Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
System Prawa Karnego Procesowego. Tom XVIII., Beata Bachurska
-10%
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

System Prawa Karnego Procesowego. Tom XVIII. Koszty procesu w sprawach karnych

W tomie XVIII Systemu Prawa Karnego Procesowego zawarto charakterystykę kosztów procesu karnego nie tylko związanych z samym postępowaniem karnym, lecz także nawiązano do kosztów innych postępowań, tzw. represyjnych, w szczególności...

Więcej

W tomie XVIII Systemu Prawa Karnego Procesowego zawarto charakterystykę kosztów procesu karnego nie tylko związanych z samym postępowaniem karnym, lecz także nawiązano do kosztów innych postępowań, tzw. represyjnych, w szczególności w kontekście unormowań karnoprocesowych, a ponadto wyeksponowano zagadnienia prawnoporównawcze kosztów.

Mniej
Produkty z promocji znikają w błyskawicznym tempie. Pospiesz się jeśli nie chcesz przegapić niższej ceny!
smarteca

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Teraz nasze e-booki możesz czytać w bezpłatnej aplikacji w ciągu 5 minut od zakupu. Dowiedz się więcej

Dodaj do koszyka
323,10 323,10
Cena regularna: 359,00
359,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis publikacji

System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne na rynku tak aktualne, obszerne i kompleksowe omówienie całego systemu instytucji polskiego prawa karnego procesowego. System stanowi fundamentalne teoretyczne opracowanie problemów tej dziedziny prawa z uwzględnieniem wszystkich perspektyw patrzenia na poszczególne instytucje procedury karnej.

W tomie XVIII Systemu scharakteryzowano koszty procesu karnego nie tylko od strony teoretycznej poprzez wskazanie ponadczasowych zasad, dorobku doktryny polskiego procesu karnego i orzecznictwa, lecz także z zaznaczeniem kwestii praktycznych, takich jak chociażby sposób obliczania danych kosztów.

Systematyka omówionych zagadnień została zdeterminowana przez podział kosztów narzucony przez Kodeks postępowania karnego, a zarazem dostosowana do struktury procesu karnego:

  • najpierw poruszono...

System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne na rynku tak aktualne, obszerne i kompleksowe omówienie całego systemu instytucji polskiego prawa karnego procesowego. System stanowi fundamentalne teoretyczne opracowanie problemów tej dziedziny prawa z uwzględnieniem wszystkich perspektyw patrzenia na poszczególne instytucje procedury karnej.

W tomie XVIII Systemu scharakteryzowano koszty procesu karnego nie tylko od strony teoretycznej poprzez wskazanie ponadczasowych zasad, dorobku doktryny polskiego procesu karnego i orzecznictwa, lecz także z zaznaczeniem kwestii praktycznych, takich jak chociażby sposób obliczania danych kosztów.

Systematyka omówionych zagadnień została zdeterminowana przez podział kosztów narzucony przez Kodeks postępowania karnego, a zarazem dostosowana do struktury procesu karnego:

  • najpierw poruszono zagadnienia o charakterze ogólnym, statycznym, kwestie wspólne dla rozstrzygania o kosztach procesu (rozdz. 1-6),
  • następnie opisano koszty w dynamice procesowej, czyli tryb rozstrzygania o nich oraz reguły ich rozdziału w postępowaniu karnym (rozdz. 7-19).

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Beata Bachurska

Beata Bachurska – magister nauk prawnych; od 2017 r. asystentka w Zakładzie Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, ukończyła aplikację adwokacką i pozytywnie złożyła egzamin adwokacki w 2017 r. Autorka publikacji z zakresu postępowania karnego. Jej badania naukowe koncentrują się głównie wokół takich zagadnień, jak: rola uczestników procesu karnego, instytucje konsensualne w procesie karnym, a także aspekty czynności procesowych, w tym czynności dowodowych.

Agata Bidas

Agata Bidas – magister prawa, doktorantka w Zakładzie Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w postępowaniu karnym oraz prawie konstytucyjnym, jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki prawnoporównawczej.

Paweł Czarnecki

Paweł Czarnecki – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego UJ; kurator w sprawach nieletnich, mediator w sprawach karnych. W badaniach naukowych interesuje się: problematyką postępowania dyscyplinarnego w polskim systemie prawnym, odpowiednim stosowaniem Kodeksu postępowania karnego, modelem postępowania wykroczeniowego i kumulacji odpowiedzialności represyjnej, problematyką odpowiedzialności nieletnich i alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Hanna Gajewska-Kraczkowska

Hanna Gajewska-Kraczkowska – doktor nauk prawnych; docent Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat Izby Warszawskiej. Autorka ok. 70 publikacji z zakresu postępowania karnego, prawa karnego skarbowego i etyki adwokackiej. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się wokół procedury karnej, praw człowieka, prawa karnego skarbowego i prawa prasowego. Of counsel Kancelarii Prawniczej Domański Zakrzewski Palinka, wyróżniona kilkakrotnie w europejskim rankingu Chambers&Partners jako specjalista w zakresie white collar crimes.

Damian Gil

Damian Gil - dr nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, wykładowca WSEPiNM w Kielcach, w latach 2008-2017 związany z Katedrą Prawa Karnego i Postępowania Karnego WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego oraz innych organizacji naukowych. Autor publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i nauk penalnych.

Anna Grochowska

Anna Grochowska – magister prawa, doktorantka w Zakładzie Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. W działalności zawodowej zajmuje się postępowaniem karnym. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związków prawa karnego materialnego i procesowego z prawem korporacyjnym, ubezpieczeniowym i konstytucyjnym.

Piotr Hofmański

Piotr Hofmański – profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni sędzia Sądu Najwyższego, obecnie sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Autor kilkuset prac z zakresu prawa i procesu karnego oraz problematyki ochrony praw człowieka.

Łukasz Jagiełłowicz

Łukasz Jagiełłowicz – magister prawa, doktorant w Zakładzie Międzynarodowego Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ukończył aplikację adwokacką, wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w postępowaniu karnym, prawie konstytucyjnym oraz publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych regulacji rynku gazu ziemnego.

Monika Klejnowska

Monika Klejnowska – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego; ukończyła aplikację sądową; kierownik Zakładu Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalizuje się w postępowaniu karnym; w badaniach naukowych koncentruje się na takich zagadnieniach, jak: prawo dowodowe i kryminalistyka, postępowanie odwoławcze, gwarancje procesowe oskarżonego i pokrzywdzonego, usprawnienie procesu karnego, kierunki rozwoju prawa karnego. Autorka blisko 90 prac naukowych, w tym dwóch monografii, artykułów, glos, współautorka monografii oraz podręcznika z postępowania karnego.

Magdalena Komar-Zabłocka

Magdalena Komar-Zabłocka – magister prawa; radca prawny, asystent w Zakładzie Prawa Karnego Procesowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Swoje badania naukowe koncentruje wokół praw procesowych osób podejrzanych i oskarżonych oraz profesjonalnej reprezentacji uczestników w postępowaniu karnym.

Łukasz Łuczak

Łukasz Łuczak – magister nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie – w marcu 2018 r. zdał z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego. W badaniach naukowych koncentruje się na takich zagadnieniach, jak: realizacja kontradyktoryjności w procesie karnym, stosowanie trybów konsensualnych w postępowaniach karnych oraz zapewnienie oskarżonemu prawa do obrony w aspekcie materialnym i formalnym.

Arita Masłowska

Arita Masłowska – doktor nauk prawnych; sędzia, Przewodnicząca X Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Rzeszowie; Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich – Oddział Wojewódzki w Rzeszowie; adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalizuje się w postępowaniu karnym; w badaniach naukowych koncentruje się na takich zagadnieniach, jak: prawo do obrony, postępowanie przed sądem I instancji, prawo karne wykonawcze. Autorka artykułów, współautorka podręcznika z postępowania karnego.

Krzysztof Nowicki

Krzysztof Nowicki − doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego; sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu; jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia prawa karnego procesowego oraz wykonawczego, w szczególności dotyczące środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i wykonawczym, środków przymusu, ochrony praw człowieka w procesie karnym i kosztów procesu.

Kacper Oleksy

Kacper Oleksy – magister prawa, doktorant w Zakładzie Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbywa aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie. W działalności zawodowej i naukowej zajmuje się prawem i postępowaniem karnym, w tym zagadnieniami konstytucyjnymi, filozoficzno-prawnymi i prawnoporównawczymi w tych dziedzinach prawa.

Maria Rogacka-Rzewnicka

Maria Rogacka-Rzewnicka - doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny; historyk; członek International Academy of Comparative Law; prezes zarządu Fundacji Andrzeja i Jadwigi Murzynowskich. Specjalizuje się w postępowaniu karnym, w badaniach komparatystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa francuskiego oraz w problematyce międzynarodowego postępowania karnego; autorka lub współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym trzech monografii.

Marcin Warchoł

Marcin Warchoł – doktor habilitowany nauk prawnych; adwokat; podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Specjalizuje się w postępowaniu karnym, w badaniach komparatystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa włoskiego i niemieckiego. Autor ponad 50 publikacji naukowych, w tym jednej monografii.

Łukasz Wiśniewski

Łukasz Wiśniewski – magister prawa, doktorant w Zakładzie Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ukończył aplikację adwokacką, praktykuje jako adwokat w Warszawie. Specjalizuje się w postępowaniu karnym oraz postępowaniach dotyczących odpowiedzialności zawodowej (dyscyplinarnej). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki postępowania przygotowawczego, z uwzględnieniem perspektywy prawnoporównawczej.

Jakub Znamierowski

Jakub Znamierowski – magister prawa, doktorant w Zakładzie Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie i uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego oraz karnego skarbowego. W działalności naukowej i zawodowej zajmuje się prawem i postępowaniem karnym oraz karnym skarbowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego i zagadnień związanych z udziałem podmiotów korporacyjnych w postępowaniu karnym.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora