Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Liczba stron: 186
Więcej informacji
-20%

Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.0

Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.0

Opis publikacji

Publikacja pod redakcją A. Hrycaj, P. Filipiaka, M. Geromina i B. Groele pt. „Restrukturyzacja przedsiębiorstw 2.0” zawiera zbiór referatów odnoszących się do najważniejszych zagadnień z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego, które zostały istotnie znowelizowane ustawą z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978). Dobór referatów ma na celu zaprezentowanie najistotniejszych problemów z zakresu teorii i praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i społecznych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Publikacja składa się z 4 części. Część I (Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym) zawiera omówienie charakteru prawnego układu oraz układu częściowego w Prawie restrukturyzacyjnym. Część II (Organy i uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego) skupia się na zagadnieniach rady wierzycieli, większości głosów oraz kworum wymaganego do podjęcia uchwały przez radę...

Publikacja pod redakcją A. Hrycaj, P. Filipiaka, M. Geromina i B. Groele pt. „Restrukturyzacja przedsiębiorstw 2.0” zawiera zbiór referatów odnoszących się do najważniejszych zagadnień z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego, które zostały istotnie znowelizowane ustawą z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978). Dobór referatów ma na celu zaprezentowanie najistotniejszych problemów z zakresu teorii i praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i społecznych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Publikacja składa się z 4 części. Część I (Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym) zawiera omówienie charakteru prawnego układu oraz układu częściowego w Prawie restrukturyzacyjnym. Część II (Organy i uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego) skupia się na zagadnieniach rady wierzycieli, większości głosów oraz kworum wymaganego do podjęcia uchwały przez radę wierzycieli, przebiegu zgromadzenia wierzycieli a także odpowiedzialności karnej doradcy restrukturyzacyjnego. W Części III (Ekonomiczne i międzynarodowe otoczenie postępowania restrukturyzacyjnego) przedstawiono zagadnienia planu restrukturyzacyjnego, Dobrych Praktyk Restrukturyzacji a także Białej Księgi Dobrych Praktyk, skuteczności sądowych postępowań sanacyjnych przedsiębiorstw i ewolucji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście prawa europejskiego. Ostatnia IV Część (Zmiany w prawie upadłościowym) skupia się na definicji niewypłacalności, upadłości deweloperów i postępowaniu upadłościowym konsumenta z punktu widzenia syndyka.

Rozwiń opis Zwiń opis

Autorzy

Patryk Filipiak – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; adwokat; licencjonowany i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny; czynny zarządca, nadzorca oraz syndyk; arbiter stały w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP; członek zespołów legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Gospodarki oraz przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw; ekspert Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju; autor i redaktor komentarzy, systemów, monografii oraz kilkudziesięciu innych publikacji z dziedziny prawa o niewypłacalności.

Maciej Geromin – adwokat i doradca restrukturyzacyjny, przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Praktyk o dużym zacięciu dydaktycznym, realizujący się od kilku lat jako wykładowca na studiach podyplomowych (w tym organizowanych dla sędziów i prokuratorów) oraz cyklicznych szkoleniach z prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego dla przedsiębiorców i praktyków prawa m.in. przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższą Szkołę Biznesu National -Louis University oraz Szkołę Główną Handlową. Posiada nadto doświadczenie w zakresie organizacji prac zespołów eksperckich również w ramach administracji publicznej, ORCID: 0009-0005-7336-8767.

Bartosz Groele – adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie, wspólnik w kancelarii, ORCID: 0009-0005-6974-570X.

Patryk Filipiak – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; adwokat; licencjonowany i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny; czynny zarządca, nadzorca oraz syndyk; arbiter stały w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP; członek zespołów legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Gospodarki oraz przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw; ekspert Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju; autor i redaktor komentarzy, systemów, monografii oraz kilkudziesięciu innych publikacji z dziedziny prawa o niewypłacalności.

Maciej Geromin – adwokat i doradca restrukturyzacyjny, przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Praktyk o dużym zacięciu dydaktycznym, realizujący się od kilku lat jako wykładowca na studiach podyplomowych (w tym organizowanych dla sędziów i prokuratorów) oraz cyklicznych szkoleniach z prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego dla przedsiębiorców i praktyków prawa m.in. przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższą Szkołę Biznesu National -Louis University oraz Szkołę Główną Handlową. Posiada nadto doświadczenie w zakresie organizacji prac zespołów eksperckich również w ramach administracji publicznej, ORCID: 0009-0005-7336-8767.

Bartosz Groele – adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie, wspólnik w kancelarii, ORCID: 0009-0005-6974-570X.

Anna Hrycaj – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikacji radcowskiej, adwokackiej i komorniczej; autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących postępowania cywilnego i egzekucyjnego oraz prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę