Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 stycznia 2024 r.
Wydanie: 22
Liczba stron: 2016
Więcej informacji

Meritum Podatki 2024 przedstawia istotne zmiany i nowości w zakresie podatków takich jak PIT, CIT, VAT, podatek od nieruchomości,spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych. Publikacja zawiera omówienie...

Pełny opis

Meritum Podatki 2024 przedstawia istotne zmiany i nowości w zakresie podatków takich jak PIT, CIT, VAT, podatek od nieruchomości, spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych. Publikacja zawiera omówienie najważniejszych zmian legislacyjnych, aktualnych orzeczeń sądowych i interpretacji, wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur oraz zmiany w ulgach i opodatkowaniu różnych czynności i transakcji.

Mniej
-30%

Meritum Podatki 2024

Meritum Podatki 2024

Meritum Podatki 2024 przedstawia istotne zmiany i nowości w zakresie podatków takich jak PIT, CIT, VAT, podatek od nieruchomości,spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych. Publikacja zawiera omówienie...

Pełny opis

Meritum Podatki 2024 przedstawia istotne zmiany i nowości w zakresie podatków takich jak PIT, CIT, VAT, podatek od nieruchomości, spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych. Publikacja zawiera omówienie najważniejszych zmian legislacyjnych, aktualnych orzeczeń sądowych i interpretacji, wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur oraz zmiany w ulgach i opodatkowaniu różnych czynności i transakcji.

Mniej
Stan prawny: 1 stycznia 2024 r.
Wydanie: 22
Liczba stron: 2016
Więcej informacji

Opis publikacji

Aktualizacje online w cenie książki.

 

Najważniejsze zmiany i nowości omówione w „Meritum Podatki 2024”:

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT):

 • rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej;
 • zmienione stanowisko resortu finansów w kwestii podatników uprawnionych do skorzystania z ulgi na termomodernizację;
 • likwidacja limitu dochodowego dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością;
 • wyróżnienie nowej kategorii dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany (niektóre przychody z tytułu gromadzenia oszczędności na subkoncie OIPE albo na subkoncie w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia 2019/1238, prowadzonym zgodnie z przepisami obowiązującymi n...

Aktualizacje online w cenie książki.

 

Najważniejsze zmiany i nowości omówione w „Meritum Podatki 2024”:

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT):

 • rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej;
 • zmienione stanowisko resortu finansów w kwestii podatników uprawnionych do skorzystania z ulgi na termomodernizację;
 • likwidacja limitu dochodowego dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością;
 • wyróżnienie nowej kategorii dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany (niektóre przychody z tytułu gromadzenia oszczędności na subkoncie OIPE albo na subkoncie w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia 2019/1238, prowadzonym zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE);
 • skrócenie okresu amortyzacji niektórych środków trwałych dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców – w przypadku spełnienia warunków ustawowych;
 • podwyższenie kwoty przychodów małżonków z najmu prywatnego, do których ma zastosowanie ryczałt z zastosowaniem stawki 12,5%;
 • zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych części przychodów kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe – uzyskiwanych przez nich ze stosunku pracy lub umowy zlecenia;
 • wprowadzenie przez ustawodawcę uprawnienia podatnika do pomniejszenia dochodu z inwestycji w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych o straty z takich inwestycji;
 • opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu uzyskania świadczenia z fundacji rodzinnej albo w związku z rozwiązaniem takiej fundacji.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT):

 • opodatkowanie świadczeń fundacji rodzinnej oraz mienia wydanego w związku z rozwiązaniem takiej fundacji;
 • ważne orzeczenia sądowe i interpretacje sądowe dotyczące ulgi na robotyzację oraz ulgi na ekspansję;
 • projekt nowych objaśnień podatkowych resortu finansów dotyczących poboru podatku u źródła – z wyłączeniem mechanizmu „pay & refund” – w kontekście definicji „rzeczywistego właściciela” należności;
 • stanowisko resortu finansów i orzeczenia sądowe dotyczące kwestii, czy spółka przechodząca na estoński CIT w trakcie roku musi najpierw zamknąć księgi i sporządzić sprawozdanie finansowe, a wykładnia językowa odpowiednich przepisów u.p.d.o.p.;
 • skrócenie okresu amortyzacji niektórych środków trwałych dla mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców – w przypadku spełnienia warunków ustawowych;
 • objaśnienia podatkowe resortu finansów z 29.09.2023 r. w zakresie cen transferowych nr 6 – Metoda koszt plus jako zestawienie mocnych i słabych stron tej metody szacowania dochodów podmiotów powiązanych;
 • przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych.

W zakresie podatku od towarów i usług (VAT):

 • nałożenie na podatników obowiązku wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF);
 • wprowadzenie szczególnych zasad ustalania podstawy opodatkowania w odniesieniu do opakowań wielokrotnego użytku;
 • zasady ujmowania korekt in minus obowiązujące od 1.07.2024 r. – w zakresie faktur korygujących wystawianych za pośrednictwem KSeF oraz w zakresie takich faktur wystawianych poza KSeF;
 • przyzwolenie podatnikowi – w niektórych przypadkach – na odstąpienie od obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej.

W zakresie podatku od nieruchomości:

 • rozumienie pojęcia „budynek” w świetle ostatnich orzeczeń sądów administracyjnych;
 • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2023 r. o kardynalnym znaczeniu dla określenia desygnatów pojęcia „budowla” – dla celów podatku od nieruchomości;
 • obowiązywanie nowej kategorii zwolnienia z podatku od nieruchomości.

W zakresie podatku od podatku od spadków i darowizn:

 • ustanowienie wyższych progów skali podatkowej, podwyższenie kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn we wszystkich grupach podatkowych;
 • omówienie uchwały 7 sędziów NSA sprawie wymaganego sposobu dokumentowania otrzymania środków pieniężnych w ramach czynności prawnej darowizny.

W zakresie podatku od podatku od czynności cywilnoprawnych:

 • nowy zakres wyłączeń od opodatkowania PCC czynności cywilnoprawnych (innych niż umowa spółki i jej zmiany) w zakresie, w jakim są one opodatkowane podatkiem od towarów i usług;
 • zmiany w opodatkowaniu PCC w odniesieniu do osób uczestniczących w transakcjach, których przedmiotem są nieruchomości.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2023-12-06
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2024
Wydanie: 22
Liczba stron: 2016
Seria: Meritum
Rodzaj: Poradnik
Okładka: zintegrowana
Format: B5
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8358-376-1
Kod towaru: ABC-0313 W22P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Dobrosława Antonów doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca na Podyplomowych Studiach Podatkowych UWr; autorka monografii: Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (2009), Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym (2017), Szczególne opłaty administracyjne (2017), współautorka poradnika Meritum Podatki (od 2010) oraz autorka blisko 100 innych publikacji z zakresu prawa podatkowego, problematyki opłat publicznych i prawa finansowego.

Agnieszka Bieńkowska - doradca podatkowy, partner w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Posiada 20-letnie doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku VAT; uznany w kraju ekspert z zakresu doradztwa na rzecz jednostek sektora finansów publicznych. Reprezentuje samorządy w sporach z organami podatkowymi, doradza przy przekształceniach oraz planowaniu i realizacji inwestycji, wspomaga samorządy w bieżących rozliczeniach podatków, w tym w kwestiach związanych z rozliczeniami podatku VAT w projektach unijnych.

Tomasz Grzegorczyk (19492021) – profesor nauk prawnych; wieloletni kierownik Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki oraz Zakładu Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Karnej; przewodniczący Zespołu Prawa Karnego Procesowego w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego; radca prawny; członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Wybitny znawca procesu karnego sensu largo; autor cenionych monografii, komentarzy, podręczników, artykułów naukowych i glos z zakresu postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego, prawa dewizowego, a także kwestii ustrojowych.

Dobrosława Antonów doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca na Podyplomowych Studiach Podatkowych UWr; autorka monografii: Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (2009), Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym (2017), Szczególne opłaty administracyjne (2017), współautorka poradnika Meritum Podatki (od 2010) oraz autorka blisko 100 innych publikacji z zakresu prawa podatkowego, problematyki opłat publicznych i prawa finansowego.

Agnieszka Bieńkowska - doradca podatkowy, partner w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Posiada 20-letnie doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku VAT; uznany w kraju ekspert z zakresu doradztwa na rzecz jednostek sektora finansów publicznych. Reprezentuje samorządy w sporach z organami podatkowymi, doradza przy przekształceniach oraz planowaniu i realizacji inwestycji, wspomaga samorządy w bieżących rozliczeniach podatków, w tym w kwestiach związanych z rozliczeniami podatku VAT w projektach unijnych.

Tomasz Grzegorczyk (19492021) – profesor nauk prawnych; wieloletni kierownik Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki oraz Zakładu Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Karnej; przewodniczący Zespołu Prawa Karnego Procesowego w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego; radca prawny; członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Wybitny znawca procesu karnego sensu largo; autor cenionych monografii, komentarzy, podręczników, artykułów naukowych i glos z zakresu postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego, prawa dewizowego, a także kwestii ustrojowych.

Aleksander Kaźmierski - prawnik, doradca podatkowy; pracował w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego oraz w kancelariach podatkowych w Polsce i w Kanadzie, w tym w firmie PricEwaterhouse Coopers; wieloletni redaktor naczelny Przeglądu Podatkowego; współautor komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także współautor i redaktor merytoryczny regularnie aktualizowanego poradnika Meritum Podatki.

Andrzej Melezini – doktor nauk prawnych; sędzia i prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku; przewodniczący wydziału finansowego tego sądu; były radca prawny, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz procedur administracyjnych.

 

Dariusz Zalewski – doktor nauk prawnych; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (2012–2017) i WSA w Białymstoku (od 2017 r.); były wieloletni radca prawny w organach skarbowych; prowadzi wykłady i seminaria podatkowe (m.in. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu; autor ponad stu publikacji z zakresu prawa podatkowego, współautor książek: Kary pieniężne i ich zaskarżanie (2020), Kontrola podatkowa działalności gospodarczej (2019), Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz (2018), Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz (2011, 2015).

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Joanna Niezweryfikowany zakup
Jeśli chodzi o podatki to zawsze chcę być ze wszystkim na bieżąco. A w tym roku to już szczególnie, wiadomo – regulacje Polskiego Ładu w tym względzie są istotne i nie można przejść obok nich obojętnie, niezależnie od tego czy się jest księgową, właścicielką firmy czy zwykłą obywatelką, jak właśnie ja. Przyznam, że kiedy docierały do mnie zewsząd informacje na temat Polskiego Ładu i wszystkich zmian, odnosiłam wrażenie, że zamiast więcej, wiem coraz mniej. Dlatego też kupiłam tę pozycję i to była najlepsza decyzja. Znalazłam tu wszystko, czego potrzebowałam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Natalia Niezweryfikowany zakup
Meritum Podatki to książka z najnowszymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prawa podatkowego. Autor nie tylko zaprezentował poszczególne normy i ustawy, ale napisał książkę prostym językiem tak, że stanowi świetny poradnik dla każdego, kto zajmuje się sprawami podatkowymi. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Agnieszka Niezweryfikowany zakup
Szczegółowe omówienie polskiego prawa podatkowego o praktycznym, poradnikowym charakterze. W książce przedstawiono wszystkiego aspekty tego prawa rozpoczynając od zobowiązania, poprzez różne podatki dochodowe, VAT i inne, aż po kontrolę skarbową. Polecam! (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Bartek Niezweryfikowany zakup
Obszerny, profesjonalny komentarz z wtrąceniami i wskazówkami, które można wykorzystać podczas pracy. Opracowania tego typu w dużym stopniu ułatwiają pracę księgowym/pracownikom biur rachunków. Polecam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Emilia Niezweryfikowany zakup
Meritum to najlepsza seria, jeśli chodzi o komentarze przepisów podatkowych. Jestem zachwycona, konstrukcją książki, trafnością spostrzeżeń autorów i całą oprawą graficzną. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Piotrek
Ciekawie ujęcie zagadnienia tematu podatków. Nie mówię tu tylko o oprawie graficznej, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, ale przede wszystkim o wyczerpujących komentarzach autorów i omówieniu przez nich całej problematyki. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Łukasz
Bardzo przydatna pozycja, kompleksowo wyjaśniająca wiele zawiłości przepisów prawa podatkowego. Mam tylko pytanie, kiedy pojawi się nowa aktualizacja? Mamy już prawie maj a ostatnia aktualizacja widoczna na stronie jest z grudnia :). (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Wiktoria
Moim zdaniem nie ma lepszego omówienia najnowszych przepisów podatkowych. Jest to wyczerpujące, a zarazem proste przedstawienie tematu. Zrozumienie przepisów ułatwiają liczne wtrącenia i odniesienia oraz tabele. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Mikołaj
Posiadam już kilka komentarzy z serii „Meritum”. Podobnie jak inne opracowanie, najnowsze omówienie podatków (Podatki 2018) jest obszerne a zarazem zwięzłe, rzetelne, pisane z różnych perspektyw. Po prostu praktyczny poradnik :) (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Krystian
Bardzo, ale to bardzo przydatna, kompleksowa i szczegółowa publikacja. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Rozwiń listę z opiniami Zwiń listę z opiniami
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Zobacz produkt w pakiecie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę