Facebook

Wakacyjna wyprzedaż | Ponad 300 książek w niższych cenach →

Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 października 2023 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 344
Więcej informacji

Książka całościowo przedstawia problematykę dopuszczania i przeprowadzania dowodu z opinii biegłego z zakresu ekonomii w sprawach cywilnych i gospodarczych, bez podziału na zagadnienia prawa i ekonomii.

-46%

Dowód z opinii biegłego z zakresu ekonomii w sprawach cywilnych i gospodarczych

Dowód z opinii biegłego z zakresu ekonomii w sprawach cywilnych i gospodarczych

Książka całościowo przedstawia problematykę dopuszczania i przeprowadzania dowodu z opinii biegłego z zakresu ekonomii w sprawach cywilnych i gospodarczych, bez podziału na zagadnienia prawa i ekonomii.

Stan prawny: 1 października 2023 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 344
Więcej informacji

Opis publikacji

Książka całościowo przedstawia problematykę dopuszczania i przeprowadzania dowodu z opinii biegłego z zakresu ekonomii w sprawach cywilnych i gospodarczych, bez podziału na zagadnienia prawa i ekonomii, według następującej metodologii:
• zagadnienia związane ze stosowaniem nauk ekonomicznych w procesach sądowych,
• zagadnienia ogólne związane z przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłego,
• zagadnienia dowodu z opinii biegłego na tle poszczególnych rodzajów spraw.

Ujęto w niej również aspekty kompetencji ekonomicznych sędziów, bez których trudno o właściwe powołanie biegłego, określenie przedmiotu opinii oraz jej ocenę. W publikacji wskazano też na te elementy procesu opiniowania, które mogą i powinny być istotne z ocenie pełnomocników procesowych, pod kątem kwestionowania opinii, w tym prawidłowego formułowania zarzutów.

Dobór Autorów, łączących na...

Książka całościowo przedstawia problematykę dopuszczania i przeprowadzania dowodu z opinii biegłego z zakresu ekonomii w sprawach cywilnych i gospodarczych, bez podziału na zagadnienia prawa i ekonomii, według następującej metodologii:
• zagadnienia związane ze stosowaniem nauk ekonomicznych w procesach sądowych,
• zagadnienia ogólne związane z przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłego,
• zagadnienia dowodu z opinii biegłego na tle poszczególnych rodzajów spraw.

Ujęto w niej również aspekty kompetencji ekonomicznych sędziów, bez których trudno o właściwe powołanie biegłego, określenie przedmiotu opinii oraz jej ocenę. W publikacji wskazano też na te elementy procesu opiniowania, które mogą i powinny być istotne z ocenie pełnomocników procesowych, pod kątem kwestionowania opinii, w tym prawidłowego formułowania zarzutów.

Dobór Autorów, łączących naukę i praktykę prawa i ekonomii, wychodzi naprzeciw postulatowi zmiany podejścia prawników do stosowania elementów ekonomii w postępowaniach sądowych, a zawarte w publikacji wnioski powinny stanowić również refleksję w zakresie sposobu kształcenia prawników.

Monografia będzie przydatna sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, komornikom, biegłym sądowym, ekonomistom oraz wszystkim, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę związaną ze stosowaniem nauk ekonomicznych w procesach sądowych, a tym samym w sposób sprawny przeprowadzić dowód z opinii biegłego z zakresu ekonomii i finansów w postępowaniach cywilnych i gospodarczych.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2023-10-17
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 1
Liczba stron: 344
Rodzaj: Monografie
Okładka:
Format: A5
Towar w kategorii: Prawo cywilne , Postępowanie cywilne
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8358-060-9, pdf 978-83-8358-306-8, epub 978-83-8358-337-2, mobi 978-83-8358-338-9
Kod towaru: KAM-4806 W01P01, EBO-3877 W01P01, EBO-3877 W01E01, EBO-3877 W01M01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Wioletta Baran – doktor habilitowany w zakresie finansów, prof. w Kate drze Rachunkowości Menedżerskiej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; biegły rewident; praktyk w zakresie controllingu kosztów, audytu wewnętrznego i zarządzania projektami. Dydaktyk w obszarze rachunkowość, rachunkowość finansowa, rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych,  MBA.  Szkoli  zarządzających  podmiotami  leczniczymi w zakresie rachunku kosztów i innych narzędzi rachunkowości zarządczej dla potrzeb zarządzania, oraz wyceny świadczeń zdrowotnych, ORCID: 0000-0002-1169-2343.

Piotr Bednarczyk – doktor, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, ORCID: 0000-0003-2960-1769.

Tomasz Braun – doktor, Uczelnia Łazarskiego, ORCID: 0000-0003-0141-4929.

Wioletta Baran – doktor habilitowany w zakresie finansów, prof. w Kate drze Rachunkowości Menedżerskiej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; biegły rewident; praktyk w zakresie controllingu kosztów, audytu wewnętrznego i zarządzania projektami. Dydaktyk w obszarze rachunkowość, rachunkowość finansowa, rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych,  MBA.  Szkoli  zarządzających  podmiotami  leczniczymi w zakresie rachunku kosztów i innych narzędzi rachunkowości zarządczej dla potrzeb zarządzania, oraz wyceny świadczeń zdrowotnych, ORCID: 0000-0002-1169-2343.

Piotr Bednarczyk – doktor, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, ORCID: 0000-0003-2960-1769.

Tomasz Braun – doktor, Uczelnia Łazarskiego, ORCID: 0000-0003-0141-4929.

Joanna Działo  –  doktor habilitowany nauk  ekonomicznych, profesor Uczelni Łazarskiego. Wykładowca w programie BA i MSc in International Business Economics z podwójnym dyplomem z Coventry University. Obszar badawczy i zainteresowanie naukowe koncentrują się na problematyce polityki makroekonomicznej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji krajowych i zagranicznych, uczestniczka kilku projektów badawczych  i wielu konferencji naukowych. Pełniła funkcję doradcy Wojewody Łódzkiego ds. ekonomicznych, zasiadała w kilku radach nadzorczych. Obecnie rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie programów nauczania i podręczników do przedsiębiorczości, ORCID: 0000-0001-8132-8101.

Włodzimierz Dzierżanowski – doktor habilitowany, radca prawny, Uczelnia Łazarskiego, ORCID: 0000-0003-2632-3329.

Ewelina Gee-Milan – asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego Uczelni Łazarskiego oraz Dyrektor Studenckiej Poradni Prawnej, asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, ORCID: 0000-0002-5052-6161.

Maciej Geromin – adwokat i doradca restrukturyzacyjny, przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Praktyk o dużym zacięciu dydaktycznym, realizujący się od kilku lat jako wykładowca na studiach podyplomowych (w tym organizowanych dla sędziów i prokuratorów) oraz cyklicznych szkoleniach z prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego dla przedsiębiorców i praktyków prawa m.in. przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższą Szkołę Biznesu National -Louis University oraz Szkołę Główną Handlową. Posiada nadto doświadczenie w zakresie organizacji prac zespołów eksperckich również w ramach administracji publicznej, ORCID: 0009-0005-7336-8767.

Agnieszka Góra -Błaszczykowska – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ORCID: 0000-0002-6862-3840.

Bartosz Groele – adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie, wspólnik w kancelarii, ORCID: 0009-0005-6974-570X.

Witold Jarząb – aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, prawnik w kancelarii.

Maciej Kruszyński – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Orzeka w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sędzia Wizytator ds. gospodarczych, wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Mariusz Lipski – doktor, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansowaniem przed siębiorstw w świetle koncepcji ESG, analizie finansowej i sektorowej, ocenie ryzyka finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości korporacyjnej, zdobyte na stanowiskach specjalistycznych oraz menadżerskich w czołowych bankach w Polsce. Autor lub współautor publikacji z zakresu analizy finansowej, oceny ryzyka, bankowości korporacyjnej oraz zrównoważonych finansów przedsiębiorstwa, ORCID: 0000-0001-6773-7128.

Aneta Łazarska – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie, kierownik Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego tej uczelni; sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Autorka monografii, artykułów i komentarzy z zakresu postępowania cywilnego oraz zagadnień ustrojowych, ORCID: 0000-0001-8802-8160.

Elżbieta Mączyńska – profesor nauk ekonomicznych; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie  –  organizatorka  i  kierownik  Podyplomowych Studiów  Wyceny Nieruchomości. Członkini Rady do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP. Ponadto członkini Prezydium Komitetu Prognoz i Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Prezes honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Specjalistka z obszaru ekonomii, w tym systemów społeczno-gospodarczych, analizy ekonomicznej, finansów oraz wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw. Kreatorka ekonometrycznych modeli predykcji bankructwa przedsiębiorstw, ORCID: 0000-0002-4624-4268.

Zbigniew  Miczek  –  sędzia Sądu Rejonowego  w  Tarnowie.  W  latach 2006–2007 oddelegowany do pracy asystenta sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. W latach 2017–2020 delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, KSSiP oraz OIRP w Krakowie i OIRP w Rzeszowie oraz ORA w Rzeszowie. Uczestniczył w pracach zespołów: Ministra Sprawiedliwości do spraw reformy prawa upadłościowego, Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej i Ministra Gospodarki do spraw prawa gospodarczego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu procedury cywilnej, prawa gospodarczego i upadłościowego, ORCID: 0009-0002-7041-579X.

Artur Nowacki – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji, autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego, arbitrażu, prawa bankowego; radca prawny w Warszawie, ORCID: 0000-0003-0513-115X.

Dawid Paleczny – magister prawa, komornik sądowy w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi -Północ w Warszawie. Członek Rady Izby Komorniczej w Warszawie w kadencji 2023–2025 odpowiedzialny za szkolenia komorników sądowych i asesorów, wykładowca w ramach cyklu szkoleń doskonalenia zawodowego organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie oraz wykładowca w ramach szkoleń aplikantów komorniczych organizowanych przez Izbę Komorniczą w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pomysłodawca i współautor serii podręczników dla aplikantów komorniczych „Egzamin komorniczy – kazusy”.

Monika Strus -Wołos – doktor nauk prawnych, praktykujący adwokat, wykładowca, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i dwóch książek dydaktycznych. Członek Kolegium Redakcyjnego „Palestry”, członek Rady Naukowej „Radomskiego Rocznika Lekarskiego”, ekspert Instytutu Allerhanda, ekspert Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Laureatka nagrody „Złoty Paragraf – najlepszy adwokat 2008 r.”, ORCID: 0000-0002-9175-783.

Zuzanna Świerc – magister ekonomii, asystent w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dydaktyk w zakresie rachunkowości i finansów na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Praktyk w obszarze finansów publicznych. Certyfikowany biegły księgowy, ekspert, audy tor i kontroler w jednostkach ochrony zdrowia. Wykładowca i trener kadry finansowej i zarządzającej podmiotów leczniczych. Autorka publikacji w czasopismach i portalach branżowych dla księgowych i finansistów w ochronie zdrowia, ORCID: 0000-0002-0357-5956.

Paweł Zdanikowski – doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, kierownik Działu Badań i Analiz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ORCID: 0000-0002-2385-5401.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Tematyka, tagi

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę