Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1300
Więcej informacji

Praktyczny komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia, omówienie zagadnień międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz analiza nowych produktów ubezpieczeniowych.

-59%

Kontrakty na rynku ubezpieczeń. Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia

Kontrakty na rynku ubezpieczeń. Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia

Praktyczny komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia, omówienie zagadnień międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz analiza nowych produktów ubezpieczeniowych.

Opis publikacji

   Kontrakty na rynku ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz do przepisów i wzorców umownych stanowi:

1) praktyczny komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia,

2) omówienie zagadnień międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych,

3) analizę nowych (perspektywicznych) produktów ubezpieczeniowych.

Ico_Gray_12.gif [469 B]   W książce znajdziesz m.in. takie zagadnienia jak:

 • ubezpieczenia w energetyce i telekomunikacji,
 • ubezpieczenia obowiązkowe z mocy umowy międzynarodowej (lotnicze),
 • ubezpieczenia dobro...

   Kontrakty na rynku ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz do przepisów i wzorców umownych stanowi:

1) praktyczny komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia,

2) omówienie zagadnień międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych,

3) analizę nowych (perspektywicznych) produktów ubezpieczeniowych.

Ico_Gray_12.gif [469 B]   W książce znajdziesz m.in. takie zagadnienia jak:

 • ubezpieczenia w energetyce i telekomunikacji,
 • ubezpieczenia obowiązkowe z mocy umowy międzynarodowej (lotnicze),
 • ubezpieczenia dobrowolne – mienia (kradzież, żywioły, sprzęt elektroniczny, BI), D&O, autocasco, osobowe na życie, ryzyk kosmicznych,
 • umowa ubezpieczenia, ubezpieczenia majątkowe i osobowe w Kodeksie cywilnym,
 • ubezpieczenia obowiązkowe,
 • ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, gospodarstwa rolnego,
 • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • dobrowolne ubezpieczenia OC przedsiębiorców i OC konsumenta,
 • ubezpieczenia „nadwyżkowe”,
 • ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

Ico_Gray_12.gif [469 B]   A także:

 • rynek światowy na przykładzie Lloyd’s,
 • koszty transakcyjne w ubezpieczeniach gospodarczych,
 • Forum Europeum,
 • nowe ryzyka – cyber,
 • PEICL – normy prawa jednolitego.

   Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla adwokatów, radców prawnych, sędziów i notariuszy. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów, księgowych oraz pracowników naukowych i studentów prawa, ekonomii i administracji.

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2020
Wydanie: 1
Liczba stron: 1300
Rodzaj: Komentarz
Okładka:
Format: B5
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8124-233-2, pdf 978-83-8187-523-3, epub 978-83-8187-549-3
Kod towaru: KAM-3349 W01P01, EBO-3035 W01P01, EBO-3035 W01E01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Zdzisław Brodecki – założyciel Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej w Uniwersytecie Gdańskim. Po zmianie przedmiotu badań starał się dokonać transplantacji kultury morskiej na grunt kultury alpejskiej. Jego teoria zintegrowanego porządku prawnego znalazła wyraz między innymi w ośmiu tomach z serii Acquis communautaire i w tryptyku: Europa sędziówEuropa urzędników i Europa przedsiębiorców. Za stworzenie tej teorii otrzymał w 2009 r. prestiżową Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk humanistycznych, wchodząc do elitarnego grona gdańskich uczonych. Obecnie swoje zainteresowania koncentruje wokół prac Komisji Nauk Kosmicznych w gdańskim oddziale PAN. W najnowszych publikacjach próbuje lansować koncepcję prawa przestrzeni eksterytorialnych, zmierzając w kierunku zmiany tożsamości Europy Bałtyckiej z morskiej na morską i kosmiczną. Z pasją pracuje nad nowym paradygmatem filozofii prawa pod sztandarem Ocean & Space.

Dariusz Gołębiewski – doktor nauk technicznych ze specjalizacją w modelowaniu ryzyka obiektów elektroenergetycznych dla celów ubezpieczeń. Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej; absolwent programu Master of Business Administration w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Uczestnik programu Risk Analysis in Petrochemical Industry na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Twórca autorskiej metodyki analizy ryzyka dla celów ubezpieczeń – Insurance Risk Analysis Methodology (IRAM). Wykładowca akademicki w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Z Grupą PZU związany od 2004 r.; w latach 2009–2015 odpowiedzialny za inżynierię ryzyka w PZU SA; w latach 2015–2017 r. inicjator i lider projektu „Centrum badawczo-rozwojowe PZU LAB”; w 2017 r. powołany do zarządu PZU LAB S.A. Autor wielu publikacji i prac naukowych z dziedziny ubezpieczenia obiektów podwyższonego ryzyka, infrastruktury krytycznej oraz zarządzania ryzykiem.

Zdzisław Brodecki – założyciel Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej w Uniwersytecie Gdańskim. Po zmianie przedmiotu badań starał się dokonać transplantacji kultury morskiej na grunt kultury alpejskiej. Jego teoria zintegrowanego porządku prawnego znalazła wyraz między innymi w ośmiu tomach z serii Acquis communautaire i w tryptyku: Europa sędziówEuropa urzędników i Europa przedsiębiorców. Za stworzenie tej teorii otrzymał w 2009 r. prestiżową Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk humanistycznych, wchodząc do elitarnego grona gdańskich uczonych. Obecnie swoje zainteresowania koncentruje wokół prac Komisji Nauk Kosmicznych w gdańskim oddziale PAN. W najnowszych publikacjach próbuje lansować koncepcję prawa przestrzeni eksterytorialnych, zmierzając w kierunku zmiany tożsamości Europy Bałtyckiej z morskiej na morską i kosmiczną. Z pasją pracuje nad nowym paradygmatem filozofii prawa pod sztandarem Ocean & Space.

Dariusz Gołębiewski – doktor nauk technicznych ze specjalizacją w modelowaniu ryzyka obiektów elektroenergetycznych dla celów ubezpieczeń. Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej; absolwent programu Master of Business Administration w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Uczestnik programu Risk Analysis in Petrochemical Industry na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Twórca autorskiej metodyki analizy ryzyka dla celów ubezpieczeń – Insurance Risk Analysis Methodology (IRAM). Wykładowca akademicki w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Z Grupą PZU związany od 2004 r.; w latach 2009–2015 odpowiedzialny za inżynierię ryzyka w PZU SA; w latach 2015–2017 r. inicjator i lider projektu „Centrum badawczo-rozwojowe PZU LAB”; w 2017 r. powołany do zarządu PZU LAB S.A. Autor wielu publikacji i prac naukowych z dziedziny ubezpieczenia obiektów podwyższonego ryzyka, infrastruktury krytycznej oraz zarządzania ryzykiem.

Witold Janusz – od 2008 r. pełni funkcję prezesa Lloyd’s Polska jako Generalnego Przedstawicielstwa Lloyd’s w Polsce. Ma ponad 30-letnie doświadczenie na polskim rynku ubezpieczeniowym. Swoją karierę zawodową rozpoczął w wydziale ubezpieczeń morskich (P&I) w TUiR WARTA SA w Gdyni. Przed objęciem stanowiska prezesa w Lloyd’s Polska był członkiem zarządu w HDI-Gerling, a wcześniej wiceprezesem STU Ergo Hestia.

Bartosz Malinowski – radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach prawnych dotyczących funkcjonowania jednostek naukowych. Ma doświadczenie w obsłudze projektów naukowych i badawczo-rozwojowych dotyczących badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej, a także budowy dużych systemów informatycznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują w szczególności zagadnienia wykorzystania surowców kosmicznych.

Krzysztof Mularski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM; autor kilkudziesięciu opracowań naukowych, przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego materialnego i teorii prawa.

Jakub Nawracała – radca prawny; specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Z sektorem ubezpieczeń związany jest od 2000 r. od strony zarówno prawnej, jak i biznesowej. W toku swojej kariery zawodowej zdobył doświadczenie w ubezpieczeniach także od strony praktycznej, pracując na rzecz zakładów ubezpieczeń, m.in. jako agent ubezpieczeniowy, uderwriter oraz dyrektor biur produktowych. Przed rozpoczęciem indywidualnej praktyki prawnej piastował również stanowisko dyrektora biura prawnego w zakładzie ubezpieczeń. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa ubezpieczeń. Autor wielu publikacji dotyczących prawa ubezpieczeń, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych oraz branżowych.

Magdalena Szczepańska – doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji UW, wykładowca na WPiA UW oraz na Podyplomowym Studium Prawa Ubezpieczeń na WPiA UW; zawodowo związana z rynkiem ubezpieczeń, najpierw jako pracownik organu nadzoru, a później jako pracownik zakładu ubezpieczeń; specjalizuje się w problematyce prawa ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń na życie i majątkowych, jak również w problematyce umowy ubezpieczenia; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu ubezpieczeń.

Anna Tarasiuk – radca prawny, partner w kancelarii Łyszkiewicz Tarasiuk Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. Od ponad 20 lat związana z rynkiem ubezpieczeń gospodarczych. Ekspert w dziedzinie prawa w zakresie kwestii korporacyjnych, regulacyjnych, świadczenia usług transgranicznych, dystrybucji produktów ubezpieczeniowych i współpracy bankowo-ubezpieczeniowej (bancassurance). Świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym międzynarodowych grup kapitałowych. Doradza w zakresie tworzenia, adaptacji do warunków rynkowych i zapewnienia zgodności z przepisami prawa dokumentacji dotyczącej produktów ubezpieczeniowych, w tym bardzo innowacyjnych. Zaangażowana od wielu lat w sprawy dotyczące zagadnień z zakresu ochrony konsumenta na polskim rynku ubezpieczeń gospodarczych. Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, mediator Ośrodka Mediacji OIRP w Warszawie. Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, prowadzi też zajęcia w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, uczestnik i prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach. Członek Presidential Council Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego AIDA, członek Sekretariatu Wykonawczego Polskiego Oddziału AIDA, członek grupy roboczej ds. ubezpieczeń CCBE w tym uczestnik Grupy Eksperckiej ds. Ubezpieczeń Komisji Europejskiej.

Jacek Woronkiewicz – prawnik, socjolog. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych „Jakość Usług Ubezpieczeniowych”. Wieloletni praktyk związany z likwidacją szkód. Dyrektor ds. likwidacji szkód Odpowiedzialności Cywilnej i Transportowych zatrudniony w Towarzystwie Ubezpieczeń. Członek Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego AIDA Polska. Autor artykułów do kwartalnika „Prawo Asekuracyjne” oraz ubezpieczeniowych periodyków branżowych np.: „Risk Focus”; współautor jednej z pierwszych pozycji poświęconych dobrowolnym ubezpieczeniom OC pt. Dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, prawo i praktyka (1996).

Dariusz Fuchs – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. radca prawny; krajowych i międzynarodowych arbiter sądów polubownych (SA KIG, SA KNF); od 2006 r. członek Project Group on European Insurance Contract Law oraz od 2016 r. uczestnik Project Group on Reinsurance Contract Law; członek European Law Institute (Wiedeń), Polskiego Oddziału AIDA oraz Stowarzyszenia Sędziów Sądów Polubownych; mediator z zakresu ubezpieczeń i prawa gospodarczego, wpisany na listy stałych mediatorów kilku sądów okręgowych; autor około 200 publikacji poświęconych ubezpieczeniom prywatnym, prawu cywilnemu, prawu europejskiemu, prawem rynku sztuki i ochronie zabytków.

Katarzyna Malinowska – doktor habilitowany nauk prawnych; radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych, specjalista w międzynarodowym prawie kosmicznym, kontraktach w przemyśle kosmicznym, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz w prawie prywatnym międzynarodowym; przewodnicząca sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Ubezpieczeniowych AIDA; dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego; autorka wielu publikacji na temat prawa ubezpieczeń, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa kosmicznego.

Dorota Maśniak – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Pracowni Prawa Ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego; radca prawny specjalizujący się w prawie ubezpieczeniowym; wykładowca akademicki, szkoleniowiec kadr zakładów ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych i banków; autorka wielu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego, cywilnego, finansowego.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów
Recenzje

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę