Facebook

Ostatnie dni wyprzedaży do -90%

Bestseller
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Opis publikacji

Komentarz stanowi kompleksowe i praktyczne omówienie zagadnień dotyczących m.in.:
• klasyfikowania i przetwarzania informacji niejawnych,
• organizacji ochrony informacji niejawnych,
• bezpieczeństwa osobowego,
• kancelarii tajnych i środków bezpieczeństwa fizycznego,
• bezpieczeństwa teleinformatycznego,
• bezpieczeństwa przemysłowego.

Autorzy publikacji wskazali na wątpliwości i trudności, które mogą pojawić się w związku ze stosowaniem przepisów komentowanej ustawy. W przystępny sposób je wyjaśnili oraz sformułowali szereg postulatów de lege ferenda, które wymagają dostrzeżenia przez ustawodawcę.

Publikacja przeznaczona jest dla praktyków – adwokatów i radców prawnych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także specjalistów zajmujących się kwestią bezpieczeństwa i obronności państwa.

„Od strony merytorycznej komentarz analizuje problematykę ochrony informacji niejawnej w sposób praktyczny przy p...

Komentarz stanowi kompleksowe i praktyczne omówienie zagadnień dotyczących m.in.:
• klasyfikowania i przetwarzania informacji niejawnych,
• organizacji ochrony informacji niejawnych,
• bezpieczeństwa osobowego,
• kancelarii tajnych i środków bezpieczeństwa fizycznego,
• bezpieczeństwa teleinformatycznego,
• bezpieczeństwa przemysłowego.

Autorzy publikacji wskazali na wątpliwości i trudności, które mogą pojawić się w związku ze stosowaniem przepisów komentowanej ustawy. W przystępny sposób je wyjaśnili oraz sformułowali szereg postulatów de lege ferenda, które wymagają dostrzeżenia przez ustawodawcę.

Publikacja przeznaczona jest dla praktyków – adwokatów i radców prawnych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także specjalistów zajmujących się kwestią bezpieczeństwa i obronności państwa.

„Od strony merytorycznej komentarz analizuje problematykę ochrony informacji niejawnej w sposób praktyczny przy pełnym poszanowaniu warsztatu naukowego. Na uwagę zasługuje dobór autorów publikacji. (…) Jest to pierwszy komentarz na rynku napisany w większości przez prawników administratywistów, co wyraźnie wpływa na jego wysoką ocenę.”
Dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. UKSW

Opis publikacji aktualny na dzień: 2023-11-21
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2024
Wydanie: 1
Liczba stron: 448
Rodzaj: Komentarz
Okładka: twarda
Format: B5
Towar w kategorii: Administracyjne ogólne
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8358-279-5
Kod towaru: KAM-4832 W01P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Michał  Cyndel  –  absolwent  Wydziału  Ekonomii  Akademii  Ekonomicznej  w  Katowicach oraz studiów podyplomowych w zakresie ochrony informacji niejawnych na Uniwersytecie  Śląskim; członek  Krajowego  Stowarzyszenia  Ochrony  Informacji  Niejawnych; major rezerwy ABW; b. funkcjonariusz służb specjalnych – Urzędu Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; wykładowca akademicki.

Dorota  Fleszer  [ORCID:  0000-0001-6891-849X]  –  doktor  habilitowana  nauk  prawnych; pracownik Instytutu Nauk Prawnych Akademii Humanitas w Sosnowcu; sędzia Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Gliwicach;  autorka  licznych  publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa samorządu terytorialnego, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, kontroli i audytu w jednostkach finansów publicznych oraz zarządzania publicznego.

Paweł Gacek [ORCID: 0000-0001-6365-3146] – doktor nauk prawnych; radca prawny; podinspektor Policji; pełniący służbę w Wydziale Spraw Osobowych, Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa policyjnego.

Michał  Cyndel  –  absolwent  Wydziału  Ekonomii  Akademii  Ekonomicznej  w  Katowicach oraz studiów podyplomowych w zakresie ochrony informacji niejawnych na Uniwersytecie  Śląskim; członek  Krajowego  Stowarzyszenia  Ochrony  Informacji  Niejawnych; major rezerwy ABW; b. funkcjonariusz służb specjalnych – Urzędu Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; wykładowca akademicki.

Dorota  Fleszer  [ORCID:  0000-0001-6891-849X]  –  doktor  habilitowana  nauk  prawnych; pracownik Instytutu Nauk Prawnych Akademii Humanitas w Sosnowcu; sędzia Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Gliwicach;  autorka  licznych  publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa samorządu terytorialnego, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, kontroli i audytu w jednostkach finansów publicznych oraz zarządzania publicznego.

Paweł Gacek [ORCID: 0000-0001-6365-3146] – doktor nauk prawnych; radca prawny; podinspektor Policji; pełniący służbę w Wydziale Spraw Osobowych, Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa policyjnego.

Anna Gronkiewicz [ORCID: 0000-0003-1603-0565] – doktor nauk prawnych; adiunkt w Zespole Badawczym Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; radca prawny, autorka i współautorka opracowań naukowych z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego oraz prawa organizacji pozarządowych.

Mariusz Jagielski – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (UŚ). Od 1994 r. zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. W latach 2011–2016 prodziekan WPiA UŚ. Zajmuje się prawem konstytucyjnym, prawami podstawowymi i ochroną danych osobowych. Autor wielu opracowań naukowych we wskazanych dziedzinach. Od 2018 r. pełnomocnik rektora UŚ ds. ochrony danych osobowych. W latach 2020–2023 uczestniczył w charakterze wykonawcy w projekcie badawczym EU H2020 Multi-Agent Systems for Pervasive Artificial Intelligence for Assisting Humans in Modular Production Environments (MAS4AI). Od 2023 r. lider zespołu badawczego „Prawa konstytucyjne w cyfrowym świecie”.

Grzegorz Krawiec [ORCID: 000-0003-2949-5361] – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; wieloletni pracownik administracji publicznej, obecnie główny specjalista w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach; autor publikacji dotyczących europejskiego prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, materialnego prawa administracyjnego.

Grzegorz Łaszczyca – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik zespołu badawczego instytucji prawa administracyjnego procesowego w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; radca prawny; Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach; autor i współautor wielu opracowań z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

Andrzej Matan [ORCID: 0000-0003-1155-2495] – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; członek zespołu badawczego w Zespole Badawczym Postępowania Administracyjnego  i Sądowoadministracyjnego  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Śląskiego  w  Katowicach;  Sędzia  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego w Gliwicach w stanie spoczynku; Autor licznych publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

Barbara Palenik – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Filologicznego (Bohemistyka); major rezerwy; zawodowo związana ze służbami specjalnymi – najpierw Urzędem Ochrony Państwa, następnie Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jako funkcjonariusz tych formacji realizowała zadania pionów: kontrwywiadu oraz ochrony ekonomicznych interesów państwa. Służyła także w pionie ochrony informacji niejawnych specjalizując się w bezpieczeństwie osobowym i przemysłowym

Ewa  Pierzchała  [ORCID:  0000-0001-7320-3894]  –  doktor  habilitowana  nauk  prawnych; profesor Uniwersytetu Opolskiego; kierownik studiów podyplomowych z zakresu administracji publicznej; adwokat; specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i egzekucji administracyjnej; autorka publikacji poświęconych tematyce funkcjonowania administracji publicznej.

Leszek Pietraszek  –  absolwent  Wydziału  Nauk  Społecznych  Uniwersytetu  Śląskiego w  Katowicach  oraz  studiów  MBA;  członek  Polskiego  Towarzystwa  Ekonomicznego; major rezerwy; b. funkcjonariusz służb specjalnych (Urząd Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego); współwłaściciel i członek Zarządu firmy doradczej zajmującej się bezpieczeństwem obrotu gospodarczego; specjalista w sprawach związanych z przestępczością gospodarczą oraz bezpieczeństwem biznesu; wykładowca akademicki.

Olga Sitarz [ORCID: 0000-0002-2075-3507] – doktor habilitowana nauk prawnych, profesorka Uniwersytetu Śląskiego; specjalistka z zakresu prawa karnego materialnego i kryminologii; była sędzia w sprawach karnych, obecnie mediatorka w sprawach karnych; specjalistka z zakresu dogmatyki prawa karnego i prawa wykroczeń, prawa człowieka    perspektywy  prawa  karnego,  sprawiedliwości  naprawczej,  wiktymologii i kryminologii.

Magdalena Strożek-Kucharska [ORCID: 0000-0003-2223-6922] – doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; autorka wielu publikacji dotyczących prawa administracyjnego oraz administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

Robert Suwaj [ORCID: 0000-0003-4985-2880] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej; adwokat; specjalista z zakresu teorii prawa administracyjnego oraz procedur administracyjnych; autor licznych publikacji poświęconych tematyce funkcjonowania administracji publicznej.

Dorota  Sylwestrzak  [ORCID:  0000-0003-4985-2880]  –  doktor  habilitowana  nauk prawnych;  pracownik  naukowo-dydaktyczny  zatrudniony  na  stanowisku  adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; radca prawny; autorka licznych publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, samorządu terytorialnego, publicznego prawa konkurencji. 

Joanna Wyporska-Frankiewicz [ORCID: 0000-0002-7652-6338] – doktor habilitowana nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Polityki Prawa Wydziału  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Łódzkiego;  sędzia  Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w Łodzi; autorka licznych publikacji z zakresu  prawa i postępowania administracyjnego, w tym administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz sądowej kontroli administracji

Agnieszka Ziółkowska [ORCID: 0000-0002-9933- 2667] – doktor habilitowana nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Zespole Badawczym Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; radca prawny; członek Wyższej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kadencji 2017-2020 oraz 2021–2024, autorka i współautorka licznych opracowań naukowych z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów
Recenzje

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę