowań) | str. 328

11.2 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system ATLAS (KNR K-33) (bez kosztu rusztowań) | str. 332

11.3 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system CERESIT (ZKNR C-2) (bez kosztu rusztowań) | str. 338

11.4 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system BOLIX (KNR K-58) (bez kosztu rusztowań) | str. 345

11.5 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system Baumit (bez kosztu rusztowań) | str. 351

11.6 Ocieplenie ścian i stropów, cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system BASF (bez kosztu rusztowań) | str. 353

12 Termoceramiczne powłoki ochronne ThermoShield - kod CPV 45442300-0 (nakłady podstawowe na wysokości do 5m) | str. 358

12.1 Przygotowanie podłoża | str. 358

12.2 Gruntowanie podłoża środkami ThermoShield - ręcznie | str. 358

12.3 Gruntowanie podłoża środkami ThermoShield - agregatem malarskim | str. 359

12.4 Nanoszenie środka ThermoShield Interieur na powierzchnie wewnętrzne - ręcznie | str. 359

12.5 Nnoszenie środka ThermoShield Interieur na powierzchnie wewnętrzne - agregatem malarskim | str. 360

12.6 Nanoszenie środka ThermoShield Exterieur na powierzchnie zewnętrzne - ręcznie | str. 360

12.7 Nanoszenie środka ThermoShield Exterieur na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim | str. 360

12.8 Nanoszenie środka ThermoShield TopShield na powierzchnie zewnętrzne - ręcznie | str. 361

12.9 Nanoszenie środka ThermoShield TopShield na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim | str. 361

12.10 Nanoszenie środka ThermoShield Nature na powierzchnie zewnętrzne drewniane | str. 362

13 Zabezpieczenia przed graffiti - kod CPV 45442300-0 | str. 362

13.1 Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti | str. 362

13.2 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS ręcznie | str. 363

13.3 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS agregatem malarskim | str. 363

13.4 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem Epasit ag ręcznie | str. 363

13.5 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem Epasit ag agregatem malarskim | str. 363

13.6 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti z folii antigraffiti | str. 364

13.7 Mycie powierzchni pokrytej graffiti | str. 364

13.8 Usuwanie graffiti środkami AGS | str. 364

13.9 Mycie powierzchni pokrytej środkiem do usuwania graffiti | str. 364

14 Czyszczenie i hydrofobizacja budowli - kod CPV 45453100-8, CPV 45442300-0 | str. 365

14.1 Czyszczenie murów i okładzin, odgrzybienie podłoży budowlanych | str. 365

14.2 Hydrofobizacja podłoży mineralnych - system SCHOMBURG | str. 365

14.3 Impregnacja okładzin i tynków - system KREISEL | str. 366

14.4 Impregnacja powierzchni pionowych - system CERESIT | str. 366

15 Tynki renowacyjne - kod CPV 45453100-8; CPV 45410000-4 | str. 366

15.1 Tynki renowacyjne - system SCHOMBURG | str. 366

15.2 Tynki renowacyjne - system CERESIT | str. 367

15.3 Tynki renowacyjne - system REMMERS | str. 369

15.4 Tynki renowacyjne - system KREISEL (KNR K-04) | str. 369

15.5 Tynki renowacyjne - system KREISEL (KNR K-46) | str. 370

15.6 Tynki renowacyjne - system MUREXIN | str. 370

16 Naprawa konstrukcji betonowych przy użyciu materiałów nowych technologii - kod CPV 45262330-3 | str. 371

16.1 Przygotowanie powierzchni betonowych przed wykonaniem napraw | str. 371

16.2 Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych - system MC BAUCHEMIE | str. 372

16.3 Ręczna reprofilacja powierzchni betonowych - system SCHOMBURG | str. 376

16.4 Naprawa konstrukcji betonowych - system CERESIT | str. 378

17 Wstawienie okien połaciowych w istniejące dachy - kod CPV 45261000-4, CPV 45421100-5 | str. 382

17.1 Roboty przygotowawcze | str. 382

17.2 Uzupełnienie dachu po montażu okien | str. 383

17.3 Osadzenie okien w połaci dachowej | str. 384

18 Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K (KNR 9-29) - kod CPV 4541000-4; CPV 45453000-7 | str. 385

18.1 Rozbiórka elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych | str. 385

18.2 Demontaż elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych | str. 387

18.3 Uzupełnienie elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych | str. 391

19 Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą - kod CPV 45262640-9 | str. 398

19.1 Czyszczenie pomieszczeń i mycie elewacji w obiektach budowlanych | str. 398

19.2 Osuszanie obiektów | str. 402

19.3 Dezynfekcja obiektów | str. 403

20 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych | str. 405

20.1 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika CarboDur - CPV 45453000-7 | str. 405

20.2 Wzmacnianie betonowych ścian trójwarstwowych kotwami EJOT WSS | str. 406

20.3 Wykonanie i montaż ściągów | str. 407

21 Wymiana uszkodzonych słupków ogrodzenia | str. 407

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH | str. 409

1 WYMIANA CENTRALNEJ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY - kod CPV 45330000-9 | str. 409

BCOR.1.001 Budynek 11 kondygnacyjny, poddasze użytkowe, piwnice, 8 klatek | str. 409

BCOR.1.002 Budynek 11 kondygnacyjny, piwnice | str. 409

BCOR.1.003 Budynek 11 kondygnacyjny, piwnice | str. 410

BCOR.1.004 Budynek 10 kondygnacyjny, piwnice | str. 410

BCOR.1.005 Budynek 5 kondygnacyjny, piwnice (technologia wielki blok "Żerań") | str. 410

BCOR.1.006 Budynek 3 kondygnacyjny - wymiana instalacji zimnej wody | str. 411

BCOR.1.007 Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku komunalnym 5 kondygnacyjnym (bez przyłącza wodociągowego) | str. 412

BCOR.1.008 Doposażenie budynku 3 kondygnacyjnego w instalację ciepłej wody | str. 413

2 WYMIANA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - kod CPV 45330000-9 | str. 414

BCOR.2.001 Budynek 11 kondygnacyjny + piwnice | str. 414

BCOR.2.002 Budynek 5 kondygnacyjny + piwnice | str. 414

BCOR.2.003 Budynek 4 kondygnacyjny + piwnice | str. 415

BCOR.2.004 Budynek 3 kondygnacyjny | str. 416

BCOR.2.005 Doposażenie budynku komunalnego w instalację c.o. | str. 416

BCOR.2.006 Pawilon handlowo-usługowy dwukondygnacyjny, podpiwniczony | str. 417

BCOR.2.007 Modernizacja centralnego ogrzewania etażowego | str. 418

BCOR.2.008 Modernizacja ogrzewania lokalu | str. 419

3 WYMIANA KANALIZACJI SANITARNEJ - kod CPV 45330000-9 | str. 421

BCOR.3.001 Wymiana kanalizacji sanitarnej - poziomy w piwnicy wymiana z żeliwa na PVC | str. 421

BCOR.3.002 Wymiana kanalizacji sanitarnej (poziomy w piwnicach) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym | str. 422

BCOR.3.003 Wymiana kanalizacji w budynku mieszkalnym komunalnym 5-kondygnacyjnym | str. 423

BCOR.3.004 Budynek 3 kondygnacyjny, mieszkalny - wymiana kanalizacji | str. 424

BCOR.3.005 Doposażenie budynku komunalnego w kanalizację | str. 424

4 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI WODOCIĄGOWYCH | str. 427

BCOR.4.001 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 400 mm | str. 427

BCOR.4.002 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm | str. 427

BCOR.4.003 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm - nałożenie opasek | str. 428

BCOR.4.004 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm - w kolizji | str. 428

BCOR.4.005 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 200 mm | str. 429

BCOR.4.006 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 150 mm | str. 429

BCOR.4.007 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 100 mm | str. 430

BCOR.4.008 Awaria przyłącza wodociągowego rurociągu o śr. 50 mm | str. 430

BCOR.4.009 Wymiana hydrantu w nawierzchni asfaltowej | str. 431

BCOR.4.010 Wymiana hydrantu w nawierzchni z kostki betonowej | str. 431

BCOR.4.011 Wymiana hydrantu w trawniku | str. 432

BCOR.4.012 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 90 mm | str. 432

BCOR.4.013 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 110 mm | str. 434

BCOR.4.014 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 160 mm | str. 435

BCOR.4.015 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 200 mm | str. 437

BCOR.4.016 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 315 mm | str. 438

BCOR.4.017 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 25 mm | str. 439

BCOR.4.018 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 32 mm | str. 440

BCOR.4.019 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 40 mm | str. 441

BCOR.4.020 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 50 mm | str. 442

BCOR.4.021 Wymiana przyłączy wodociągowych śr. 75 mm | str. 443

BCOR.4.022 Renowacja zbiornika małej retencji | str. 445

5 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI KANALIZACYJNYCH | str. 446

BCOR.5.001 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1500 mm z wymianą odcinków kanałów | str. 446

BCOR.5.002 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1200 mm | str. 446

BCOR.5.003 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1200 mm z wymianą odcinków kanałów | str. 447

BCOR.5.004 Wymiana studzienki ściekowej śr. 500 mm | str. 448

BCOR.5.005 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=9,0m | str. 448

BCOR.5.006 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=6,0m | str. 449

BCOR.5.007 Awaria na kanale o śr. 300 mm i przykanaliku 150 mm, z wykonaniem ślepej studni | str. 450

BCOR.5.008 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=3,5m | str. 450

BCOR.5.009 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 200 mm L=3,0m (przykanalik) w gruncie podmokłym | str. 451

BCOR.5.010 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 150 mm L=5,0m | str. 451

BCOR.5.011 Wymiana odcinka kanału deszczowego DN 300 mm | str. 452

BCOR.5.012 Odbudowa po powodzi, rurociągu żelbetowego DN 600 mm odprowadzającego deszczówkę z rowów przydrożnych | str. 453

BCOR.5.013 Wymiana odcinka kanalizacji ogólnospławnej o śr. 600 mm | str. 454

BCOR.5.014 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 300 mm | str. 455

BCOR.5.015 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 250 mm | str. 456

BCOR.5.016 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 200 mm | str. 458

BCOR.5.017 Przykanalik śr. 160 mm z przejściem pod drogą | str. 459

BCOR.5.018 Wymiana przykanalika | str. 460

6 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI CIEPLNYCH | str. 462

BCOR.6.001 Awaria sieci cieplnej o śr. 200 mm | str. 462

BCOR.6.002 Awaria sieci cieplnej o śr. 300 mm | str. 462

BCOR.6.003 Awaria sieci cieplnej o śr. 400 mm | str. 463

BCOR.6.004 Wymiana odcinka sieci cieplnej | str. 464

BCOR.6.005 Wymiana przyłącza sieci cieplnej | str. 466

BCOR.6.006 Wymiana sieci cieplnej 2 x DN 150 mm | str. 467

BCOR.6.007 Wymiana wewnętrznej sieci cieplnej 2 x DN 250 mm | str. 468

BCOR.6.008 Wymiana wewnętrznej sieci cieplnej 2 x DN 200 mm | str. 469

7 INSTALACJE GAZOWE | str. 470

BCOR.7.001 Wymiana przyłącza gazowego o śr. 40 mm | str. 470

BCOR.7.002 Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym komunalnym | str. 471

8 REMONTY KOTŁOWNI I KOMINÓW | str. 472

BCOR.8.001 Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej | str. 472

BCOR.8.002 Remont istniejącej kotłowni węglowej 2 kotły po 250 kW + zasobniki c.w.u | str. 472

BCOR.8.003 Remont kotłowni gazowej 2 kotły po 120 kW + zasobnik c.w.u. | str. 475

BCOR.8.004 Remont kotłowni gazowej 38 kW | str. 476

BCOR.8.005 Remont kotłowni 150 kW - automatyczna na zrębki, brykiet i pellety | str. 478

BCOR.8.006 Remont kotłowni 90 kW - automatyczna na zrębki, brykiet i pellety | str. 480

BCOR.8.007 Odbudowa komina | str. 482

BCOR.8.008 Remont i dobudowa przewodów kominowych z zastosowaniem wkładów ALUFOL | str. 483

BCOR.8.009 Remont przewodów kominowych | str. 484

BCOR.8.010 Dobudowa brakującej wentylacji grawitacyjnej - kanał z blachy nierdzewnej | str. 484

BCOR.8.011 Dobudowa brakującej wentylacji grawitacyjnej - kanał z PCV | str. 486

9 REMONTY DACHÓW | str. 487

BCOR.9.001 Wymiana pokrycia papowego na podłożu drewnianym - budynek mieszkalny | str. 487

BCOR.9.002 Wymiana pokrycia papowego na podłożu betonowym z ociepleniem stropodachu | str. 488

BCOR.9.003 Wymiana pokrycia papowego na podłożu betonowym z ociepleniem dachu płytami z wełny mineralnej | str. 489

BCOR.9.004 Ocieplenie dachu styropapą | str. 491

BCOR.9.005 Wymiana pokrycia papowego na podłożu drewnianym na pokrycie z blachy powlekanej w systemie Ruuki | str. 492

BCOR.9.006 Remont dachu z pokryciem z blachy ocynkowanej płaskiej | str. 493

BCOR.9.007 Remont dachu z wykonaniem pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej | str. 494

BCOR.9.008 Wymiana pokrycia z blachy na trapezową powlekaną | str. 495

BCOR.9.009 Wymiana pokrycia z dachówki - budynek szkoły | str. 496

BCOR.9.010 Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na dachówkę karpiówkę układaną podwójnie (w koronkę) | str. 497

BCOR.9.011 Wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki (w łuskę) | str. 498

10 REMONTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH | str. 499

BCOR.10.001 Przebudowa i remont sanitariatów w szkole | str. 499

BCOR.10.002 Przebudowa i remont sanitariatów w przedszkolu | str. 501

BCOR.10.003 Remont i modernizacja węzła sanitarnego w budynku internatu | str. 502

BCOR.10.004 Remont kuchni i stołówki w internacie | str. 504

BCOR.10.005 Standaryzacja pomieszczeń bursy szkolnej | str. 507

BCOR.10.006 Remont pokoi w domu studenckim | str. 509

BCOR.10.007 Remont korytarza w domu studenckim | str. 510

BCOR.10.008 Remont sal lekcyjnych w szkole | str. 512

BCOR.10.009 Nadbudowa budynku 3-kondygnacyjnego o poddasze użytkowe | str. 513

BCOR.10.010 Adaptacja poddasza na cele użytkowe | str. 515

BCOR.10.011 Modernizacja świetlicy wiejskiej | str. 518

BCOR.10.012 Remont świetlicy wiejskiej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych | str. 522

BCOR.10.013 Adaptacja lokalu usługowego na klub seniora | str. 525

BCOR.10.014 Adaptacja budynku na dzienny dom opieki ,,Senior-Wigor" | str. 528

BCOR.10.015 Remont lokalu użytkowego, pustostanu (biuro) | str. 535

BCOR.10.016 Remont ośrodka zdrowia z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych | str. 536

BCOR.10.017 Modernizacja oddziałów szpitalnych | str. 539

BCOR.10.018 Modernizacja budynku biurowo- usługowego | str. 541

BCOR.10.019 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | str. 547

BCOR.10.020 Modernizacja istniejącej pralni, na pralnię z "barierą higieny" | str. 554

BCOR.10.021 Remont ogrodzenia - podmurówka i przęsła stalowe | str. 555

BCOR.10.022 Remont niecki basenu kąpielowego, krytego | str. 556

BCOR.10.023 Likwidacja dzikiego składowiska odpadów z zagospodarowaniem terenu | str. 556

BCOR.10.024 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych | str. 558

BCOR.10.025 Wzmocnienie od spodu konstrukcji stropodachu (płyty Klaina) dodatkową konstrukcją stalową | str. 559

BCOR.10.026 Wzmocnienie stropu drewnianego | str. 560

BCOR.10.027 Malowanie klatki schodowej w budynku wielorodzinnym | str. 561

BCOR.10.028 Malowanie klatki schodowej z przetarciem tynków | str. 562

BCOR.10.029 Remont klatki schodowej | str. 563

11 REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH | str. 564

BCOR.11.001 Modernizacja boiska szkolnego | str. 564

BCOR.11.002 Remont boiska szkolnego wielofunkcyjnego | str. 565

BCOR.11.003 Remont boiska szkolnego do piłki nożnej | str. 567

BCOR.11.004 Remont odcinka prostego bieżni szkolnej i zeskoczni | str. 569

BCOR.11.005 Remont bieżni szkolnej | str. 570

BCOR.11.006 Remont skoczni do skoku w dal | str. 570

BCOR.11.007 Remont podłogi w sali gimnastycznej | str. 571

BCOR.11.008 Wymiana podłogi w sali gimnastycznej | str. 572

BCOR.11.009 Wymiana posadzki parkietowej w sali gimnastycznej | str. 573

BCOR.11.010 Remont sali gimnastycznej z zapleczem | str. 573

BCOR.11.011 Przebudowa zaplecza szatniowego ośrodka sportowego | str. 576

12 ROZBIÓRKI | str. 579

BCOR.12.001 Rozbiórka budynku gospodarczego (garaż) | str. 579

BCOR.12.002 Rozbiórka budynku mieszkalnego - z rusztowaniami | str. 580

BCOR.12.003 Rozbiórka budynku mieszkalnego 2-kondygnacyjnego | str. 581

BCOR.12.004 Rozbiórka budynku przedszkola o konstrukcji drewnianej | str. 582

BCOR.12.005 Rozbiórka hali magazynowej o 3 kondygnacjach, z częścią biurową i socjalną | str. 584

13 REMONTY ELEWACJI | str. 585

BCOR.13.001 Remont elewacji zabytkowej w systemie STO z wymianą stolarki okiennej oraz izolacją ścian fundamentowych | str. 585

BCOR.13.002 Remont elewacji kamienicy czynszowej w systemie SCHOMBURG z wymianą stolarki okiennej | str. 588

BCOR.13.003 Docieplenie elewacji budynku szpitala w systemie ATLAS ROKER wraz z dociepleniem ścian fundamentowych | str. 589

BCOR.13.004 Docieplenie elewacji stacji trafo w systemie ATLAS STOPTER | str. 591

BCOR.13.005 Docieplenie budynku mieszkalnego 5 kondygn. w systemie

BAUMIT MINERAL | str. 592

BCOR.13.006 Ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego 11 kondygn. w systemie

BAUMIT MINERAL | str. 594

BCOR.13.007 Docieplenie budynku mieszkalnego w systemie DRYVIT | str. 597

BCOR.13.008 Docieplenie budynku szkoły w systemie BOLIX | str. 598

BCOR.13.009 Docieplenie elewacji z wystrojem architektonicznym, budynku mieszkalnego 4 kondygn. w systemie BOLIX | str. 601

BCOR.13.010 Docieplenie budynku mieszkalnego 11 kondygn. wcześniej ocieplonego | str. 602

BCOR.13.011 Docieplenie budynku przedszkola w systemie BAUMIT AKRYL | str. 604

BCOR.13.012 Remont elewacji kamiennej budynku biurowego w systemie REMMERS | str. 606

BCOR.13.013 Odbudowa zniszczonego balkonu z balustradami | str. 606

BCOR.13.014 Remont posadzek loggii w systemie REMMERS (bez rusztowań) | str. 607

BCOR.13.015 Remont posadzek balkonów w systemie DEITERMANN (bez rusztowań) | str. 608

BCOR.13.016 Remont balkonów w systemie SIKA (z rusztowaniami) | str. 609

BCOR.13.017 Remont balkonów w systemie BOLIX | str. 610

BCOR.13.018 Remont balustrad balkonowych z wymianą ekranów żelbetowych na płytę Minerit | str. 612

BCOR.13.019 Remont balkonów z płytą stalową (z rusztowaniami) | str. 613

BCOR.13.020 Remont schodów zewnętrznych w systemie SCHOMBURG | str. 614

BCOR.13.021 Remont patio z ułożeniem posadzki granitowej | str. 615

BCOR.13.022 Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych - dwuodcinkowej o nawierzchni granitowej | str. 617

BCOR.13.023 Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych - jednoodcinkowej o nawierzchni z kostki betonowej | str. 618

BCOR.13.024 Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych - dwuodcinkowej o konstrukcji stalowej | str. 619

BCOR.13.025 Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych z przebudową wejścia i schodów zewnętrznych | str. 620

14 IZOLACJE | str. 622

BCOR.14.001 Wykonanie izolacji pionowej i poziomej zawilgoconych ścian fundamentowych w systemie STO (od zewnątrz) | str. 622

BCOR.14.002 Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych (od zewnątrz) | str. 623

BCOR.14.003 Izolacja ścian piwnic w systemie CERESIT (od zewnątrz) | str. 624

BCOR.14.004 Ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej | str. 625

BCOR.14.005 Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją płytami z wełny mineralnej twardej | str. 626

BCOR.14.006 Docieplenie poddasza płytami z wełny mineralnej miękkiej | str. 627

BCOR.14.007 Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją płytami styropianowymi | str. 627

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE | str. 629

1. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano - montażowych dla inwestycji kubaturowych | str. 629

2. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji liniowych | str. 631

3. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej dla obiektów inżynierskich | str. 633

4. Wskaźniki dla usług związanych z budownictwem | str. 634

5. Orientacyjne mnożniki przeliczeniowe wartości dla regionu kraju i dla miast wojewódzkich | str. 635

6. Roczne wskaźniki cen towarów i usług w latach 1953 - 2014 / rok poprzedni - 100 / | str. 636

7. Wskaźniki nakładów inwestycyjnych cen produkcji budowlano - montażowej w latach 1994 - 2015 | str. 637

8. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych | str. 644

9. Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew, za których usunięcie pobiera się opłaty, oraz jednostkowe stawki tych opłat | str. 651

10. Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na składowisku | str. 653

11. Usuwanie wyrobów zawierających azbest | str. 656

12. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad | str. 660

13. Warunki udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego | str. 662

14. Przeliczniki wagowe materiałów budowlanych | str. 664

15. Oznaczenia betonów stosowanych w budownictwie | str. 665

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH - I kwartał 2021 r.

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty