Facebook

Kiermasz Świąteczny do -90%

Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 marca 2021 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 520
Więcej informacji

Komentarz zawiera szczegółową wykładnię przepisów ustawy o muzeach wraz z szerokim przywołaniem orzecznictwa i poglądów doktryny

-50%

Ustawa o muzeach. Komentarz

Ustawa o muzeach. Komentarz

Komentarz zawiera szczegółową wykładnię przepisów ustawy o muzeach wraz z szerokim przywołaniem orzecznictwa i poglądów doktryny

Stan prawny: 1 marca 2021 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 520
Więcej informacji

Opis publikacji

Ico_Gray_17.gif [486 B] Komentarz zawiera szczegółową wykładnię przepisów ustawy o muzeach wraz z szerokim przywołaniem orzecznictwa i poglądów doktryny. Autorzy objaśniają genezę poszczególnych regulacji, wskazują na trudności interpretacyjne oraz rozbieżności wykładni. Przedstawiają przy tym własne poglądy na wiele kwestii dotychczas spornych lub niedostatecznie wyjaśnionych, jak pojęcie „muzeum”, status pracowniczy osób zatrudnionych w muzeach i sposoby tworzenia muzeów.

Autorzy, znakomici przedstawiciele nauki i praktyki, są specjalistami z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz prawa ochrony dziedzictwa kultury i prawa muzeów.


„Cenną zaletą wszystkich objaśnień przepisów ustawy jest wskazywanie na ich genezę oraz kolejne przekształcenia, na trudności interp...

Ico_Gray_17.gif [486 B] Komentarz zawiera szczegółową wykładnię przepisów ustawy o muzeach wraz z szerokim przywołaniem orzecznictwa i poglądów doktryny. Autorzy objaśniają genezę poszczególnych regulacji, wskazują na trudności interpretacyjne oraz rozbieżności wykładni. Przedstawiają przy tym własne poglądy na wiele kwestii dotychczas spornych lub niedostatecznie wyjaśnionych, jak pojęcie „muzeum”, status pracowniczy osób zatrudnionych w muzeach i sposoby tworzenia muzeów.

Autorzy, znakomici przedstawiciele nauki i praktyki, są specjalistami z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz prawa ochrony dziedzictwa kultury i prawa muzeów.


„Cenną zaletą wszystkich objaśnień przepisów ustawy jest wskazywanie na ich genezę oraz kolejne przekształcenia, na trudności interpretacyjne, a szczególnie występujące rozbieżności w wykładni niektórych przepisów oraz proponowanie optymalnego sposobu ich stosowania”.
Ze wstępu prof. dr. hab. Stanisława Waltosia

„Walory pragmatyczne opiniowanego komentarza nie wyczerpują się w jego funkcji poznawczej dla praktyki stosowania ustawy o muzeach, lecz wykraczają poza ten ściśle praktyczny wymiar ze względu na funkcje i znaczenie muzeów jako kulturowego i naturalnego dziedzictwa ludzkości w procesie budowania tożsamości narodowej w cywilizacyjnym kontekście europejskim i światowym”.
Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Wróbla 


Ico_Gray_6.gif [752 B] Publikacja zainteresuje nie tylko prawników praktyków: radców prawnych, adwokatów, sędziów i prokuratorów, którym będzie przydatna w wyjaśnianiu zagadnień praktycznych, lecz także muzealników, historyków sztuki czy kuratorów wystaw muzealnych.

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2021
Wydanie: 1
Liczba stron: 520
Rodzaj: Komentarz
Okładka:
Format: A5
Towar w kategorii: Administracyjne ogólne
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8223-808-2, pdf 978-83-8246-236-4, epub 978-83-8246-245-6, mobi 978-83-8246-246-3
Kod towaru: KAM-4262 W01P01, EBO-3280 W01P01, EBO-3280 W01E01, EBO-3280 W01M01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Ziemowit Cieślik - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, radca prawny, wieloletni pracownik Biura Analiz Sejmowych, zaangażowany w obsługę prawną Sejmu w zakresie spraw związanych z prawem UE i prawem międzynarodowym, ekspert w programach twinningowych UE, przewodniczący Rady Programowej Zeszytów Prawniczych BAS, recenzent czasopisma Radca Prawny Zeszyty Naukowe, członek Stowarzyszenia Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego, autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej, w tym monografii Umowa administracyjna w państwie prawa, Kraków 2004, i Partnerstwo publiczno-prywatne. Publicznoprawna problematyka kontraktowych form działania administracji europejskiej, Warszawa 2014, oraz artykułów Kwestie terminologiczne jawności i jej ograniczeń z perspektywy prawno-porównawczej [w:] A. Gryszczyńska (red.), Jawność i jej ograniczenia. Tom VI. Struktura tajemnic. Wyd. 2. Warszawa, C.H. Beck 2016, s. 79-116, Aksjologia stanowienia rozporządzeń wykonawczych [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, t. 1, Warszawa, Wolters Kluwer 2017, s. 361-375.

Iwona Gredka-Ligarska – adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodnicząca Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie. Specjalizuje się w prawie muzeów i w prawie ochrony dziedzictwa kultury. Zajmuje się także prawnymi aspektami rynku sztuki. Jest autorką ponad dwudziestu publikacji naukowych dotyczących działalności muzeów, ochrony dóbr kultury oraz obrotu zabytkami. Opublikowała autorską monografię naukową dotyczącą ubezpieczeń dóbr kultury w muzeach, jest także współautorką monografii poświęconej prawu autorskiemu w działalności muzeów. Ponadto jest redaktorem naukowym czterech monografii: 1. ,,Muzea. Aspekty praktyczne i prawne”; 2. ,,Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami. Na styku archeologii i prawa”; 3. ,,Restytucja i ochrona dóbr kultury. Zagadnienia prawne. Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego na podstawie Dyrektywy 2014/60/UE z dnia 15.05.2014 r.”; 4. ,,Zabytki techniki. Nie tylko z perspektywy prawników”. Jako ekspert, uczestniczyła w przygotowaniu projektu nowelizacji ustawy o muzeach, w ramach zespołu powołanego w 2012 r. przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2015 r. była również członkiem zespołu eksperckiego, który na zlecenie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie, przygotował raport na temat ochrony zabytków ruchomych w wybranych, obcych systemach prawnych.

Paulina Gwoździewicz-Matan - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny. Zajmuje się prawem ochrony własności intelektualnej, prawem cywilnym oraz prawem ochrony dóbr kultury. Jest autorką kilkunastu publikacji, w tym m.in. związanych z podstawami prawnymi funkcjonowania rynku sztuki, muzeów oraz prawnoautorskimi aspektami działalności instytucji kultury, w tym m.in. monografii „Umowa użyczenia muzealium w prawie prywatnym” (Wolters Kluwer, 2015). Prelegentka na wielu konferencjach, również międzynarodowych, seminariach i szkoleniach, również dla muzealników. Prowadzi bieżącą obsługę prawną instytucji kultury, w tym muzeów. Współpracuje z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Dwukrotnie była członkiem grupy ekspertów działającej na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw nowelizacji ustawy o muzeach. Członek Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. Współautorka (z dr Andrzejem Jakubowskim) m.in. publikacji: Enhancing the mobility of collections and access to cultural heritage: immunity of cultural objects from seizure in Poland, International Journal of Cultural Policy 2017, iss. 01 Feb., s. 1-13, (z dr Iwoną Gredką-Ligarska), Cywilnoprawne skutki wpisu rzeczy do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury, Państwo i Prawo, 2016, z. 10, s. 100-114.

Ziemowit Cieślik - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, radca prawny, wieloletni pracownik Biura Analiz Sejmowych, zaangażowany w obsługę prawną Sejmu w zakresie spraw związanych z prawem UE i prawem międzynarodowym, ekspert w programach twinningowych UE, przewodniczący Rady Programowej Zeszytów Prawniczych BAS, recenzent czasopisma Radca Prawny Zeszyty Naukowe, członek Stowarzyszenia Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego, autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej, w tym monografii Umowa administracyjna w państwie prawa, Kraków 2004, i Partnerstwo publiczno-prywatne. Publicznoprawna problematyka kontraktowych form działania administracji europejskiej, Warszawa 2014, oraz artykułów Kwestie terminologiczne jawności i jej ograniczeń z perspektywy prawno-porównawczej [w:] A. Gryszczyńska (red.), Jawność i jej ograniczenia. Tom VI. Struktura tajemnic. Wyd. 2. Warszawa, C.H. Beck 2016, s. 79-116, Aksjologia stanowienia rozporządzeń wykonawczych [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, t. 1, Warszawa, Wolters Kluwer 2017, s. 361-375.

Iwona Gredka-Ligarska – adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodnicząca Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie. Specjalizuje się w prawie muzeów i w prawie ochrony dziedzictwa kultury. Zajmuje się także prawnymi aspektami rynku sztuki. Jest autorką ponad dwudziestu publikacji naukowych dotyczących działalności muzeów, ochrony dóbr kultury oraz obrotu zabytkami. Opublikowała autorską monografię naukową dotyczącą ubezpieczeń dóbr kultury w muzeach, jest także współautorką monografii poświęconej prawu autorskiemu w działalności muzeów. Ponadto jest redaktorem naukowym czterech monografii: 1. ,,Muzea. Aspekty praktyczne i prawne”; 2. ,,Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami. Na styku archeologii i prawa”; 3. ,,Restytucja i ochrona dóbr kultury. Zagadnienia prawne. Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego na podstawie Dyrektywy 2014/60/UE z dnia 15.05.2014 r.”; 4. ,,Zabytki techniki. Nie tylko z perspektywy prawników”. Jako ekspert, uczestniczyła w przygotowaniu projektu nowelizacji ustawy o muzeach, w ramach zespołu powołanego w 2012 r. przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2015 r. była również członkiem zespołu eksperckiego, który na zlecenie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie, przygotował raport na temat ochrony zabytków ruchomych w wybranych, obcych systemach prawnych.

Paulina Gwoździewicz-Matan - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny. Zajmuje się prawem ochrony własności intelektualnej, prawem cywilnym oraz prawem ochrony dóbr kultury. Jest autorką kilkunastu publikacji, w tym m.in. związanych z podstawami prawnymi funkcjonowania rynku sztuki, muzeów oraz prawnoautorskimi aspektami działalności instytucji kultury, w tym m.in. monografii „Umowa użyczenia muzealium w prawie prywatnym” (Wolters Kluwer, 2015). Prelegentka na wielu konferencjach, również międzynarodowych, seminariach i szkoleniach, również dla muzealników. Prowadzi bieżącą obsługę prawną instytucji kultury, w tym muzeów. Współpracuje z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Dwukrotnie była członkiem grupy ekspertów działającej na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw nowelizacji ustawy o muzeach. Członek Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. Współautorka (z dr Andrzejem Jakubowskim) m.in. publikacji: Enhancing the mobility of collections and access to cultural heritage: immunity of cultural objects from seizure in Poland, International Journal of Cultural Policy 2017, iss. 01 Feb., s. 1-13, (z dr Iwoną Gredką-Ligarska), Cywilnoprawne skutki wpisu rzeczy do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury, Państwo i Prawo, 2016, z. 10, s. 100-114.

Irena Lipowicz – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; doktor honoris causa Uniwersytetu Osnabrück; w okresie 2010–2015 Rzecznik Praw Obywatelskich; w latach 1991–2000 poseł na Sejm, przewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego w okresie reform samorządowych, współtwórca konstytucyjnych gwarancji i ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r.; w latach 2000–2004 ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Austrii; członek zarządu Societas Iuris Publici Europaei (SIPE) i Rady Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych (UNU); główne zainteresowania naukowe: teoria prawa administracyjnego, samorząd terytorialny i innowacje w administracji publicznej; autorka licznych, polskich i zagranicznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym monografii Pojęcie sfery wewnętrznej administracji państwowej (Katowice 1991) i Samorząd terytorialny XXI wieku (Warszawa 2018).

Andrzej Matan – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; członek  zespołu badawczego instytucji prawa administracyjnego procesowego Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach; autor i współautor wielu opracowań z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w szczególności komentarzy do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (2005, 2007 i 2010), do ustawy o samorządzie terytorialnym (2016, 2018, 2021), podręcznika Postępowanie  administracyjne ogólne (2003) oraz monografii: Rażące naruszenie prawa jako  przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego (2014), Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej (2020), Zastępstwo  procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym (2001), Umorzenie ogólnego postępowania administracyjnego (2002), Doręczenie  w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym (1998). Redaktor naukowy (wraz z G. Łaszczycą) Systemu Prawa Administracyjnego Procesowego.

Kamil Zeidler – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Teorii i Filozofii­ Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczący Sekcji Polskiej IVR, członek Polskiego Towarzystwa Retorycznego, autor wielu prac z zakresu teorii i filozofii prawa, retoryki  prawniczej i erystyki, estetyki prawa, a także ekspertyz i opinii prawnych.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Tematyka, tagi

Recenzje

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę