Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1220
Więcej informacji

W tomie XVIII Systemu Prawa Karnego Procesowego zawarto charakterystykę kosztów procesu karnego nie tylko związanych z samym postępowaniem karnym, lecz także nawiązano do kosztów innych postępowań, tzw. represyjnych, w szczególności...

Pełny opis

W tomie XVIII Systemu Prawa Karnego Procesowego zawarto charakterystykę kosztów procesu karnego nie tylko związanych z samym postępowaniem karnym, lecz także nawiązano do kosztów innych postępowań, tzw. represyjnych, w szczególności w kontekście unormowań karnoprocesowych, a ponadto wyeksponowano zagadnienia prawnoporównawcze kosztów.

Mniej
-20%

System Prawa Karnego Procesowego. Tom XVIII. Koszty procesu w sprawach karnych

System Prawa Karnego Procesowego. Tom XVIII. Koszty procesu w sprawach karnych

W tomie XVIII Systemu Prawa Karnego Procesowego zawarto charakterystykę kosztów procesu karnego nie tylko związanych z samym postępowaniem karnym, lecz także nawiązano do kosztów innych postępowań, tzw. represyjnych, w szczególności...

Pełny opis

W tomie XVIII Systemu Prawa Karnego Procesowego zawarto charakterystykę kosztów procesu karnego nie tylko związanych z samym postępowaniem karnym, lecz także nawiązano do kosztów innych postępowań, tzw. represyjnych, w szczególności w kontekście unormowań karnoprocesowych, a ponadto wyeksponowano zagadnienia prawnoporównawcze kosztów.

Mniej

Opis publikacji

System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne na rynku tak aktualne, obszerne i kompleksowe omówienie całego systemu instytucji polskiego prawa karnego procesowego. System stanowi fundamentalne teoretyczne opracowanie problemów tej dziedziny prawa z uwzględnieniem wszystkich perspektyw patrzenia na poszczególne instytucje procedury karnej.

W tomie XVIII Systemu scharakteryzowano koszty procesu karnego nie tylko od strony teoretycznej poprzez wskazanie ponadczasowych zasad, dorobku doktryny polskiego procesu karnego i orzecznictwa, lecz także z zaznaczeniem kwestii praktycznych, takich jak chociażby sposób obliczania danych kosztów.

Systematyka omówionych zagadnień została zdeterminowana przez podział kosztów narzucony przez Kodeks postępowania karnego, a zarazem dostosowana do struktury procesu karnego:

  • najpierw poruszono...

System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne na rynku tak aktualne, obszerne i kompleksowe omówienie całego systemu instytucji polskiego prawa karnego procesowego. System stanowi fundamentalne teoretyczne opracowanie problemów tej dziedziny prawa z uwzględnieniem wszystkich perspektyw patrzenia na poszczególne instytucje procedury karnej.

W tomie XVIII Systemu scharakteryzowano koszty procesu karnego nie tylko od strony teoretycznej poprzez wskazanie ponadczasowych zasad, dorobku doktryny polskiego procesu karnego i orzecznictwa, lecz także z zaznaczeniem kwestii praktycznych, takich jak chociażby sposób obliczania danych kosztów.

Systematyka omówionych zagadnień została zdeterminowana przez podział kosztów narzucony przez Kodeks postępowania karnego, a zarazem dostosowana do struktury procesu karnego:

  • najpierw poruszono zagadnienia o charakterze ogólnym, statycznym, kwestie wspólne dla rozstrzygania o kosztach procesu (rozdz. 1-6),
  • następnie opisano koszty w dynamice procesowej, czyli tryb rozstrzygania o nich oraz reguły ich rozdziału w postępowaniu karnym (rozdz. 7-19).

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2018
Wydanie: 1
Liczba stron: 1220
Seria: System prawa
Rodzaj: Opracowanie
Okładka:
Format: pdf
Towar w kategorii: Prawo karne, Prawo karne procesowe
Wersja publikacji: Ebook
ISBN: 978-83-8124-983-6
Kod towaru: EBO-2549 W01P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Beata Bachurska – magister nauk prawnych; od 2017 r. asystentka w Zakładzie Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, ukończyła aplikację adwokacką i pozytywnie złożyła egzamin adwokacki w 2017 r. Autorka publikacji z zakresu postępowania karnego. Jej badania naukowe koncentrują się głównie wokół takich zagadnień, jak: rola uczestników procesu karnego, instytucje konsensualne w procesie karnym, a także aspekty czynności procesowych, w tym czynności dowodowych.

Agata Bidas – magister prawa, doktorantka w Zakładzie Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w postępowaniu karnym oraz prawie konstytucyjnym, jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki prawnoporównawczej.

Paweł Czarnecki – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego UJ; kurator w sprawach nieletnich, mediator w sprawach karnych. W badaniach naukowych interesuje się: problematyką postępowania dyscyplinarnego w polskim systemie prawnym, odpowiednim stosowaniem Kodeksu postępowania karnego, modelem postępowania wykroczeniowego i kumulacji odpowiedzialności represyjnej, problematyką odpowiedzialności nieletnich i alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Beata Bachurska – magister nauk prawnych; od 2017 r. asystentka w Zakładzie Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, ukończyła aplikację adwokacką i pozytywnie złożyła egzamin adwokacki w 2017 r. Autorka publikacji z zakresu postępowania karnego. Jej badania naukowe koncentrują się głównie wokół takich zagadnień, jak: rola uczestników procesu karnego, instytucje konsensualne w procesie karnym, a także aspekty czynności procesowych, w tym czynności dowodowych.

Agata Bidas – magister prawa, doktorantka w Zakładzie Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w postępowaniu karnym oraz prawie konstytucyjnym, jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki prawnoporównawczej.

Paweł Czarnecki – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego UJ; kurator w sprawach nieletnich, mediator w sprawach karnych. W badaniach naukowych interesuje się: problematyką postępowania dyscyplinarnego w polskim systemie prawnym, odpowiednim stosowaniem Kodeksu postępowania karnego, modelem postępowania wykroczeniowego i kumulacji odpowiedzialności represyjnej, problematyką odpowiedzialności nieletnich i alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Hanna Gajewska-Kraczkowska – doktor nauk prawnych; docent Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat Izby Warszawskiej. Autorka ok. 70 publikacji z zakresu postępowania karnego, prawa karnego skarbowego i etyki adwokackiej. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się wokół procedury karnej, praw człowieka, prawa karnego skarbowego i prawa prasowego. Of counsel Kancelarii Prawniczej Domański Zakrzewski Palinka, wyróżniona kilkakrotnie w europejskim rankingu Chambers&Partners jako specjalista w zakresie white collar crimes.

Damian Gil - dr nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, wykładowca WSEPiNM w Kielcach, w latach 2008-2017 związany z Katedrą Prawa Karnego i Postępowania Karnego WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego oraz innych organizacji naukowych. Autor publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i nauk penalnych.

Anna Grochowska – magister prawa, doktorantka w Zakładzie Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. W działalności zawodowej zajmuje się postępowaniem karnym. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związków prawa karnego materialnego i procesowego z prawem korporacyjnym, ubezpieczeniowym i konstytucyjnym.

Piotr Hofmański – profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni sędzia Sądu Najwyższego, obecnie sędzia i Prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Autor kilkuset prac z zakresu prawa i procesu karnego oraz problematyki ochrony praw człowieka.

Łukasz Jagiełłowicz – magister prawa, doktorant w Zakładzie Międzynarodowego Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ukończył aplikację adwokacką, wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w postępowaniu karnym, prawie konstytucyjnym oraz publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych regulacji rynku gazu ziemnego.

Monika Klejnowska – doktor habilitowany nauk prawnych, ukończyła aplikację sędziowską. Specjalizuje się w postępowaniu karnym, w szczególności w kwestiach dotyczących statusu procesowego oskarżonego, gwarancji procesowych, prawa dowodowego oraz środków zaskarżenia. W opracowaniach naukowych nawiązuje też do innych postępowań represyjnych. Autorka ponad 120 publikacji naukowych, w tym monografii, artykułów i glos, współautorka komentarza do ustawy o Trybunale Stanu. Członek Rady Programowej oraz redaktor naukowy tomu XVIII Systemu Prawa Karnego Procesowego.

Magdalena Komar-Zabłocka – magister prawa; radca prawny, asystent w Zakładzie Prawa Karnego Procesowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Swoje badania naukowe koncentruje wokół praw procesowych osób podejrzanych i oskarżonych oraz profesjonalnej reprezentacji uczestników w postępowaniu karnym.

Łukasz Łuczak – magister nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie – w marcu 2018 r. zdał z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego. W badaniach naukowych koncentruje się na takich zagadnieniach, jak: realizacja kontradyktoryjności w procesie karnym, stosowanie trybów konsensualnych w postępowaniach karnych oraz zapewnienie oskarżonemu prawa do obrony w aspekcie materialnym i formalnym.

Arita Masłowska – doktor nauk prawnych; sędzia, Przewodnicząca X Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Rzeszowie; Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich – Oddział Wojewódzki w Rzeszowie; adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalizuje się w postępowaniu karnym; w badaniach naukowych koncentruje się na takich zagadnieniach, jak: prawo do obrony, postępowanie przed sądem I instancji, prawo karne wykonawcze. Autorka artykułów, współautorka podręcznika z postępowania karnego.

Krzysztof Nowicki − doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego; sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu; jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia prawa karnego procesowego oraz wykonawczego, w szczególności dotyczące środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i wykonawczym, środków przymusu, ochrony praw człowieka w procesie karnym i kosztów procesu.

Kacper Oleksy – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne; adwokat; naukowo i dydaktycznie związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autor publikacji dotyczących kompensacji w prawie i procesie karnym oraz innych zagadnień prawa karnego materialnego oraz procesowego.

Maria Rogacka-Rzewnicka - doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny; historyk; członek International Academy of Comparative Law; prezes zarządu Fundacji Andrzeja i Jadwigi Murzynowskich. Specjalizuje się w postępowaniu karnym, w badaniach komparatystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa francuskiego oraz w problematyce międzynarodowego postępowania karnego; autorka lub współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym trzech monografii.

Marcin Warchoł – doktor habilitowany nauk prawnych; adwokat; podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Specjalizuje się w postępowaniu karnym, w badaniach komparatystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa włoskiego i niemieckiego. Autor ponad 50 publikacji naukowych, w tym jednej monografii.

Łukasz Wiśniewski – magister prawa, doktorant w Zakładzie Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ukończył aplikację adwokacką, praktykuje jako adwokat w Warszawie. Specjalizuje się w postępowaniu karnym oraz postępowaniach dotyczących odpowiedzialności zawodowej (dyscyplinarnej). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki postępowania przygotowawczego, z uwzględnieniem perspektywy prawnoporównawczej.

Jakub Znamierowski – magister prawa, doktorant w Zakładzie Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie i uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego oraz karnego skarbowego. W działalności naukowej i zawodowej zajmuje się prawem i postępowaniem karnym oraz karnym skarbowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego i zagadnień związanych z udziałem podmiotów korporacyjnych w postępowaniu karnym.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę