Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Proces inwestycyjno-budowlany

To całokształt czynności (o charakterze budowlanym oraz o charakterze przygotowawczym i powykonawczym) niezbędnych do zrealizowania określonej inwestycji (I. Weiss, R. Jurga, Inwestycje budowlane, Warszawa 1997, s. 9).

Proces inwestycyjno-budowlany to tok czynności związanych z realizacją oraz oddaniem do użytku danej inwestycji budowlanej. Składają się na niego różne etapy, tj. ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowanie, pozwolenie na budowę, realizacja oraz oddanie inwestycji do użytku. Nie obejmuje on utrzymania budynków oraz rozbiórki (K.Małysa, Proces inwestycyjno-budowlany, Kraków 2002, s. 25, cytat za I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego i konserwatorskiego, Kraków 2002, s. 16). Obejmuje natomiast ogół działań związany...

To całokształt czynności (o charakterze budowlanym oraz o charakterze przygotowawczym i powykonawczym) niezbędnych do zrealizowania określonej inwestycji (I. Weiss, R. Jurga, Inwestycje budowlane, Warszawa 1997, s. 9).

Proces inwestycyjno-budowlany to tok czynności związanych z realizacją oraz oddaniem do użytku danej inwestycji budowlanej. Składają się na niego różne etapy, tj. ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowanie, pozwolenie na budowę, realizacja oraz oddanie inwestycji do użytku. Nie obejmuje on utrzymania budynków oraz rozbiórki (K.Małysa, Proces inwestycyjno-budowlany, Kraków 2002, s. 25, cytat za I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego i konserwatorskiego, Kraków 2002, s. 16). Obejmuje natomiast ogół działań związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz ciąg działań techniczno-budowlanych, składających się na wybudowanie, eksploatację i rozbiórkę obiektu budowlanego [S. Jędrzejewski, Proces budowlany, zagadnienia administracyjno-prawne, Bydgoszcz 1995, s. 14–15, cytat za T. Asman (w:) Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2007, s. 9].

Więcej sprawdź w publikacji

 

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Proces inwestycji budowlanych

Proces inwestycji budowlanych

Kamil Buliński, Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Tomasz Filipowicz, Wojciech Jacyno, Artur Ko...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera usystematyzowany wybór tekstów poświęconych szczególnie trudnym zagadnieniom inwestycji budowlanych. Autorzy przedstawiają aktualne poglądy w zakresie regulacji prawnych i orzecznictwa dotyczącego poruszanej problematyki.
79,20 zł
85,00 zł
Więcej
Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Mariusz Swora, Andrzej Wąsowski Krzysztof
Wolters Kluwer Polska
"Monografia Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym stanowi przykład kompleksowej analizy węzłowych problemów pojawiających się w toku realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wspomnianą analizę należy jednocześnie uznać za ważny przyczynek do zobrazowania postępujących przekształceń o....
81,00 zł
90,00 zł
Więcej