Facebook

Targi książki. mega rabaty tylko do końca miesiąca

Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Promocja czasowa
Sprzedaliśmy {{ prices.groupon_info.saled }} z {{ prices.groupon_info.limited_to }} szt.
Stan prawny: 10 grudnia 2022 r.
Wydanie: 21
Liczba stron: 2252
Więcej informacji

Szkolenie on-line w cenie publikacji! Ico_Orange_14.gif [782 B]

Książka narzędzie, która podpowie jak rozwiązać problem, jakie wzory dokumentów zastosować i zobrazuje zagadnienie przykładem.

-35%

Meritum Podatki 2023

Meritum Podatki 2023

Redakcja naukowa: Aleksander Kaźmierski

Przeczytaj fragment Zobacz spis treści

Szkolenie on-line w cenie publikacji! Ico_Orange_14.gif [782 B]

Książka narzędzie, która podpowie jak rozwiązać problem, jakie wzory dokumentów zastosować i zobrazuje zagadnienie przykładem.

Stan prawny: 10 grudnia 2022 r.
Wydanie: 21
Liczba stron: 2252
Więcej informacji

Opis publikacji

Kupując Meritum Podatki 2023 otrzymujesz  Ico_Orange_14.gif [782 B]

- możliwość uczestnictwa w szkoleniu on-line na temat zmian w prawie podatkowym

Informacja o terminie szkolenia zostanie przekazana mailowo.


Ico_Orange_1.gif [2 KB] Zmiany uwzględnione w 21. wydaniu (prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe)

Kupując Meritum Podatki 2023 otrzymujesz  Ico_Orange_14.gif [782 B]

- możliwość uczestnictwa w szkoleniu on-line na temat zmian w prawie podatkowym

Informacja o terminie szkolenia zostanie przekazana mailowo.


Ico_Orange_1.gif [2 KB] Zmiany uwzględnione w 21. wydaniu (prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe)

PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych):
– likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej;
– rezygnacja z mechanizmu odroczenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 roku;
– przywrócenie przez „Polski Ład 2.0” preferencyjnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci;
– inne korzystne rozwiązania podatkowe adresowane do osób samotnie wychowujących dzieci oraz do ich dzieci;
– zmiana sposobu obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od dnia 1 stycznia 2022 r. (na podstawie regulacji „Polskiego Ładu 1.0”, a później „Polskiego Ładu 2.0” z dnia 15 czerwca 2022 r.), modyfikacje w zakresie wysokości odliczenia części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania;
– objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym nowych grup podmiotów;
– skala podatkowa w 2022 r. i później (zmiany wprowadzone przez „Polski Ład 1.0”, a następnie przez „Polski Ład 2.0”);
– wybór skali podatkowej przez podatników opodatkowanych w 2022 r. podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przepisy przejściowe);
– uelastycznienie zasad uwzględniania kwoty wolnej od podatku przez kilku płatników w odniesieniu do tego samego podatnika;
– ograniczenie zakresu stosowania i wprowadzenie dodatkowych warunków korzystania z ulgi na zabytki;
– uchylenie przepisów o przejściowym ryczałcie od dochodów;
– podwyższenie wysokości ulgi z tytułu przynależności do związków zawodowych,
– odroczenie wprowadzenia w życie obowiązku przekazywania organom podatkowym plików: JPK_CIT i JPK_PIT;
– podwyższenie limitu odpisu na organizacje pożytku publicznego;
– ulgi, preferencje podatkowe oraz zasady ustalania rezydencji podatkowej w związku z udzielaniem przez Polskę pomocy Ukraińcom-uchodźcom wojennym;
– wygaśnięcie części preferencji podatkowych – jako konsekwencja odwołania stanu epidemii na obszarze Polski i wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na tym obszarze

CIT (podatek dochodowy od osób prawnych):
– modyfikacja i odroczenie stosowania regulacji dotyczących minimalnego podatku dochodowego;
– podatek od przerzuconych dochodów w kontekście zmian, które zaczną obowiązywać od początku 2023 roku;
– nowe i zmienione przepisy dotyczące podatku u źródła (WHT) i oświadczeń płatników (WH-OSC);
– zmienione przepisy o zagranicznych jednostkach kontrolowanych;
– nowe i zmienione regulacje dotyczące ryczałtu od dochodów kapitałowych (estońskiego CIT);
– modyfikacje dotyczące przepisów regulujących obowiązki dokumentacyjne w zakresie tzw. transakcji rajowych (zmienione progi dokumentacyjne, przypadki zniesienia obowiązku dokumentacyjnego etc.);
– uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków;
– wygaśnięcie części preferencji podatkowych – jako konsekwencja odwołania stanu epidemii na obszarze Polski i wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na tym obszarze;
– konsekwencje uchylenia przez przepisy „Polskiego Ładu 2.0” regulacji dotyczących przejściowego ryczałtu od odchodów

VAT (podatek od towarów i usług):
– wprowadzenie możliwości wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur;
– novum w postaci możliwości wyboru opcji opodatkowania VAT dla niektórych usług finansowych;
– wydłużenie z 30 do 60 dni terminu wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi albo otrzymaniem zaliczki;
– przyznanie uprawnienia do ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku należnego nad należnym w terminie 40 dni (dla podatników, którzy wystawiają faktury ustrukturyzowane) lub 15 dni (dla podatników, którzy zapewnili możliwość dokonywania płatności przy użyciu instrumentów płatniczych);
– omówienie regulacji dotyczących szczególnych przypadków zwrotu VAT;
– warunki utworzenia i funkcjonowania grupy VAT – jako podatnika VAT oraz rozliczenia w grupie VAT;
– umożliwienie dokonywania kwartalnych rozliczeń VAT podatnikom, którzy nie posiadają statusu małego podatnika, ale rozliczają podatek dochodowy w oparciu o estoński CIT;
– omówienie założeń pakietu SLIM VAT 3

Podatek od nieruchomości:
– omówienie ostatnio wydanych wyroków NSA dotyczących możliwości zakwalifikowania silosów (i niektórych innych obiektów budowlanych) dla celów podatku od nieruchomości jako budynków, a nie budowli;
– znaczny wzrost górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023;
– wyjaśnienie, jakie okoliczności mogą sprawiać, że dane z ewidencji gruntów i budynków mogą nie przesądzać w ostateczny sposób o kwalifikacji gruntu (budynku) dla celów podatkowych (wyrok NSA z 2022 r.)

Podatek od spadków i darowizn:
– przytoczenie i komentarz do najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych (z 2022 r.) dotyczących podatku od spadków i darowizn;
– podwyższenie kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek

Kontrola podatnika:
– nowe zadania w zakresie kontroli celno-skarbowej nałożone przez ustawodawcę na Krajową Administrację Skarbową;
– omówienie najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego – odnoszących się do kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej

Kontrola sądowoadministracyjna w sprawach podatkowych:
– wprowadzenie do ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych nowej instytucji procesowej umożliwiającej badanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności;
– uprawnienie adresata do doręczenia mu pism – na jego wniosek – na adres skrytki pocztowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i związane z tym zmiany przepisów w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
– omówienie ostatnio wydanych wyroków NSA dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego w sprawach podatkowych


MERITUM to szybka, jasno podana informacja z propozycją rozwiązania problemu; książka narzędzie, która podpowie jak rozwiązać problem, jakie wzory dokumentów zastosować, zobrazuje zagadnienie przykładem.


Ico_Orange_12.gif [473 B] Zawiera:
– omówienia istotnych zagadnień (w tym wybór reprezentatywnego orzecznictwa z podaniem tezy wyroku, wskazanie podstawy prawnej do omawianego zagadnienia oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury),
– wyraźnie wyodrębnione przykłady,
– sugerowane rozwiązania możliwych problemów.


Ico_Orange_12.gif [473 B] Układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji:
– rozbudowany system wewnętrznych odesłań,
– szczegółowy indeks rzeczowy,
– numery boczne na marginesach,
– schematy i tabele umożliwiające usystematyzowanie podanych informacji,
– wzory pism i dokumentów,
– wytłuszczenia, wyraźnie wyodrębnienie istotnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką z hasłem WAŻNE!,
– aneks ze wskaźnikami, stawkami, wykazami itd.

Ico_Orange_17.gif [706 B] Przyjazna szata graficzna, wysoka jakość użytych materiałów:
– papier biblijny,
– zakładki.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2022-12-06
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 21
Liczba stron: 2252
Seria: Meritum
Rodzaj: Poradnik
Okładka: zintegrowana
Format: B5
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8328-343-2
Kod towaru: ABC-0313 W21P01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Aleksander Kaźmierski - prawnik, doradca podatkowy; pracował w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego oraz w kancelariach podatkowych w Polsce i w Kanadzie, w tym w firmie PricEwaterhouse Coopers; wieloletni redaktor naczelny Przeglądu Podatkowego; współautor komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także współautor i redaktor merytoryczny regularnie aktualizowanego poradnika Meritum Podatki.

Opinie

Joanna Niezweryfikowany zakup
Jeśli chodzi o podatki to zawsze chcę być ze wszystkim na bieżąco. A w tym roku to już szczególnie, wiadomo – regulacje Polskiego Ładu w tym względzie są istotne i nie można przejść obok nich obojętnie, niezależnie od tego czy się jest księgową, właścicielką firmy czy zwykłą obywatelką, jak właśnie ja. Przyznam, że kiedy docierały do mnie zewsząd informacje na temat Polskiego Ładu i wszystkich zmian, odnosiłam wrażenie, że zamiast więcej, wiem coraz mniej. Dlatego też kupiłam tę pozycję i to była najlepsza decyzja. Znalazłam tu wszystko, czego potrzebowałam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Natalia Niezweryfikowany zakup
Meritum Podatki to książka z najnowszymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prawa podatkowego. Autor nie tylko zaprezentował poszczególne normy i ustawy, ale napisał książkę prostym językiem tak, że stanowi świetny poradnik dla każdego, kto zajmuje się sprawami podatkowymi. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Agnieszka Niezweryfikowany zakup
Szczegółowe omówienie polskiego prawa podatkowego o praktycznym, poradnikowym charakterze. W książce przedstawiono wszystkiego aspekty tego prawa rozpoczynając od zobowiązania, poprzez różne podatki dochodowe, VAT i inne, aż po kontrolę skarbową. Polecam! (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Bartek Niezweryfikowany zakup
Obszerny, profesjonalny komentarz z wtrąceniami i wskazówkami, które można wykorzystać podczas pracy. Opracowania tego typu w dużym stopniu ułatwiają pracę księgowym/pracownikom biur rachunków. Polecam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Emilia Niezweryfikowany zakup
Meritum to najlepsza seria, jeśli chodzi o komentarze przepisów podatkowych. Jestem zachwycona, konstrukcją książki, trafnością spostrzeżeń autorów i całą oprawą graficzną. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Piotrek
Ciekawie ujęcie zagadnienia tematu podatków. Nie mówię tu tylko o oprawie graficznej, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, ale przede wszystkim o wyczerpujących komentarzach autorów i omówieniu przez nich całej problematyki. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Łukasz
Bardzo przydatna pozycja, kompleksowo wyjaśniająca wiele zawiłości przepisów prawa podatkowego. Mam tylko pytanie, kiedy pojawi się nowa aktualizacja? Mamy już prawie maj a ostatnia aktualizacja widoczna na stronie jest z grudnia :). (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Wiktoria
Moim zdaniem nie ma lepszego omówienia najnowszych przepisów podatkowych. Jest to wyczerpujące, a zarazem proste przedstawienie tematu. Zrozumienie przepisów ułatwiają liczne wtrącenia i odniesienia oraz tabele. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Mikołaj
Posiadam już kilka komentarzy z serii „Meritum”. Podobnie jak inne opracowanie, najnowsze omówienie podatków (Podatki 2018) jest obszerne a zarazem zwięzłe, rzetelne, pisane z różnych perspektyw. Po prostu praktyczny poradnik :) (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Krystian
Bardzo, ale to bardzo przydatna, kompleksowa i szczegółowa publikacja. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Rozwiń listę z opiniami Zwiń listę z opiniami
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Zobacz produkt w pakiecie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę