Facebook

Wakacyjna wyprzedaż | Ponad 300 książek w niższych cenach →

Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wydanie: 1
Liczba stron: 320
Więcej informacji

Praca platformowa to forma zatrudnienia, w ramach której organizacje lub osoby używają platformy internetowej, aby dotrzeć do innych organizacji lub osób w celu wykonania konkretnych usług w zamian za...

Pełny opis

Praca platformowa to forma zatrudnienia, w ramach której organizacje lub osoby używają platformy internetowej, aby dotrzeć do innych organizacji lub osób w celu wykonania konkretnych usług w zamian za opłatę.

Mniej
-52%

Rokowania zbiorowe a rynek platform cyfrowych. Tradycyjne narzędzie dla nowych modeli biznesowych. Tradycyjne narzędzie dla nowych modeli biznesowych

Rokowania zbiorowe a rynek platform cyfrowych. Tradycyjne narzędzie dla nowych modeli biznesowych. Tradycyjne narzędzie dla nowych modeli biznesowych

Praca platformowa to forma zatrudnienia, w ramach której organizacje lub osoby używają platformy internetowej, aby dotrzeć do innych organizacji lub osób w celu wykonania konkretnych usług w zamian za...

Pełny opis

Praca platformowa to forma zatrudnienia, w ramach której organizacje lub osoby używają platformy internetowej, aby dotrzeć do innych organizacji lub osób w celu wykonania konkretnych usług w zamian za opłatę.

Mniej

Opis publikacji

Praca platformowa to forma zatrudnienia, w ramach której organizacje lub osoby używają platformy internetowej, aby dotrzeć do innych organizacji lub osób w celu wykonania konkretnych usług w zamian za opłatę. Większość osób pracujących za pośrednictwem takich platform to osoby samozatrudnione, co oznacza, że nie są uznawane za pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy. Jest to jedno z największych wyzwań dla współczesnego prawa pracy. Ustawodawcy, sądy oraz nauka prawa poszukują rozwiązań, które zachowując istotę modelu biznesowego, zagwarantują niezbędną ochronę takim pracownikom.

Środkiem zapewniającym ochronę pracy osobom pracującym za pośrednictwem platform cyfrowych mogą być porozumienia zbiorowe. Autorzy opisują różne aspekty takich rokowań – rozpoczynając od uczestników i procedur, a kończąc na treściach i charakterze prawnym zawieranych porozumień. W książce poddano analizie standardy ponadnarodowe, prawo Un...

Praca platformowa to forma zatrudnienia, w ramach której organizacje lub osoby używają platformy internetowej, aby dotrzeć do innych organizacji lub osób w celu wykonania konkretnych usług w zamian za opłatę. Większość osób pracujących za pośrednictwem takich platform to osoby samozatrudnione, co oznacza, że nie są uznawane za pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy. Jest to jedno z największych wyzwań dla współczesnego prawa pracy. Ustawodawcy, sądy oraz nauka prawa poszukują rozwiązań, które zachowując istotę modelu biznesowego, zagwarantują niezbędną ochronę takim pracownikom.

Środkiem zapewniającym ochronę pracy osobom pracującym za pośrednictwem platform cyfrowych mogą być porozumienia zbiorowe. Autorzy opisują różne aspekty takich rokowań – rozpoczynając od uczestników i procedur, a kończąc na treściach i charakterze prawnym zawieranych porozumień. W książce poddano analizie standardy ponadnarodowe, prawo Unii Europejskiej oraz modele krajowe, w tym rozwiązania przyjęte w ostatnich latach przez niektóre państwa członkowskie. Autorami opracowań są naukowcy od wielu lat badający problematykę relacji zbiorowych zarówno w wymiarze europejskim, jak i krajowym.

Książka jest przeznaczona dla osób zaangażowanych w proces legislacyjny, teoretyków, a także praktyków prawa. Będzie cennym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych zmianami, które dokonują się w sferze społeczno-gospodarczej, przede wszystkim technologicznej.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2022-10-17
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2022
Wydanie: 1
Liczba stron: 320
Rodzaj: Opracowanie
Okładka:
Format: B5
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8286-811-1, pdf 978-83-8328-151-3, epub 978-83-8328-280-0, mobi 978-83-8328-281-7
Kod towaru: KAM-4419 W01P01, EBO-3632 W01P01, EBO-3632 W01E01, EBO-3632 W01M01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Jeremias Adams-Prassl – profesor prawa w kolegium Magdalen College na Uniwersytecie Oksfordzkim. Do jego głównych zainteresowań należą przyszłość pracy i innowacje. Tematom tym poświęcił m.in. swoje najnowsze książki: Humans as a Service: the Promise and Perils of Work in the Gig Economy (Oxford University Press 2018) oraz Great Debates in EU Law (MacMillan 2021). Od kwietnia 2021 r. prowadzi pięcioletni projekt badawczy poświęcony algorytmom pracy, finansowany z grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i przyznanej w 2000 r. Nagrody Philipa Leverhulme’a. Jest znany na Twitterze jako @JeremiasPrassl.

Judith Brockmann – profesorka polityki zdrowotnej i prawa w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Hamburgu. Studiowała prawo w Hamburgu i Paryżu (Paris XI). Przedtem przez kilka lat pracowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Hamburgu, a wcześniej jako niezależna prawniczka w hamburskiej kancelarii. Jej główne obszary badawcze to interakcja między prawem pracy a prawem ubezpieczeń społecznych, również w perspektywie prawnoporównawczej, ze szczególnym akcentem na kwestie zdrowia. Jest członkinią europejskiej sieci INLACRIS oraz francusko-niemieckiego zespołu badawczego GEFACT.

Tamás Gyulavári – profesor prawa pracy i kierownik Katedry Prawa Pracy na Katolickim Uniwersytecie Pétera Pázmánya w Budapeszcie. Jest redaktorem czasopisma „Hungarian Labour Law E-Journal”. Uczestniczył w licznych projektach unijnych we współpracy z organizacją Human European Consultancy, Uniwersytetem w Leeds, Uniwersytetem Lyońskim 2 oraz organizacją Astrées. Pełnił funkcję eksperta MOP w Albanii (2012–2016). Jest członkiem Europejskiej Sieci Prawa Pracy oraz Akademickiej Sieci Ekspertów ds. Niepełnosprawności.

Jeremias Adams-Prassl – profesor prawa w kolegium Magdalen College na Uniwersytecie Oksfordzkim. Do jego głównych zainteresowań należą przyszłość pracy i innowacje. Tematom tym poświęcił m.in. swoje najnowsze książki: Humans as a Service: the Promise and Perils of Work in the Gig Economy (Oxford University Press 2018) oraz Great Debates in EU Law (MacMillan 2021). Od kwietnia 2021 r. prowadzi pięcioletni projekt badawczy poświęcony algorytmom pracy, finansowany z grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i przyznanej w 2000 r. Nagrody Philipa Leverhulme’a. Jest znany na Twitterze jako @JeremiasPrassl.

Judith Brockmann – profesorka polityki zdrowotnej i prawa w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Hamburgu. Studiowała prawo w Hamburgu i Paryżu (Paris XI). Przedtem przez kilka lat pracowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Hamburgu, a wcześniej jako niezależna prawniczka w hamburskiej kancelarii. Jej główne obszary badawcze to interakcja między prawem pracy a prawem ubezpieczeń społecznych, również w perspektywie prawnoporównawczej, ze szczególnym akcentem na kwestie zdrowia. Jest członkinią europejskiej sieci INLACRIS oraz francusko-niemieckiego zespołu badawczego GEFACT.

Tamás Gyulavári – profesor prawa pracy i kierownik Katedry Prawa Pracy na Katolickim Uniwersytecie Pétera Pázmánya w Budapeszcie. Jest redaktorem czasopisma „Hungarian Labour Law E-Journal”. Uczestniczył w licznych projektach unijnych we współpracy z organizacją Human European Consultancy, Uniwersytetem w Leeds, Uniwersytetem Lyońskim 2 oraz organizacją Astrées. Pełnił funkcję eksperta MOP w Albanii (2012–2016). Jest członkiem Europejskiej Sieci Prawa Pracy oraz Akademickiej Sieci Ekspertów ds. Niepełnosprawności.

Gábor Kártyás – profesor uczelni w Katedrze Prawa Pracy na Katolickim Uniwersytecie Pétera Pázmánya w Budapeszcie. Do jego głównych zainteresowań naukowych należy sytuacja pracowników delegowanych w prawie Unii, praca tymczasowa, inne wielostronne stosunki pracy oraz czas pracy. Brał udział w licznych międzynarodowych projektach badawczych, w tym ETUI i Eurofound. Oprócz działalności akademickiej zajmuje się też jako rzecznik generalny wsparciem orzecznictwa węgierskiego Sądu Najwyższego (Kurii) z zakresu prawa pracy.

Marta Kozak-Maśnicka – doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi też badania w Centrum Badań nad Prawem Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Jej zainteresowania naukowe z zakresu prawa pracy dotyczą głównie ochrony prawnej sygnalistów w Europie i Polsce oraz pracy za pośrednictwem platform cyfrowych.

Barbara Kresal – profesorka uczelniana prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Instytucie Prawa Pracy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lublańskiego, a także członkini Europejskiego Komitetu Praw Społecznych. Swoje najnowsze badania poświęca niestandardowym formom zatrudnienia, niepewnym formom zatrudnienia, równej płacy i zasadzie niedyskryminacji, ekonomicznym i socjalnym prawom człowieka oraz Europejskiej karcie społecznej.

Sylvaine Laulom – rzeczniczka generalna w Izbie Społecznej francuskiego Sądu Kasacyjnego. Zanim objęła funkcję w Sądzie Kasacyjnym na początku 2019 r., pracowała jako profesorka prawa prywatnego na Uniwersytecie Lyońskim 2. Jej główne zainteresowania naukowe to europejskie prawo socjalne oraz krajowe i porównawcze prawo pracy. Uczestniczyła, w tym jako kierowniczka, w kilku projektach naukowych, w szczególności poświęconych rokowaniom zbiorowym w czasach kryzysu, dyskryminacji, ponadnarodowym negocjacjom zbiorowym itp.

Piera Loi – profesorka uczelniana prawa pracy na Uniwersytecie w Cagliari. Jest kierowniczką kierunku studiów magisterskich z zakresu prawa pracy i stosunków pracy w sektorach prywatnym i publicznym. Pełniła funkcję kierowniczki (2018–2021) regionalnego zespołu badawczego w regionie Sardynii poświęconego zagrożeniom i szansom związanym z pracą za pośrednictwem platform cyfrowych. Jest autorką monografii poświęconej zasadom racjonalności i proporcjonalności w prawie pracy (Giappichelli 2016).

Yolanda Maneiro Vázquez – profesorka uczelniana prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uniwersytecie w Santiago de Compostela. Jest współkierowniczką projektu badawczego finansowanego z grantu Ministerstwa Nauki i Innowacji (2018–2022) dotyczącego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i jego wpływu w Hiszpanii. Jej publikacje poświęcone są procesowemu prawu pracy, prawom podstawowym oraz prawu socjalnemu Unii Europejskiej. Pełni funkcję mediatorki w Galisyjskim Systemie Pozasądowego Rozstrzygania Spraw z zakresu Prawa Pracy.

Teresa Coelho Moreira – adiunktka z habilitacją na Wydziale Prawa Uniwersytetu Minho w Bradze. Jest stałą członkinią centrum badawczego JusGov i koordynatorką Zespołu Badawczego ds. Praw Człowieka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Minho. Ponadto prowadzi zajęcia na kilku kierunkach krajowych i międzynarodowych studiów magisterskich, podyplomowych i doktorskich. Wygłosiła też referaty na kilku krajowych i międzynarodowych kongresach. Jest autorką kilku publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Działa w zespołach redakcyjnych kilku recenzowanych czasopism naukowych w Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, Francji, Brazylii i Argentynie.

Daniel Pérez del Prado – profesor uczelniany prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uniwersytecie Karola III w Madrycie, doktor prawa oraz ekonomista. Opublikował cztery książki i ponad sto artykułów na temat prawa socjalnego, często analizowanego z perspektywy interdyscyplinarnej. Jest bardzo aktywny na forum międzynarodowym – brał udział w kilku projektach naukowych, odbył staże badawcze na kilku najbardziej prestiżowych uczelniach oraz działał jako ekspert przy Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. 

Luca Ratti – profesor uczelniany prawa europejskiego i porównawczego na Uniwersytecie Luksemburskim. Przedtem pełnił funkcję starszego pracownika badawczego i adiunkta prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uniwersytecie Bolońskim, gdzie uzyskał stopień doktora. Staż podoktorski odbył na Uniwersytecie w Reading. Aktualnie kieruje projektami naukowymi finansowanymi z grantów Komisji Europejskiej oraz Luksemburskiego Narodowego Funduszu Badawczego (FNR).

Jakub Tomšej – prowadzi zajęcia i badania w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. Specjalizuje się w prawie pracy i przepisach antydyskryminacyjnych. Brał udział w kilku krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz jest autorem i współautorem licznych książek i artykułów. Pełni funkcję czeskiego eksperta krajowego w ramach kilku sieci zawodowych, w tym Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji. Jest praktykującym prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy.

Kübra Doğan Yenisey – profesorka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uniwersytecie Bilgi w Stambule oraz sekretarz generalna Tureckiego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ankarze, po czym uzyskała doktorat na Uniwersytecie Genewskim. Jest autorką i redaktorką licznych książek i artykułów poświęconych indywidualnemu i zbiorowemu prawu pracy. Jest też założycielką i dyrektorką Centrum Badawczego Porównawczego Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Uniwersytecie Bilgi w Stambule.

Elisabeth Brameshuber – profesorka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wicedyrektorka Instytutu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Uniwersytecie Wiedeńskim; prowadzi badania nad rokowaniami zbiorowymi w zmieniającym się świecie pracy oraz prawami do informacji i konsultacji, prawami podstawowymi oraz prawem pracy; członkini Rady ds. nowego świata pracy (Rat Neue Arbeitswelten).

Łukasz Pisarczyk – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w trakcie realizacji projektu był profesorem uczelni na Uniwersytecie Warszawskim; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2016–2018); radca prawny.

José María Miranda Boto – profesor na Uniwersytecie w Santiago de Compostela oraz kierownik projektu COGENS; wykładał jako profesor wizytujący na Uniwersytecie Lyońskim 2 i Uniwersytecie Wiedeńskim; sprawuje funkcję sekretarza generalnego Hiszpańskiego Towarzystwa Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; opublikował ponad sto artykułów na temat hiszpańskiego i europejskiego prawa pracy.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Tematyka, tagi

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę