Facebook
Kategorie MENU
Wybrane dla Ciebie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Pomoc konsultanta na linii
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Prawo własności intelektualnej

Sortuj:
Sposób wyświetlania
299 produktów

Prawo autorskie w pytaniach i odpowiedziach. Działalność projektowa w budownictwie

Rafał Golat
Poradnik stanowi próbę kompleksowego omówienia problematyki prawnej styku prawa autorskiego i działalności budowlanej, w tym zwłaszcza twórczej działalności projektowej, której efektem są między innymi utwory architektoniczne
Już od: 73,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-0815 W01P01

Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej

Katarzyna Grzybczyk
Celem publikacji jest poszukiwanie prawa właściwego do oceny autorskoprawnej umowy licencyjnej.
Już od: 73,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1407 W01Z01

Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich

Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Publikacja stanowi pierwszą na rynku pozycję, która w sposób kompeksowy prezentuje niezwykle aktualną problematykę obowiązków informacyjnych nakładanych na banki w zakresie świadczenia usług bankowych.
Już od: 63,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska ABC-0534 W01Z01

Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Paweł Litwiński

W niniejszej publikacji dokonano szczegółowej analizy zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w ogólnym postępowaniu administracyjnym.

Już od: 73,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-0248 W01P01

Media a dobra osobiste

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Autorzy stawiają sobie za cel uporządkowanie bogatego dorobku orzecznictwa i literatury prawniczej, poszukując pewnych generalnych tendencji i wspólnych zapatrywań, co stanowi punkt wyjścia do rozważań o istocie dóbr osobistych.
Już od: 94,50 zł
105,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1166 W01P01

Geograficzne oznaczenia pochodzenia. Studium z prawa wspólnotowego i prawa polskiego

Edyta Całka
Niniejsza publikacja dotyczy problematyki geograficznych oznaczeń pochodzenia mieszczącej się w obszarze prawa własności przemysłowej.
Już od: 73,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1046 W01Z01

Prawo do wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze w prawie polskim

Agnieszka Górnicz-Mulcahy
W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę wynagradzania za pracownicze projekty wynalazcze w prawie polskim.
Już od: 73,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1138 W01Z01

Utwór multimedialny w prawie autorskim

Damian Flisak
Książka stanowi pierwszą w literaturze przedmiotu tak obszerną analizę prawną fenomenu ostatnich czasów, zwanego multimediami.
Już od: 73,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1151 W01Z01

Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego

Anna Tischner
W monografii analizowana jest problematyka odpowiedzialności majątkowej za naruszenie prawa do znaku towarowego
Już od: 73,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1078 W01Z01

Open content. Zagadnienia prawne

Piotr Wasilewski
Niniejsza monografia stanowi pierwszą w Polsce próbę kompleksowej analizy prawnych aspektów ruchu open content.
Już od: 73,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1232 W01Z01

Systemy Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego

Krzysztof Gienas
Stan prawny na 24.12.2007 r.
Monografia zawiera opis technologicznych metod zabezpieczania interesów twórców, przybierających postać systemów Digital Rights Management (DRM), na które składają się z jednej strony zabezpieczenia techniczne kontrolujące formy eksploatacji utworów, z drugiej zaś elektroniczne identyfikatory, czyli metadane.
Już od: 73,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1052 W01Z01

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Prawo bankowe. Obrót instrumentami finansowymi. Fundusze inwestycyjne. Ochrona konkurencji. TOM II

Marian Zdyb

Autor przedstawia publicznoprawne instrumentarium oddziaływania organów państwa i UE na kluczowe dla ładu gospodarczego i interesów prawnych obywateli sfery życia gospodarczego.

Już od: 59,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1184 W01Z01

Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze

Mariusz Załucki

Książka to pierwsza polska monografia prezentująca licencję na używanie znaku towarowego, instytucję prawa cywilnego, która budzi szerokie zainteresowanie w nauce obcej, jak również odgrywa znaczącą rolę w praktyce ...

Już od: 63,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-0080 W01P01

Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w internecie

Mariusz Kondrat
Książka prezentuje podstawowe problemy, z którymi stykają się właściciele znaków towarowych w związku z upowszechnieniem się internetu.
Już od: 56,60 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0868 W01Z01

Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie

Tomasz Sójka
Obowiązki informacyjne spółek publicznych oraz odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie należą do najbardziej fundamentalnych, a zarazem wciąż aktualnych, problemów prawa rynku kapitałowego.
Już od: 79,70 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1075 W01Z01

Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej

Aleksandra Monarcha-Matlak

W niniejszej książce dokonano analizy oraz omówiono obowiązki administracji publicznej w zakresie komunikacji elektronicznej i związane z tą problematyką zmiany w funkcjonowaniu administracji.

Już od: 73,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-0074 W01P01

Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej

Przemysław Mikłaszewicz
Publikacja dotyczy obowiązków informacyjnych w tzw. obrocie mieszanym, w ramach stosunków umownych między przedsiębiorcą a konsumentem.
Już od: 93,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1090 W01Z01

Zakres przetwarzania danych osobowych w działalności gospodarczej

Dorota Fleszer
Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki kształtowania zakresu przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
Już od: 52,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1032 W01P01

Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza

Izabela Dobosz
Monografia stanowi wyczerpujące opracowanie problematyki prawnych i etycznych ram zawodu dziennikarskiego.
Już od: 41,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1030 W01Z01

Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych

Maciej Barczewski
Książka zawiera omówienie aktualnie obowiązujących unormowań konwencji międzynarodowych,które tworzą uniwersalny system ochrony praw autorskich i praw pokrewnych.
Już od: 45,05 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0961 W01Z01

Prawo do integralności utworu

Anna Maria Niżankowska
Już od: 73,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-0097 W01P01

Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej

Paweł Grzegorczyk
Przedmiotem rozważań autora są granice jurysdykcji krajowej sądów polskich w konkretnej grupie spraw - w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej.
Już od: 80,30 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0870 W01Z01

Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania

Xawery Konarski, Grzegorz Sibiga
W niniejszym zbiorze znajdują się referaty przygotowane specjalnie na kongres oraz teksty opracowane później, stanowiące rozwinięcie tematów poruszanych w trakcie spotkania. Podejmują one szeroki zakres zagadnień obejmujących prawne zasady przetwarzania danych, działalność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz organizacyjne aspekty wykonania przepisów prawa.
Już od: 68,15 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0906 W01Z01

Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym

Michał Rusinek
W książce zawarto analizę instytucji tajemnicy zawodowej oraz regulacji dotyczących jej ochrony w procesie karnym. Uwzględniono też odnoszące się do zawodowej dyskrecji orzecznictwo i dogmatykę prawa.
Już od: 63,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-0235 W01P01
Archiwum

Prawo mediów

Monika Nowikowska, Zofia Zawadzka, Joanna Sieńczyło-Chlabicz

W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia prawa prasowego wraz z dorobkiem orzecznictwa sądów polskich, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Omówiono w niej również aktualne problemy prawne.

Wolters Kluwer Polska NEX-0369 W02P01
Archiwum

Ochrona danych osobowych. Komentarz

Janusz Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz

Największy na rynku komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych, w których omówione są założenia ustawy i najistotniejsze problemy związane z ochroną danych osobowych.

Wolters Kluwer Polska KAM-0241 W06P01
Archiwum
Wolters Kluwer Polska NEX-0605 W02P01
Archiwum
Wolters Kluwer Polska KAM-1702 W01D01
Archiwum

Prawo autorskie. Orzecznictwo

Anna Korpała, Andrzej Matlak, Sybilla Stanisławska-Kloc
Wolters Kluwer Polska KAM-1381 W01P01