Facebook
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1.09.2022 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 268
Więcej informacji

W publikacji omówiono najbardziej kontrowersyjne na gruncie prawa cywilnego, rolnego oraz administracyjnego zagadnienia związane z instytucją prawną służebności przesyłu oraz ukształtowaną przez orzecznictwo sądowe „służebnością gruntową odpowiadającą treści służebności przesyłu”.

-0%

Służebność przesyłu. Zagadnienia prywatnoprawne oraz publicznoprawne

Służebność przesyłu. Zagadnienia prywatnoprawne oraz publicznoprawne

W publikacji omówiono najbardziej kontrowersyjne na gruncie prawa cywilnego, rolnego oraz administracyjnego zagadnienia związane z instytucją prawną służebności przesyłu oraz ukształtowaną przez orzecznictwo sądowe „służebnością gruntową odpowiadającą treści służebności przesyłu”.

Stan prawny: 1.09.2022 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 268
Więcej informacji

Opis publikacji

Linkowanie przepisów w e-Pub

W publikacji omówiono najbardziej kontrowersyjne na gruncie prawa cywilnego, rolnego oraz administracyjnego zagadnienia związane z instytucją prawną służebności przesyłu oraz ukształtowaną przez orzecznictwo sądowe „służebnością gruntową odpowiadającą treści służebności przesyłu”. W książce zajęto się m.in. tematyką roszczeń właściciela, odszkodowań czy częściowego wywłaszczenia.

Walorem opracowania jest krytyczne podejście do służebności ukształtowanej przez orzecznictwo Sądu Najwyższego, odnoszącej się do sytuacji urządzeń przesyłowych przed uchwaleniem przepisów dotyczących służebności przesyłu. Ważność poruszanych zagadnień potwierdza również liczba spraw dotyczących służebności przesyłu, które toczą się obecnie przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Autorami pos...

Linkowanie przepisów w e-Pub

W publikacji omówiono najbardziej kontrowersyjne na gruncie prawa cywilnego, rolnego oraz administracyjnego zagadnienia związane z instytucją prawną służebności przesyłu oraz ukształtowaną przez orzecznictwo sądowe „służebnością gruntową odpowiadającą treści służebności przesyłu”. W książce zajęto się m.in. tematyką roszczeń właściciela, odszkodowań czy częściowego wywłaszczenia.

Walorem opracowania jest krytyczne podejście do służebności ukształtowanej przez orzecznictwo Sądu Najwyższego, odnoszącej się do sytuacji urządzeń przesyłowych przed uchwaleniem przepisów dotyczących służebności przesyłu. Ważność poruszanych zagadnień potwierdza również liczba spraw dotyczących służebności przesyłu, które toczą się obecnie przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Autorami poszczególnych rozdziałów są przedstawiciele nauki specjalizujący się w prawie rzeczowym.

Publikacja przeznaczona jest dla prawników praktyków: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, komorników, a także przedsiębiorców w branżach przesyłowych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2022-10-18
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2022
Wydanie: 1
Liczba stron: 268
Seria: Monografie
Rodzaj: Monografie
Okładka: miękka
Format: A5
Towar w kategorii: Prawo cywilne
Wersja publikacji: Książka papier
ISBN: 978-83-8286-933-0
Kod towaru: KAM-4669 W01Z01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Adam Bieranowski – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UWM; zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne na WPiA UWM; wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; członek zespołów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (2008–2015); redaktor naczelny czasopisma naukowego „Rejent”.

Ewa Habryn-Chojnacka – doktor nauk prawnych; adwokat; stały mediator sądowy; prowadzi własną kancelarię adwokacką; specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego; zajmuje się doradztwem i obsługą prawną przedsiębiorców indywidualnych, spółek prawa handlowego, państwowych osób prawnych i jednostek samorządu terytorialnego; w latach 2013–2021 r. wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu; obecnie członek Okręgowej Rady Adwokackiej; przewodnicząca Komisji do spraw Aplikacji Adwokackiej przy ORA w Poznaniu; przewodnicząca Komisji Arbitrażu, członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości oraz komisji egzaminacyjnej do spraw przeprowadzania egzaminu adwokackiego; członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w latach 2014–2021; członek Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej; mediator zrzeszony w ramach Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo–Handlowej; autorka wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego; współautorka programu prawniczego Lex Windykacje; wykładowca prawa cywilne- 264 O autorach go i gospodarczego dla aplikantów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej; szkoleniowiec.

Zbigniew Jaremko – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo oraz studiów podyplomowych wyceny i gospodarki nieruchomościami; doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego; radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach; specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstwa energetycznego na rynku energii elektrycznej; zainteresowania naukowe obejmują instytucje prawne związane z pozyskiwaniem tytułów prawnych do prowadzenia inwestycji przesyłowych; koncertuje się również na problematyce prawnej dotyczącej realizacji polityk rozwoju państwa w obszarze dystrybucji energii elektrycznej oraz prawnych aspektów funkcjonowania rynku energii.

Adam Bieranowski – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UWM; zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne na WPiA UWM; wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; członek zespołów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (2008–2015); redaktor naczelny czasopisma naukowego „Rejent”.

Ewa Habryn-Chojnacka – doktor nauk prawnych; adwokat; stały mediator sądowy; prowadzi własną kancelarię adwokacką; specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego; zajmuje się doradztwem i obsługą prawną przedsiębiorców indywidualnych, spółek prawa handlowego, państwowych osób prawnych i jednostek samorządu terytorialnego; w latach 2013–2021 r. wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu; obecnie członek Okręgowej Rady Adwokackiej; przewodnicząca Komisji do spraw Aplikacji Adwokackiej przy ORA w Poznaniu; przewodnicząca Komisji Arbitrażu, członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości oraz komisji egzaminacyjnej do spraw przeprowadzania egzaminu adwokackiego; członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w latach 2014–2021; członek Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej; mediator zrzeszony w ramach Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo–Handlowej; autorka wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego; współautorka programu prawniczego Lex Windykacje; wykładowca prawa cywilne- 264 O autorach go i gospodarczego dla aplikantów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej; szkoleniowiec.

Zbigniew Jaremko – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo oraz studiów podyplomowych wyceny i gospodarki nieruchomościami; doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego; radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach; specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstwa energetycznego na rynku energii elektrycznej; zainteresowania naukowe obejmują instytucje prawne związane z pozyskiwaniem tytułów prawnych do prowadzenia inwestycji przesyłowych; koncertuje się również na problematyce prawnej dotyczącej realizacji polityk rozwoju państwa w obszarze dystrybucji energii elektrycznej oraz prawnych aspektów funkcjonowania rynku energii.

Piotr Klaczak – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autor publikacji z zakresu części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa zobowiązań.

Jerzy Krzynówek – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uczelni, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości; w latach 2014–2020 kierownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UWM.

Zbigniew Kuniewicz – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, wieloletni kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego US, obecnie przewodniczący Rady Naukowej Wydziału; autor ponad 170 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w tym monografii, rozdziałów w pracach zbiorowych oraz artykułów, komentarzy i glos do orzeczeń Sądu Najwyższego; w publikacjach podejmuje problematykę dotyczącą m.in. funkcjonowania przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii reprezentacji, a także problematykę czynności prawnych oraz członkostwa w organach osób prawnych.

Marcin Marszałek – doktor nauk prawnych; wykładowca Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego; radca prawny; od ponad 20 lat prawnik w sektorze energetycznym; autor kilkudziesięciu opracowań naukowych, przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego, prawa energetycznego i prawa UE.

Maria Maszczyk-Andura – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo; doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego, przygotowuje rozprawę doktorską pod kierownictwem promotora prof. dr. hab. Jacka Góreckiego dotyczącą problematyki służebności przesyłu; radca prawny wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby radców Prawnych w Katowicach.

Krzysztof Mularski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM; autor kilkudziesięciu opracowań naukowych, przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego materialnego i teorii prawa.

Jakub Pokrzywniak – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM; radca prawny; autor kilkudziesięciu opracowań naukowych, m.in. dotyczących instytucji służebności przesyłu i statusu prawnego urządzeń przesyłowych.

Aneta Suchoń – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji UAM; zainteresowania naukowe: prawo rolne, prawo spółdzielcze, gospodarka nieruchomościami i ochrona środowiska; autorka ponad 140 publikacji naukowych; współpracownik branżowych czasopism w zakresie popularyzacji prawa rolnego oraz ochrony środowiska.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę