Facebook

Wakacyjna wyprzedaż | Ponad 300 książek w niższych cenach →

Zestaw
Bestseller
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
-25%

PAKIET: Unikanie opodatkowania a planowanie podatkowe + Powstanie zakładu a unikanie opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym + Rzeczywisty beneficjent a podatek u źródła

Opis publikacji

>>> Unikanie opodatkowania a planowanie podatkowe <<<

W książce omówiono i scharakteryzowano przejawy unikania opodatkowania oraz planowania podatkowego i ich skutki, a zwłaszcza problematykę wyznaczenia granic tych pojęć.

Rozważania o charakterze teoretycznoprawnym zostały wzbogacone licznymi odniesieniami do praktyki stosowania prawa, ukazującymi występujące w obrocie prawnym konkretne przypadki unikania opodatkowania oraz planowania podatkowego. Ponadto uwzględnione zostały zmiany wprowadzane tzw. polskim ładem, czyli ustawą z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

>>> Unikanie opodatkowania a planowanie podatkowe <<<

W książce omówiono i scharakteryzowano przejawy unikania opodatkowania oraz planowania podatkowego i ich skutki, a zwłaszcza problematykę wyznaczenia granic tych pojęć.

Rozważania o charakterze teoretycznoprawnym zostały wzbogacone licznymi odniesieniami do praktyki stosowania prawa, ukazującymi występujące w obrocie prawnym konkretne przypadki unikania opodatkowania oraz planowania podatkowego. Ponadto uwzględnione zostały zmiany wprowadzane tzw. polskim ładem, czyli ustawą z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Ico_Gray_6.gif [752 B] Opracowanie jest przeznaczone dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów sądów administracyjnych, prokuratorów oraz pracowników administracji skarbowej. Będzie przydatne pracownikom naukowym oraz studentom kierunków prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych.

 


 

>>> Powstanie zakładu a unikanie opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym <<<

Ico_Gray_17.gif [486 B] Książka w sposób kompleksowy omawia instytucję zakładu podatkowego w międzynarodowym prawie podatkowym.

Analizie zostały poddane wszystkie typy oraz podtypy zakładu, obecne zarówno w Konwencjach Modelowych OECD oraz ONZ dotyczących przeciwdziałania podwójnemu opodatkowaniu dochodu i majątku, jak i w opartych na nich umowach międzynarodowych zawartych przez Polskę.

Opracowanie porusza również zagadnienie unikania powstania zakładu. W jego ramach uwadze poddano spełnianie negatywnych przesłanek jego powstania (działalność niezależnego przedstawiciela oraz wykonywanie działalności przygotowawczej i pomocniczej), a także formy i sposoby nadużycia prawa zmierzające do sztucznego unikania powstania zakładu.


 

>>> Rzeczywisty beneficjent a podatek u źródła <<<


Ico_Gray_17.gif [486 B] Publikacja zawiera m.in. porównanie koncepcji rzeczywistego beneficjenta z klauzulami antyabuzywnymi oraz analizę najnowszych zmian w Modelu Konwencji OECD z 2017 r. i Komentarzu do tego Modelu,a także nowelizacji w polskim ustawodawstwie,
wprowadzonych m.in. przez „Polski Ład”, w tym:
• nowej, mniej korzystnej dla podatników, definicji rzeczywistego właściciela, mającej także znaczenie dla nowego sposobu opodatkowania zwanego „podatkiem od przerzuconych dochodów” (diverted
profits tax),
• kontrowersyjnego zawężenia mechanizmu pay & refund w podatku u źródła,
• kryteriów dochowania należytej staranności.

W opracowaniu zawarto analizę blisko 20 przełomowych wyroków krajowych, unijnych i międzynarodowych w sprawach podatkowych dotyczących ustalania statusu rzeczywistego beneficjenta, ukazującą, jaka jest percepcja koncepcji rzeczywistego beneficjenta przez sądy w konkretnych stanach faktycznych. Odnosi się ona m.in. do słynnych wyroków duńskich TSUE z 2019 r. oraz zastosowania wytycznych interpretacyjnych z tych wyroków przed sądy krajowe w wyrokach z lat 2020–2021.

 

 

Rozwiń opis Zwiń opis

Produkty w pakiecie

Rzeczywisty beneficjent a podatek u źródła

Błażej Kuźniacki

Publikacja zawiera porównanie koncepcji rzeczywistego beneficjenta z klauzulami antyabuzywnymi oraz komentarz do najnowszych zmian w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania  i ustawodawstwie zmienionym przez „Polski Ład”.

Wolters Kluwer Polska KAM-4392 W01P01 Rok publikacji: 2022

Powstanie zakładu a unikanie opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym

Tomasz Woźniak

Książka w sposób kompleksowy omawia instytucję zakładu podatkowego w międzynarodowym prawie podatkowym.

Wolters Kluwer Polska KAM-4395 W01P01 Rok publikacji: 2022

Unikanie opodatkowania a planowanie podatkowe

Krzysztof Cień

W książce omówiono i scharakteryzowano przejawy unikania opodatkowania oraz planowania podatkowego i ich skutki, a zwłaszcza problematykę wyznaczenia granic tych pojęć.

Wolters Kluwer Polska KAM-4478 W01P01 Rok publikacji: 2022

Autorzy

Błażej Kuźniacki – doktor nauk prawnych (Uniwersity of Oslo), adiunkt na Uczelni Łazarskiego oraz assistant professor w Amsterdam Centre for Tax Law na University of Amsterdam; radca prawny (OiRP w Warszawie); wicedyrektor ds. strategicznego doradztwa podatkowego i rozstrzygania sporów w PwC Polska oraz członek zespołu PwC Global Tax Policy; prelegent na narodowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach, badacz naukowy m.in. w Singapore Management University (2017–2018) oraz gościnny wykładowca m.in. w Instituto Brasileiro de Direito Tributário (São Paulo, Brazylia), a także na Uniwersytecie w Lizbonie (Portugalia); autor około 100 publikacji z zakresu międzynarodowego, unijnego i krajowego prawa podatkowego oraz stosowania nowych technologii w sprawach podatkowych.

Krzysztof Cień – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, pracownik badawczo­dydaktyczny w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie­Skłodowskiej w Lublinie, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Tomasz Woźniak – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie; w 2020 roku obronił z wyróżnieniem doktorat na podstawie rozprawy „Powstanie zakładu a unikanie opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym” – praca zajęła I miejsce w konkursie organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. w Warszawie oraz redakcję miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” na najlepszą rozprawę doktorską w edycji 2020/2021; autor publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym międzynarodowego prawa podatkowego.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę