Facebook

Kiermasz Świąteczny do -90%

Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 14 października 2022 r.
Wydanie: 7
Liczba stron: 2608
Więcej informacji

Nowości w 7. wydaniu „Meritum. Prawo spółek” to m.in.: prosta spółka akcyjna,  obszerne omówienie dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 9.02.2022 r., spółka akcyjna i PSA, spółka akcyjna, zmiany w CIT, spółka z o.o.

-74%

Meritum Prawo spółek, tom I i II

Meritum Prawo spółek, tom I i II

Redakcja naukowa: Andrzej Kidyba

Nowości w 7. wydaniu „Meritum. Prawo spółek” to m.in.: prosta spółka akcyjna,  obszerne omówienie dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 9.02.2022 r., spółka akcyjna i PSA, spółka akcyjna, zmiany w CIT, spółka z o.o.

Stan prawny: 14 października 2022 r.
Wydanie: 7
Liczba stron: 2608
Więcej informacji

Opis publikacji

Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek.

Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych, tj. spółek:

 •       jawnej,
 •       partnerskiej,
 •       komandytowej,
 •       komandytowo-akcyjnej,
 •       z ograniczoną odpowiedzialnością,
 •       prostej spółki akcyjnej
 •       akcyjnej, 

ale także spółki cywilnej działającej na podstawie kodeksu cywilnego, spółki cichej będącej umową nienazwaną, oraz europejsk...

Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek.

Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych, tj. spółek:

 •       jawnej,
 •       partnerskiej,
 •       komandytowej,
 •       komandytowo-akcyjnej,
 •       z ograniczoną odpowiedzialnością,
 •       prostej spółki akcyjnej
 •       akcyjnej, 

ale także spółki cywilnej działającej na podstawie kodeksu cywilnego, spółki cichej będącej umową nienazwaną, oraz europejskich form spółek.

 

W odróżnieniu od dostępnych na rynku komentarzy, monografii, podręczników na ten temat, opracowanie ma charakter praktyczny i kompleksowy. Dlatego też autorzy unikają prezentacji różnych stanowisk doktryny, a jeżeli zostało to uczynione, to przede wszystkim ze względu na wagę problemu czy trudności w jednoznacznym jego rozstrzyganiu.  Ograniczono również do minimum liczbę odniesień do literatury. W przedstawieniu danego tematu zwraca się uwagę na to, co jest ważne zdaniem autora, podawane są przykłady prawidłowego zastosowania przepisów w praktyce, czytelne podsumowanie poprzez podanie konkretnej podstawy prawnej, reprezentatywnego aktualnego orzecznictwa z przytoczeniem tezy wyroku oraz wykazu istotnych pozycji literatury. Na uwagę zasługują także zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory umów.

 

Korzystaniu z publikacji oraz szybkiemu odnajdywaniu potrzebnych w pracy informacji służą również:

 •        układ treści podzielony na niewielkie, zwięzłe fragmenty;
 •        zamieszczone na marginesach numery, które wskazują ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem;
 •        wewnętrzne odesłania w tekście, umożliwiające w szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się w innym miejscu publikacji; dzięki temu uniknięto zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji;
 •        liczne, wyraźnie wyodrębnione przykłady, ilustrujące stosowanie danej regulacji;
 •        uwypuklenie najistotniejszych kwestii przez zaznaczenie ich ramką i hasłem „WAŻNE”;
 •        szczegółowy i wyczerpujący indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesie tekstu;
 •        przyjazna dla czytelnika szata graficzna i zakładki.

 

Nowości w 7. wydaniu „Meritum. Prawo spółek” to m.in.:

 

prosta spółka akcyjna, w tym:

 • zastosowanie przy stosunkowo niskich wymaganiach dotyczących założenia i funkcjonowania PSA,
 • specyfika PSA na tle spółek kapitałowych,
 • szczegółowe omówienie:
 • od czynności wymaganych dla powstania PSA,
 • przez specyfikę kapitału akcyjnego tego rodzaju spółki,
 • prawa i obowiązki akcjonariuszy,
 • organy PSA,
 • emisja akcji,
 • rozwiązanie i likwidacja PSA, w tym uproszczone (nielikwidacyjne) rozwiązanie PSA,
 • po odpowiedzialność cywilnoprawną (odszkodowawczą) wobec spółki – osób związanych z procesem tworzenia spółki oraz wynikająca z nienależytego wykonywania obowiązków przez członków organów PSA,
 • odpowiedzialność członków zarządu – podatkowa, za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

 

obszerne omówienie dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 9.02.2022 r. – przepisów, które weszły w życie z dniem 13.10.2022 r., czyli tzw. prawa holdingowego:

 • definicja pojęcia grupy spółek – ze spółką dominującą i spółką zależną,
 • instytucja tzw. wiążącego polecenia (kompetencja, forma, skutki),
 • szczególna rola (kompetencje) spółki dominującej ,
 • przymusowy wykup udziałowców (z 25% udziałami);

spółka akcyjna i PSA – odpowiedzialność członków zarządu (oraz byłych członków zarządu, pełnomocnika, dyrektorów PSA w organizacji, likwidatorów spółki) za zaległości podatkowe

 

spółka akcyjnaulga podatkowa na dokonanie pierwszej publicznej emisji akcji

 

zmiany w CIT dotyczące spółki akcyjnej (w szczególności wkładów niepieniężnych)

 

spółka z o.o. – szczegółowe omówienie odnośnych uregulowań noweli z 9.02.2022 r., w tym:

 • obowiązek lojalności członków zarządu (nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa),
 • nowe obowiązki rady nadzorczej wprowadzone nowelą z lutego br., m.in.:
 • sporządzania sprawozdania z działalności rady za poprzedni rok obrotowy,
 • doprecyzowanie zasad zwoływania i odbywania posiedzeń rady (m.in. określenie minimalnej częstotliwości odbywania posiedzeń, dopuszczalność podejmowania uchwał nieprzewidzianych w porządku obrad posiedzenia rady).

Opis publikacji aktualny na dzień: 2022-10-19
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 7
Liczba stron: 2608
Seria: Meritum
Rodzaj: Poradnik
Okładka:
Format: B5
Towar w kategorii: Prawo handlowe
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8328-046-2, pdf 978-83-8328-242-8
Kod towaru: ABC-0383 W07P01, EBO-0980 W07P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Andrzej Kidyba − profesor doktor habilitowany nauk prawnych w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; wybitny specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego; ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin radcowski; autor, współautor oraz redaktor ponad 350 publikacji, w tym kilkudziesięciu książek i opracowań naukowych: wielokrotnie wznawianych komentarzy (m.in. „Kodeks spółek handlowych. Komentarz”, „Kodeks cywilny. Komentarz”), podręczników i monografii, glos, artykułów publikowanych w Polsce i za granicą; współautor wielu ustaw, w tym dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych; ekspert komisji sejmowych i Rządu RP; autor ponad 300 opinii prawnych; arbiter w kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych; współpracuje z wieloma europejskimi ośrodkami naukowymi. Jest konsulem honorowym Republiki Federalnej Niemiec.

Opinie

Kasia Niezweryfikowany zakup
Zgadzam się z autorką poprzedniego komentarza – książka rzeczywiście pomocna. Jestem wzrokowcem, więc pogrubienia, kolory i inne formatowania tekstu oraz przykłady dużo więcej mi dają niż pusty, czysty tekst. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Kinga Niezweryfikowany zakup
Pomocna książka. Przydały mi się też wzory niektórych dokumentów. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę