Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wydanie: 4
Liczba stron: 1088
Więcej informacji

W podręczniku omówiono całość prawa prywatnego regulującego obrót gospodarczy, wskazując wszystkie instytucje prawne z zakresu tego prawa. Przystępnie zaprezentowano nawet najtrudniejsze problemy, przybliżając potrzebną wiedzę,nie omijając dyskusji naukowej...

Pełny opis

W podręczniku omówiono całość prawa prywatnego regulującego obrót gospodarczy, wskazując wszystkie instytucje prawne z zakresu tego prawa. Przystępnie zaprezentowano nawet najtrudniejsze problemy, przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości służy wskazanie przed każdym rozdziałem podstawowej literatury.

Mniej
-46%

Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo gospodarcze i handlowe

W podręczniku omówiono całość prawa prywatnego regulującego obrót gospodarczy, wskazując wszystkie instytucje prawne z zakresu tego prawa. Przystępnie zaprezentowano nawet najtrudniejsze problemy, przybliżając potrzebną wiedzę,nie omijając dyskusji naukowej...

Pełny opis

W podręczniku omówiono całość prawa prywatnego regulującego obrót gospodarczy, wskazując wszystkie instytucje prawne z zakresu tego prawa. Przystępnie zaprezentowano nawet najtrudniejsze problemy, przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości służy wskazanie przed każdym rozdziałem podstawowej literatury.

Mniej

Opis publikacji

W podręczniku omówiono całość prawa prywatnego regulującego obrót gospodarczy, wskazując wszystkie instytucje prawne z zakresu tego prawa. Przystępnie zaprezentowano nawet najtrudniejsze problemy, przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości służy wskazanie przed każdym rozdziałem podstawowej literatury.

W opracowaniu przedstawiono:
• prawo przedsiębiorców, zwłaszcza spółek handlowych,
• prawo umów handlowych nazwanych i nienazwanych,
• instrumenty finansowe, papiery wartościowe i umowy z bankiem, w tym skomplikowane konstrukcje prawne weksli, obligacji, opcji i sekurytyzacji,
• prawo własności przemysłowej: znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, wzory przemysłowe i patenty oraz ochronę przed nieuczciwą konkurencją.

W nowym wydaniu podręcznika uwzględniono zmiany ustawodawcze, w tym te dotyczące spółek kapitałow...

W podręczniku omówiono całość prawa prywatnego regulującego obrót gospodarczy, wskazując wszystkie instytucje prawne z zakresu tego prawa. Przystępnie zaprezentowano nawet najtrudniejsze problemy, przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości służy wskazanie przed każdym rozdziałem podstawowej literatury.

W opracowaniu przedstawiono:
• prawo przedsiębiorców, zwłaszcza spółek handlowych,
• prawo umów handlowych nazwanych i nienazwanych,
• instrumenty finansowe, papiery wartościowe i umowy z bankiem, w tym skomplikowane konstrukcje prawne weksli, obligacji, opcji i sekurytyzacji,
• prawo własności przemysłowej: znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, wzory przemysłowe i patenty oraz ochronę przed nieuczciwą konkurencją.

W nowym wydaniu podręcznika uwzględniono zmiany ustawodawcze, w tym te dotyczące spółek kapitałowych i ich powiązań w postaci grup spółek (o charakterze holdingowym/koncernowym). Wyjaśniono również obecną istotę akcji i nadzoru nad spółkami. Oprócz tego w podręczniku znalazł się nowo opracowany rozdział omawiający rynek kapitałowy oraz instrumenty finansowe.

Publikacja otrzymała pierwszą nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki.

„Podręcznik nawiązuje do najlepszych tradycji podręczników akademickich. Zawiera kompleksowy opis instytucji prawnych z zakresu prawa gospodarczego prywatnego. (...) Poszczególne rozdziały zostały opracowane przez wybitnych specjalistów, cenionych w nauce prawa gospodarczego prywatnego (...).
Publikacja ma duży walor dydaktyczny, praktyczny i naukowy, powinna spotkać się ze znacznym zainteresowaniem studentów i praktyków prawa”.
Prof. dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska

„Jest to opracowanie o dużej wartości poznawczej, dydaktycznej i praktycznej, (...) jedyne w piśmiennictwie polskim w pełni realizujące wymogi wynikające z programu studiów prawniczych w zakresie przedmiotu «prawo gospodarcze i handlowe», (...) o wybitnych walorach merytorycznych oraz (...) wzorowe pod względem formy prezentacji”.
Prof. dr hab. Wojciech Pyzioł

Opis publikacji aktualny na dzień: 2023-09-07
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 4
Liczba stron: 1088
Towar w kategorii: Prawo handlowe i gospodarcze
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8328-967-0, pdf 978-83-8358-142-2
Kod towaru: KAM-3065 W04P01, EBO-3854 W04P01

Autorzy

Szymon Byczko – prof. nadzw. dr hab. na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego; adwokat; specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, zwłaszcza w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych; autor m.in. monografii Interes ubezpieczeniowy. Aspekty prawne (2013) oraz podręcznika Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Zarys wykładu (2013) oraz współautor pracy prawnoporównawczej: Consortia in Central and Eastern Europe (2019).

Wojciech Jan Katner – prof. zw. dr hab.; kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz.; specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, zwłaszcza w problematyce przedsiębiorców i umów oraz odpowiedzialności cywilnej; autor wielu opracowań, m.in. monografii i podręczników akademickich, współautor tomów 1, 7 i 9 (redaktor) Systemu Prawa Prywatnego oraz tomu 5 Systemu Prawa Handlowego, a także redaktor naukowy i współautor wraz z pozostałymi autorami Podręcznika – Wielkiej encyklopedii prawa, t. 14, Prawo handlowe (2018).

Andrzej Jakubiec – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego; adwokat; specjalizuje się w prawie handlowym, zwłaszcza w problematyce instrumentów finansowych; autor m.in. monografii Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego. Analiza cywilnoprawna (2014) oraz współautor t. 9 Systemu Prawa Prywatnego (2018).

Szymon Byczko – prof. nadzw. dr hab. na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego; adwokat; specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, zwłaszcza w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych; autor m.in. monografii Interes ubezpieczeniowy. Aspekty prawne (2013) oraz podręcznika Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Zarys wykładu (2013) oraz współautor pracy prawnoporównawczej: Consortia in Central and Eastern Europe (2019).

Wojciech Jan Katner – prof. zw. dr hab.; kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz.; specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, zwłaszcza w problematyce przedsiębiorców i umów oraz odpowiedzialności cywilnej; autor wielu opracowań, m.in. monografii i podręczników akademickich, współautor tomów 1, 7 i 9 (redaktor) Systemu Prawa Prywatnego oraz tomu 5 Systemu Prawa Handlowego, a także redaktor naukowy i współautor wraz z pozostałymi autorami Podręcznika – Wielkiej encyklopedii prawa, t. 14, Prawo handlowe (2018).

Andrzej Jakubiec – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego; adwokat; specjalizuje się w prawie handlowym, zwłaszcza w problematyce instrumentów finansowych; autor m.in. monografii Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego. Analiza cywilnoprawna (2014) oraz współautor t. 9 Systemu Prawa Prywatnego (2018).

Jakub Janeta – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; radca prawny; inicjator i organizator corocznych konferencji naukowych – Forum Prawa Spółek. Autor artykułów naukowych z zakresu prawa prywatnego, w szczególności z zakresu prawa handlowego. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz e-commerce.

Aleksander Kappes – prof. nadzw. dr hab.; kierownik Zakładu Prawa Spółek w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego; adwokat; specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, zwłaszcza w prawie spółek, autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego, m.in. Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej (1998), Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2009), współautor tomu 9 Systemu Prawa Prywatnego i tomu 2 Systemu Prawa Handlowego.

Przemysław Katner – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego Uniwersytetu Szczecińskiego; radca prawny; stypendysta Fundacji Fulbrighta w USA; specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i prawie na dobrach niematerialnych; autor m.in. monografii Przeniesienie wierzytelności w umowie faktoringu (2011) oraz współautor t. 9 Systemu Prawa Prywatnego (2018) i t. 5 Systemu Prawa Handlowego (2020).

Bartosz Kucharski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego; adwokat; specjalizujący się w prawie cywilnym i handlowym w szczególności w prawie ubezpieczeń gospodarczych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Birmingham (LL.M. in Commercial Law).

Urszula Promińska – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, były wieloletni Kierownik Zakładu Prawa Własności Przemysłowej w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego; wykładowca prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa własności przemysłowej na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego; autorka około 200 publikacji z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego i prawa znaków towarowych.

Anna Rzetelska – doktor nauk prawnych; starszy wykładowca w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego; radca prawny; specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, zwłaszcza w zakresie zabezpieczeń wierzytelności; autorka wielu publikacji, m.in. Sytuacja Skarbu Państwa jako poręczyciela (gwaranta) na podstawie ustawy z 1997 r. [w:] Skarb Państwa a działalność gospodarcza (red. A. Kidyba, 2014) oraz podręczników akademickich.

Maciej Węgierski – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego; adwokat; absolwent Programu International Legal Studies University of Antwerpen; specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym zwłaszcza w zakresie e-commerce; autor monografii Charakterystyka prawna umów zawieranych drogą elektroniczną (2020) oraz współautor t. 5 Systemu Prawa Handlowego (2020).

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów
Recenzje

Opinie

Marta Niezweryfikowany zakup
Obszerny wykład w wersji książkowej obejmujący zagadnienia z prawa gospodarczego i handlowego! W treści znalazłam problematykę z części prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań i majątkowego prawa rodzinnego. Polecam! (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Patryk Niezweryfikowany zakup
Jest to omówienie ostatniej części prawa cywilnego materialnego. Treści na podzielono: Prawo przedsiębiorców, Czynności handlowe, Instrumenty finansowe, papiery wartościowe i umowy z bankiem oraz Prawo własności przemysłowej i nieuczciwa konkurencja. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Rafał Niezweryfikowany zakup
Rewelka :) Dostałem wszystko, czego oczekiwałem. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
LEXOTEKA
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Zobacz produkt w pakiecie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę