Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Adam A. Ambroziak
-0%
Książka
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź
Książka
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Wybrane zagadnienia
Perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce

W publikacji autorzy przeanalizowali akty prawne, praktyki decyzyjne Komisji Europejskiej oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, a także sformułowali praktyczne wskazówki dotyczące udzielania pomocy publicznej poparte przykładami.

Produkty z promocji znikają w błyskawicznym tempie. Pospiesz się jeśli nie chcesz przegapić niższej ceny!
smarteca

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Teraz nasze e-booki możesz czytać w bezpłatnej aplikacji w ciągu 5 minut od zakupu. Dowiedz się więcej

Dodaj do koszyka
159,00 159,00
Cena regularna: 159,00
159,00
0,00
PROMOCJA RABAT -0 %
Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis publikacji

Głęboka reforma zasad udzielania pomocy publicznej, przeprowadzona w ostatnich latach przez Komisję Europejską, istotnie rozbudowała, a niekiedy zmodyfikowała cele, jakie mogą być sfinansowane z pomocy publicznej, jej zakres podmiotowy i przedmiotowy, kwalifikowalność kosztów, intensywność wsparcia oraz pozostałe wymogi administracyjne.

W publikacji autorzy przeanalizowali akty prawne, praktyki decyzyjne Komisji Europejskiej oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, a także sformułowali praktyczne wskazówki dotyczące udzielania pomocy publicznej poparte przykładami. Omówili:

  • przesłanki i definicję pomocy publicznej,
  • kwestie proceduralne związane z jej udzielaniem,
  • warunki uznawania za dopuszczalne wsparcia publicznego wybranych najważniejszych kategorii pomocy publicznej.

Wyjątkową cechą książki jest nie tylko szczegółowa analiza warunków dopuszczalności większości funkcjonujących przeznaczeń pomocy, l...

Głęboka reforma zasad udzielania pomocy publicznej, przeprowadzona w ostatnich latach przez Komisję Europejską, istotnie rozbudowała, a niekiedy zmodyfikowała cele, jakie mogą być sfinansowane z pomocy publicznej, jej zakres podmiotowy i przedmiotowy, kwalifikowalność kosztów, intensywność wsparcia oraz pozostałe wymogi administracyjne.

W publikacji autorzy przeanalizowali akty prawne, praktyki decyzyjne Komisji Europejskiej oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, a także sformułowali praktyczne wskazówki dotyczące udzielania pomocy publicznej poparte przykładami. Omówili:

  • przesłanki i definicję pomocy publicznej,
  • kwestie proceduralne związane z jej udzielaniem,
  • warunki uznawania za dopuszczalne wsparcia publicznego wybranych najważniejszych kategorii pomocy publicznej.

Wyjątkową cechą książki jest nie tylko szczegółowa analiza warunków dopuszczalności większości funkcjonujących przeznaczeń pomocy, lecz również ich bezpośrednie powiązanie z prawem polskim. Reguły unijne nie są bowiem bezpośrednią podstawą przyznawania pomocy publicznej, ponieważ to prawo krajowe określa, na co konkretnie wsparcie publiczne może zostać wydatkowane.

Autorami poszczególnych rozdziałów są eksperci z zakresu pomocy publicznej, zarówno prawnicy, jak i ekonomiści, zajmujący się opiniowaniem, weryfikacją i ewaluacją wsparcia publicznego dostępnego w Polsce.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla praktyków, zarówno urzędników zajmujących się udzielaniem i oceną przekazywanej przedsiębiorcom pomocy publicznej, jak i beneficjentów uzyskiwanego wsparcia, prawników z kancelarii prawnych, doradców firm konsultingowych, a także studentów studiów prawnych i ekonomicznych oraz słuchaczy tematycznych studiów podyplomowych.

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Adam A. Ambroziak

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH – profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej. Specjalista w zakresie polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wykorzystania funduszy europejskich, polityki spójności, polityki rynku wewnętrznego UE, wspólnej polityki handlowej, polityki przemysłowej UE, ekspert w zakresie procesu decyzyjnego w instytucjach UE oraz lobbingu w UE. Kierownik Podyplomowych Studiów Pomocy Publicznej, Podyplomowych Studiów Administracji i Zarządzania, Podyplomowych Studiów Zarządzania Funduszami Europejskimi w latach 2014–2020. Autor ponad 100 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskiej administracji i organizacji międzynarodowych na temat polityki gospodarczej UE, pomocy publicznej oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego. Wykładowca oraz trener w zakresie europejskiej integracji gospodarczej oraz lobbingu europejskiego.

Beata Grzegorzewska

Beata Grzegorzewska – matematyk z tytułem Master of Public Administration, uzyskanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz certyfikatem PRINCE2 Foundation&Practitioner. W latach 1998–2007 jako nauczyciel akademicki na Wydziale Matematyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach prowadziła zajęcia m.in. z metod numerycznych, metod optymalizacji, badań operacyjnych. W latach 2008–2016 była pracownikiem Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, gdzie zajmowała się zarządzaniem finansowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 oraz opracowaniem dokumentów programowych na perspektywę finansową 2014–2020, w tym planów i wskaźników finansowych. Od 2016 r. pracownik Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK, gdzie administruje aplikacją SHRIMP służącą do przesyłania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej. Monitoruje pomoc publiczną, weryfikuje i analizuje dane w zakresie instrumentów pomocowych, przeznaczeń, form i wartości pomocy. Współtwórca corocznego raportu o pomocy publicznej oraz raportu o pomocy de minimis, a także sprawozdań dla Komisji Europejskiej. Uczestnik prac Grupy Roboczej państw członkowskich ds. przejrzystości. Kierownik projektu pn. „Utworzenie Systemu Monitorowania Pomocy Publicznej SHRIMP ver. 2 w UOKiK w latach 2018–2022”.

Andrzej Kaznowski

Andrzej Kaznowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Instytut Stosunków Międzynarodowych) na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2011 r. wspólnik w firmie Easy State Aid Kaznowski Stasiak spółka jawna, gdzie zajmuje się reprezentowaniem beneficjentów pomocy publicznej i organów udzielających pomocy przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską. W ostatnich latach uczestniczył w większości procedur notyfikacyjnych dotyczących pomocy publicznej w sektorze energetycznym. Ekspert gospodarczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz doradca Banku Światowego. W latach 2015–2016 pełnił funkcję doradcy ds. pomocy publicznej na rzecz chorwackiego Ministerstwa Nauki, Edukacji i Sportu. W latach 2009–2010 pracował w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Autor publikacji dotyczących prawa pomocy publicznej, m.in. komentarzy do rozporządzeń w sprawie wyłączeń grupowych oraz rozporządzeń dotyczących pomocy de minimis. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studia Pomocy Publicznej) oraz Uniwersytecie w Lund (European and International Tax Law – Master’s Program).

Aleksandra Kopeć

Aleksandra Kopeć – absolwentka administracji i prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2015 r. pracownik Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów – obecnie na stanowisku naczelnika Wydziału Pomocy Horyzontalnej. Specjalista sprawach z zakresu m.in. pomocy de minimis, pomocy publicznej na badania, rozwój i innowacje oraz pomocy publicznej na zatrudnienie. Zajmuje się również kwestiami związanymi z badaniem statusu małych i średnich przedsiębiorstw. Od 2019 r. wykładowca Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Katarzyna Pamuła-Wróbel

Katarzyna Pamuła-Wróbel – absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2010 r. pracownik Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 2015–2017 naczelnik Wydziału Pomocy Horyzontalnej w tym departamencie; w 2017 r. powołana na stanowisko zastępcy dyrektora tego departamentu. W latach 2012–2016 jako przedstawiciel Polski brała aktywny udział w procesie opracowywania i konsultacji z państwami członkowskimi nowych unijnych reguł m.in. w zakresie dopuszczalności pomocy publicznej wyłączonej blokowo z obowiązku notyfikacji. Od 2014 r. uczestniczy w pracach Grupy Roboczej Państw Członkowskich ds. implementacji unijnej reformy prawa pomocy publicznej. Pracując w UOKiK, prowadziła wiele postępowań notyfikacyjnych, postępowań w sprawie skarg oraz monitoringów Komisji Europejskiej. Od 2015 r. wykładowca Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jacek Partyka

Jacek Partyka – radca ministra w Ministerstwie Finansów, specjalista w zakresie strategii gospodarczych, polityk sektorowych, polityki ochrony konkurencji i konsumentów, polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Uczestniczył w procesie stowarzyszenia oraz dostosowań systemu prawnego oraz gospodarki Polski do wymagań Układu Europejskiego, w procesie negocjacji akcesyjnych Polski do UE w obszarach pomocy publicznej i podatków. Brał udział w opracowywaniu przepisów prawnych regulujących dopuszczalność i monitorowanie pomocy publicznej w Polsce oraz uczestniczył w pracach nad Systemem Harmonogramowania, Rejestrowania i Monitorowania Pomocy. Szkolił pracowników administracji podatkowej i celnej w zakresie reguł dopuszczalności pomocy. Pomocą publiczną zajmuje się od 1996 r.

Marek Rzotkiewicz

dr Marek Rzotkiewicz – doktor nauk prawnych, radca prawny. Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Główny specjalista w Departamencie Prawa Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zajmuje się szeroko pojętą problematyką prawa Unii Europejskiej – ze szczególnym uwzględnieniem pomocy publicznej i prawa energetycznego, w tym odnawialnych źródeł energii – w ramach której reprezentuje Rząd RP w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE oraz Sądem UE w Luksemburgu. Autor licznych publikacji polsko- i anglojęzycznych dotyczących prawa UE.

Robert Zenc

Robert Zenc – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zatrudniony w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od grudnia 2000 r.; obecnie naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej. Specjalizuje się m.in. w regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy na zatrudnienie, pomocy de minimis, pomocy na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową, rekreacyjną i lokalną, wsparcia dla jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz finansowania infrastruktury szerokopasmowej. Do najważniejszych obszarów jego zainteresowania należy pomoc udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego (zwłaszcza gminy), pomoc dla przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych oraz pomoc współfinansowana ze środków unijnych. Autor publikacji z zakresu pomocy publicznej i prawa ochrony konkurencji. Od 2014 r. wykładowca Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora