Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Opis publikacji

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczestniczących w zajęciach z pierwszego przedmiotu z zakresu prawa na studiach zarządzania oraz studiach finansów, rachunkowości i ubezpieczeń,czyli „Podstaw prawa w gospodarce”, prowadzonego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zakres i konstrukcja podręcznika sprawiają, że może być on pomocnym źródłem nauki podstaw prawa również na studiach zarządzania, administracji,ekonomii i pokrewnych kierunków w innych szkołach wyższych. Podręcznik ma na celu wprowadzenie do bloku przedmiotów z zakresu prawa, które odwołują się do podstawowych pojęć i informacji dotyczących norm, przepisów i sposobu oddziaływania prawa w stosunkach społecznych i gospodarczych. Wprowadzającym zagadnieniom teoretycznym są poświęcone początkowe rozdziały. Kolejna część podręcznika jest poświęcona ustrojowi państwa, który tworzy ramy dla prowadzenia działalności gospodarczej. Na tej podstawie, w rozdziałach 5–14 przedstawiono główne in...

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczestniczących w zajęciach z pierwszego przedmiotu z zakresu prawa na studiach zarządzania oraz studiach finansów, rachunkowości i ubezpieczeń, czyli „Podstaw prawa w gospodarce”, prowadzonego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zakres i konstrukcja podręcznika sprawiają, że może być on pomocnym źródłem nauki podstaw prawa również na studiach zarządzania, administracji, ekonomii i pokrewnych kierunków w innych szkołach wyższych.Podręcznik ma na celu wprowadzenie do bloku przedmiotów z zakresu prawa, które odwołują się do podstawowych pojęć i informacji dotyczących norm, przepisów i sposobu oddziaływania prawa w stosunkach społecznych i gospodarczych. Wprowadzającym zagadnieniom teoretycznym są poświęcone początkowe rozdziały. Kolejna część podręcznika jest poświęcona ustrojowi państwa, który tworzy ramy dla prowadzenia działalności gospodarczej. Na tej podstawie, w rozdziałach 5–14 przedstawiono główne instytucje publicznego prawa gospodarczego w Polsce. Dotyczą one konstytucyjnych podstaw gospodarki, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, korzystania z zasobów służących do wytwarzania produktów i usług, ochrony konkurencji oraz odpowiedzialności w działalności gospodarczej.[…] Przygotowanie skryptu należy ocenić pozytywnie, jako istotną pomoc w procesie dydaktycznym. Publikacja skryptu przez Wydawnictwo Naukowe WZ jest w pełni uzasadniona potrzebami dydaktycznym. […] Bezpośredni styk problematyki objętej skryptem z wykładami z zakresu prawa administracyjnego oraz prywatnego prawa gospodarczego został ukształtowany w sposób, który eliminuje powtórzenia, a jednocześnie zapewnia ciągłość budowania wiedzy o prawie i utrwalenie kluczowych pojęć i konstrukcji. (Z recenzji prof. dr hab. Adama Jaroszyńskiego)[…] Wraz z procesem rozwoju liberalizacji i rynkowych stosunków gospodarczych, kiedy wzrasta osobista odpowiedzialność kierowników, dyrektorów i menedżerów różnego szczebla, wiedza prawnicza staje się im wręcz niezbędna. Dlatego, że choćby tylko prawo gospodarcze to dziedzina ogromnie obszerna i skomplikowana, dla menedżerów potrzebna jest jej najbardziej skondensowana część. W dydaktyce tego przedmiotu wykładanego na kierunkach menedżerskich nawet takie ujęcie musi uwzględniać fakt ograniczonej ilości godzin przeznaczanych na tę dziedzinę wiedzy. Do jej opanowania okazuje się niezbędnym wprowadzenie do podstaw prawa. I tego zadania podjął się zespół autorski recenzowanej pozycji. Przedstawiony mi do oceny skrypt spełnia dobrze tę rolę. […] (Z recenzji prof. dr hab. Wiesława Czyżowicza)Fundamentals of law in the economy The textbook is intended for students taking classes of the first law subject in management and also finance, accounting and insurance studies, i.e. "Fundamentals of Law in the Economy", taught at the Faculty of Management of the University of Warsaw. The scope and structure also make the textbook a valuable source for learning the basics of law during management, administration, economics and related studies at other universities.The book is designed to be an introduction to a block of legal subjects that refer to basic concepts and information on norms, regulations and how the law interacts in social and economic relations. Initial chapters are devoted to the introductory theoretical issues. The next part of the textbook focuses on the state system, which forms the framework for conducting business. On this basis, Chapters 5–14 present the primary institutions of public economic law in Poland. They deal with the constitutional foundations of the economy, the undertaking and conduct of the economic activity, the usage of resources in the production of products and services, and the protection of competition and liability in economic activity.

Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Okładka: miękka
Format: 16.8x24.0cm
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 9788365402813
Kod towaru: 61345A01790KS

Autorzy

dr hab Stanisław Piątek - profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
Igor Postuła - doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu; absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; adiunkt w Zakładzie Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; autor licznych publikacji naukowych z zakresu nadzoru korporacyjnego, pomocy publicznej oraz prawa gospodarczego; radca prawny.
Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę