Facebook
Zestaw
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Opis publikacji

>>> Inwestycje budowlane w praktyce <<< 

Problematyka procesu inwestycyjno-budowlanego ma istotne znaczenie dla rozwoju rynku nieruchomości i liczby realizowanych robót budowlanych. Dotyczy nie tylko inwestorów instytucjonalnych, lecz także indywidualnych. Zakres regulacji prawnych obejmujących inwestycje budowlane jest znaczny i podlegają one nieustającym zmianom, dlatego poruszanie się w tej tematyce nie jest łatwe. Treść książki została przygotowana w taki sposób, aby wyjaśnić najważniejsze normy prawne i obowiązujące procedury. Zawarto w niej schematy i tabele ułatwiające zrozumienie omawianej tematyki.

 W publikacji przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące:
• warunków zabudowy,
• miejscowych planów zagospodarowania...

>>> Inwestycje budowlane w praktyce <<< 

Problematyka procesu inwestycyjno-budowlanego ma istotne znaczenie dla rozwoju rynku nieruchomości i liczby realizowanych robót budowlanych. Dotyczy nie tylko inwestorów instytucjonalnych, lecz także indywidualnych. Zakres regulacji prawnych obejmujących inwestycje budowlane jest znaczny i podlegają one nieustającym zmianom, dlatego poruszanie się w tej tematyce nie jest łatwe. Treść książki została przygotowana w taki sposób, aby wyjaśnić najważniejsze normy prawne i obowiązujące procedury. Zawarto w niej schematy i tabele ułatwiające zrozumienie omawianej tematyki.

 W publikacji przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące:
• warunków zabudowy,
• miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• podziału nieruchomości na cele inwestycji budowlanych,
• pozwolenia na budowę,
• postępowania w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy,
• zakończenia budowy,
• umowy o roboty budowlane,
• nabywania i zbywania nieruchomości przez spółki handlowe,
• praw autorskich w inwestycjach budowlanych.

(Nowe okno)(Link do innej strony)

Autorzy analizują również zmiany wprowadzone Polskim ładem w budownictwie, których celem jest zapewnienie prostych rozwiązań prawnych umożliwiających budowę domów jednorodzinnych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, w tym kwestie:
• budowy domów jednorodzinnych bez uzyskania pozwolenia na budowę,
• braku obowiązku ustanowienia kierownika budowy,
• rezygnacji z obowiązku prowadzenia dziennika budowy w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.


 Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, pracowników administracji, menedżerów średniego i wyższego szczebla w firmach z branży budowlanej i nieruchomości, przedsiębiorców, rzeczoznawców majątkowych oraz budowlanych, a także inżynierów budownictwa.


>>> Odpowiedzialność za wady w kontraktach budowlanych <<<

Pozycja niezbędna dla "dużych" inwestorów realizujących/zlecających zadania na kontraktach: samorządów, dużych firm budowlanych oraz inżynierów kontraktów.

Autorzy omówią m.in. rodzaje kontraktów budowlanych, gwarancję jakości, rękojmię, umowę utrzymaniową oraz uprawnienia zamawiającego względem wykonawcy.

Publikacja ma poruszać zagadnienia związane z odpowiedzialnością za wady w ramach kontraktów budowlanych, m.in. umów o generalne wykonawstwo, umów w formule „projektuj – buduj”, umów EPC oraz umów zawieranych z projektantem.

Książka dopełni ofertę skierowaną do adresatów publikacji z tematu zamówień publicznych.

Rozwiń opis Zwiń opis

Produkty w pakiecie

Inwestycje budowlane w praktyce

Bartosz Kleban, Piotr Jarzyński, Izabela Basińska-Cedro, Justyna Czajkowska, Jan Jarzyński...

Problematyka procesu inwestycyjno-budowlanego ma istotne znaczenie dla rozwoju rynku nieruchomości i liczby realizowanych robót budowlanych. Dotyczy nie tylko inwestorów instytucjonalnych, lecz także indywidualnych. Zakres regulacji prawnych obejmujących inwestycje budowlane jest znaczny i podlegają one nieustającym zmianom, dlatego poruszanie się w tej tematyce nie jest łatwe.

Wolters Kluwer Polska KAM-4453 W01Z01 Rok publikacji: 2022

Odpowiedzialność za wady w kontraktach budowlanych

Beata Cieszyńska, Tomasz Darowski, Kamil Pociecha, Joanna Zbyszyńska

Pozycja niezbędna dla "dużych" inwestorów realizujących/zlecających zadania na kontraktach: samorządów, dużych firm budowlanych oraz inżynierów kontraktów.

Wolters Kluwer Polska KAM-4464 W01P01 Rok publikacji: 2022

Informacje

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Okładka:
Format:

Autorzy

Bartosz Kleban – doktor nauk prawnych; radca prawny – Partner w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy; arbiter Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2014 r.; zajmuje się problematyką prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; wykładowca Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu i Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu; prelegent na szkoleniach w ramach projektów współfinansowanych przez UE; autor i współautor szeregu publikacji dotyczących prawa autorskiego.

Beata Cieszyńska – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; absolwentka studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – „Podstawy prawno-ekonomiczne procesu inwestycyjnego” oraz na Akademii Sztuki Wojennej – „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej”. Pracuje w praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla spółek z sektora infrastrukturalnego, w szczególności w zakresie inwestycji budowlanych oraz kontraktów na realizację tych inwestycji.

Izabela Basińska-Cedro – specjalistka w obszarze nadzoru budowlanego; od blisko 17 lat zawodowo związana z organami nadzoru budowlanego szczebla powiatowego i wojewódzkiego; wieloletni naczelnik komórek organizacyjnych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Opolu zajmujących się nadzorem i kontrolą działalności powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego oraz kontrolą organów administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego; obecnie pełniąca obowiązki Zastępcy Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu, która merytorycznie nadzoruje również realizację zadań związanych z drugoinstancyjnym orzecznictwem administracyjnym oraz nadzorem nad rynkiem wyrobów budowlanych.

Jan Jarzyński – radca prawny; wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w swojej praktyce zajmuje się m.in. planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz prawem budowlanym; doradza w sprawach dotyczących nieruchomości oraz sukcesji; wspiera spółki prawa handlowego w procesie inwestycyjnym.

Joanna Zbyszyńska – aplikantka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Pracuje w praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym w zakresie inwestycji infrastrukturalnych na każdym etapie powstania sporu, począwszy od bieżącego doradztwa kontraktowego aż do momentu postępowania sądowego lub arbitrażowego.

Justyna Czajkowska – prawnik; absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; współpracuje przy prowadzeniu spraw z zakresu szeroko pojętego prawa budowlanego i nieruchomości.

Kamil Pociecha – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz doradca podatkowy, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych; członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców Polskiej Krajowej Organizacji Członkowskiej FIDIC. Pracuje w praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Specjalizuje się w doradztwie prawnym przy przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji infrastrukturalnych.

Katarzyna Szynalska – radca prawny; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; od listopada 2014 r. współpracuje z Kancelarią Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k.; specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nieruchomości; jej praktyka obejmuje m.in. doradztwo w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę oraz w sporach z obszaru prawa budowlanego.

Kinga Kalińska – studentka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; do obszaru jej zainteresowań zawodowych należą prawo budowlane, prawo własności intelektualnej oraz prawo spółek handlowych.

Monika Rasztorf-Gała – specjalistka w obszarze szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami; od blisko 20 lat zawodowo związana z jednostkami samorządu terytorialnego oraz własną działalnością gospodarczą w obrębie zarządzania i obrotu nieruchomościami; wieloletni kierownik wydziałów urzędów gmin zajmujących się gospodarką nieruchomościami i gospodarką komunalną; ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z wyceny nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami i posiada w tym zakresie licencję zawodową.

Piotr Jarzyński – wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy; specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych; doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych; autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych.

Tomasz Darowski – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; absolwent studiów podyplomowych w zakresie Francuskiego i Europejskiego Prawa handlowego D.E.S.S. (Podyplomowe Studium Francuskie prowadzone we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Poitiers) oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców Polskiej Krajowej Organizacji Członkowskiej FIDIC; partner w praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Specjalizuje się w inwestycjach infrastrukturalnych, kontraktach zawieranych w związku z takimi

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę