Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Prawo budowlane

Prawo budowlane jest działem materialnego prawa administracyjnego, normującym sprawy budownictwa. Zaliczane jest do gałęzi prawa publicznego (J. S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Kraków 2003, s. 191).

Prawo budowlane jest jednym z najstarszych działów prawa. Sięga czasów starożytnych. Najstarsze znane przepisy prawa budowlanego można odnaleźć w powstałym około 3000 r. p.n.e. Kodeksie Hammurabiego, gdzie znajdowały się przepisy związane z budownictwem, ustalające podstawowe zasady odpowiedzialności cywilnej (H. Kisilowska, D. Sypniewski, Prawo budowlane, Warszawa 2012, s. 13). W starożytnym Rzymie prawo budowlane było połączone z przepisami prawnymi dotyczącymi planowania przestrzennego i stanowiło element rzymskiego prawa publicznego.

W Polsce duży wpływ na ks...

Prawo budowlane jest działem materialnego prawa administracyjnego, normującym sprawy budownictwa. Zaliczane jest do gałęzi prawa publicznego (J. S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Kraków 2003, s. 191).

Prawo budowlane jest jednym z najstarszych działów prawa. Sięga czasów starożytnych. Najstarsze znane przepisy prawa budowlanego można odnaleźć w powstałym około 3000 r. p.n.e. Kodeksie Hammurabiego, gdzie znajdowały się przepisy związane z budownictwem, ustalające podstawowe zasady odpowiedzialności cywilnej (H. Kisilowska, D. Sypniewski, Prawo budowlane, Warszawa 2012, s. 13). W starożytnym Rzymie prawo budowlane było połączone z przepisami prawnymi dotyczącymi planowania przestrzennego i stanowiło element rzymskiego prawa publicznego.

W Polsce duży wpływ na kształt prawa budowlanego miało prawo magdeburskie, które normowało zagadnienia dotyczące planowania przestrzennego (K. Kokzow, Podstawy projektowania architektonicznego, Warszawa 1966, s. 94– 95). W okresie Księstwa Warszawskiego polskie prawo budowlane rozwijało się pod wpływem Kodeksu Napoleońskiego, który choć stanowił w głównej mierze zbiór przepisów prawa cywilnego, to regulował też warunki budowy takie jak: odległości, mury graniczne, otwory okienne, ochronę interesów sąsiedztwa.

Dynamiczny rozwój prawa budowlanego nastąpił w drugiej połowie XIX w., wraz z wykształceniem się policji budowlanej, która za pomocą przepisów policyjnych ograniczała wolność budowlaną. W Europie prawo budowlane w znaczeniu odpowiadającym dzisiejszemu ukształtowało się na przełomie XVIII i XIX w., co w przypadku Polski było niemożliwe ze względu na zabory. Zarówno zabory, jak i pierwsza wojna światowa przyniosły zróżnicowanie etniczne i kulturowe, co bardzo ograniczało możliwość wprowadzenia jednolitego prawa budowlanego.

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce. Rozwiązania najważniejszych problemów
Nowość
Nowość

Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce. Rozwiązania najważniejszych problemów

Diana Trzcińska
Wolters Kluwer Polska
Publikacja bazuje na koncepcji zwięzłego przytoczenia spornych stanów faktycznych, wynikających z orzeczeń sądów administracyjnych i sformułowania zagadnień problemowych w formie pytań.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane

Eugenia Śleszyńska
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych oraz wynikających z tego obowiązków inwestora i innych uczestników procesu budowlanego.
127,20 zł
159,00 zł
Więcej
Prawo budowlane Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo budowlane Komentarz

Zygmunt Niewiadomski
C.H. Beck
Komentarz do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane pod redakcją wybitnego specjalisty prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami.Nowe, 7. wydan....
251,10 zł
279,00 zł
Więcej
Nieruchomości. Wzory pism i umów z płytą CD
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Nieruchomości. Wzory pism i umów z płytą CD

Rafał Godlewski, Helena Kisilowska, Wojciech Nosek, Dominik Sypniewski, Dorota Wilkowska-K...
Wolters Kluwer Polska
Nieruchomości. Wzory pism i umów to publikacja zawierająca wzory pism i umów dotyczących szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami. Dotyczą one m.in. takich zagadnień jak: prawo do nieruchomości, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, księgi wieczyste, ewidencja gruntów i budynków, prawo b....
179,10 zł
199,00 zł
Więcej