Facebook

Grudzien_darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.84 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Kontrakty na rynku ubezpieczeń Paweł Aleksander Sukiennik
-50%
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Kontrakty na rynku ubezpieczeń

Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia

Praktyczny komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia, omówienie zagadnień międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz analiza nowych produktów ubezpieczeniowych.

Produkty z promocji znikają w błyskawicznym tempie. Pospiesz się jeśli nie chcesz przegapić niższej ceny!
smarteca

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Teraz nasze e-booki możesz czytać w bezpłatnej aplikacji w ciągu 5 minut od zakupu. Dowiedz się więcej

Dodaj do koszyka
134,49 134,49
Cena regularna: 269,00
269,00
0,00
PROMOCJA RABAT -50 %
Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 5 dni roboczych

Opis publikacji

   Kontrakty na rynku ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz do przepisów i wzorców umownych stanowi:

1) praktyczny komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia,

2) omówienie zagadnień międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych,

3) analizę nowych (perspektywicznych) produktów ubezpieczeniowych.

Ico_Gray_12.gif [469 B]   W książce znajdziesz m.in. takie zagadnienia jak:

 • ubezpieczenia w energetyce i telekomunikacji,
 • ubezpieczenia obowiązkowe z mocy umowy międzynarodowej (lotnicze),
 • ubezpieczenia dobro...

   Kontrakty na rynku ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz do przepisów i wzorców umownych stanowi:

1) praktyczny komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia,

2) omówienie zagadnień międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych,

3) analizę nowych (perspektywicznych) produktów ubezpieczeniowych.

Ico_Gray_12.gif [469 B]   W książce znajdziesz m.in. takie zagadnienia jak:

 • ubezpieczenia w energetyce i telekomunikacji,
 • ubezpieczenia obowiązkowe z mocy umowy międzynarodowej (lotnicze),
 • ubezpieczenia dobrowolne – mienia (kradzież, żywioły, sprzęt elektroniczny, BI), D&O, autocasco, osobowe na życie, ryzyk kosmicznych,
 • umowa ubezpieczenia, ubezpieczenia majątkowe i osobowe w Kodeksie cywilnym,
 • ubezpieczenia obowiązkowe,
 • ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, gospodarstwa rolnego,
 • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • dobrowolne ubezpieczenia OC przedsiębiorców i OC konsumenta,
 • ubezpieczenia „nadwyżkowe”,
 • ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

Ico_Gray_12.gif [469 B]   A także:

 • rynek światowy na przykładzie Lloyd’s,
 • koszty transakcyjne w ubezpieczeniach gospodarczych,
 • Forum Europeum,
 • nowe ryzyka – cyber,
 • PEICL – normy prawa jednolitego.

   Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla adwokatów, radców prawnych, sędziów i notariuszy. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów, księgowych oraz pracowników naukowych i studentów prawa, ekonomii i administracji.

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Zdzisław Brodecki

Zdzisław Brodecki – założyciel Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej w Uniwersytecie Gdańskim. Po zmianie przedmiotu badań starał się dokonać transplantacji kultury morskiej na grunt kultury alpejskiej. Jego teoria zintegrowanego porządku prawnego znalazła wyraz między innymi w ośmiu tomach z serii Acquis communautaire i w tryptyku: Europa sędziówEuropa urzędników i Europa przedsiębiorców. Za stworzenie tej teorii otrzymał w 2009 r. prestiżową Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk humanistycznych, wchodząc do elitarnego grona gdańskich uczonych. Obecnie swoje zainteresowania koncentruje wokół prac Komisji Nauk Kosmicznych w gdańskim oddziale PAN. W najnowszych publikacjach próbuje lansować koncepcję prawa przestrzeni eksterytorialnych, zmierzając w kierunku zmiany tożsamości Europy Bałtyckiej z morskiej na morską i kosmiczną. Z pasją pracuje nad nowym paradygmatem filozofii prawa pod sztandarem Ocean & Space.

Dariusz Gołębiewski

Dariusz Gołębiewski – doktor nauk technicznych ze specjalizacją w modelowaniu ryzyka obiektów elektroenergetycznych dla celów ubezpieczeń. Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej; absolwent programu Master of Business Administration w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Uczestnik programu Risk Analysis in Petrochemical Industry na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Twórca autorskiej metodyki analizy ryzyka dla celów ubezpieczeń – Insurance Risk Analysis Methodology (IRAM). Wykładowca akademicki w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Z Grupą PZU związany od 2004 r.; w latach 2009–2015 odpowiedzialny za inżynierię ryzyka w PZU SA; w latach 2015–2017 r. inicjator i lider projektu „Centrum badawczo-rozwojowe PZU LAB”; w 2017 r. powołany do zarządu PZU LAB S.A. Autor wielu publikacji i prac naukowych z dziedziny ubezpieczenia obiektów podwyższonego ryzyka, infrastruktury krytycznej oraz zarządzania ryzykiem.

Witold Janusz

Witold Janusz – od 2008 r. pełni funkcję prezesa Lloyd’s Polska jako Generalnego Przedstawicielstwa Lloyd’s w Polsce. Ma ponad 30-letnie doświadczenie na polskim rynku ubezpieczeniowym. Swoją karierę zawodową rozpoczął w wydziale ubezpieczeń morskich (P&I) w TUiR WARTA SA w Gdyni. Przed objęciem stanowiska prezesa w Lloyd’s Polska był członkiem zarządu w HDI-Gerling, a wcześniej wiceprezesem STU Ergo Hestia.

Bartosz Malinowski

Bartosz Malinowski – radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach prawnych dotyczących funkcjonowania jednostek naukowych. Ma doświadczenie w obsłudze projektów naukowych i badawczo-rozwojowych dotyczących badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej, a także budowy dużych systemów informatycznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują w szczególności zagadnienia wykorzystania surowców kosmicznych.

Krzysztof Mularski

Krzysztof Mularski – magister prawa, prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Zarządu Instytutu Metropolitalnego. Jego zainteresowania badawcze obejmują prawo cywilne i polityki publiczne.

Jakub Nawracała

Jakub Nawracała – radca prawny; specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Z sektorem ubezpieczeń związany jest od 2000 r. od strony zarówno prawnej, jak i biznesowej. W toku swojej kariery zawodowej zdobył doświadczenie w ubezpieczeniach także od strony praktycznej, pracując na rzecz zakładów ubezpieczeń, m.in. jako agent ubezpieczeniowy, uderwriter oraz dyrektor biur produktowych. Przed rozpoczęciem indywidualnej praktyki prawnej piastował również stanowisko dyrektora biura prawnego w zakładzie ubezpieczeń. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa ubezpieczeń. Autor wielu publikacji dotyczących prawa ubezpieczeń, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych oraz branżowych.

Magdalena Szczepańska

Magdalena Szczepańska – doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji UW, wykładowca na WPiA UW oraz na Podyplomowym Studium Prawa Ubezpieczeń na WPiA UW; zawodowo związana z rynkiem ubezpieczeń, najpierw jako pracownik organu nadzoru, a później jako pracownik zakładu ubezpieczeń; specjalizuje się w problematyce prawa ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń na życie i majątkowych, jak również w problematyce umowy ubezpieczenia; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu ubezpieczeń.

Anna Tarasiuk

Anna Tarasiuk – radca prawny, partner w kancelarii Łyszkiewicz Tarasiuk Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. Od ponad 20 lat związana z rynkiem ubezpieczeń gospodarczych. Ekspert w dziedzinie prawa w zakresie kwestii korporacyjnych, regulacyjnych, świadczenia usług transgranicznych, dystrybucji produktów ubezpieczeniowych i współpracy bankowo-ubezpieczeniowej (bancassurance). Świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym międzynarodowych grup kapitałowych. Doradza w zakresie tworzenia, adaptacji do warunków rynkowych i zapewnienia zgodności z przepisami prawa dokumentacji dotyczącej produktów ubezpieczeniowych, w tym bardzo innowacyjnych. Zaangażowana od wielu lat w sprawy dotyczące zagadnień z zakresu ochrony konsumenta na polskim rynku ubezpieczeń gospodarczych. Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, mediator Ośrodka Mediacji OIRP w Warszawie. Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, prowadzi też zajęcia w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, uczestnik i prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach. Członek Presidential Council Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego AIDA, członek Sekretariatu Wykonawczego Polskiego Oddziału AIDA, członek grupy roboczej ds. ubezpieczeń CCBE w tym uczestnik Grupy Eksperckiej ds. Ubezpieczeń Komisji Europejskiej.

Jacek Woronkiewicz

Jacek Woronkiewicz – prawnik, socjolog. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych „Jakość Usług Ubezpieczeniowych”. Wieloletni praktyk związany z likwidacją szkód. Dyrektor ds. likwidacji szkód Odpowiedzialności Cywilnej i Transportowych zatrudniony w Towarzystwie Ubezpieczeń. Członek Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego AIDA Polska. Autor artykułów do kwartalnika „Prawo Asekuracyjne” oraz ubezpieczeniowych periodyków branżowych np.: „Risk Focus”; współautor jednej z pierwszych pozycji poświęconych dobrowolnym ubezpieczeniom OC pt. Dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, prawo i praktyka (1996).

Dariusz Fuchs

Dariusz Fuchs – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Radca prawny, sędzia arbitrażowy, mediator.

Katarzyna Malinowska

Katarzyna Malinowska – doktor habilitowany nauk prawnych; radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych, specjalista w międzynarodowym prawie kosmicznym, kontraktach w przemyśle kosmicznym, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz w prawie prywatnym międzynarodowym; przewodnicząca sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Ubezpieczeniowych AIDA; dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego; autorka wielu publikacji na temat prawa ubezpieczeń, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa kosmicznego.

Dorota Maśniak

Dorota Maśniak – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Pracowni Prawa Ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego; radca prawny specjalizujący się w prawie ubezpieczeniowym; wykładowca akademicki, szkoleniowiec kadr zakładów ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych i banków; autorka wielu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego, cywilnego, finansowego.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Recenzje

Rozwiń Zwiń

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora