Facebook
Kategorie
Kategorie
Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym Andrzej Kidyba
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Zapowiedź
Dodaj do koszyka
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis publikacji

Publikacja jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym", zorganizowanej 6 października 2016 r. w Warszawie przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katedrę Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stanowi zbiór artykułów przygotowanych przez uczestników konferencji, które ukazują - zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym - złożoną problematykę relacji Skarbu Państwa z innymi uczestnikami obrotu gospodarczego. Opracowanie jest zarazem trzecią częścią cyklu poświęconego Skarbowi Państwa i spółkom z jego udziałem.

Autorzy szeroko poruszają zagadnienia dotyczące specyfiki funkcjonowania spółek Skarbu Państwa na rynku kapitałowym, a także nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa zaprezentowanego m.in. z perspektywy uczestnika rynku kapitałowego, inwestora i podmiotu emitującego papiery...

Publikacja jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym", zorganizowanej 6 października 2016 r. w Warszawie przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katedrę Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stanowi zbiór artykułów przygotowanych przez uczestników konferencji, które ukazują - zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym - złożoną problematykę relacji Skarbu Państwa z innymi uczestnikami obrotu gospodarczego. Opracowanie jest zarazem trzecią częścią cyklu poświęconego Skarbowi Państwa i spółkom z jego udziałem.

Autorzy szeroko poruszają zagadnienia dotyczące specyfiki funkcjonowania spółek Skarbu Państwa na rynku kapitałowym, a także nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa zaprezentowanego m.in. z perspektywy uczestnika rynku kapitałowego, inwestora i podmiotu emitującego papiery wartościowe.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla przedstawicieli spółek Skarbu Państwa oraz prawników praktyków - sędziów, radców prawnych i adwokatów. Będzie też użyteczna dla pracowników administracji państwowej i pracowników naukowych uczelni wyższych zajmujących się omawianą tematyką.

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Andrzej Kidyba

Andrzej Kidyba - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego; ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin radcowski; autor, współautor oraz redaktor około 300 publikacji, w tym kilkudziesięciu książek i opracowań naukowych: wielokrotnie wznawianych komentarzy (m.in. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Kodeks cywilny. Komentarz), podręczników i monografii, glos, artykułów publikowanych w Polsce i za granicą; arbiter w licznych międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych. Współpracuje z wieloma europejskimi ośrodkami naukowymi, wykłada w Studienstiftung des deutschen Volkes. Jest konsulem honorowym Republiki Federalnej Niemiec; ekspert komisji sejmowych i Rządu RP.

Tomasz Oczkowski

Dr hab. Tomasz Oczkowski - adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UMK. Czynny radca prawny. Autor blisko 50 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego, w tym w szczególności gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego.

Ryszard Czerniawski

Ryszard Czerniawski - doktor nauk prawnych, radca prawny, doradca w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, adiunkt na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Współorganizator polskiego rynku kapitałowego. Dyrektor Biura Prawnego i Prezes Sądu Giełdowego (do 1994), wiceprezes Zarządu GPW w Warszawie (do 2006). Autor komentarzy do ustawy o prywatyzacji, kodeksu spółek handlowych, ustawy o obligacjach. Inne publikacje to m.in., Statuty Giełdy Warszawskiej Zarząd spółki akcyjnej Odpowiedzialność karna akcjonariuszy i członków rad nadzorczych spółek akcyjnych Walne zgromadzenie spółki akcyjnej Akcjonarius

Maciej Bałtowski

Maciej Bałtowski - profesor zwyczajny w Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie

Grzegorz Kozieł

Grzegorz Kozieł - doktor nauk prawnych; Master en Menagement Européen EDHEC Bussines School Lille-Nice France - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; radca prawny; specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym; autor wielu prac, w tym artykułów, glos, komentarzy i monografii, m.in. z zakresu prawa spółek handlowych, autor części wielokrotnie wznawianego komentarza do kodeksu cywilnego pod red. A. Kidyby oraz opracowań dotyczących umów handlowych w Pozakodeksowych umowach handlowych pod red. A. Kidyby, Warszawa 2013.

Artur Nowacki

Artur Nowacki - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, autor ponad 40 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego.

Justyna Dąbrowska

Justyna Dąbrowska - doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, adwokat.

Joanna Kruczalak-Jankowska

Joanna Kruczalak-Jankowska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji UG

Jan Olszewski

Jan Olszewski - pracownik naukowy Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Remigiusz Lewandowski

Remigiusz Lewandowski - ekspert zajmujący się bezpieczeństwem ekonomicznym, bezpieczeństwem identyfikacyjnym oraz cyberbezpieczeństwem. W swojej karierze zawodowej związany m.in. z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A, a także z wieloma spółkami kapitałowymi działającymi w branży IT i e-payments, gdzie zajmował stanowiska zarządcze. Równocześnie współpracuje z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, na którym w 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Jest członkiem Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Zainteresowania badawcze dra R. Lewandowskiego obejmują bezpieczeństwo ekonomiczne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie finansami oraz zagadnienia corporate governance. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach poświęconych wyżej wskazanym zagadnieniom.

Anna Lichosik

Anna Lichosik - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, licencjackich studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie oraz magisterskich studiów drugiego stopnia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Obecnie Investment Operations Associate u jednego z zarządzających aktywami funduszy inwestycyjnych.

Aleksandra Surma-Buczek

Aleksandra Surma-Buczek - doktorantka w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikantka Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Piotr Marcin Wiórek

Dr hab. Piotr Marcin Wiórek, LL.M., adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, adwokat - praktyka od 2006 r. Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent studiów LL.M. z zakresu niemieckiego i europejskiego prawa cywilnego oraz prawa spółek na Uniwersytecie Ruperto Carola w Heidelbergu, absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ruperto Carola w Heidelbergu (stopień Dr. iur. - doctor iurisprudentiae - uzyskany z najwyższą oceną summa cum laude), nostryfikacja doktoratu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kolegiat Europejskiego Kolegium Doktorskiego Uniwersytetów: Ruperto Carola w Heidelbergu, Jana Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera. Stypendia badawcze m.in. w King's College Cambridge (Wielka Brytania). Członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w polskim, niemieckim i europejskim prawie spółek, prawie handlowym oraz prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Marek Michalski

prof. dr hab. Marek Michalski, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prezes Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz arbiter Sądu Arbitrażowego przy PKPP "Lewiatan", zajmuje się problematyką prawa handlowego, rynku kapitałowego, instytucji finansowych oraz papierów wartościowych. Autor i współautor licznych opracowań, w tym komentarzy do ustaw o funduszach inwestycyjnych, o publicznym obrocie papierami wartościowymi, o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz dotyczących prawa bankowego.

Wstęp

Rozwiń Zwiń

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty