Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych

Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych reguluje art. 5 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych określa warunki, jakie powinny spełnić osoby dopuszczone do kontaktu z informacjami niejawnymi o klauzuli „poufne” lub wyższej. Zgodnie z ustawą może do tego dojść, gdy:

  • osoba uzyska poświadczenie bezpieczeństwa i
  • odbędzie szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.

W stosunku do osób, które mają kontakt z informacjami niejawnymi, w zależności od obejmowanego stanowiska i wykonywanych czynności, przeprowadza się:

  • zwykłe postępowanie sprawdzające,
  • poszerzone postępowanie sprawdzające,

Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy poddana mu osoba daje rękojmię zachowania tajemnicy.

Do...

Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych reguluje art. 5 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych określa warunki, jakie powinny spełnić osoby dopuszczone do kontaktu z informacjami niejawnymi o klauzuli „poufne” lub wyższej. Zgodnie z ustawą może do tego dojść, gdy:

  • osoba uzyska poświadczenie bezpieczeństwa i
  • odbędzie szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.

W stosunku do osób, które mają kontakt z informacjami niejawnymi, w zależności od obejmowanego stanowiska i wykonywanych czynności, przeprowadza się:

  • zwykłe postępowanie sprawdzające,
  • poszerzone postępowanie sprawdzające,

Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy poddana mu osoba daje rękojmię zachowania tajemnicy.

Do pracy z informacjami niejawnymi nie mogą być dopuszczeni cudzoziemcy za wyjątkiem odstępstw zawartych w pkt. 3 art. 21. Kolejne odstępstwa określa art. 34.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz
Archiwum
Archiwum

Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz

Iwona Stankowska
Wolters Kluwer Polska
Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz zawiera analizę prawną instytucji oraz przepisów regulujących tę problematykę, z odwołaniem się do standardów europejskich. Jest to kompleksowe ujęcie zagadnienia ochrony informacji niejawnych. Autorka bada skuteczność systemu ochrony informacji nie....
Więcej