Facebook
Kategorie MENU
Wybrane dla Ciebie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Pomoc konsultanta na linii
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Oświata

Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa

Kamil Zeidler
Już od: 53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1509 W01P01

Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska

Izabela Bednarska-Wnuk
Zarządzanie szkołą XXI wieku jest nieocenionym wsparciem dla osób zarządzających szkołami. Może stanowić podręcznik do nauczania przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Oświatą.
Już od: 39,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-0518 W01P01

Potyczki prawne dyrektora szkoły. Rola prawa w wybranych obszarach zarządzania szkołą

Krzysztof Gawroński
Potyczki prawne dyrektora szkoły to książka, która w sposób lekki i przystępny prowadzi czytelnika przez istotne problemy prawne związane z codziennie realizowanymi zadaniami, pomagając je zrozumieć i rozwiązać zgodnie z literą prawa.
Już od: 49,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska ABC-0618 W01D01

Karcenie dzieci. Perspektywa prawna

Radosław Krajewski
Monografia zawiera analizę społecznie kontrowersyjnego zagadnienia, jakim jest karcenie dzieci.
Już od: 39,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1601 W01Z01

Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce

Katarzyna Zalasińska
Prezentowana publikacja jest na rynku wydawniczym jedynym kompleksowym i aktualnym opracowaniem problematyki prawnej ochrony zabytków nieruchomych w  Polsce. W monografii zostały przedstawione uwarunkowania historyczne, konstytucyjne oraz prawnomiędzynarodowe omawianego zagadnienia.
Już od: 93,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1180 W01P01

Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno-kryminalistyczna

Maciej Trzciński
Publikacja Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym Problematyka prawno-kryminalistyczna jest pierwszą próbą kompleksowego opracowania nierozpoznanej dotąd bliżej problematyki związanej z przestępczością skierowaną przeciwko specyfi cznej kategorii zabytków, jakimi są zabytki archeologiczne.
Już od: 83,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1402 W01Z01

Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik dla dyrektorów i kadry pedagogicznej

Małgorzata Drogosz
Książka stanowi zbiór aktualnych informacji oraz praktycznych porad i wskazówek dotyczących organizacji imprez krajoznawczych i turystycznych.
Już od: 45,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska ABC-0548 W01Z01

Konflikty w szkole. Niezbędnik Dyrektora

Ewa Maksymowska, Monika Werwicka
Jak być dobrym mediatorem i negocjatorem, aby właściwie rozwiązywać pojawiające się w szkole konflikty - nie tylko z uczniami i ich rodzicami, ale także z nauczycielami i Radą Pedagogiczną?
Już od: 39,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska ABC-0547 W01Z01

Konflikty w szkole. Niezbędnik Aktywnego Rodzica

Ewa Maksymowska, Monika Werwicka
W książce ukazano rolę rodziców w identyfikowaniu i rozwiązywaniu typowych konfliktów, jakie mają miejsce w związku z nauką ich dzieci w szkole.
Już od: 26,10 zł
29,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska ABC-0538 W01P01

Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole

Lucyna Bojarska

Jak ma wyglądać mądry system dyscyplinujący uczniów?
W szumie medialnym, jaki powstał wokół tego tematu, wydaje się, że praktycy zamilkli.

Już od: 35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska ABC-0494 W01D04

Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie

Katarzyna Piwowar-Sulej
Już od: 49,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska ABC-0587 W01D01

Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie

Danuta Kurzyna-Chmiel
Syntetycznie i w zrozumiały sposób przedstawiono prawa i obowiązki w dziedzinie oświaty oraz strukturę i działanie systemu oświaty. Szczególną uwagę zwrócono na analizę zmian prawnych wynikających z realizacji kolejnego etapu reformy edukacji.
Już od: 45,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska ABC-0416 W02Z01

Wykład prawa dla archeologów

Maciej Trzciński, Kamil Zeidler

W niniejszej książce autorzy postawili sobie za cel dokonanie wyczerpującego przedstawienia tych przepisów prawnych, z którymi muszą się stykać archeolodzy w swej pracy zawodowej.

Już od: 49,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-0911 W01P01

Antologia anegdoty akademickiej

Roman Tokarczyk

Uczelnie wyższe są bardzo wdzięcznymi obiektami dla powstawania i funkcjonowania anegdot. Te ciekawe i barwne wspólnoty tworzą ludzie inteligentni, błyskotliwi, krytyczni, nierzadko złośliwi, za to często obdarzeni poczuciem humoru...

Już od: 62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0838 W02P01

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli

Krzysztof Lodziński
Niniejsza publikacja jest zbiorem pytań i odpowiedzi dotyczących kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
Już od: 39,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska ABC-0498 W01Z01

Dyrektor szkoły. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach

Krzysztof Gawroński
Książka powstała z chęci niesienia pomocy wszystkim, którzy w konkretnych sytuacjach życiowych i decyzyjnych napotykają trudności w rozumieniu i prawidłowym stosowaniu przepisów dotyczących sfery edukacji.
Już od: 49,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska ABC-0497 W01Z01

Marketing w szkolnictwie.

Hanna Hall

Kompleksowe opracowanie na temat adaptacji marketingu do potrzeb instytucji edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym.

Już od: 39,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-0231 W01P01

Prawo ochrony dziedzictwa kultury

Kamil Zeidler
Książka obejmuje całość problematyki dotyczącej prawa ochrony dziedzictwa kultury na płaszczyźnie prawa krajowego, prawa międzynarodowego oraz prawa europejskiego.
Już od: 49,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0920 W01Z01
Archiwum

Kalendarz Dyrektora Szkoły 2020/2021

Praktyczny i funkcjonalny terminarz roku szkolnego.

Wolters Kluwer Polska KAM-3944 W01P01
Archiwum
C.H. Beck
Archiwum

Kalendarz Dyrektora Szkoły 2019/2020

Praktyczny i funkcjonalny terminarz roku szkolnego.

Wolters Kluwer Polska KAM-3602 W01P01
Archiwum

-20 % Kalendarz Dyrektora Szkoły 2018/2019

Praktyczny i funkcjonalny terminarz roku szkolnego.

Wolters Kluwer Polska KAM-3341 W01P01
Archiwum
Wolters Kluwer Polska ABC-0686 W01P01
Archiwum

Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego. Poradnik dyrektora szkoły

Klemens Stróżyński
KSIĄŻKA przedstawia metodologię badań ewaluacyjnych w ścisłym powiązaniu z obowiązującym od 2009 roku rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym. PŁYTA CD zawiera wszystkie narzędzia badawcze prezentowane i omawiane w książce oraz schematy do wykorzystania w prezentacjach.
Wolters Kluwer Polska ABC-0609 W01D10
Archiwum

Organizowanie i dokumentowanie pracy w szkole podstawowej. Praktyczne rozwiązania

Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska
Niniejsza publikacja ma na celu wsparcie dyrektorów szkół, na których spoczywa odpowiedzialność za realizację tego zadania w dostosowaniu prowadzonej dokumentacji do nowych wymagań.
Wolters Kluwer Polska ABC-0619 W01P01
Archiwum

-20 % Szkoła w kryzysie versus media

Grażyna Piechota
Książka, będąca następstwem cyklu wykładów i warsztatów prowadzonych dla dyrektorów szkół, jest poświęcona współpracy szkół z mediami w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową.
Wolters Kluwer Polska EBO-0814 W01P01