Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%

Wydawnictwo Naukowe UAM

Historia powstania wydawnictwa sięga roku 1920 – powołano wówczas Komisję Wydawniczą funkcjonującą w strukturach Uniwersytetu Poznańskiego. W takiej formie funkcjonowało ono do 1962 roku, kiedy zmieniło nazwę na Wydawnictwo Naukowe UAM. Rocznie dorobek wydawnictwa jest powiększany o około 200 pozycji – takich jak monografie naukowe, podręczniki, skrypty oraz czasopisma naukowe. Dzięki zachowaniu wysokich standardów opartych na etyce i rzetelności publikacje Wydawnictwa Naukowego UAM od lat reprezentują wysoki poziom.

Książki Wydawnictwa Naukowego UAM zdobyły na przestrzeni czasu ponad 130 nagród i wyróżnień oraz 140 nominacji, w tym prestiżową nagrodę – Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą książkę akademicką w 2009 roku. Dwa lata później Wydawnictwo Naukowe UAM ponowiło sukces, tym razem w konkursie na naj...

Historia powstania wydawnictwa sięga roku 1920 – powołano wówczas Komisję Wydawniczą funkcjonującą w strukturach Uniwersytetu Poznańskiego. W takiej formie funkcjonowało ono do 1962 roku, kiedy zmieniło nazwę na Wydawnictwo Naukowe UAM. Rocznie dorobek wydawnictwa jest powiększany o około 200 pozycji – takich jak monografie naukowe, podręczniki, skrypty oraz czasopisma naukowe. Dzięki zachowaniu wysokich standardów opartych na etyce i rzetelności publikacje Wydawnictwa Naukowego UAM od lat reprezentują wysoki poziom.

Książki Wydawnictwa Naukowego UAM zdobyły na przestrzeni czasu ponad 130 nagród i wyróżnień oraz 140 nominacji, w tym prestiżową nagrodę – Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą książkę akademicką w 2009 roku. Dwa lata później Wydawnictwo Naukowe UAM ponowiło sukces, tym razem w konkursie na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki. Oprócz dbałości o jakość wydawanych materiałów oficyna aktywnie działa w zakresie popularyzacji dzieł naukowych, jest inicjatorem i głównym organizatorem odbywających się od 1997 roku Poznańskich Dni Książki Naukowej, których patronem jest m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Publikacje Wydawnictwa Naukowego UAM w księgarni Profinfo.pl

Książki Wydawnictwa Naukowego UAM dostępne w księgarni internetowej Profinfo.pl to zbiór pozycji odznaczających się jakością w każdym wymiarze. W naszej ofercie znaleźć można najlepsze pod kątem merytorycznym i edytorskim publikacje z obszaru m.in. prawa, pedagogiki, socjologii, czy kultury, których wartość potwierdzają recenzje naukowe.

RozwińZwiń
Sortuj:
Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi. Jubileusz poznańskiej pedagogiki społecznej
Promocja!
Promocja!

Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi. Jubileusz poznańskiej pedagogiki społecznej

Katarzyna Segiet, Agata Matysiak-Błaszczyk, Ewa Włodarczyk, Kamila Słupska
Wydawnictwo Naukowe UAM
Jest to jubileuszowy tom poświęcony 50-letniej historii poznańskiego Zakładu Pedagogiki Społecznej. Zawiera teksty dwojakiego rodzaju - z jednej strony ilustrują one jego historię, z drugiej zaś dokumentują, zawartymi w nim analizami - rozprawami i studiami - kierunki kontynuacji jego merytorycznych....
42,50 zł
50,00 zł
Więcej
Instytucja zajęcia stanowiska jako forma współdziałania w stanowieniu i stosowaniu prawa
Promocja!
Promocja!

Instytucja zajęcia stanowiska jako forma współdziałania w stanowieniu i stosowaniu prawa

Lucyna Staniszewska
Wydawnictwo Naukowe UAM
Podstawowym celem książki jest kompleksowe zbadanie zagadnienia współdziałania organów administracji w postaci zajęcia stanowiska, a także odpowiedzialności za tego rodzaju akty administracyjne.O ile w doktrynie prawniczej problematyka współdziałania jednostek samorządu terytorialnego o charakterz....
40,79 zł
48,00 zł
Więcej
Prawo podmiotowe w prawie pracy - a względem „kogo”?
Promocja!
Promocja!

Prawo podmiotowe w prawie pracy - a względem „kogo”?

Anna Musiała
Wydawnictwo Naukowe UAM
Monografia prezentuje nowatorskie spojrzenie na prawo pracy. Autorka podejmuje się przedsięwzięcia na gruncie polskiej nauki prawa niezwykle odważnego, nowatorskiego i zmierzającego w kierunku pozwalającym adekwatniej ująć rzeczywistość. Proponuje Ona spojrzeć na prawo pracy w perspektywie kategorii....
34,85 zł
41,00 zł
Więcej
Čašica razgovora. Pomoćnik za učenje, ponavljanje i vježbanje
Promocja!
Promocja!

Čašica razgovora. Pomoćnik za učenje, ponavljanje i vježbanje

Ninoslav Radaković
Wydawnictwo Naukowe UAM
Podręcznik chorwackiego jako obcego w bardzo kreatywny sposób, poprzez ciekawe i dynamiczne rozdziały, zapewnia sekwencje metodyczne w nauczaniu, a z punktu widzenia użytkownika dostarcza jasne i ukierunkowane wskazówki dotyczące nabywania nowych i wzmacniania istniejących kompetencji językowych.
22,94 zł
27,00 zł
Więcej
Kształcenie zdalne Zmiany w polskiej edukacji po pierwszej dekadzie XXI wieku
Promocja!
Promocja!

Kształcenie zdalne Zmiany w polskiej edukacji po pierwszej dekadzie XXI wieku

Mariusz Przybyła
Wydawnictwo Naukowe UAM
Głównymi obszarami związanymi z podejmowaną problematyką badawczą i dydaktyczną Autora są nowe media oraz ich wpływ na jednostkę i zbiorowości, w tym: współczesne ujęcia i perspektywy rozwojowe kształcenia na odległość (m-learning, b-learning); platformy edukacji zdalnej; kreatywność, innowacyjność....
34,00 zł
40,01 zł
Więcej
Wspieranie twórczej aktywności plastycznej dzieci ze środowisk defaworyzowanych społecznie
Promocja!
Promocja!

Wspieranie twórczej aktywności plastycznej dzieci ze środowisk defaworyzowanych społecznie

Michalina Kasprzak
Wydawnictwo Naukowe UAM
Monografia prezentuje aktualne wyniki badań i analiz naukowych dotyczących charakterystyki i porównania twórczej aktywności plastycznej dzieci pochodzących ze środowisk defaworyzowanych społecznie uczęszczających do lokalnych formach wsparcia i opieki. Na przykładzie funkcjonowania placówek z Poz....
24,65 zł
29,00 zł
Więcej
Ograniczenia samodzielności prawnej jednostek samorządu terytorialnego. Ocena 30 lat funkcjonowania
Promocja!
Promocja!

Ograniczenia samodzielności prawnej jednostek samorządu terytorialnego. Ocena 30 lat funkcjonowania

ZiemskiM. Krystian, Lucyna Staniszewska
Wydawnictwo Naukowe UAM
Przedmiotem analizy monografii są szczegółowe rozwiązania prawne zawarte w ustawach ustrojowych regulujących problematykę samorządu terytorialnego w świetle postanowień Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (EKSL) oraz Konstytucji RP. Obszerne egzegezy tekstów prawnych prowadzą do wniosku, że choci....
32,30 zł
38,00 zł
Więcej
Edukacja w Chinach Studium systemu edukacji i jego społeczno-kulturowych uwarunkowań
Promocja!
Promocja!

Edukacja w Chinach Studium systemu edukacji i jego społeczno-kulturowych uwarunkowań

Anna Mańkowska
Wydawnictwo Naukowe UAM
Książka składa się z czterech głównych rozdziałów stanowiących określone sekcje tematyczne. Pierwsza sekcja przedstawia kulturowe uwarunkowania systemu edukacji w Chinach. Za pomocą autorskiej interpretacji pokazano kulturowe fundamenty edukacji w Państwie Środka. Opisano tradycje konfucjanizmu, bud....
31,45 zł
37,00 zł
Więcej
Wprowadzenie do pakietu Psychoacoustics / Guide to Psychoacoustics
Promocja!
Promocja!

Wprowadzenie do pakietu Psychoacoustics / Guide to Psychoacoustics

AleksanderP. Sęk, BrianJ. Moore C.
Wydawnictwo Naukowe UAM
Książka omawia podstawowe eksperymenty z zakresu nauki o słuchu i słyszeniu, które można prowadzić, używając komputera osobistego z kartą dźwiękową, bez korzystania ze specjalistycznej aparatury do generacji sygnałów akustycznych. Integralną częścią tej książki jest zestaw programów komputerowych do....
40,79 zł
48,00 zł
Więcej
Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939. Tom III: 11 IX 1931-21 IX 1939
Promocja!
Promocja!

Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939. Tom III: 11 IX 1931-21 IX 1939

Anna Domalanus, Irena Mamczak-Gadkowska, Monika Sak, Aleksandra Wysokińska
Wydawnictwo Naukowe UAM
Tom III (ostatni) edycji „Źródeł do Dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” obejmuje protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego za okres działalności uczelni od 11 IX 1931 do 21 IX 1939. Protokoły z tego okresu liczą łącznie ponad 700 stron i obejmują okres sprawowania władz....
60,35 zł
71,00 zł
Więcej
Kryzys jako determinanta innowacji gospodarczych. Kontekst pandemii COVID-19
Promocja!
Promocja!

Kryzys jako determinanta innowacji gospodarczych. Kontekst pandemii COVID-19

Ryszard Kamiński
Wydawnictwo Naukowe UAM
Monografia, która jest pracą zbiorowa, jest pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Kryzys jako determinanta innowacji gospodarczej”, która odbyła się w czerwcu 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczyli w niej badacze z ośmiu o....
38,25 zł
45,00 zł
Więcej
Uniwersyteckie Wykłady na Zamku Wiedza
Promocja!
Promocja!

Uniwersyteckie Wykłady na Zamku Wiedza

Andrzej Gulczyński
Wydawnictwo Naukowe UAM
Jubileuszowy rok setnej rocznicy powstania Uniwersytetu Poznańskiego wpłynął na wybór tematu przewodniego „Uniwersyteckich wykładów na Zamku”. Stała się nim „wiedza”, czyli zbiór wiarygodnych wiadomości z określonej dziedziny. Do wygłoszenia wykładów zaproszono reprezentantów uczelni mających wspóln....
15,30 zł
18,00 zł
Więcej
International legal sources of implementation of the humanitarian principle in the process of impris
Promocja!
Promocja!

International legal sources of implementation of the humanitarian principle in the process of impris

Anna Gerecka-Żołyńska
Wydawnictwo Naukowe UAM
Książka zawiera przede wszystkim analizę dokumentów prawa międzynarodowego, posiadających prawnie wiążący charakter (hard law) oraz dokumentów przedstawia- ących jedynie propozycje dla wypracowania w systemach krajowych stosownych wzorców postępowania (soft law). Analiza ma na celu ocenę spójności -....
26,34 zł
31,00 zł
Więcej
Piękno w lustrach buttya Post Michaił Kotsiubinski w kulcie ukraińskim
Promocja!
Promocja!

Piękno w lustrach buttya Post Michaił Kotsiubinski w kulcie ukraińskim

Jarosław Poliszczuk
Wydawnictwo Naukowe UAM
Autor bada postać mistrza literatury ukraińskiej Mychajły Kociubyńskiego (1864–1913) w trzech symbolicznych odzwierciedleniach – biograficznym, estetycznym oraz społecznym. Analizie poddano życiorys, światopogląd oraz relacje prywatne pisarza. Prześledzono ewolucje artystyczną, efekty synestezji w p....
23,80 zł
28,00 zł
Więcej
Transmisja ryzyka kredytowego do Polski w okresie światowego kryzysu finansowego
Promocja!
Promocja!

Transmisja ryzyka kredytowego do Polski w okresie światowego kryzysu finansowego

Piotr Płuciennik
Wydawnictwo Naukowe UAM
Polska była krajem, który relatywnie łagodnie przeszedł przez zapoczątkowany w 2007 roku światowy kryzys finansowy. Polskie banki nie były zaangażowane na rynku papierów wartościowych powiązanych z amerykańskimi kredytami subprime, a stosunkowo nieduży udział eksportu w PKB sprawił, że spowolnienie....
25,49 zł
30,00 zł
Więcej
Akt transnarodowy w systemie europejskich aktów administracyjnych
Promocja!
Promocja!

Akt transnarodowy w systemie europejskich aktów administracyjnych

Maciej Kruś
Wydawnictwo Naukowe UAM
Przedmiotem książki jest wyodrębnienie i opisanie szczególnej formy działania organów administracji publicznej, jaką jest wydawanie transnarodowych aktów administracyjnych prawa europejskiego. Akty te są wydawane przez organy państw członkowskich Unii Europejskiej. Są aktami stosowania prawa, wydawa....
38,25 zł
45,00 zł
Więcej
Wyzwania edukacyjne i artystyczne
Promocja!
Promocja!

Wyzwania edukacyjne i artystyczne

Mariusz Dembiński, Mirosława Ściupider-Młodkowska, Robert Poklek
Wydawnictwo Naukowe UAM
Praca koncentruje się na popularyzacji wiedzy oraz promocji badań własnych poprzez edukacyjno-artystyczną konceptualizację (od inspiracji do kreacji) odnoszoną do osobistych doświadczeń dydaktycznych, naukowych i warsztatowo-artystycznych w kontekście zmieniających się wyzwań edukacyjnych i estetycz....
30,61 zł
36,00 zł
Więcej
Grupy zróżnicowane w edukacji z perspektywy pedagogiki i pedagogiki specjalnej
Promocja!
Promocja!

Grupy zróżnicowane w edukacji z perspektywy pedagogiki i pedagogiki specjalnej

Beata Jachimczak
Wydawnictwo Naukowe UAM
Monografia ma stanowić inspirację do poszukiwania rozwiązań dla specjalistów tworzących przestrzeń dla rozwoju każdego człowieka, w której osoba (niezależnie od różnic indywidualnych) będzie miała możliwość budowania kompetencji własnych w obszarze samoświadomości, samoregulacji i motywacji, dzięki....
29,75 zł
35,00 zł
Więcej
Psychospołeczny obraz pierwszej fali pandemii COVID-19 w Polsce
Promocja!
Promocja!

Psychospołeczny obraz pierwszej fali pandemii COVID-19 w Polsce

WładysławJ. Paluchowski, Lucyna Bakiera
Wydawnictwo Naukowe UAM
W monografii omówiono wyniki badań naukowych w odniesieniu do stresu, strategii radzenia sobie i jakości życia podczas pierwszych miesięcy pandemii COVID-19. Redaktorzy i autorzy poszczególnych rozdziałów przyjmują perspektywę psychologiczną w analizie doświadczeń Polaków. Czytelnik może zapoznać si....
32,30 zł
38,00 zł
Więcej
Współpraca dzieci w wieku przedszkolnym Zmieniające się konteksty i perspektywy
Promocja!
Promocja!

Współpraca dzieci w wieku przedszkolnym Zmieniające się konteksty i perspektywy

Anna Rybińska, Kinga Kuszak
Wydawnictwo Naukowe UAM
Wśród kompetencji kluczowych niezbędnych ludziom w XXI wieku wymienia się współpracę zwracając uwagę na znaczenie tej kompetencji w całożyciowym procesie uczenia się i rozwoju. Te kompetencje mogą się rozwijać w sytuacji, gdy jednostki funkcjonują w warunkach sprzyjających podejmowaniu wspólnych dzi....
28,06 zł
33,00 zł
Więcej
Inflacja dyplomu akademickiego w społeczeństwie współczesnym
Promocja!
Promocja!

Inflacja dyplomu akademickiego w społeczeństwie współczesnym

Anna Sobczak
Wydawnictwo Naukowe UAM
Publikacja poświęcona jest występującemu obecnie zjawisku przeedukowania społeczeństwa i inflacji dyplomu akademickiego. Jej problematyka wpisuje się w polską oraz międzynarodową dyskusję na temat relacji między funkcjami uniwersytetu a rynkiem pracy oraz strukturą społeczną. Autorka podjęła próbę p....
32,30 zł
38,00 zł
Więcej
Doktorat Konteksty akademickie i społeczno-kulturowe
Promocja!
Promocja!

Doktorat Konteksty akademickie i społeczno-kulturowe

Emilia Grzesiak
Wydawnictwo Naukowe UAM
W książce przedstawiono – umieszczając w wielu kontekstach – zagadnienia dotyczące doktoratów i studiów doktoranckich. Scharakteryzowano w niej ich społeczne znaczenie, biorąc pod uwagę społeczną wartość oraz wyjaśniono utrzymującą się popularność. Publikacja ma uporządkowaną strukturę, składającą....
23,80 zł
28,00 zł
Więcej
Polski język migowy w doświadczeniach osób niesłyszących, ich rodziców i rehabilitantów
Promocja!
Promocja!

Polski język migowy w doświadczeniach osób niesłyszących, ich rodziców i rehabilitantów

Anna Jakoniuk-Diallo, Aleksandra Rożek
Wydawnictwo Naukowe UAM
Monografia Polski język migowy w doświadczeniach osób niesłyszących, ich rodziców i rehabilitantów to książka z zakresu surdopedagogiki, poruszająca problematykę miejsca, jakie w procesie wspomagania rozwoju osób niesłyszących i słabosłyszących zajmuje język migowy. Same autorki określają to miejsce....
34,00 zł
40,00 zł
Więcej
Roszczenie o zapłatę wielokrotności stosownego wynagrodzenia w prawie autorskim
Promocja!
Promocja!

Roszczenie o zapłatę wielokrotności stosownego wynagrodzenia w prawie autorskim

Dorota Sokołowska
Wydawnictwo Naukowe UAM
Publikacja podejmuje zagadnienia z dziedziny prawa autorskiego dotychczas nieopisane w ujęciu monograficznym. Roszczenie o zapłatę wielokrotności stosownego wynagrodzenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, uregulowane w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o praw....
53,55 zł
63,00 zł
Więcej
Proces uczenia się przed, w trakcie i po pandemii COVID-19
Promocja!
Promocja!

Proces uczenia się przed, w trakcie i po pandemii COVID-19

Sylwia Jaskulska, Barbara Jankowiak, Joanna Sikorska, Michał Klichowski, Hanna Krauze-Siko...
Wydawnictwo Naukowe UAM
Czy czas pandemii COVID-19 i kształcenia zdalnego trwale zmienił polską szkołę? Czy po nadrobieniu zaległości programowych system szkolny będzie dążył do status quo sprzed pandemii? Czy wymuszone sytuację rozwiązania technologiczne i nowe kompetencje nauczycieli i uczniów zostaną wykorzystane? Te i....
17,00 zł
20,00 zł
Więcej
Jednostka zdolna w przestrzeniach edukacyjnych
Promocja!
Promocja!

Jednostka zdolna w przestrzeniach edukacyjnych

Maria Porzucek-Miśkiewicz
Wydawnictwo Naukowe UAM
Zapotrzebowanie na ludzi zdolnych, twórczo podejmujących wyzwania współczesnego świata, nie traci na aktualności. Nasuwa się szereg pytań o rozmiar oczekiwań, stwarzanie szans, istnienie barier, uwzględnianie potrzeb edukacyjnych (i nie tylko) oraz tworzenie warunków dla harmonijnego rozwoju jednost....
13,60 zł
16,00 zł
Więcej
Funkcjonowanie dzieci i młodzieży z ADHD w przestrzeni edukacyjnej i społecznej
Promocja!
Promocja!

Funkcjonowanie dzieci i młodzieży z ADHD w przestrzeni edukacyjnej i społecznej

Sonia Wawrzyniak
Wydawnictwo Naukowe UAM
Zespół hiperkinetyczny to schorzenie, którego objawy ujawniają się w dzieciństwie i utrzymują się często w wieku dorosłym, powodując długofalowe skutki. Jest najczęstszym rozpoznaniem we wczesnym wieku szkolnym. Charakteryzuje się obecnością trwałych wzorców zachowania układających się w triadę obja....
28,90 zł
34,00 zł
Więcej
Stanisław Kowalski Pamięć postaci uczonego i kontynuacje jego dorobku
Promocja!
Promocja!

Stanisław Kowalski Pamięć postaci uczonego i kontynuacje jego dorobku

Wiesław Ambrozik, Jerzy Modrzewski
Wydawnictwo Naukowe UAM
Publikacja upamiętnia postać i dorobek naukowy Stanisława Kowalskiego, wieloletniego Profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem było uchronić od zapomnienia zwłaszcza te idee i koncepcje autorstwa prof. Stanisława Kowalskiego, które przetrwały próbę czasu i okazują się w dalszym....
48,46 zł
57,00 zł
Więcej
MEMORIA UNIVERSITATIS. Upamiętnienia uczonych poznańskiego Uniwersytetu w latach 1919-2019
Promocja!
Promocja!

MEMORIA UNIVERSITATIS. Upamiętnienia uczonych poznańskiego Uniwersytetu w latach 1919-2019

Magdalena Król, Danuta Zydorek
Wydawnictwo Naukowe UAM
Publikacja powstała z okazji jubileuszu setnej rocznicy powołania do życia Uniwersytetu w Poznaniu. Jest ona pionierskim przedsięwzięciem – katalogiem, w którym zestawiono upamiętnienia uczonych związanych z Uniwersytetem od jego powstania do roku 2019. Zgromadzone w albumie różne formy komemoracji....
84,16 zł
99,00 zł
Więcej
Paweł Edmund Strzelecki Podróżnik - odkrywca - filantrop
Promocja!
Promocja!

Paweł Edmund Strzelecki Podróżnik - odkrywca - filantrop

Lech Paszkowski
Wydawnictwo Naukowe UAM
Książka składa się z 21 rozdziałów ułożonych chronologicznie. Pierwsze opowiadają o dzieciństwie i młodości, o podróżach Pawła Edmunda po kraju (czyli Polsce pod zaborami) a następne o podróżach do obu Ameryk i Wysp Oceanii. Rok 1839 to Australia a rok 1843 to znów Europa (Anglia, Irlandia). W Irlan....
44,19 zł
52,00 zł
Więcej
Docenić szkołę
Promocja!
Promocja!

Docenić szkołę

Maria Kwiatkowska-Ratajczak
Wydawnictwo Naukowe UAM
Książka wyrasta z przekonania o niesłuszności nagminnej krytyki edukacji. Autorka sugeruje, że docenienie szkoły może inspirować do podejmowania późniejszych prób zmiany kształcenia na lepsze. Dezaprobata raczej konserwuje dawne przyzwyczajenia niż wspiera w szukaniu nowych rozwiązań. Badaczka przek....
22,94 zł
27,00 zł
Więcej
Uczniowie szkół podstawowych i kształcących w zawodzie wobec swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej
Promocja!
Promocja!

Uczniowie szkół podstawowych i kształcących w zawodzie wobec swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej

Joanna Kozielska
Wydawnictwo Naukowe UAM
Planowanie ścieżki kształcenia i dokonywanie edukacyjno-zawodowych wyborów stanowi dziś konieczność, przed którą stoi każdy młody człowiek. Przetransformowany rynek pracy, którego oblicze modyfikują postępujące procesy globalizacji, obligują do podejmowania przedsięwzięć mających na celu aktywne wpa....
35,70 zł
42,00 zł
Więcej
Aktywizacja młodzieży w warunkach zmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej
Promocja!
Promocja!

Aktywizacja młodzieży w warunkach zmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej

Agnieszka Cybal-Michalska, Katarzyna Segiet, Klaudia Węc
Wydawnictwo Naukowe UAM
Zachodzące zmiany w obszarze życia społecznego, kulturowego, gospodarczego i politycznego, które z jednej strony wyzwoliła transformacja ustrojowa, z drugiej zaś strony spotęgowało przyspieszenie przemian cywilizacyjnych obserwowane w ostatnich dekadach w wymiarze globalnym, w znaczący sposób wpłynę....
20,40 zł
24,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę